Eljárás részletei

üzletrész
0 tétel

Pályázat - POWER-ENERGY Tervező, Kivitelező, Beruházó és Energegtikai Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A PIRO-ENERGIA Termelő és Szolgáltató Kft.(cégjegyzékszám: 05-09-012658) 3792 Sajóbábony Gyártelep, Pf.:27. szám alatti székhelyű vállalkozásban a POWER-ENERGY Kft. 7.600.000,-Ft üzletrésze A pályázó tudomásul veszi, hogy a társaságnak és tagjainak elővásárlási joga van a nyertes pályázati értékre a Gt. szabályai szerint. Az értékesítési irányár névértéken az üzletrész ellenértéke. A pályázati vevő tudomásul veszi és vállalja, hogy az üzletrész megfizetésével együtt 30.650.000,-Ft korábbi tagi kölcsönt is megfizet a POWER-ENERGY Kft. „f.a.” részére. A pályázati vevő – abban az esetben, hogyha nem a PIRO-ENERGIA Kft. tulajdonosai vagy a PIRO-ENERGIA Kft. a pályázat nyertese – a tulajdonjog megszerzésére az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok szerinti határidő letelte után kerül sor, illetőleg kerül az üzletrész a tulajdonába, illetőleg a Kft. tagi kölcsön nyilvántartásában átvezetésre. Abban az esetben,hogyha az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok szerint az elővásárlási jog jogosultja – más pályázati nyertes esetén – a szabályokkal él, akkor a felszámoló letéti számlájára befizetett üzletrész vételára és a tagi kölcsön összege egyösszegben az elővásárlási jog érvényesítését követő 8 napon belül a pályázó vevő számlájára visszautalásra kerül. A szerződéskötésre a vételár és a tagi kölcsön kiegyenlítéstől számított legkésőbb 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, a szerződéskötés költsége a vevőt terheli.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 16:00
2015.05.02 - 16:00
Nettó 7 600 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.03-12-000709
P18663

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..
Cégjegyzékszám:
06-09-001253

Adós adatai

Cégnév:
POWER-ENERGY Tervező, Kivitelező, Beruházó és Energegtikai Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
6320 Solt, Kecskeméti út 8.
Cégjegyzékszám:
03 09 111664

Dokumentumok

2015.06.01 - 12:43
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.03-12-000709 ügyszámú nyilvános pályázat, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a POWER-ENERGY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.02 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.03-12-000709 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 2. 16 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a POWER-ENERGY Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 16:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.03-12-000709 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 16 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a POWER-ENERGY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18663.
2015.04.03 - 10:06
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) POWER-ENERGY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) Kecskeméti Törvényszék 6.Fpk.03-12-000709/62. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18663
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 16 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 2. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 380 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 5%-ának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a POWER-ENERGY Kft. „f.a.” Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12067008-01380846-00100009 sz. számlájára (közlemény rovatba: POWER-ENERGY Kft. „f.a.” bánatpénz), vagy a Délprodukt Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A PIRO-ENERGIA Termelő és Szolgáltató Kft.(cégjegyzékszám: 05-09-012658) 3792 Sajóbábony Gyártelep, Pf.:27. szám alatti székhelyű vállalkozásban a POWER-ENERGY Kft. 7.600.000,-Ft üzletrésze
A pályázó tudomásul veszi, hogy a társaságnak és tagjainak elővásárlási joga van a nyertes pályázati értékre a Gt. szabályai szerint. Az értékesítési irányár névértéken az üzletrész ellenértéke. A pályázati vevő tudomásul veszi és vállalja, hogy az üzletrész megfizetésével együtt 30.650.000,-Ft korábbi tagi kölcsönt is megfizet a POWER-ENERGY Kft. „f.a.” részére. A pályázati vevő – abban az esetben, hogyha nem a PIRO-ENERGIA Kft. tulajdonosai vagy a PIRO-ENERGIA Kft. a pályázat nyertese – a tulajdonjog megszerzésére az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok szerinti határidő letelte után kerül sor, illetőleg kerül az üzletrész a tulajdonába, illetőleg a Kft. tagi kölcsön nyilvántartásában átvezetésre.
Abban az esetben,hogyha az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok szerint az elővásárlási jog jogosultja – más pályázati nyertes esetén – a szabályokkal él, akkor a felszámoló letéti számlájára befizetett üzletrész vételára és a tagi kölcsön összege egyösszegben az elővásárlási jog érvényesítését követő 8 napon belül a pályázó vevő számlájára visszautalásra kerül.
A szerződéskötésre a vételár és a tagi kölcsön kiegyenlítéstől számított legkésőbb 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, a szerződéskötés költsége a vevőt terheli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 600 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintéssel kapcsolatban információk megszerezhetőek Dr. Borzi Miklóstól (felszámolóbiztos) a 06 (62) 450-511 vagy 06 (30) 219-8326 telefonszámon hétköznap 9-15 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötéséig a teljes vételárat a pályázó megfizeti banki átutalással; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18663/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

A PIRO-ENERGIA Termelő és Szolgáltató Kft.(cégjegyzékszám: 05-09-012658) 3792 Sajóbábony Gyártelep, Pf.:27. szám alatti székhelyű vállalkozásban a POWER-ENERGY Kft. 7.600.000,-Ft üzletrésze A pályázó tudomásul veszi, hogy a társaságnak és tagjainak elővásárlási joga van a nyertes pályázati értékre a Gt. szabályai szerint. Az értékesítési irányár névértéken az üzletrész ellenértéke. A pályázati vevő tudomásul veszi és vállalja, hogy az üzletrész megfizetésével együtt 30.650.000,-Ft korábbi tagi kölcsönt is megfizet a POWER-ENERGY Kft. „f.a.” részére. A pályázati vevő – abban az esetben, hogyha nem a PIRO-ENERGIA Kft. tulajdonosai vagy a PIRO-ENERGIA Kft. a pályázat nyertese – a tulajdonjog megszerzésére az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok szerinti határidő letelte után kerül sor, illetőleg kerül az üzletrész a tulajdonába, illetőleg a Kft. tagi kölcsön nyilvántartásában átvezetésre. Abban az esetben,hogyha az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok szerint az elővásárlási jog jogosultja – más pályázati nyertes esetén – a szabályokkal él, akkor a felszámoló letéti számlájára befizetett üzletrész vételára és a tagi kölcsön összege egyösszegben az elővásárlási jog érvényesítését követő 8 napon belül a pályázó vevő számlájára visszautalásra kerül. A szerződéskötésre a vételár és a tagi kölcsön kiegyenlítéstől számított legkésőbb 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, a szerződéskötés költsége a vevőt terheli.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 16:00
2015.05.02 - 16:00
Nettó 7 600 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.03-12-000709
P18663

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..
Cégjegyzékszám:
06-09-001253

Adós adatai

Cégnév:
POWER-ENERGY Tervező, Kivitelező, Beruházó és Energegtikai Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
6320 Solt, Kecskeméti út 8.
Cégjegyzékszám:
03 09 111664

Dokumentumok

2015.06.01 - 12:43
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.03-12-000709 ügyszámú nyilvános pályázat, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a POWER-ENERGY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.02 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.03-12-000709 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 2. 16 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a POWER-ENERGY Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 16:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.03-12-000709 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 16 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a POWER-ENERGY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18663.
2015.04.03 - 10:06
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) POWER-ENERGY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 111664, székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 8.) Kecskeméti Törvényszék 6.Fpk.03-12-000709/62. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18663
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 16 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 2. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 380 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 5%-ának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a POWER-ENERGY Kft. „f.a.” Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12067008-01380846-00100009 sz. számlájára (közlemény rovatba: POWER-ENERGY Kft. „f.a.” bánatpénz), vagy a Délprodukt Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A PIRO-ENERGIA Termelő és Szolgáltató Kft.(cégjegyzékszám: 05-09-012658) 3792 Sajóbábony Gyártelep, Pf.:27. szám alatti székhelyű vállalkozásban a POWER-ENERGY Kft. 7.600.000,-Ft üzletrésze
A pályázó tudomásul veszi, hogy a társaságnak és tagjainak elővásárlási joga van a nyertes pályázati értékre a Gt. szabályai szerint. Az értékesítési irányár névértéken az üzletrész ellenértéke. A pályázati vevő tudomásul veszi és vállalja, hogy az üzletrész megfizetésével együtt 30.650.000,-Ft korábbi tagi kölcsönt is megfizet a POWER-ENERGY Kft. „f.a.” részére. A pályázati vevő – abban az esetben, hogyha nem a PIRO-ENERGIA Kft. tulajdonosai vagy a PIRO-ENERGIA Kft. a pályázat nyertese – a tulajdonjog megszerzésére az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok szerinti határidő letelte után kerül sor, illetőleg kerül az üzletrész a tulajdonába, illetőleg a Kft. tagi kölcsön nyilvántartásában átvezetésre.
Abban az esetben,hogyha az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok szerint az elővásárlási jog jogosultja – más pályázati nyertes esetén – a szabályokkal él, akkor a felszámoló letéti számlájára befizetett üzletrész vételára és a tagi kölcsön összege egyösszegben az elővásárlási jog érvényesítését követő 8 napon belül a pályázó vevő számlájára visszautalásra kerül.
A szerződéskötésre a vételár és a tagi kölcsön kiegyenlítéstől számított legkésőbb 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, a szerződéskötés költsége a vevőt terheli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 600 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintéssel kapcsolatban információk megszerezhetőek Dr. Borzi Miklóstól (felszámolóbiztos) a 06 (62) 450-511 vagy 06 (30) 219-8326 telefonszámon hétköznap 9-15 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötéséig a teljes vételárat a pályázó megfizeti banki átutalással; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18663/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.