Eljárás részletei

Pápateszér 326 hrsz. ingatlan
1 tétel

Pályázat - törölt BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a.”( "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.05.19 - 09:45
Érvénytelenítés oka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Indoklás: A pályázó nem csatolta írásos pályázatát, így azt elfogadni nem tudjuk.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Pápateszér belterület 326 helyrajzi szám alatt felvett „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 838 m2 alapterületű , 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 10:55
2015.05.07 - 10:55
Nettó 85 000 Ft
Nettó — Ft
4.Vpk.19-14-000003
P18519

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...
Cégjegyzékszám:
01-10-044074

Adós adatai

Cégnév:
törölt BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a.”( "f.a."
Székhely:
8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..
Cégjegyzékszám:
19-02-500083

Dokumentumok

2015.05.19 - 09:45
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 4.Vpk.19-14-000003 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-02-500083, székhely: 8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A pályázó nem csatolta írásos pályázatát, így azt elfogadni nem tudjuk.
2015.05.07 - 10:55
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Vpk.19-14-000003 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 10 óra 55 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-02-500083, székhely: 8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 10:55
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Vpk.19-14-000003 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 10 óra 55 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-02-500083, székhely: 8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18519.
2015.04.03 - 08:48
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a” (cégjegyzékszám: 19-02-500083, székhely: 8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..) Veszprémi Törvényszék 4.Vpk.19-14-000003/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18519
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 10 óra 55 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 7. 10 óra 55 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Átutalással a vagyonrendező VECTIGALIS Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507 – 00199488 – 00400005 számú számlájára.
Az ajánlati biztosítéknak a pályázat beadási határidejéig a közölt számlaszámra meg kell érkeznie, a befizetést igazoló okmány másolatát a pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítják, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pápateszér belterület 326 helyrajzi szám alatt felvett „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 838 m2 alapterületű , 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 85 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápateszér 326 hrsz

Típus:
telek
Területe:
838 m²
Állapota:
.
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
85 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápateszér
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
326
Ingatlan postai címe:
8556 Pápateszér, hrsz. 326
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
838 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Pápateszér 326 hrsz

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: .

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 8 napon belül kell teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő költségére 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adása a vételár teljes kifizetését követően 5 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv.49/A.§. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számítottan és azt követően 30 napon belül megköti, hogy az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot megfizette, továbbá a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja.
A vagyonrendezési eljárásban ezt megelőzően egy esetben jelent meg hirdetés.

A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet a vagyonrendező a pályázatbontástól számított 15
napon belül elkészíti és szkennelt változatát az EÉR rendszer felületére feltölti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A vagyonrendezési eljárásban ezt megelőzően egy esetben jelent meg hirdetés.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18519/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.19 - 09:45
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.05.07 - 10:55
A pályázat véget ért
2015.04.17 - 10:55
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Pápateszér 326 hrsz
kivett beépítetlen terület
Település:
Pápateszér
Típus:
Telek
Terület:
838 m2
Állapot:
Egyéb
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Pápateszér belterület 326 helyrajzi szám alatt felvett „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 838 m2 alapterületű , 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 10:55
2015.05.07 - 10:55
Nettó 85 000 Ft
Nettó — Ft
4.Vpk.19-14-000003
P18519

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...
Cégjegyzékszám:
01-10-044074

Adós adatai

Cégnév:
törölt BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a.”( "f.a."
Székhely:
8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..
Cégjegyzékszám:
19-02-500083

Dokumentumok

2015.05.19 - 09:45
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 4.Vpk.19-14-000003 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-02-500083, székhely: 8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A pályázó nem csatolta írásos pályázatát, így azt elfogadni nem tudjuk.
2015.05.07 - 10:55
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Vpk.19-14-000003 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 10 óra 55 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-02-500083, székhely: 8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 10:55
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Vpk.19-14-000003 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 10 óra 55 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-02-500083, székhely: 8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18519.
2015.04.03 - 08:48
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) BAKONYTAMÁSI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET „f.a” (cégjegyzékszám: 19-02-500083, székhely: 8555 Bakonytamási, 0168 hrsz. út ..) Veszprémi Törvényszék 4.Vpk.19-14-000003/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18519
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 10 óra 55 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 7. 10 óra 55 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Átutalással a vagyonrendező VECTIGALIS Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507 – 00199488 – 00400005 számú számlájára.
Az ajánlati biztosítéknak a pályázat beadási határidejéig a közölt számlaszámra meg kell érkeznie, a befizetést igazoló okmány másolatát a pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítják, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pápateszér belterület 326 helyrajzi szám alatt felvett „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 838 m2 alapterületű , 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 85 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápateszér 326 hrsz

Típus:
telek
Területe:
838 m²
Állapota:
.
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
85 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápateszér
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
326
Ingatlan postai címe:
8556 Pápateszér, hrsz. 326
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
838 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Pápateszér 326 hrsz

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: .

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 8 napon belül kell teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő költségére 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adása a vételár teljes kifizetését követően 5 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv.49/A.§. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számítottan és azt követően 30 napon belül megköti, hogy az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot megfizette, továbbá a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja.
A vagyonrendezési eljárásban ezt megelőzően egy esetben jelent meg hirdetés.

A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet a vagyonrendező a pályázatbontástól számított 15
napon belül elkészíti és szkennelt változatát az EÉR rendszer felületére feltölti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A vagyonrendezési eljárásban ezt megelőzően egy esetben jelent meg hirdetés.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18519/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.19 - 09:45
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.05.07 - 10:55
A pályázat véget ért
2015.04.17 - 10:55
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.