Eljárás részletei

Kifejezetten kétes követelésállomány.
0 tétel

Pályázat - WEST UNION INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett pályázat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Adós társaság mérlegében szereplő, vevőkkel szemben fennálló kifejezetten kétes követelésállományát. 4.909.000,- Ft A társaság kifejezetten kétes követelésállományát kizárólag egyben kívánja értékesíteni a felszámoló.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.18 - 12:00
2015.05.18 - 12:00
Nettó 4 909 000 Ft
Nettó — Ft
CK5875
P18467

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1133 Budapest, Pozsonyi út 56..
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
WEST UNION INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1014 Budapest, Úri utca 68. . I. em. 6.
Cégjegyzékszám:
01 09 728576

Dokumentumok

2015.05.18 - 19:11
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) CK5875 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a WEST UNION Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 728576, székhely: 1014 Budapest, Úri utca 68. . I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.18 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) CK5875 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a WEST UNION Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 728576, székhely: 1014 Budapest, Úri utca 68. . I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a CK5875 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 18. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a WEST UNION Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 728576, székhely: 1014 Budapest, Úri utca 68. . I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18467.
2015.04.03 - 08:58
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) WEST UNION Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 728576, székhely: 1014 Budapest, Úri utca 68. . I. em. 6.) 4.Fpk.01-14-003271. 20. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18467
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 18. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 245 450 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján kiszámított, 245.450,- HUF összegű ajánlati biztosítékot a WEST UNION INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” CIB Banknál vezetett 10700464-66539885-51100005 számú számlájára kell megfizetni „WEST UNION Kft. „f.a.” pályázata” megjelöléssel.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül a ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetése napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós társaság mérlegében szereplő, vevőkkel szemben fennálló kifejezetten kétes követelésállományát.

4.909.000,- Ft
A társaság kifejezetten kétes követelésállományát kizárólag egyben kívánja értékesíteni a felszámoló.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 909 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő mérleg szerinti, kifejezetten kétes követelésekről a felszámoló munkatársa (név: Gombosné Hajas Andrea telefonszám: +36 30 9975 669) tájékoztatást ad – titoktartási nyilatkozat aláírását követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező kifejezetten kétes követelések vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően.
A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére.
A vételár megfizetését követő 8 napon belül átadásra kerülnek a követelés alapját képező iratok.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az eredményhirdetést követő 15 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni eladó részére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 8 napon belül átadásra kerülnek a követelés alapját képező iratok.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál az egyetlen szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban magyar nyelven kér írásos ajánlatokat benyújtani, az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a pénzügyi biztosítékokat. A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja illetve nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 5 napon belül átutalja.
Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak további nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, mely költséget a vevő viseli.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.
A követelések kifejezetten bizonytalanok, egyesek a kötelezettek által vitatottak, valamint csekély eséllyel érvényesíthetőek, amelyek értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetőségéért a kiíró felelősséget nem vállal, illetve a követelések érvényesítésével kapcsolatos bármely, így a kezesi felelősséget is kifejezetten kizárja.
A pályázónak a pályázatának benyújtásakor is nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi az eladó felhívását arra vonatkozóan, hogy az adósokkal szembeni követelések teljesítéséért a pályázati kiírója semmilyen felelősséget nem vállal.
A hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18467/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Adós társaság mérlegében szereplő, vevőkkel szemben fennálló kifejezetten kétes követelésállományát. 4.909.000,- Ft A társaság kifejezetten kétes követelésállományát kizárólag egyben kívánja értékesíteni a felszámoló.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.18 - 12:00
2015.05.18 - 12:00
Nettó 4 909 000 Ft
Nettó — Ft
CK5875
P18467

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1133 Budapest, Pozsonyi út 56..
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
WEST UNION INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1014 Budapest, Úri utca 68. . I. em. 6.
Cégjegyzékszám:
01 09 728576

Dokumentumok

2015.05.18 - 19:11
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) CK5875 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a WEST UNION Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 728576, székhely: 1014 Budapest, Úri utca 68. . I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.18 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) CK5875 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a WEST UNION Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 728576, székhely: 1014 Budapest, Úri utca 68. . I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a CK5875 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 18. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a WEST UNION Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 728576, székhely: 1014 Budapest, Úri utca 68. . I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18467.
2015.04.03 - 08:58
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) WEST UNION Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 728576, székhely: 1014 Budapest, Úri utca 68. . I. em. 6.) 4.Fpk.01-14-003271. 20. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18467
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 18. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 245 450 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján kiszámított, 245.450,- HUF összegű ajánlati biztosítékot a WEST UNION INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” CIB Banknál vezetett 10700464-66539885-51100005 számú számlájára kell megfizetni „WEST UNION Kft. „f.a.” pályázata” megjelöléssel.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül a ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetése napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós társaság mérlegében szereplő, vevőkkel szemben fennálló kifejezetten kétes követelésállományát.

4.909.000,- Ft
A társaság kifejezetten kétes követelésállományát kizárólag egyben kívánja értékesíteni a felszámoló.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 909 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő mérleg szerinti, kifejezetten kétes követelésekről a felszámoló munkatársa (név: Gombosné Hajas Andrea telefonszám: +36 30 9975 669) tájékoztatást ad – titoktartási nyilatkozat aláírását követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező kifejezetten kétes követelések vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően.
A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére.
A vételár megfizetését követő 8 napon belül átadásra kerülnek a követelés alapját képező iratok.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az eredményhirdetést követő 15 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni eladó részére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 8 napon belül átadásra kerülnek a követelés alapját képező iratok.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál az egyetlen szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban magyar nyelven kér írásos ajánlatokat benyújtani, az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a pénzügyi biztosítékokat. A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja illetve nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 5 napon belül átutalja.
Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak további nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, mely költséget a vevő viseli.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.
A követelések kifejezetten bizonytalanok, egyesek a kötelezettek által vitatottak, valamint csekély eséllyel érvényesíthetőek, amelyek értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetőségéért a kiíró felelősséget nem vállal, illetve a követelések érvényesítésével kapcsolatos bármely, így a kezesi felelősséget is kifejezetten kizárja.
A pályázónak a pályázatának benyújtásakor is nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi az eladó felhívását arra vonatkozóan, hogy az adósokkal szembeni követelések teljesítéséért a pályázati kiírója semmilyen felelősséget nem vállal.
A hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18467/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.