Eljárás részletei

Tatai ingatlanok
0 tétel

Pályázat - KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Ingatlanok - Tata Az ingatlanok, Tatán, a Fácános Kert lakóparkban találhatóak és a lakópark belső utcáit jelentik. A lakótelep építése után az utak nem kerültek önkormányzati tulajdonba, helyette a beköltöző lakók kaptak résztulajdont, így övék az összes fenntartási költség is. A KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Kft. "f.a." tulajdonában maradó rész vélhetően egy olyan értékesítésből maradt vissza, ahol az út tulajdoni hányadot a vevő nem vette meg. Tulajdoni adatok az utakra: Megnevezés / tulajdoni hányad Hrsz Teljes alapterület m2 Tulajdoni hányad szerinti alapterület m2 Út - 6/162 4375/10 2682 99 Út - 6/162 4375/22 6283 233 Út – 6/162 4375/45 3568 132 Út – 6/162 4375/55 2659 98 Út – 6/162 4375/66 7065 262 Út – 6/162 4375/75 910 34 Út – 6/162 4375/98 2521 93 Tulajdonos: KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Kft „F.a” /2900 Komárom, Marek József utca 1/A/ Terhelések a tulajdoni lapokon - Az ingatlanokon az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt vezetékjoga van bejegyezve, Az utak két csoportra bonthatók: 1.) 4375/10 hrsz Az ingatlan nem út, hanem a lakótelep és a határoló erdősáv határán létesített kerítés és gyalogos ösvény nyomvonala félkörben, egyrészt párhuzamosan a Fekete úttal és arra merőlegesen. A hossza becsülhetően 750 méter és a sávszélesség kismértékben változik, így az átlagos szélesség 3,5 méter. A rendelkezésre álló információ szerint a kerítés nem tartozik az ingatlanhoz, így csupán a földterület kerül értékelésre. 2.) Többi ingatlan A többi ingatlan (4375/22, 4375/45, 4375/55, 4375/66, 4375/75 és 4375/98 hrsz) aszfaltozott útként lett kialakítva változó szélességben, így az aszfaltozott rész 3,75 méter és 5 méter szélesség között változik. Egyes ingatlanokon készült úgynevezett forduló, ahol egy középső füves, virágos területet megkerülve lehet visszafordulni. Ilyen készült a 4375/22, a 4375/55 és 4375/66 hrsz esetében. Az ingatlanokra csak együtt nyújtható be pályázat.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.16 - 12:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 8 318 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.01-13-002152
P18097

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ASSET Insolvency Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1064 Budapest, Podmaniczky utca 51..
Cégjegyzékszám:
01-09-910627

Adós adatai

Cégnév:
KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1135 Budapest, Lehel utca 48. 1 em. 1
Cégjegyzékszám:
01 09 973443

Dokumentumok

2015.05.09 - 13:47
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.01-13-002152 ügyszámú nyilvános pályázat, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51.., levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51..) felszámoló által a KOMSZÖV Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 973443, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.01-13-002152 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51.., levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51..) felszámoló által a KOMSZÖV Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 973443, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.01-13-002152 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 12 óra 00 perckor, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51.., levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51..) felszámoló által a KOMSZÖV Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 973443, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18097.
2015.04.02 - 12:31
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51.., levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51..), mint a(z) KOMSZÖV Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 973443, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1 em. 1) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-13-002152/19. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18097
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 415 900 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: ASSET Insolvency Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404601-49515349-52571022 számú elkülönített számlájára a közlemény rovatban KOMSZÖV Kft. „F.a” feltüntetésével

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlanok - Tata
Az ingatlanok, Tatán, a Fácános Kert lakóparkban találhatóak és a lakópark belső utcáit jelentik. A lakótelep építése után az utak nem kerültek önkormányzati tulajdonba, helyette a beköltöző lakók kaptak résztulajdont, így övék az összes fenntartási költség is.

A KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Kft. "f.a." tulajdonában maradó rész vélhetően egy olyan értékesítésből maradt vissza, ahol az út tulajdoni hányadot a vevő nem vette meg.

Tulajdoni adatok az utakra:
Megnevezés / tulajdoni hányad Hrsz Teljes alapterület m2 Tulajdoni hányad
szerinti alapterület m2
Út - 6/162 4375/10 2682 99
Út - 6/162 4375/22 6283 233
Út – 6/162 4375/45 3568 132
Út – 6/162 4375/55 2659 98
Út – 6/162 4375/66 7065 262
Út – 6/162 4375/75 910 34
Út – 6/162 4375/98 2521 93Tulajdonos: KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Kft „F.a”
/2900 Komárom, Marek József utca 1/A/

Terhelések a tulajdoni lapokon
- Az ingatlanokon az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt vezetékjoga van bejegyezve,


Az utak két csoportra bonthatók:
1.) 4375/10 hrsz
Az ingatlan nem út, hanem a lakótelep és a határoló erdősáv határán létesített kerítés és gyalogos ösvény nyomvonala félkörben, egyrészt párhuzamosan a Fekete úttal és arra merőlegesen. A hossza becsülhetően 750 méter és a sávszélesség kismértékben változik, így az átlagos szélesség 3,5 méter. A rendelkezésre álló információ szerint a kerítés nem tartozik az ingatlanhoz, így csupán a földterület kerül értékelésre.

2.) Többi ingatlan
A többi ingatlan (4375/22, 4375/45, 4375/55, 4375/66, 4375/75 és 4375/98 hrsz) aszfaltozott útként lett kialakítva változó szélességben, így az aszfaltozott rész 3,75 méter és 5 méter szélesség között változik. Egyes ingatlanokon készült úgynevezett forduló, ahol egy középső füves, virágos területet megkerülve lehet visszafordulni. Ilyen készült a 4375/22, a 4375/55 és 4375/66 hrsz esetében.

Az ingatlanokra csak együtt nyújtható be pályázat.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 318 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kiírt Tatán található ingatlanok megtekinthetőek a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történő megjelenését követően a Tata, Fácános Kert Lakópark útjai 2015. április 9. napján 10:00 órától 11:00 óráig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetése a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül átutalással történik, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.
A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződés megkötésére az eredmény kihirdetésétől számított 60 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötést és vételár kifizetését követően azonnal.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt.Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni.Az megajánlott vételár, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF)Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén.A vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.A pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi.A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a 90 napos ajánlati kötöttségről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény 49/C § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elővásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban szíveskedjenek bejelenteni.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár összege. A pályázatok értékelésénél a pályázati feltételek teljesítése kötelező.

A pályázattal, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18097/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Ingatlanok - Tata Az ingatlanok, Tatán, a Fácános Kert lakóparkban találhatóak és a lakópark belső utcáit jelentik. A lakótelep építése után az utak nem kerültek önkormányzati tulajdonba, helyette a beköltöző lakók kaptak résztulajdont, így övék az összes fenntartási költség is. A KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Kft. "f.a." tulajdonában maradó rész vélhetően egy olyan értékesítésből maradt vissza, ahol az út tulajdoni hányadot a vevő nem vette meg. Tulajdoni adatok az utakra: Megnevezés / tulajdoni hányad Hrsz Teljes alapterület m2 Tulajdoni hányad szerinti alapterület m2 Út - 6/162 4375/10 2682 99 Út - 6/162 4375/22 6283 233 Út – 6/162 4375/45 3568 132 Út – 6/162 4375/55 2659 98 Út – 6/162 4375/66 7065 262 Út – 6/162 4375/75 910 34 Út – 6/162 4375/98 2521 93 Tulajdonos: KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Kft „F.a” /2900 Komárom, Marek József utca 1/A/ Terhelések a tulajdoni lapokon - Az ingatlanokon az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt vezetékjoga van bejegyezve, Az utak két csoportra bonthatók: 1.) 4375/10 hrsz Az ingatlan nem út, hanem a lakótelep és a határoló erdősáv határán létesített kerítés és gyalogos ösvény nyomvonala félkörben, egyrészt párhuzamosan a Fekete úttal és arra merőlegesen. A hossza becsülhetően 750 méter és a sávszélesség kismértékben változik, így az átlagos szélesség 3,5 méter. A rendelkezésre álló információ szerint a kerítés nem tartozik az ingatlanhoz, így csupán a földterület kerül értékelésre. 2.) Többi ingatlan A többi ingatlan (4375/22, 4375/45, 4375/55, 4375/66, 4375/75 és 4375/98 hrsz) aszfaltozott útként lett kialakítva változó szélességben, így az aszfaltozott rész 3,75 méter és 5 méter szélesség között változik. Egyes ingatlanokon készült úgynevezett forduló, ahol egy középső füves, virágos területet megkerülve lehet visszafordulni. Ilyen készült a 4375/22, a 4375/55 és 4375/66 hrsz esetében. Az ingatlanokra csak együtt nyújtható be pályázat.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.16 - 12:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 8 318 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.01-13-002152
P18097

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ASSET Insolvency Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1064 Budapest, Podmaniczky utca 51..
Cégjegyzékszám:
01-09-910627

Adós adatai

Cégnév:
KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1135 Budapest, Lehel utca 48. 1 em. 1
Cégjegyzékszám:
01 09 973443

Dokumentumok

2015.05.09 - 13:47
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.01-13-002152 ügyszámú nyilvános pályázat, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51.., levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51..) felszámoló által a KOMSZÖV Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 973443, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.01-13-002152 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51.., levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51..) felszámoló által a KOMSZÖV Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 973443, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.01-13-002152 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 12 óra 00 perckor, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51.., levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51..) felszámoló által a KOMSZÖV Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 973443, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18097.
2015.04.02 - 12:31
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51.., levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51..), mint a(z) KOMSZÖV Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 973443, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1 em. 1) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-13-002152/19. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18097
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 415 900 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: ASSET Insolvency Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404601-49515349-52571022 számú elkülönített számlájára a közlemény rovatban KOMSZÖV Kft. „F.a” feltüntetésével

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlanok - Tata
Az ingatlanok, Tatán, a Fácános Kert lakóparkban találhatóak és a lakópark belső utcáit jelentik. A lakótelep építése után az utak nem kerültek önkormányzati tulajdonba, helyette a beköltöző lakók kaptak résztulajdont, így övék az összes fenntartási költség is.

A KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Kft. "f.a." tulajdonában maradó rész vélhetően egy olyan értékesítésből maradt vissza, ahol az út tulajdoni hányadot a vevő nem vette meg.

Tulajdoni adatok az utakra:
Megnevezés / tulajdoni hányad Hrsz Teljes alapterület m2 Tulajdoni hányad
szerinti alapterület m2
Út - 6/162 4375/10 2682 99
Út - 6/162 4375/22 6283 233
Út – 6/162 4375/45 3568 132
Út – 6/162 4375/55 2659 98
Út – 6/162 4375/66 7065 262
Út – 6/162 4375/75 910 34
Út – 6/162 4375/98 2521 93Tulajdonos: KOMSZÖV Építő és Szolgáltató Kft „F.a”
/2900 Komárom, Marek József utca 1/A/

Terhelések a tulajdoni lapokon
- Az ingatlanokon az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt vezetékjoga van bejegyezve,


Az utak két csoportra bonthatók:
1.) 4375/10 hrsz
Az ingatlan nem út, hanem a lakótelep és a határoló erdősáv határán létesített kerítés és gyalogos ösvény nyomvonala félkörben, egyrészt párhuzamosan a Fekete úttal és arra merőlegesen. A hossza becsülhetően 750 méter és a sávszélesség kismértékben változik, így az átlagos szélesség 3,5 méter. A rendelkezésre álló információ szerint a kerítés nem tartozik az ingatlanhoz, így csupán a földterület kerül értékelésre.

2.) Többi ingatlan
A többi ingatlan (4375/22, 4375/45, 4375/55, 4375/66, 4375/75 és 4375/98 hrsz) aszfaltozott útként lett kialakítva változó szélességben, így az aszfaltozott rész 3,75 méter és 5 méter szélesség között változik. Egyes ingatlanokon készült úgynevezett forduló, ahol egy középső füves, virágos területet megkerülve lehet visszafordulni. Ilyen készült a 4375/22, a 4375/55 és 4375/66 hrsz esetében.

Az ingatlanokra csak együtt nyújtható be pályázat.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 318 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kiírt Tatán található ingatlanok megtekinthetőek a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történő megjelenését követően a Tata, Fácános Kert Lakópark útjai 2015. április 9. napján 10:00 órától 11:00 óráig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetése a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül átutalással történik, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.
A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződés megkötésére az eredmény kihirdetésétől számított 60 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötést és vételár kifizetését követően azonnal.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt.Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni.Az megajánlott vételár, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF)Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén.A vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.A pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi.A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a 90 napos ajánlati kötöttségről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény 49/C § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elővásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban szíveskedjenek bejelenteni.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár összege. A pályázatok értékelésénél a pályázati feltételek teljesítése kötelező.

A pályázattal, illetve az ingatlan megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18097/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.