Eljárás részletei

Várpalotai szerelő csarnok, raktár, műhely épület
1 tétel

Pályázat - TRANSKAMION SPEED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Várpalota 3361/15 hrsz.-ú kivett ipartelep megnevezésű 2455m2 alapterületű ingatlant 85/100 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben Várpalota 3361/15 hrsz. alatt található. Az ingatlanon összesen 322m2 alapterületű (szerelő csarnok: 166 m2, műhely: 31m2, raktár: 35m2, iroda: 44m2, egyéb) épület tartozik az adós cég tulajdonába, ami jelenleg használaton kívüli állapotban van.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 08:01
2015.05.05 - 08:01
Nettó 11 500 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.02-14-000183
P18021

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Miteusz Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13..
Cégjegyzékszám:
07-09-023078

Adós adatai

Cégnév:
TRANSKAMION SPEED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
7932 Mozsgó, Pozsonyi utca 32.
Cégjegyzékszám:
02-09-074030

Dokumentumok

2015.05.05 - 12:10
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.02-14-000183 ügyszámú nyilvános pályázat, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13.., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13..) felszámoló által a TRANSKAMION SPEED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-074030, székhely: 7932 Mozsgó, Pozsonyi utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.05 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.02-14-000183 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 5. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13.., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13..) felszámoló által a TRANSKAMION SPEED Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-074030, székhely: 7932 Mozsgó, Pozsonyi utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.02-14-000183 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13.., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13..) felszámoló által a TRANSKAMION SPEED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-074030, székhely: 7932 Mozsgó, Pozsonyi utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18021.
2015.04.02 - 13:14
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13.., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13..), mint a(z) TRANSKAMION SPEED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-074030, székhely: 7932 Mozsgó, Pozsonyi utca 32.) Baranya Megyei Bíróság 7.Fpk.02-14-000183. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18021
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 5. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 345 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése a Miteusz Tanácsadó Kft. K&H Bank-nál vezetett 10402427-50495449-49571024. számú bankszámlájára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Transkamion Speed Kft. f.a. bánatpénz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Várpalota 3361/15 hrsz.-ú kivett ipartelep megnevezésű 2455m2 alapterületű ingatlant 85/100 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben Várpalota 3361/15 hrsz. alatt található. Az ingatlanon összesen 322m2 alapterületű (szerelő csarnok: 166 m2, műhely: 31m2, raktár: 35m2, iroda: 44m2, egyéb) épület tartozik az adós cég tulajdonába, ami jelenleg használaton kívüli állapotban van.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
2 455 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
85/100.

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3361/15
Területnagyság:
2 455 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan-nyilvántartásban az adós társaság terhére végrehajtási jogok, illetve jelzálogjogok kerültek bejegyzésre, amelyek az 1991 évi XLIX törvény (Csődtörvény) 38.§ (4) bekezdése alapján a felszámolási értékesítés során megszűnnek.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan pályázat benyújtási határidő előtti pénteki napon 10 és 11 óra között tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 15 napot biztosít.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18021/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P18021#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett ipartelep
Várpalota 3361/15 hrsz.-ú kivett ipartelep megnevezésű 2455m2 alapterületű ingatlant 85/100 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben Várpalota 33...
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
2455 m2
Állapot:
Felújítandó
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
85/100.

Ismertető

Várpalota 3361/15 hrsz.-ú kivett ipartelep megnevezésű 2455m2 alapterületű ingatlant 85/100 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben Várpalota 3361/15 hrsz. alatt található. Az ingatlanon összesen 322m2 alapterületű (szerelő csarnok: 166 m2, műhely: 31m2, raktár: 35m2, iroda: 44m2, egyéb) épület tartozik az adós cég tulajdonába, ami jelenleg használaton kívüli állapotban van.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 08:01
2015.05.05 - 08:01
Nettó 11 500 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.02-14-000183
P18021

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Miteusz Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13..
Cégjegyzékszám:
07-09-023078

Adós adatai

Cégnév:
TRANSKAMION SPEED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
7932 Mozsgó, Pozsonyi utca 32.
Cégjegyzékszám:
02-09-074030

Dokumentumok

2015.05.05 - 12:10
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.02-14-000183 ügyszámú nyilvános pályázat, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13.., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13..) felszámoló által a TRANSKAMION SPEED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-074030, székhely: 7932 Mozsgó, Pozsonyi utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.05 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.02-14-000183 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 5. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13.., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13..) felszámoló által a TRANSKAMION SPEED Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-074030, székhely: 7932 Mozsgó, Pozsonyi utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.02-14-000183 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13.., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13..) felszámoló által a TRANSKAMION SPEED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-074030, székhely: 7932 Mozsgó, Pozsonyi utca 32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P18021.
2015.04.02 - 13:14
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13.., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13..), mint a(z) TRANSKAMION SPEED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-074030, székhely: 7932 Mozsgó, Pozsonyi utca 32.) Baranya Megyei Bíróság 7.Fpk.02-14-000183. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18021
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 5. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 345 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése a Miteusz Tanácsadó Kft. K&H Bank-nál vezetett 10402427-50495449-49571024. számú bankszámlájára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Transkamion Speed Kft. f.a. bánatpénz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Várpalota 3361/15 hrsz.-ú kivett ipartelep megnevezésű 2455m2 alapterületű ingatlant 85/100 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben Várpalota 3361/15 hrsz. alatt található. Az ingatlanon összesen 322m2 alapterületű (szerelő csarnok: 166 m2, műhely: 31m2, raktár: 35m2, iroda: 44m2, egyéb) épület tartozik az adós cég tulajdonába, ami jelenleg használaton kívüli állapotban van.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
2 455 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
85/100.

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3361/15
Területnagyság:
2 455 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan-nyilvántartásban az adós társaság terhére végrehajtási jogok, illetve jelzálogjogok kerültek bejegyzésre, amelyek az 1991 évi XLIX törvény (Csődtörvény) 38.§ (4) bekezdése alapján a felszámolási értékesítés során megszűnnek.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan pályázat benyújtási határidő előtti pénteki napon 10 és 11 óra között tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 15 napot biztosít.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18021/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P18021#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.