Eljárás részletei

Garázs
0 tétel

Pályázat - KILLTON Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Pécsi Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Pécs II. kerület, belterület 18530/5/A/12 hrsz. alatt szereplő, természetben, Pécs, Citrom u. 2-6. alagsor, alatt található, 192 m2 területű, garázs megnevezésű ingatlan 1370/19200 tulajdoni hányada.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 09:36
2015.05.03 - 12:00
Nettó 2 997 000 Ft
Nettó — Ft
6.Vpk.03-11-000006
P17986

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
KILLTON Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "f.a."
Székhely:
6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.
Cégjegyzékszám:
03-06-111097

Dokumentumok

2015.05.08 - 09:03
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Vpk.03-11-000006 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a KILLTON Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-111097, székhely: 6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.03 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Vpk.03-11-000006 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 3. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a KILLTON Bt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-06-111097, székhely: 6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 09:36
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Vpk.03-11-000006 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 09 óra 36 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a KILLTON Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-111097, székhely: 6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17986.
2015.04.02 - 09:44
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) KILLTON Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 03-06-111097, székhely: 6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság 6.Vpk.03-11-000006/2. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17986
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 09 óra 36 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 149 850 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelező Zrt UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A vagyonrendező a befizetet bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pécsi Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Pécs II. kerület, belterület 18530/5/A/12 hrsz. alatt szereplő, természetben, Pécs, Citrom u. 2-6. alagsor, alatt található, 192 m2 területű, garázs megnevezésű ingatlan 1370/19200 tulajdoni hányada.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 997 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. április 27. 10-11 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni, forintban. • a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi hogy az ingatlanhányad értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlanhányad vonatkozásában a nyertes ajánlati összeg 1%-ának (de minimim 30.000.- Ft) megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az ingatlanhányad kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyonrendező felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a vagyonrendezőnek.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17986/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Pécsi Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Pécs II. kerület, belterület 18530/5/A/12 hrsz. alatt szereplő, természetben, Pécs, Citrom u. 2-6. alagsor, alatt található, 192 m2 területű, garázs megnevezésű ingatlan 1370/19200 tulajdoni hányada.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 09:36
2015.05.03 - 12:00
Nettó 2 997 000 Ft
Nettó — Ft
6.Vpk.03-11-000006
P17986

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
KILLTON Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "f.a."
Székhely:
6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.
Cégjegyzékszám:
03-06-111097

Dokumentumok

2015.05.08 - 09:03
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Vpk.03-11-000006 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a KILLTON Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-111097, székhely: 6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.03 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Vpk.03-11-000006 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 3. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a KILLTON Bt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-06-111097, székhely: 6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 09:36
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Vpk.03-11-000006 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 09 óra 36 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a KILLTON Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-111097, székhely: 6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17986.
2015.04.02 - 09:44
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) KILLTON Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 03-06-111097, székhely: 6200 Kiskőrös, Ady Endre utca 21.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság 6.Vpk.03-11-000006/2. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17986
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 09 óra 36 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 149 850 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelező Zrt UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A vagyonrendező a befizetet bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pécsi Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Pécs II. kerület, belterület 18530/5/A/12 hrsz. alatt szereplő, természetben, Pécs, Citrom u. 2-6. alagsor, alatt található, 192 m2 területű, garázs megnevezésű ingatlan 1370/19200 tulajdoni hányada.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 997 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. április 27. 10-11 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni, forintban. • a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi hogy az ingatlanhányad értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlanhányad vonatkozásában a nyertes ajánlati összeg 1%-ának (de minimim 30.000.- Ft) megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az ingatlanhányad kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyonrendező felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a vagyonrendezőnek.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17986/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.