Eljárás részletei

Zalaszentlászló 1298/8 helyrajzi számú ingatlan és Zalaszentlászló 1298/12 helyrajzi számú ingatlan együttesen eladó.
0 tétel

Pályázat - ZALA TK Kereskedelmi Kft. "fa" "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Zalaszentlászló 1298/8 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdon hányadú, kivett épület, udvar(Appartmanház+2 appartmann épület) 5424 m2 alapterületű, ténylegesen 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi János út 81. számon található ingatlan eladó és Zalaszentlászló 1298/12 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú, kivett beépítetlen terület 8754 m2 alapterületű ingatlan eladó. Az ingatlanon végrehajtási jog van 8.589.576 Ft és járulékai erejéig a Pfeiler Építőipari és Szolgáltató Bt. jogosult javára valamint 103.537.669 Ft és járulékai erejéig Brunhilde Renate Erika Elizabeth Dahnken jogosult javára.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.11 - 15:54
2015.05.26 - 15:54
Nettó 85 000 000 Ft
Nettó — Ft
7Fpk.20-14-020045
P17867

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PSV-HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.
Cégjegyzékszám:
03-09-125445

Adós adatai

Cégnév:
ZALA TK Kereskedelmi Kft. "fa" "f.a."
Székhely:
8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca 81..
Cégjegyzékszám:
20-09-066902

Dokumentumok

2015.06.01 - 10:04
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7Fpk.20-14-020045 ügyszámú nyilvános pályázat, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a ZALA TK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-066902, székhely: 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca 81..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.26 - 15:54
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7Fpk.20-14-020045 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 26. 15 óra 54 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a ZALA TK Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-066902, székhely: 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca 81..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.11 - 15:54
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7Fpk.20-14-020045 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 15 óra 54 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a ZALA TK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-066902, székhely: 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca 81..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17867.
2015.04.01 - 16:20
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.), mint a(z) ZALA TK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-066902, székhely: 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca 81..) Zalaegerszegi Törvényszék 7Fpk.20-14-020045 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17867
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 11. 15 óra 54 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 26. 15 óra 54 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 750 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot kérjük átutalással megfizetni, a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Az ajánlati biztosítékot át kell utalni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 0402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már
megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Zalaszentlászló 1298/8 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdon hányadú, kivett épület, udvar(Appartmanház+2 appartmann épület) 5424 m2 alapterületű, ténylegesen 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi János út 81. számon található ingatlan eladó és Zalaszentlászló 1298/12 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú, kivett beépítetlen terület 8754 m2 alapterületű ingatlan eladó.
Az ingatlanon végrehajtási jog van 8.589.576 Ft és járulékai erejéig a Pfeiler Építőipari és Szolgáltató Bt. jogosult javára valamint 103.537.669 Ft és járulékai erejéig Brunhilde Renate Erika Elizabeth Dahnken jogosult javára.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 85 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok a helyszínen előzetes bejelentkezés nélkül, kívülről megtekinthetőek. A felszámoló lehetőséget biztosít az ingatlan bejárására, előre egyeztetett időpontban: 06-72-370160 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 15 napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára. Amennyiben a vételár megfizetéséhez pénzintézeti kölcsön felvételére kerül sor, úgy az első részlet, amely a teljes önerő megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 15 napon belüli időszak a fentiek szerint. A vételár hátralék pénzintézeti kölcsönből való megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 75 nap.

Részletfizetési lehetőség: van

Fizetési részletek száma, ütemezése: Amennyiben a vételár megfizetéséhez pénzintézeti kölcsön felvételére kerül sor, úgy az első részletet vevő köteles a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 0402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára átutalni a teljes önerős vételárrészletet a szerződéskötéstől számított 15 napon belül. A vételár hátralék pénzintézeti kölcsönből való megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 75 nap.

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül .

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok birtokba adása a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül történik. 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A
pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további
adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 5 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 5 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagyság Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17867/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Zalaszentlászló 1298/8 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdon hányadú, kivett épület, udvar(Appartmanház+2 appartmann épület) 5424 m2 alapterületű, ténylegesen 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi János út 81. számon található ingatlan eladó és Zalaszentlászló 1298/12 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú, kivett beépítetlen terület 8754 m2 alapterületű ingatlan eladó. Az ingatlanon végrehajtási jog van 8.589.576 Ft és járulékai erejéig a Pfeiler Építőipari és Szolgáltató Bt. jogosult javára valamint 103.537.669 Ft és járulékai erejéig Brunhilde Renate Erika Elizabeth Dahnken jogosult javára.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.11 - 15:54
2015.05.26 - 15:54
Nettó 85 000 000 Ft
Nettó — Ft
7Fpk.20-14-020045
P17867

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PSV-HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.
Cégjegyzékszám:
03-09-125445

Adós adatai

Cégnév:
ZALA TK Kereskedelmi Kft. "fa" "f.a."
Székhely:
8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca 81..
Cégjegyzékszám:
20-09-066902

Dokumentumok

2015.06.01 - 10:04
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7Fpk.20-14-020045 ügyszámú nyilvános pályázat, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a ZALA TK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-066902, székhely: 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca 81..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.26 - 15:54
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7Fpk.20-14-020045 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 26. 15 óra 54 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a ZALA TK Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-066902, székhely: 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca 81..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.11 - 15:54
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7Fpk.20-14-020045 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 15 óra 54 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.) felszámoló által a ZALA TK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-066902, székhely: 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca 81..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17867.
2015.04.01 - 16:20
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1., levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1.), mint a(z) ZALA TK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-066902, székhely: 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca 81..) Zalaegerszegi Törvényszék 7Fpk.20-14-020045 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17867
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 11. 15 óra 54 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 26. 15 óra 54 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 750 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot kérjük átutalással megfizetni, a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Az ajánlati biztosítékot át kell utalni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 0402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már
megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Zalaszentlászló 1298/8 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdon hányadú, kivett épület, udvar(Appartmanház+2 appartmann épület) 5424 m2 alapterületű, ténylegesen 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi János út 81. számon található ingatlan eladó és Zalaszentlászló 1298/12 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú, kivett beépítetlen terület 8754 m2 alapterületű ingatlan eladó.
Az ingatlanon végrehajtási jog van 8.589.576 Ft és járulékai erejéig a Pfeiler Építőipari és Szolgáltató Bt. jogosult javára valamint 103.537.669 Ft és járulékai erejéig Brunhilde Renate Erika Elizabeth Dahnken jogosult javára.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 85 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok a helyszínen előzetes bejelentkezés nélkül, kívülről megtekinthetőek. A felszámoló lehetőséget biztosít az ingatlan bejárására, előre egyeztetett időpontban: 06-72-370160 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 15 napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára. Amennyiben a vételár megfizetéséhez pénzintézeti kölcsön felvételére kerül sor, úgy az első részlet, amely a teljes önerő megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 15 napon belüli időszak a fentiek szerint. A vételár hátralék pénzintézeti kölcsönből való megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 75 nap.

Részletfizetési lehetőség: van

Fizetési részletek száma, ütemezése: Amennyiben a vételár megfizetéséhez pénzintézeti kölcsön felvételére kerül sor, úgy az első részletet vevő köteles a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 0402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára átutalni a teljes önerős vételárrészletet a szerződéskötéstől számított 15 napon belül. A vételár hátralék pénzintézeti kölcsönből való megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 75 nap.

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül .

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok birtokba adása a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül történik. 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A
pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további
adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 5 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 5 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagyság Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17867/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.