Eljárás részletei

Savaria Szálloda
1 tétel

Pályázat - IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2019.12.16 - 20:00
A nyertes ár
Nettó 470 400 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Savaria Szálloda Szombathely belterület 6224 hrsz. alatt felvett természetben 9700 Szombathely, Mártírok tere 4., alatt található, 1/1 tulajdoni hányadú, „kivett szálloda” megnevezésű, 2015 nm telekterületű, 5115 nm felépítménnyel rendelkező műemlék épület.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2019.11.29 - 10:00
2019.12.16 - 20:00
Nettó 420 000 000 Ft
Nettó 355 000 000 Ft
Nettó 470 400 000 Ft
18.Fpk.01-2012-011121
P1777316

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 2 em. 7
Cégjegyzékszám:
01 10 047217

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2019.12.17 - 15:17
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 2 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 470 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1777316F1
Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes pályázat esetén a felszámoló az EÉR felületén közleményt tesz közzé A nyertes pályázó köteles az értesítéstől számított 5 munkanapon belül a felszámolóval felvenni a kapcsolatot. A felmerült költségeit a pályázó maga viseli. A felszámoló által felkért ügyvéd munkadíja a vételár 2,5 %-ának megfelelő nettó összeg, de min. 70 000,- Ft +Áfa, mely a vevőt terheli. A nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjat.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2019.12.16 - 20:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. december 16. 20 óra 00 perckor, a CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 2 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2019.11.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. november 29. 10 óra 00 perckor, a CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 2 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1777316.
2019.11.14 - 11:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630), mint a(z) IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 2 em. 7) Fővárosi Törvényszék 18.Fpk.01-2012-011121. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. november 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1777316
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. november 29. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. december 16. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 11 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó az ajánlatával egyidőben köteles a pályázati előleget a felszámoló által megadott bankszámlára átutalni, és az erről szóló igazolást az EÉR rendszerbe feltölteni.Az ajánlat benyújtásáig kizárólag átutalással az IGN Zrt. "fa" az OTP Banknál vezetett 11706023-20017297 számú bankszámlájára kell átutalni a megjegyzés rovatba: „ajánlati biztosíték” feltüntetésével.
Amennyiben nem átutalással történik a befizetés, úgy a felszámoló azt pályázaton
kívüli befizetésként kezelheti, és a felmerülő költségeket a befizetőre terheli.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. A felszámoló a befizetés után kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A befizetett összeg nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Savaria Szálloda
Szombathely belterület 6224 hrsz. alatt felvett természetben 9700 Szombathely, Mártírok tere
4., alatt található, 1/1 tulajdoni hányadú, „kivett szálloda” megnevezésű, 2015 nm telekterületű,
5115 nm felépítménnyel rendelkező műemlék épület.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 420 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 355 000 000 forint. (a becsérték 84%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Savaria Szálloda

Típus:
Szálloda
Területe:
5 115 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
420 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szombathely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
6224
Ingatlan postai címe:
9700 Szombathely , Mártírok tere 4.
Területnagyság:
5 115 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Savaria Szálloda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
IGN Zrt. „f.a” székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1. Önálló szöveges bejegyzés új felmérés során az ingatlan területe megváltozott. Bejegyző határozat: 58024/2/1997.09.26.• III/10. Elővásárlásra jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658,címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.Bejegyző határozat: 33831/2/2009.03.06.• III/11. Keretbiztosítéki jelzálogjog, 250.000.000,- Ft (azaz kétszázötvenmillió forint) erejéigBejegyző határozat: 43918/2011.09.01.• III/14. Végrehajtási jog 3 297 000,- Ft, azaz Hárommillió-kétszázkilencven-hétezer forintfőkövetelés és járulékai erejéig.• III/15. Végrehajtási jog 4 622 500,- Ft, azaz Négymillió-hatszázhuszonkettőezer-ötszáz forintfőkövetelés és járulékai erejéig.• III/16. Végrehajtási jog 24 294 930,- Ft, azazHuszonnégymillió-kettőszáz kilencven-négyezer kilencszáz-harminc forint főkövetelés és járulékai erejéig.• III/17. Végrehajtási jog 1 760 000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázhatvanezer forint főkövetelés és járulékai erejéig.• III/18. Végrehajtási jog 1 250 000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszáz-ötvenezer forint főkövetelés és járulékai erejéig.• III/19. Végrehajtási jog 718 175,- Ft, azaz Hétszáztizennyolcezer-százhetvenöt forintfőkövetelés és járulékai erejéig.A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog afelszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - aföldhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan kizárólag a felszámolóval, a celorgpest@gmail.com címen, előzetes időpont egyeztetését követően van lehetőség. Felszámoló felhívja a figyelmet, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzájárulásával szalagkorláttal elkerítette az épületet az esetlegesen lehulló tetőszerkezeti elemek miatt. A megtekintés alatt a testi épségéért mindenki maga felel.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat elbírálása a formai és tartalmi vizsgálatot követően kizárólag a vételár összege alapján történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertesének a vételárat az IGN Zrt. fa OTP Banknál vezetett 11706023-20017297 számú bankszámlájára kell átutalni „vételár” megjegyzéssel. A vételár megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 8 munkanap, kivéve banki finanszírozás igénybevétele esetén, amikor is a felszámoló a szerződéskötést követően legfeljebb 60 napos fizetési haladékot biztosíthat.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes pályázat esetén a felszámoló az EÉR felületén közleményt tesz közzé A nyertes pályázó köteles az értesítéstől számított 5 munkanapon belül a felszámolóval felvenni a kapcsolatot. A felmerült költségeit a pályázó maga viseli. A felszámoló által felkért ügyvéd munkadíja a vételár 2,5 %-ának megfelelő nettó összeg, de min. 70 000,- Ft +Áfa, mely a vevőt terheli. A nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjat.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján a vevőre átruházza.
A vevő köteles a vételár megfizetésének napját követő 8 munkanapon belül a megvásárolt
vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén gondoskodni. Amennyiben az átvétel a fenti
határidőig nem történik meg, úgy a felszámoló az őrzés tekintetében költséget számíthat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnaktartalmaznia kell: (i) a pályázó nevét, pontos címét, (ii) cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát, kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím), (iii) pályázati biztosíték megfizetésének igazolását, a pályázó azon bankszámlaszámát, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot, a bankszámlára való megfizetés kizárólag átutalással lehetséges, egyéb esetben a befizetést a pályázaton kívüli befizetésnek minősítheti a felszámoló és a felmerülő költségeket a befizetőre háríthatja, (iv) a megajánlott vételár pontos összegét és a fizetés módját, (v) 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, (vi) a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot, (vii) a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában), (viii) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felszámoló, a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő), az említett szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámoló, valamint az előbbiekben említett személyek közeli hozzátartozói közé, (ix) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja közé. (x) nyilatkozzon, hogy elővásárlási joggal rendelkezik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolás 2014-06-23 napján kezdődött. Jelen pályázati kiírás a 14. pályázati kiírás. A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta. A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. Elővásárlási jog: Az EÉR felületen közzétett jegyzőkönyvben rögzített ajánlat olyan vételi ajánlatnak minősül, melyet az eladó el kíván fogadni, egyben a felszámoló által nem ismert elővásárlási jogosult értesítésének minősül. Az elővásárlásra jogosult az értesítéstől számított 15 munkanapon belül a pályázatban és az elfogadott ajánlatban szereplő feltételekkel élhet elővásárlási jogával. Erről írásban köteles a felszámolót értesíteni. Több személynek elővásárlási jogosult esetén a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják. Ha az elővásárlásra jogosult az eladónak intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. A nyertes pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét. A nyertes pályázó köteles vállalni a felszámoló által kijelölt társaság által elkészített energetikai bizonyítvány elkészítésének költségeit, amennyiben az adás-vételi
szerződés benyújtásához az szükséges. Ártárgyalásra – megfelelő árajánlatok esetén – az azonos értékű (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatot benyújtók, továbbá az ezt megfelelő feltételekkel vállaló pályázatot benyújtó ajánlattevők részvételével kerül sor, melynek helyéről és idejéről, valamint pontos feltételeiről a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az ártárgyalás több fordulóban is lebonyolítható. A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve, ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki. A felszámoló a pályázatban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A pályázó köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1777316/tetelek.pdf

Licitnapló

2019.12.16 - 20:00
A pályázat véget ért
2019.11.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Savaria Szálloda
Szombathely belterület 6224 hrsz. alatt felvett természetben 9700 Szombathely, Mártírok tere 4., alatt található, 1/1 tulajdoni hányadú, „kivett száll...
Település:
Szombathely
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Szálloda
Terület:
5115 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Savaria Szálloda Szombathely belterület 6224 hrsz. alatt felvett természetben 9700 Szombathely, Mártírok tere 4., alatt található, 1/1 tulajdoni hányadú, „kivett szálloda” megnevezésű, 2015 nm telekterületű, 5115 nm felépítménnyel rendelkező műemlék épület.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2019.11.29 - 10:00
2019.12.16 - 20:00
Nettó 420 000 000 Ft
Nettó 355 000 000 Ft
Nettó 470 400 000 Ft
18.Fpk.01-2012-011121
P1777316

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 2 em. 7
Cégjegyzékszám:
01 10 047217

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2019.12.17 - 15:17
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 2 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 470 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1777316F1
Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes pályázat esetén a felszámoló az EÉR felületén közleményt tesz közzé A nyertes pályázó köteles az értesítéstől számított 5 munkanapon belül a felszámolóval felvenni a kapcsolatot. A felmerült költségeit a pályázó maga viseli. A felszámoló által felkért ügyvéd munkadíja a vételár 2,5 %-ának megfelelő nettó összeg, de min. 70 000,- Ft +Áfa, mely a vevőt terheli. A nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjat.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2019.12.16 - 20:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. december 16. 20 óra 00 perckor, a CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 2 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2019.11.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. november 29. 10 óra 00 perckor, a CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 2 em. 7) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1777316.
2019.11.14 - 11:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉL-ORG Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet em. 2, levelezési cím: 1539 Budapest, hrsz. Pf.: 630), mint a(z) IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 2 em. 7) Fővárosi Törvényszék 18.Fpk.01-2012-011121. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. november 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1777316
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. november 29. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. december 16. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 11 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó az ajánlatával egyidőben köteles a pályázati előleget a felszámoló által megadott bankszámlára átutalni, és az erről szóló igazolást az EÉR rendszerbe feltölteni.Az ajánlat benyújtásáig kizárólag átutalással az IGN Zrt. "fa" az OTP Banknál vezetett 11706023-20017297 számú bankszámlájára kell átutalni a megjegyzés rovatba: „ajánlati biztosíték” feltüntetésével.
Amennyiben nem átutalással történik a befizetés, úgy a felszámoló azt pályázaton
kívüli befizetésként kezelheti, és a felmerülő költségeket a befizetőre terheli.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. A felszámoló a befizetés után kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A befizetett összeg nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Savaria Szálloda
Szombathely belterület 6224 hrsz. alatt felvett természetben 9700 Szombathely, Mártírok tere
4., alatt található, 1/1 tulajdoni hányadú, „kivett szálloda” megnevezésű, 2015 nm telekterületű,
5115 nm felépítménnyel rendelkező műemlék épület.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 420 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 355 000 000 forint. (a becsérték 84%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Savaria Szálloda

Típus:
Szálloda
Területe:
5 115 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
420 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szombathely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
6224
Ingatlan postai címe:
9700 Szombathely , Mártírok tere 4.
Területnagyság:
5 115 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Savaria Szálloda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
IGN Zrt. „f.a” székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1. Önálló szöveges bejegyzés új felmérés során az ingatlan területe megváltozott. Bejegyző határozat: 58024/2/1997.09.26.• III/10. Elővásárlásra jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658,címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.Bejegyző határozat: 33831/2/2009.03.06.• III/11. Keretbiztosítéki jelzálogjog, 250.000.000,- Ft (azaz kétszázötvenmillió forint) erejéigBejegyző határozat: 43918/2011.09.01.• III/14. Végrehajtási jog 3 297 000,- Ft, azaz Hárommillió-kétszázkilencven-hétezer forintfőkövetelés és járulékai erejéig.• III/15. Végrehajtási jog 4 622 500,- Ft, azaz Négymillió-hatszázhuszonkettőezer-ötszáz forintfőkövetelés és járulékai erejéig.• III/16. Végrehajtási jog 24 294 930,- Ft, azazHuszonnégymillió-kettőszáz kilencven-négyezer kilencszáz-harminc forint főkövetelés és járulékai erejéig.• III/17. Végrehajtási jog 1 760 000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázhatvanezer forint főkövetelés és járulékai erejéig.• III/18. Végrehajtási jog 1 250 000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszáz-ötvenezer forint főkövetelés és járulékai erejéig.• III/19. Végrehajtási jog 718 175,- Ft, azaz Hétszáztizennyolcezer-százhetvenöt forintfőkövetelés és járulékai erejéig.A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog afelszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - aföldhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan kizárólag a felszámolóval, a celorgpest@gmail.com címen, előzetes időpont egyeztetését követően van lehetőség. Felszámoló felhívja a figyelmet, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzájárulásával szalagkorláttal elkerítette az épületet az esetlegesen lehulló tetőszerkezeti elemek miatt. A megtekintés alatt a testi épségéért mindenki maga felel.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat elbírálása a formai és tartalmi vizsgálatot követően kizárólag a vételár összege alapján történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertesének a vételárat az IGN Zrt. fa OTP Banknál vezetett 11706023-20017297 számú bankszámlájára kell átutalni „vételár” megjegyzéssel. A vételár megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 8 munkanap, kivéve banki finanszírozás igénybevétele esetén, amikor is a felszámoló a szerződéskötést követően legfeljebb 60 napos fizetési haladékot biztosíthat.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes pályázat esetén a felszámoló az EÉR felületén közleményt tesz közzé A nyertes pályázó köteles az értesítéstől számított 5 munkanapon belül a felszámolóval felvenni a kapcsolatot. A felmerült költségeit a pályázó maga viseli. A felszámoló által felkért ügyvéd munkadíja a vételár 2,5 %-ának megfelelő nettó összeg, de min. 70 000,- Ft +Áfa, mely a vevőt terheli. A nyertes pályázó köteles az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjat.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján a vevőre átruházza.
A vevő köteles a vételár megfizetésének napját követő 8 munkanapon belül a megvásárolt
vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén gondoskodni. Amennyiben az átvétel a fenti
határidőig nem történik meg, úgy a felszámoló az őrzés tekintetében költséget számíthat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnaktartalmaznia kell: (i) a pályázó nevét, pontos címét, (ii) cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának, vagy annak igazolására alkalmas más iratának másolatát, magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát, kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail cím), (iii) pályázati biztosíték megfizetésének igazolását, a pályázó azon bankszámlaszámát, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy a sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot, a bankszámlára való megfizetés kizárólag átutalással lehetséges, egyéb esetben a befizetést a pályázaton kívüli befizetésnek minősítheti a felszámoló és a felmerülő költségeket a befizetőre háríthatja, (iv) a megajánlott vételár pontos összegét és a fizetés módját, (v) 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, (vi) a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatot, (vii) a vételárra vonatkozó fedezetigazolást (bankszámlapénz, bankgarancia vagy hitelígérvény formájában), (viii) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felszámoló, a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő), az említett szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámoló, valamint az előbbiekben említett személyek közeli hozzátartozói közé, (ix) nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja közé. (x) nyilatkozzon, hogy elővásárlási joggal rendelkezik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolás 2014-06-23 napján kezdődött. Jelen pályázati kiírás a 14. pályázati kiírás. A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta. A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eér.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. Elővásárlási jog: Az EÉR felületen közzétett jegyzőkönyvben rögzített ajánlat olyan vételi ajánlatnak minősül, melyet az eladó el kíván fogadni, egyben a felszámoló által nem ismert elővásárlási jogosult értesítésének minősül. Az elővásárlásra jogosult az értesítéstől számított 15 munkanapon belül a pályázatban és az elfogadott ajánlatban szereplő feltételekkel élhet elővásárlási jogával. Erről írásban köteles a felszámolót értesíteni. Több személynek elővásárlási jogosult esetén a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják. Ha az elővásárlásra jogosult az eladónak intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. A nyertes pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét. A nyertes pályázó köteles vállalni a felszámoló által kijelölt társaság által elkészített energetikai bizonyítvány elkészítésének költségeit, amennyiben az adás-vételi
szerződés benyújtásához az szükséges. Ártárgyalásra – megfelelő árajánlatok esetén – az azonos értékű (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatot benyújtók, továbbá az ezt megfelelő feltételekkel vállaló pályázatot benyújtó ajánlattevők részvételével kerül sor, melynek helyéről és idejéről, valamint pontos feltételeiről a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az ártárgyalás több fordulóban is lebonyolítható. A beszámítás a vételárat érintően törvény erejénél fogva kizárt, kivéve, ha a Cstv. ettől ellentétes módon rendelkezik. A felszámoló a Cstv. alapján fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki. A felszámoló a pályázatban meghirdetett vagyonelemek tekintetében minden kellékszavatosságot kizár, a vagyonelemeket a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. A pályázó köteles a Cstv. rendelkezéseit, a 237/2009. Korm. r., az EÉR szabályzatában rögzítetteket figyelembe venni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1777316/tetelek.pdf

Licitnapló

2019.12.16 - 20:00
A pályázat véget ért
2019.11.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.