Eljárás részletei

Ácsi ipari jellegű ingatlan
1 tétel

Pályázat - Dusty Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett pályázat, ezért a felszámoló ismételten meghirdeti az ingatlant
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

2941 Ács, Gyár u. 2444/2. hrsz. alatti, “kivett vendéglő” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 3000 m2 alapterületű ipari jellegű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 12:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 50 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.11-14-070116
P17686

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév:
Dusty Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2941 Ács, Gyár utca 2444/2.
Cégjegyzékszám:
11-09-007647

Dokumentumok

2015.05.08 - 16:02
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.11-14-070116 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Dusty Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-007647, székhely: 2941 Ács, Gyár utca 2444/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat, ezért a felszámoló ismételten meghirdeti az ingatlant

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.11-14-070116 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Dusty Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-007647, székhely: 2941 Ács, Gyár utca 2444/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.11-14-070116 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Dusty Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-007647, székhely: 2941 Ács, Gyár utca 2444/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17686.
2015.04.03 - 14:41
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) Dusty Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-007647, székhely: 2941 Ács, Gyár utca 2444/2.) Tatabányai Törvényszék 4.Fpk.11-14-070116/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17686
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázó a bánatpénzt a Dusty Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." (2941 Ács, Gyár u. 2. 444/2., cégjegyzékszám: 11 09 007647, adószám: 12474318-2-11) „bánatpénz" közleménnyel, az adós társaság Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128399-00000000 számú bankszámlájára, a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb a pályázat lejáratának utolsó határidején minden kétséget kizáróan igazolva legyen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 napon belül.
Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, továbbá ha a nyertes pályázó az EÉR rendszer üzemeltető részére a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2941 Ács, Gyár u. 2444/2. hrsz. alatti, “kivett vendéglő” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 3000 m2 alapterületű ipari jellegű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 50 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vendéglő

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 000 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
50 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Ács
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2444/2
Ingatlan postai címe:
2941 Ács, Gyár utca 2444/2.
Művelési ág:
Kivett vendéglő
Területnagyság:
3 000 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett vendéglő

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dusty kft. f.a. 2941 Ács, Gyár u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága - végrehajtási jog.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető a 2941 Ács, Gyár u. 2444/2. szám alatti címen a pályázati határidő lejártát megelőző csütörtöki munkanapon 10.00 – 12.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel az adós Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128399-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére. A felszámoló a részletfizetést kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor.A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, továbbá az EÉR rendszer üzemeltető számára fizetendő jutalék megfizetésének igazolásáig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásnál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.
Eladó kellékszavatosságot nem vállal.Az értékesítére az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
- A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,
- az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
- Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja.
- Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
- A meghirdetett vagyonösszességről részletes tender füzet készült, mely EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 50.000 Ft+ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
- A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17686/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P17686#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett vendéglő
Ács belterületén, közvetlenül a főútvonal mellett, a volt cukorgyár területén lévő felépítményes ingatlan, jelenleg használaton kívül. A felépítmény n...
Település:
Ács
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
3000 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

2941 Ács, Gyár u. 2444/2. hrsz. alatti, “kivett vendéglő” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 3000 m2 alapterületű ipari jellegű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 12:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 50 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.11-14-070116
P17686

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév:
Dusty Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2941 Ács, Gyár utca 2444/2.
Cégjegyzékszám:
11-09-007647

Dokumentumok

2015.05.08 - 16:02
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.11-14-070116 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Dusty Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-007647, székhely: 2941 Ács, Gyár utca 2444/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat, ezért a felszámoló ismételten meghirdeti az ingatlant

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.11-14-070116 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Dusty Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-007647, székhely: 2941 Ács, Gyár utca 2444/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.11-14-070116 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Dusty Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-007647, székhely: 2941 Ács, Gyár utca 2444/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17686.
2015.04.03 - 14:41
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) Dusty Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-007647, székhely: 2941 Ács, Gyár utca 2444/2.) Tatabányai Törvényszék 4.Fpk.11-14-070116/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17686
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázó a bánatpénzt a Dusty Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." (2941 Ács, Gyár u. 2. 444/2., cégjegyzékszám: 11 09 007647, adószám: 12474318-2-11) „bánatpénz" közleménnyel, az adós társaság Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128399-00000000 számú bankszámlájára, a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb a pályázat lejáratának utolsó határidején minden kétséget kizáróan igazolva legyen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 napon belül.
Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, továbbá ha a nyertes pályázó az EÉR rendszer üzemeltető részére a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2941 Ács, Gyár u. 2444/2. hrsz. alatti, “kivett vendéglő” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 3000 m2 alapterületű ipari jellegű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 50 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vendéglő

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 000 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
50 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Ács
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2444/2
Ingatlan postai címe:
2941 Ács, Gyár utca 2444/2.
Művelési ág:
Kivett vendéglő
Területnagyság:
3 000 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett vendéglő

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dusty kft. f.a. 2941 Ács, Gyár u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága - végrehajtási jog.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető a 2941 Ács, Gyár u. 2444/2. szám alatti címen a pályázati határidő lejártát megelőző csütörtöki munkanapon 10.00 – 12.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel az adós Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128399-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére. A felszámoló a részletfizetést kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor.A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, továbbá az EÉR rendszer üzemeltető számára fizetendő jutalék megfizetésének igazolásáig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásnál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.
Eladó kellékszavatosságot nem vállal.Az értékesítére az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
- A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,
- az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
- Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja.
- Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
- A meghirdetett vagyonösszességről részletes tender füzet készült, mely EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 50.000 Ft+ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
- A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17686/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P17686#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.