Eljárás részletei

Békéscsaba, belterület, kivett telephely
2 tétel

Pályázat - Zentai és Társa Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.05 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 30 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

- A Békéscsabai Járási Földhivatal által Békéscsaba belterületén, 6168/1. hrsz.-on nyilvántartott, 3218 m2 alapterületű, „kivett telephely” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, a természetben 5600 Békéscsaba, Víztározó u. 6. szám alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát, valamint a - Békéscsabai Járási Földhivatal által Békéscsaba beltrületén, 6169/4. hrsz.-on nyilvántartott, 293 m2 alapterületű, „kivett telephely” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, a természetben 5600 Békéscsaba, Ipari út alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát. Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet ajánlatot tenni!
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 12:00
2015.05.05 - 12:00
Nettó 43 100 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 30 000 000 Ft
9.Fpk.04-14-000078
P17500

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév:
Zentai és Társa Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
5600 Békéscsaba, Tessedik utca 46..
Cégjegyzékszám:
04-09003069

Dokumentumok

2015.05.21 - 16:16
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk.04-14-000078 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Zentai és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09003069, székhely: 5600 Békéscsaba, Tessedik utca 46..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 30 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17500F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A felszámoló a vételár teljes kiegyen
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.05 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.04-14-000078 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 5. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Zentai és Társa Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04-09003069, székhely: 5600 Békéscsaba, Tessedik utca 46..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.04-14-000078 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Zentai és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09003069, székhely: 5600 Békéscsaba, Tessedik utca 46..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17500.
2015.04.03 - 13:52
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) Zentai és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-09003069, székhely: 5600 Békéscsaba, Tessedik utca 46..) Gyulai Törvényszék 9.Fpk.04-14-000078/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17500
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 20. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 5. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 493 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a felszámoló elkülönített Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128409-00000000 számú bankszámlájára „Zentai és Társa Kft. „f.a.” bánatpénz" közleménnyel a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb 2015. május 5-én minden kétséget kizáróan igazolva legyen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 napon belül.
Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, továbbá ha a nyertes pályázó az EÉR rendszer üzemeltető részére a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásnál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

- A Békéscsabai Járási Földhivatal által Békéscsaba belterületén, 6168/1. hrsz.-on nyilvántartott, 3218 m2 alapterületű, „kivett telephely” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, a természetben 5600 Békéscsaba, Víztározó u. 6. szám alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát, valamint a
- Békéscsabai Járási Földhivatal által Békéscsaba beltrületén, 6169/4. hrsz.-on nyilvántartott, 293 m2 alapterületű, „kivett telephely” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, a természetben 5600 Békéscsaba, Ipari út alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet ajánlatot tenni!

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 43 100 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 218 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
43 100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Békéscsaba
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
6168/1
Ingatlan postai címe:
5600 Békéscsaba, Víztározó utca 6..
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
3 218 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Zentai és Társa Kft. "f.a."5600 Békéscsaba, Tessedik u. 46.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – vízvezetési szolgalmi jog• EDF ÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.- vezeték jog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
293 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Békéscsaba
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
6169/4
Ingatlan postai címe:
5600 Békéscsaba, Ipari út
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
293 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Zentai és Társa Kft. "f.a."5600 Békéscsaba, Tessedik u. 46.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • EDF ÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.- vezeték jog

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetők a pályázati határidő lejártát megelőzően, 2015. április 22-én 10.00 – 15.00 óra között Békéscsaba, Víztározó u. 6. és Békéscsaba, Ipari út 6169/4 hrsz.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel az adós Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128409-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére. A vételár megfizetése tekintetében részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A felszámoló a vételár teljes kiegyen

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 90 napon belül lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A meghirdetett ingatlanok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladó kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
- A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,
- az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
- Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja.
- Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
- A meghirdetett ingatlanokról részletes tender füzet készült, mely EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 50.000 Ft ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
- A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17500/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P17500#tenderfuzet

Licitnapló

2015.05.05 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.04.20 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

kivett telephely
- Békéscsaba belterületén, 6168/1. hrsz.-on nyilvántartott, 3218 m2 alapterületű, használaton kívüli „ telephely. Felépítmények alapterülete 875 m2.
Település:
Békéscsaba
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
3218 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
kivett telephely
- Békéscsaba beltrületén, 6169/4. hrsz.-on nyilvántartott, 293 m2 alapterületű használaton kívűli telephely felépítmény nélkül, a természetben 5600 Bé...
Település:
Békéscsaba
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
293 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

- A Békéscsabai Járási Földhivatal által Békéscsaba belterületén, 6168/1. hrsz.-on nyilvántartott, 3218 m2 alapterületű, „kivett telephely” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, a természetben 5600 Békéscsaba, Víztározó u. 6. szám alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát, valamint a - Békéscsabai Járási Földhivatal által Békéscsaba beltrületén, 6169/4. hrsz.-on nyilvántartott, 293 m2 alapterületű, „kivett telephely” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, a természetben 5600 Békéscsaba, Ipari út alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát. Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet ajánlatot tenni!
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 12:00
2015.05.05 - 12:00
Nettó 43 100 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 30 000 000 Ft
9.Fpk.04-14-000078
P17500

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév:
Zentai és Társa Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
5600 Békéscsaba, Tessedik utca 46..
Cégjegyzékszám:
04-09003069

Dokumentumok

2015.05.21 - 16:16
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk.04-14-000078 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Zentai és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09003069, székhely: 5600 Békéscsaba, Tessedik utca 46..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 30 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17500F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A felszámoló a vételár teljes kiegyen
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.05 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.04-14-000078 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 5. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Zentai és Társa Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04-09003069, székhely: 5600 Békéscsaba, Tessedik utca 46..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.04-14-000078 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a Zentai és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09003069, székhely: 5600 Békéscsaba, Tessedik utca 46..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17500.
2015.04.03 - 13:52
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) Zentai és Társa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-09003069, székhely: 5600 Békéscsaba, Tessedik utca 46..) Gyulai Törvényszék 9.Fpk.04-14-000078/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17500
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 20. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 5. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 493 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a felszámoló elkülönített Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128409-00000000 számú bankszámlájára „Zentai és Társa Kft. „f.a.” bánatpénz" közleménnyel a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizesse úgy, hogy az legkésőbb 2015. május 5-én minden kétséget kizáróan igazolva legyen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 napon belül.
Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, továbbá ha a nyertes pályázó az EÉR rendszer üzemeltető részére a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásnál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

- A Békéscsabai Járási Földhivatal által Békéscsaba belterületén, 6168/1. hrsz.-on nyilvántartott, 3218 m2 alapterületű, „kivett telephely” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, a természetben 5600 Békéscsaba, Víztározó u. 6. szám alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát, valamint a
- Békéscsabai Járási Földhivatal által Békéscsaba beltrületén, 6169/4. hrsz.-on nyilvántartott, 293 m2 alapterületű, „kivett telephely” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, a természetben 5600 Békéscsaba, Ipari út alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet ajánlatot tenni!

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 43 100 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 218 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
43 100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Békéscsaba
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
6168/1
Ingatlan postai címe:
5600 Békéscsaba, Víztározó utca 6..
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
3 218 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Zentai és Társa Kft. "f.a."5600 Békéscsaba, Tessedik u. 46.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – vízvezetési szolgalmi jog• EDF ÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.- vezeték jog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
293 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Békéscsaba
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
6169/4
Ingatlan postai címe:
5600 Békéscsaba, Ipari út
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
293 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Zentai és Társa Kft. "f.a."5600 Békéscsaba, Tessedik u. 46.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • EDF ÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.- vezeték jog

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetők a pályázati határidő lejártát megelőzően, 2015. április 22-én 10.00 – 15.00 óra között Békéscsaba, Víztározó u. 6. és Békéscsaba, Ipari út 6169/4 hrsz.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel az adós Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128409-00000000 számú bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó részére. A vételár megfizetése tekintetében részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A felszámoló a vételár teljes kiegyen

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 90 napon belül lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A meghirdetett ingatlanok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladó kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
- A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,
- az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
- Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja.
- Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
- A meghirdetett ingatlanokról részletes tender füzet készült, mely EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 50.000 Ft ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
- A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet igénylése.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17500/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P17500#tenderfuzet

Licitnapló

2015.05.05 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.04.20 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.