Eljárás részletei

Modulo C68ES 1.1 típusú autóbuszok, készletek, gyártmányok
2 tétel

Pályázat - IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

4 db különböző készültégi fokú Modulo C68ES 1.1 típusú autóbusz, továbbá gyártásához rendelkezésre álló készlet és gyártmányok
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2019.09.06 - 00:00
2019.09.23 - 12:00
Nettó 322 448 617 Ft
Nettó 322 448 617 Ft
23.Fpk.3082
P1749525

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1165 Budapest, Újszász utca 45..
Cégjegyzékszám:
01-09-866564

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseKészlet listaModulo C68ES 1.1 típusú autóbuszok
2019.09.23 - 12:43
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.3082 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2019.09.23 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.3082 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. szeptember 23. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2019.09.06 - 00:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.3082 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. szeptember 6. 00 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1749525.
2019.08.22 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.3082/2018/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. augusztus 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1749525
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. szeptember 6. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. szeptember 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 9 873 458 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. „f.a” Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102244-57035000-01004005 számú számlájára„IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. „f.a.”pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

4 db különböző készültégi fokú Modulo C68ES 1.1 típusú autóbusz, továbbá gyártásához rendelkezésre álló készlet és gyártmányok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 322 448 617 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 322 448 617 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Modulo C68ES 1.1 típusú autóbusz

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Modulo
Állapot:
Különböző készültségi fokú
Tehermentes:
nem jelzálogjog, törvényes zálogjog
Mennyisége:
4 db
Becsérték:
279 656 540 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készlet és gyártmányok

Típus:
Műszaki cikk
Állapot:
Új
Tehermentes:
nem jelzálogjog, törvényes zálogjog
Mennyisége:
1 862 db
Becsérték:
42 792 077 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton a nagy.laszlo@nrn.hu email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Jelen eljárásban a vevő nyilatkozata szükséges arról, hogy a 2007. évi CXXVII. tv. 142§ (1) bek. g) pontja szerinti ún. fordított ÁFA fizetés szabályai alkalmazhatók-e.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot.Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló közli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. „f.a”10102244-57035000-01004005 számú számlájára.

A teljes vételár kiegyenlítése a tulajdonba, illetve a birtokba adás feltétele. A részletfizetés lehetőségét a felszámoló kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a vagyonelem birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerződésben erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatokat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (https://eer.gov.hu) keresztül kell benyújtani. A pályázat benyújtására regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is ellátott szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.Jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot hiányos, nem megfelelő ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A részletes értékesítési tájékoztató (részletes tenderfüzet) az Elektronikus Értékesítési Rendszerre (https://eer.gov.hu) kerül feltöltésre, melynek megtekintése és letöltése költségmentes.

A pályázat a részletes értékesítési tájékoztató megtekintése, és/vagy letöltése nélkül is eredményesen benyújtható.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1749525/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

Modulo C68ES 1.1 típusú autóbusz
Típus:
Jármű
Gyártmány:
Modulo
Mennyiség:
4 db
Állapot:
Egyéb
Becsérték:
Nettó 279 656 540 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
jelzálogjog, törvényes zálogjog
Készlet és gyártmányok
Típus:
Műszaki cikk
Mennyiség:
1862 db
Állapot:
Új
Becsérték:
Nettó 42 792 077 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
jelzálogjog, törvényes zálogjog

Ismertető

4 db különböző készültégi fokú Modulo C68ES 1.1 típusú autóbusz, továbbá gyártásához rendelkezésre álló készlet és gyártmányok
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2019.09.06 - 00:00
2019.09.23 - 12:00
Nettó 322 448 617 Ft
Nettó 322 448 617 Ft
23.Fpk.3082
P1749525

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1165 Budapest, Újszász utca 45..
Cégjegyzékszám:
01-09-866564

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseKészlet listaModulo C68ES 1.1 típusú autóbuszok
2019.09.23 - 12:43
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.3082 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2019.09.23 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.3082 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. szeptember 23. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2019.09.06 - 00:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.3082 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. szeptember 6. 00 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1749525.
2019.08.22 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.3082/2018/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. augusztus 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1749525
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. szeptember 6. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. szeptember 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 9 873 458 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. „f.a” Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102244-57035000-01004005 számú számlájára„IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. „f.a.”pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

4 db különböző készültégi fokú Modulo C68ES 1.1 típusú autóbusz, továbbá gyártásához rendelkezésre álló készlet és gyártmányok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 322 448 617 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 322 448 617 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Modulo C68ES 1.1 típusú autóbusz

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Modulo
Állapot:
Különböző készültségi fokú
Tehermentes:
nem jelzálogjog, törvényes zálogjog
Mennyisége:
4 db
Becsérték:
279 656 540 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készlet és gyártmányok

Típus:
Műszaki cikk
Állapot:
Új
Tehermentes:
nem jelzálogjog, törvényes zálogjog
Mennyisége:
1 862 db
Becsérték:
42 792 077 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton a nagy.laszlo@nrn.hu email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Jelen eljárásban a vevő nyilatkozata szükséges arról, hogy a 2007. évi CXXVII. tv. 142§ (1) bek. g) pontja szerinti ún. fordított ÁFA fizetés szabályai alkalmazhatók-e.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot.Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló közli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. „f.a”10102244-57035000-01004005 számú számlájára.

A teljes vételár kiegyenlítése a tulajdonba, illetve a birtokba adás feltétele. A részletfizetés lehetőségét a felszámoló kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a vagyonelem birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerződésben erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatokat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (https://eer.gov.hu) keresztül kell benyújtani. A pályázat benyújtására regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is ellátott szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.Jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot hiányos, nem megfelelő ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A részletes értékesítési tájékoztató (részletes tenderfüzet) az Elektronikus Értékesítési Rendszerre (https://eer.gov.hu) kerül feltöltésre, melynek megtekintése és letöltése költségmentes.

A pályázat a részletes értékesítési tájékoztató megtekintése, és/vagy letöltése nélkül is eredményesen benyújtható.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1749525/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.