Eljárás részletei

Szár 075 hrsz. ingatlan
1 tétel

Pályázat - Epona-Lovasklub Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

2066 Szár, külterület 075 hrsz.-ú, lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű, 36.078 m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan Szár községtől északnyugati irányban, légvonalban kb. 1,5 kilométerre, külterületen fekszik. Megközelíteni az 1-es főút 42-es kilométerszelvényében déli irányban letérve, egy kb. 700 méteres, egynyomú aszfaltozott, harmadik személy tulajdonában lévő magánúton, illetve erdei úton keresztül lehet. Az ingatlan körül erdő és mezőgazdasági művelésű földterületek helyezkednek el. Az ingatlan területén 6 db épület és néhány építmény található. 1. főépület 1.208 m2 2. épület kollégium 380 m2 3. épület nagy istálló 383 m2 4. épület kis istálló 120 m2 5. épület lovarda 792 m2 6. épület garázs 262 m2 Összesen: 3.145 m2
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.11 - 08:00
2015.05.26 - 18:00
Nettó 152 000 000 Ft
Nettó — Ft
17494
P17494

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Hunyadi" Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..
Cégjegyzékszám:
01-10-043681

Adós adatai

Cégnév:
Epona-Lovasklub Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2066 Szár, külterület út 075 hrsz..
Cégjegyzékszám:
07-09-008632

Dokumentumok

2015.06.16 - 07:39
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 17494 ügyszámú nyilvános pályázat, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, külterület út 075 hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.26 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17494 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 26. 18 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, külterület út 075 hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.11 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17494 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 08 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, külterület út 075 hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17494.
2015.04.24 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..), mint a(z) Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, külterület út 075 hrsz..) Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk.07-13-000746. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17494
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 11. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 26. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Epona-Lovasklub Kft. f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10618579-49020011 számú bankszámlájára "Epona Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. május 26. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2066 Szár, külterület 075 hrsz.-ú, lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű, 36.078 m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan Szár községtől északnyugati irányban, légvonalban kb. 1,5 kilométerre, külterületen fekszik. Megközelíteni az 1-es főút 42-es kilométerszelvényében déli irányban letérve, egy kb. 700 méteres, egynyomú aszfaltozott, harmadik személy tulajdonában lévő magánúton, illetve erdei úton keresztül lehet. Az ingatlan körül erdő és mezőgazdasági művelésű földterületek helyezkednek el. Az ingatlan területén 6 db épület és néhány építmény található.
1. főépület 1.208 m2
2. épület kollégium 380 m2
3. épület nagy istálló 383 m2
4. épület kis istálló 120 m2
5. épület lovarda 792 m2
6. épület garázs 262 m2
Összesen: 3.145 m2

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 152 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű

Típus:
lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
075
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Epona-Lovasklub Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. rész 1. sorszám alatt jelzálogjog 1.766.680.- CHF és járulékai erejéig a RAIFFEISEN BANK Zrt. javára. III. rész 2. sorszám alatt lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról RAIFFEISEN BANK Zrt., III. rész 3. sorszám alatt egyetemleges jelzálogjog 5.500.000.- CHF és járulékai erejéig a RAIFFEISEN BANK Zrt. javára, III. rész 6. sorszám alatt jelzálogjog 3.030.000.- CHF és járulékai erejéig a RAIFFEISEN BANK Zrt. javára, III. rész 7. sorszám alatt lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról RAIFFEISEN BANK Zrt., III. rész 8. sorszám alatt végrehajtási jog 2.855.642.- Ft és járulékai erejéig a NAV Fejér Megyei Adóigazgatósága javáraA jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló jelzálogjogok a vagyon értékesítésével megszűnnek, a végrehajtási jog pedig a felszámolás kezdő időpontjában szűnt meg a Cstv. 38.§-a alapján.Az ingatlanon található 3, mindösszesen 255 nm alapterületű lakásra 2036.01.12-ig áll fenn határozott idejű bérleti szerződés, a teljes ingatlanra pedig iskolával gyakorlati képzés szervezésre áll fenn 2017.08.31-ig határozott idejű bérleti szerződés.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Szabó Gábor (tel.: 30/681-6850) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 30 (harminc) napon belül, számla ellenében egy összegben az Epona-Lovasklub Kft. f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10618579-49020011 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A vételár megfizetésén kívül a vevőt egyéb kötelezettség nem terhel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésekor kerül átadására, birtokbaadás pedig csak jelképes a már ismertetett bérleti és egyéb szerződésekre tekintettel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30(harminc) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról.
Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben csak a Cstv. 49.§ (4) bek. szerint élhet beszámítással.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17494/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű
2066 Szár, külterület 075 hrsz.-ú, lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű, 36.078 m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan Szár községtől észa...
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

2066 Szár, külterület 075 hrsz.-ú, lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű, 36.078 m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan Szár községtől északnyugati irányban, légvonalban kb. 1,5 kilométerre, külterületen fekszik. Megközelíteni az 1-es főút 42-es kilométerszelvényében déli irányban letérve, egy kb. 700 méteres, egynyomú aszfaltozott, harmadik személy tulajdonában lévő magánúton, illetve erdei úton keresztül lehet. Az ingatlan körül erdő és mezőgazdasági művelésű földterületek helyezkednek el. Az ingatlan területén 6 db épület és néhány építmény található. 1. főépület 1.208 m2 2. épület kollégium 380 m2 3. épület nagy istálló 383 m2 4. épület kis istálló 120 m2 5. épület lovarda 792 m2 6. épület garázs 262 m2 Összesen: 3.145 m2
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.11 - 08:00
2015.05.26 - 18:00
Nettó 152 000 000 Ft
Nettó — Ft
17494
P17494

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Hunyadi" Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..
Cégjegyzékszám:
01-10-043681

Adós adatai

Cégnév:
Epona-Lovasklub Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2066 Szár, külterület út 075 hrsz..
Cégjegyzékszám:
07-09-008632

Dokumentumok

2015.06.16 - 07:39
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 17494 ügyszámú nyilvános pályázat, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, külterület út 075 hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.26 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17494 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 26. 18 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, külterület út 075 hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.11 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17494 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 11. 08 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, külterület út 075 hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17494.
2015.04.24 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..), mint a(z) Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, külterület út 075 hrsz..) Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk.07-13-000746. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17494
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 11. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 26. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Epona-Lovasklub Kft. f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10618579-49020011 számú bankszámlájára "Epona Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. május 26. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2066 Szár, külterület 075 hrsz.-ú, lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű, 36.078 m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan Szár községtől északnyugati irányban, légvonalban kb. 1,5 kilométerre, külterületen fekszik. Megközelíteni az 1-es főút 42-es kilométerszelvényében déli irányban letérve, egy kb. 700 méteres, egynyomú aszfaltozott, harmadik személy tulajdonában lévő magánúton, illetve erdei úton keresztül lehet. Az ingatlan körül erdő és mezőgazdasági művelésű földterületek helyezkednek el. Az ingatlan területén 6 db épület és néhány építmény található.
1. főépület 1.208 m2
2. épület kollégium 380 m2
3. épület nagy istálló 383 m2
4. épület kis istálló 120 m2
5. épület lovarda 792 m2
6. épület garázs 262 m2
Összesen: 3.145 m2

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 152 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű

Típus:
lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
075
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakóház, gazdasági épület és lovarda megnevezésű

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Epona-Lovasklub Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. rész 1. sorszám alatt jelzálogjog 1.766.680.- CHF és járulékai erejéig a RAIFFEISEN BANK Zrt. javára. III. rész 2. sorszám alatt lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról RAIFFEISEN BANK Zrt., III. rész 3. sorszám alatt egyetemleges jelzálogjog 5.500.000.- CHF és járulékai erejéig a RAIFFEISEN BANK Zrt. javára, III. rész 6. sorszám alatt jelzálogjog 3.030.000.- CHF és járulékai erejéig a RAIFFEISEN BANK Zrt. javára, III. rész 7. sorszám alatt lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról RAIFFEISEN BANK Zrt., III. rész 8. sorszám alatt végrehajtási jog 2.855.642.- Ft és járulékai erejéig a NAV Fejér Megyei Adóigazgatósága javáraA jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló jelzálogjogok a vagyon értékesítésével megszűnnek, a végrehajtási jog pedig a felszámolás kezdő időpontjában szűnt meg a Cstv. 38.§-a alapján.Az ingatlanon található 3, mindösszesen 255 nm alapterületű lakásra 2036.01.12-ig áll fenn határozott idejű bérleti szerződés, a teljes ingatlanra pedig iskolával gyakorlati képzés szervezésre áll fenn 2017.08.31-ig határozott idejű bérleti szerződés.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Szabó Gábor (tel.: 30/681-6850) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 30 (harminc) napon belül, számla ellenében egy összegben az Epona-Lovasklub Kft. f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10618579-49020011 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A vételár megfizetésén kívül a vevőt egyéb kötelezettség nem terhel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésekor kerül átadására, birtokbaadás pedig csak jelképes a már ismertetett bérleti és egyéb szerződésekre tekintettel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30(harminc) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról.
Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben csak a Cstv. 49.§ (4) bek. szerint élhet beszámítással.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17494/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.