Eljárás részletei

Bocskaikert külterület 0137/30 hrsz ingatlanból 39941/50233 tulajdoni hányad
1 tétel

Pályázat - Multicon Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Bocskaikert külterület 0137/30 hrsz ingatlanból 39941/50233 tulajdoni hányad. (Debrecentől 8 km-re található.) Ingatlan adatai: kivett telephely, 50 233 m2.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.07.31 - 08:00
2015.08.18 - 08:00
Nettó 7 988 200 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.09-03-000300
P17414

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév:
Multicon Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10..
Cégjegyzékszám:
09 09 009467

Dokumentumok

2015.09.08 - 18:31
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.09-03-000300 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Multicon Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 009467 , székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.08.18 - 08:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.09-03-000300 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. augusztus 18. 08 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Multicon Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09 09 009467 , székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.07.31 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.09-03-000300 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 31. 08 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Multicon Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 009467 , székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17414.
2015.07.16 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) Multicon Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 09 009467 , székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10..) Debreceni Törvényszék 5.Fpk.09-03-000300/17. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17414
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. július 31. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. augusztus 18. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 399 410 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékokat a MULTICON Építőipari Fővállalkozó Kft „f.a.” MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-46703884-00003285 számú bankszámlájára a „MULTICON Kft. F.a. Bocskaikert -2015” megjelöléssel, legkésőbb a pályázat beadásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz a vételárba beszámít, nyertes pályázó visszalépése, avagy a részére felróható okból történő szerződés meghiúsulása esetén a bánatpénz nem jár vissza. Az elutasított pályázók által befizetett bánatpénzt a felszámoló visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bocskaikert külterület 0137/30 hrsz ingatlanból 39941/50233 tulajdoni hányad. (Debrecentől 8 km-re található.) Ingatlan adatai: kivett telephely, 50 233 m2.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 988 200 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
művelési ág/ kivett
Területe:
50 233 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
39941/50233

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bocskaikert
Ingatlan fekvése:
külterület
Ingatlan postai címe:
Bocskaikert , hrsz. 0137/30
Területnagyság:
50 233 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
10292/50233 tulajdoni hányadrész:Tulajdonos: Magyar ÁllamTulajdonosi jogokat gyakorló szervezet: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.39941/50233 tulajdoni hányadrész: Tulajdonos: MULTICON Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság ˝felszámolás alatt˝ (4002 Debrecen, Balmazújvárosi Út 10.)

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): Vezetékjog: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetőek Vancsa Mária felszámolóbiztossal a 06 (52) 410-736, illetve a 06 (52) 541-102 telefonszámokon előre egyeztetett időpontokban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó köteles az EÉR rendszerben megjelent eredményhirdetést követő 15 napon belül az adásvételi szerződést megkötni, és a vételár bánatpénzzel csökkentett összegét az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint – átutalással – a szerződés aláírását követő 45 napon belül megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy tulajdonba, illetve birtokba adására a teljes vételárnak az adásvételi szerződés szerinti megfizetését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázat beadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.A pályázatban legalább 60 napos kötöttséget kell vállalni. Az eladó a kellékszavatosság és garancia teljes körű kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének nyilatkozatát. A felszámoló honlapjáról letölthető, vagy a felszámoló székhelyén átvehető pályázói nyilatkozatot, amelynek kitöltése, aláírása és pályázathoz történő csatolása kötelező. Amennyiben ez a nyilatkozat nem szerepel a pályázati anyagban, úgy azt a felszámoló érvénytelennek tekinti.Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő öt napon belül kerül sor.Az értékelési jegyzőkönyvet a pályázat bontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók megtekinthetik.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igény bevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ide értve azt is, ha az irányár 50%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat (szándék nyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok értékesítésére az Áfa tv. 142. § szerinti fordított áfa vonatkozik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17414/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett telephely
Debrecentől 8 km-re a Bocskaikertben található ingatlan
Település:
Bocskaikert
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
művelési ág/ kivett
Terület:
50233 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
39941/50233

Ismertető

Bocskaikert külterület 0137/30 hrsz ingatlanból 39941/50233 tulajdoni hányad. (Debrecentől 8 km-re található.) Ingatlan adatai: kivett telephely, 50 233 m2.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.07.31 - 08:00
2015.08.18 - 08:00
Nettó 7 988 200 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.09-03-000300
P17414

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév:
Multicon Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10..
Cégjegyzékszám:
09 09 009467

Dokumentumok

2015.09.08 - 18:31
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.09-03-000300 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Multicon Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 009467 , székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.08.18 - 08:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.09-03-000300 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. augusztus 18. 08 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Multicon Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09 09 009467 , székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.07.31 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.09-03-000300 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 31. 08 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Multicon Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 009467 , székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17414.
2015.07.16 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) Multicon Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 09 009467 , székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10..) Debreceni Törvényszék 5.Fpk.09-03-000300/17. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17414
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. július 31. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. augusztus 18. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 399 410 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékokat a MULTICON Építőipari Fővállalkozó Kft „f.a.” MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-46703884-00003285 számú bankszámlájára a „MULTICON Kft. F.a. Bocskaikert -2015” megjelöléssel, legkésőbb a pályázat beadásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz a vételárba beszámít, nyertes pályázó visszalépése, avagy a részére felróható okból történő szerződés meghiúsulása esetén a bánatpénz nem jár vissza. Az elutasított pályázók által befizetett bánatpénzt a felszámoló visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bocskaikert külterület 0137/30 hrsz ingatlanból 39941/50233 tulajdoni hányad. (Debrecentől 8 km-re található.) Ingatlan adatai: kivett telephely, 50 233 m2.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 988 200 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
művelési ág/ kivett
Területe:
50 233 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
39941/50233

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bocskaikert
Ingatlan fekvése:
külterület
Ingatlan postai címe:
Bocskaikert , hrsz. 0137/30
Területnagyság:
50 233 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
10292/50233 tulajdoni hányadrész:Tulajdonos: Magyar ÁllamTulajdonosi jogokat gyakorló szervezet: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.39941/50233 tulajdoni hányadrész: Tulajdonos: MULTICON Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság ˝felszámolás alatt˝ (4002 Debrecen, Balmazújvárosi Út 10.)

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): Vezetékjog: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetőek Vancsa Mária felszámolóbiztossal a 06 (52) 410-736, illetve a 06 (52) 541-102 telefonszámokon előre egyeztetett időpontokban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó köteles az EÉR rendszerben megjelent eredményhirdetést követő 15 napon belül az adásvételi szerződést megkötni, és a vételár bánatpénzzel csökkentett összegét az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint – átutalással – a szerződés aláírását követő 45 napon belül megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy tulajdonba, illetve birtokba adására a teljes vételárnak az adásvételi szerződés szerinti megfizetését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázat beadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.A pályázatban legalább 60 napos kötöttséget kell vállalni. Az eladó a kellékszavatosság és garancia teljes körű kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének nyilatkozatát. A felszámoló honlapjáról letölthető, vagy a felszámoló székhelyén átvehető pályázói nyilatkozatot, amelynek kitöltése, aláírása és pályázathoz történő csatolása kötelező. Amennyiben ez a nyilatkozat nem szerepel a pályázati anyagban, úgy azt a felszámoló érvénytelennek tekinti.Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő öt napon belül kerül sor.Az értékelési jegyzőkönyvet a pályázat bontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók megtekinthetik.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igény bevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ide értve azt is, ha az irányár 50%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat (szándék nyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok értékesítésére az Áfa tv. 142. § szerinti fordított áfa vonatkozik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17414/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.