Eljárás részletei

Hódmezővásárhely belterületi Ingatlan
0 tétel

Pályázat - Budafer Kereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.05.01 - 10:59
Érvénytelenítés oka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Indoklás: Illetéktelen személy belső információhoz jutott, amely a pályázatban jogosulatlan előnyt biztosított neki.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

6806 Hódmezővásárhely, belterület 10756 hrsz. alatt felvett, természetben 6806 Hódmezővásárhely, Szentesi út 172. sz. alatt lévő, 2476 m2 alapterületű, Kivett telephely megnevezésű ingatlan. Az épület alapterülete: 139 m2. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 10756 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Az ingatlan 140m2 vonatkozásában vezetékjoggal terhelt, melynek jogosultja az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (bejegyző határozat száma: 32158/2010.01.27.), továbbá keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt. (bejegyző határozat száma: 44236/2009.12.30.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.02 - 12:39
2015.05.24 - 12:40
Nettó 8 610 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.06-14-000279
P17356

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Stefánia út 75..
Cégjegyzékszám:
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév:
Budafer Kereskedelmi Zrt. "f.a."
Székhely:
6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.
Cégjegyzékszám:
06-10-000409

Dokumentumok

2015.05.01 - 10:59
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 8.Fpk.06-14-000279 ügyszámú nyilvános pályázat, a Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Illetéktelen személy belső információhoz jutott, amely a pályázatban jogosulatlan előnyt biztosított neki.
2015.04.14 - 14:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) Szegedi Törvényszék 8.Fpk.06-14-000279/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17356
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 2. 12 óra 39 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 24. 12 óra 40 perc

Ajánlati biztosíték összege: 258 300 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényesen az pályázhat, aki a felhívásban megjelölt ajánlati biztosítékot a Budafer Zrt. "f.a." Raiffeisen banknál vezetett 12066007-00101057-02100009 sz. számlájára átutalja, "Hódmezővásárhely ajánlati biztosíték" közleménnyel. A közlemény pontos megadása az érvényes pályázat feltétele! Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2015. május 24.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6806 Hódmezővásárhely, belterület 10756 hrsz. alatt felvett, természetben 6806 Hódmezővásárhely, Szentesi út 172. sz. alatt lévő, 2476 m2 alapterületű, Kivett telephely megnevezésű ingatlan. Az épület alapterülete: 139 m2. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 10756 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
Az ingatlan 140m2 vonatkozásában vezetékjoggal terhelt, melynek jogosultja az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (bejegyző határozat száma: 32158/2010.01.27.), továbbá keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt. (bejegyző határozat száma: 44236/2009.12.30.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 610 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető: 6806 Hódmezővásárhely, Szentesi út 172. sz. alatt, előzetes időpont egyeztetést követően, erről a felszámoló címén és telefonszámain lehet egyeztetni. Felhívjuk figyelmüket, hogy telefonon csakis a megtekintés időpontjairól érdeklődhetnek! A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseit csak az EÉR rendszeren teheti fel!

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag átutalással lehet teljesíteni, a Budafer Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12066007-00101057-02200006 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: van

Fizetési részletek száma, ütemezése: 2 A vételár 50%-át a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, a fennmaradó 50%-át pedig a szerződéskötéstől számított 45 napon belül kell megfizetni.

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 20 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 20 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait: magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt.
A vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 nap.
60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást.
Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását.
Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre.
A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig. A fenti határidő lejárta után nincs mód az elővásárlási jog gyakorlására.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17356/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P17356#tenderfuzet

Licitnapló

2015.05.01 - 10:59
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

6806 Hódmezővásárhely, belterület 10756 hrsz. alatt felvett, természetben 6806 Hódmezővásárhely, Szentesi út 172. sz. alatt lévő, 2476 m2 alapterületű, Kivett telephely megnevezésű ingatlan. Az épület alapterülete: 139 m2. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 10756 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Az ingatlan 140m2 vonatkozásában vezetékjoggal terhelt, melynek jogosultja az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (bejegyző határozat száma: 32158/2010.01.27.), továbbá keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt. (bejegyző határozat száma: 44236/2009.12.30.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.02 - 12:39
2015.05.24 - 12:40
Nettó 8 610 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.06-14-000279
P17356

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Stefánia út 75..
Cégjegyzékszám:
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév:
Budafer Kereskedelmi Zrt. "f.a."
Székhely:
6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.
Cégjegyzékszám:
06-10-000409

Dokumentumok

2015.05.01 - 10:59
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 8.Fpk.06-14-000279 ügyszámú nyilvános pályázat, a Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Illetéktelen személy belső információhoz jutott, amely a pályázatban jogosulatlan előnyt biztosított neki.
2015.04.14 - 14:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) Szegedi Törvényszék 8.Fpk.06-14-000279/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17356
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 2. 12 óra 39 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 24. 12 óra 40 perc

Ajánlati biztosíték összege: 258 300 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényesen az pályázhat, aki a felhívásban megjelölt ajánlati biztosítékot a Budafer Zrt. "f.a." Raiffeisen banknál vezetett 12066007-00101057-02100009 sz. számlájára átutalja, "Hódmezővásárhely ajánlati biztosíték" közleménnyel. A közlemény pontos megadása az érvényes pályázat feltétele! Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2015. május 24.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6806 Hódmezővásárhely, belterület 10756 hrsz. alatt felvett, természetben 6806 Hódmezővásárhely, Szentesi út 172. sz. alatt lévő, 2476 m2 alapterületű, Kivett telephely megnevezésű ingatlan. Az épület alapterülete: 139 m2. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 10756 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
Az ingatlan 140m2 vonatkozásában vezetékjoggal terhelt, melynek jogosultja az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (bejegyző határozat száma: 32158/2010.01.27.), továbbá keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt. (bejegyző határozat száma: 44236/2009.12.30.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 610 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető: 6806 Hódmezővásárhely, Szentesi út 172. sz. alatt, előzetes időpont egyeztetést követően, erről a felszámoló címén és telefonszámain lehet egyeztetni. Felhívjuk figyelmüket, hogy telefonon csakis a megtekintés időpontjairól érdeklődhetnek! A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseit csak az EÉR rendszeren teheti fel!

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag átutalással lehet teljesíteni, a Budafer Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12066007-00101057-02200006 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: van

Fizetési részletek száma, ütemezése: 2 A vételár 50%-át a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, a fennmaradó 50%-át pedig a szerződéskötéstől számított 45 napon belül kell megfizetni.

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 20 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 20 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait: magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt.
A vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 nap.
60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást.
Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását.
Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre.
A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig. A fenti határidő lejárta után nincs mód az elővásárlási jog gyakorlására.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17356/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P17356#tenderfuzet

Licitnapló

2015.05.01 - 10:59
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.