Eljárás részletei

A pályázatban meghirdetett ingatlanokra csak együttesen lehet ajánlatot lenni.
2 tétel

Pályázat - AXUS Holding Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.02 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 22 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Sopron, Lakner K. u. 10. sz. alatti ingatlanok Sopron 606/A/2 hrsz. üzlet, 606/A/3 hrsz. lakóiroda A pályázatban meghirdetett ingatlanokra csak együttesen lehet ajánlatot lenni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 12:00
2015.05.02 - 12:00
Nettó 43 659 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 22 000 000 Ft
11. Fpk. 03-12-001106
P17347

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév:
AXUS Holding Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."
Székhely:
6525 Hercegszántó, hrsz. 0465/17.
Cégjegyzékszám:
03-09-120749

Dokumentumok

2015.05.06 - 14:48
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11. Fpk. 03-12-001106 ügyszámú nyilvános pályázat, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a AXUS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-120749, székhely: 6525 Hercegszántó, hrsz. 0465/17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 22 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17347F3
Szerződéskötés dátuma: Az EÉR rendszerben történt megjelentéstől számított 15 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.02 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11. Fpk. 03-12-001106 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 2. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a AXUS Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-120749, székhely: 6525 Hercegszántó, hrsz. 0465/17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11. Fpk. 03-12-001106 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a AXUS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-120749, székhely: 6525 Hercegszántó, hrsz. 0465/17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17347.
2015.04.02 - 14:09
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..), mint a(z) AXUS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-120749, székhely: 6525 Hercegszántó, hrsz. 0465/17.) Kecskeméti Törvényszék 11. Fpk. 03-12-001106. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2012. szeptember 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17347
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 2. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 509 770 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése adós gazdálkodó szervezetnek a Concurs Zrt. 14100134-40600949-31000008 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat melléklete a pályázatnak.
A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Sopron, Lakner K. u. 10. sz. alatti ingatlanok
Sopron 606/A/2 hrsz. üzlet, 606/A/3 hrsz. lakóiroda
A pályázatban meghirdetett ingatlanokra csak együttesen lehet ajánlatot lenni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 43 659 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
400 m²
Állapota:
üzlet
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
37 233 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
606/A/2
Ingatlan postai címe:
Sopron, hrsz. 606/A/2
Területnagyság:
400 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AXUS Holding Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft. "fa" 6525, Hercegszántó, Budzsak 0465/17.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Keretbiztosítéki jelzálogjog 3.000.000.-Ft összeg erejéig- Jelzálogjog 414.500.-Ft adótartozás és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog 804.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog 359.100.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog 7.743.392.-Ft főkövetelés és járulék erejéig.- Végrehajtási jog 771.120.000.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog 33.023.733.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 4.760.000.-EUR erejéig

Ingatlan állapota: üzlet

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóiroda

Típus:
iroda
Területe:
76 m²
Állapota:
lakóiroda
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
6 426 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
606/A/3
Ingatlan postai címe:
Sopron, hrsz. 606/A/3
Területnagyság:
76 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakóiroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AXUS Holding Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft. "fa"6525, Hercegszántó, Budzsak 0465/17.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Keretbiztosítéki jelzálogjog 3.000.000.-Ft összeg erejéig. - Végrehajtási jog 25.308.608.-Ft és járulékai erejéig- Végrehajtási jog 804.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog 359.100.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog 7.743.392.-Ft főkövetelés és járulék erejéig. - Végrehajtási jog 33.023.733.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog 771.120.000.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 4.760.000.-EUR erejéig.

Ingatlan állapota: lakóiroda

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanokat megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az EÉR rendszerben történt megjelentéstől számított 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rögzíti a felek megállapodása alapján.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésé¬től számított 15 napon belül megköti, és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül egyösszegben átutalja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.
Az értékesítő a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázatot tekinti nyertes pályázónak.

A felszámoló több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb l0 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártár¬gyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.
A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17347/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.02 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.04.17 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.24 - 09:23P17347F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló, Kérem szíves tájékoztatásukat a megtekintés lehetőségeiről.

2015.05.26 - 11:34Értékesítő kommentje

A pályázat benyújtásának határideje 2015.05.02. napjával lejárt, az értékesítés befejeződött.

Tételek 2 db (1 - 2)

üzlet
Sopron 606/A/2. hrsz. ingatlan
Település:
Sopron
Típus:
Üzlethelyiség
Terület:
400 m2
Állapot:
Egyéb
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
lakóiroda
606/A/3. hrsz. ingatlan
Település:
Sopron
Típus:
Iroda
Terület:
76 m2
Állapot:
Egyéb
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Sopron, Lakner K. u. 10. sz. alatti ingatlanok Sopron 606/A/2 hrsz. üzlet, 606/A/3 hrsz. lakóiroda A pályázatban meghirdetett ingatlanokra csak együttesen lehet ajánlatot lenni.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.17 - 12:00
2015.05.02 - 12:00
Nettó 43 659 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 22 000 000 Ft
11. Fpk. 03-12-001106
P17347

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév:
AXUS Holding Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."
Székhely:
6525 Hercegszántó, hrsz. 0465/17.
Cégjegyzékszám:
03-09-120749

Dokumentumok

2015.05.06 - 14:48
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11. Fpk. 03-12-001106 ügyszámú nyilvános pályázat, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a AXUS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-120749, székhely: 6525 Hercegszántó, hrsz. 0465/17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 22 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17347F3
Szerződéskötés dátuma: Az EÉR rendszerben történt megjelentéstől számított 15 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.02 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11. Fpk. 03-12-001106 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 2. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a AXUS Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-120749, székhely: 6525 Hercegszántó, hrsz. 0465/17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.17 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11. Fpk. 03-12-001106 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 17. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a AXUS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-120749, székhely: 6525 Hercegszántó, hrsz. 0465/17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17347.
2015.04.02 - 14:09
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..), mint a(z) AXUS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-120749, székhely: 6525 Hercegszántó, hrsz. 0465/17.) Kecskeméti Törvényszék 11. Fpk. 03-12-001106. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2012. szeptember 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17347
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 17. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 2. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 509 770 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése adós gazdálkodó szervezetnek a Concurs Zrt. 14100134-40600949-31000008 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat melléklete a pályázatnak.
A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Sopron, Lakner K. u. 10. sz. alatti ingatlanok
Sopron 606/A/2 hrsz. üzlet, 606/A/3 hrsz. lakóiroda
A pályázatban meghirdetett ingatlanokra csak együttesen lehet ajánlatot lenni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 43 659 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
400 m²
Állapota:
üzlet
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
37 233 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
606/A/2
Ingatlan postai címe:
Sopron, hrsz. 606/A/2
Területnagyság:
400 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AXUS Holding Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft. "fa" 6525, Hercegszántó, Budzsak 0465/17.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Keretbiztosítéki jelzálogjog 3.000.000.-Ft összeg erejéig- Jelzálogjog 414.500.-Ft adótartozás és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog 804.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog 359.100.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog 7.743.392.-Ft főkövetelés és járulék erejéig.- Végrehajtási jog 771.120.000.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog 33.023.733.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 4.760.000.-EUR erejéig

Ingatlan állapota: üzlet

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóiroda

Típus:
iroda
Területe:
76 m²
Állapota:
lakóiroda
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
6 426 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
606/A/3
Ingatlan postai címe:
Sopron, hrsz. 606/A/3
Területnagyság:
76 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakóiroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AXUS Holding Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft. "fa"6525, Hercegszántó, Budzsak 0465/17.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Keretbiztosítéki jelzálogjog 3.000.000.-Ft összeg erejéig. - Végrehajtási jog 25.308.608.-Ft és járulékai erejéig- Végrehajtási jog 804.760 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog 359.100.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog 7.743.392.-Ft főkövetelés és járulék erejéig. - Végrehajtási jog 33.023.733.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog 771.120.000.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig. - Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 4.760.000.-EUR erejéig.

Ingatlan állapota: lakóiroda

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanokat megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül kell egyösszegben megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az EÉR rendszerben történt megjelentéstől számított 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rögzíti a felek megállapodása alapján.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésé¬től számított 15 napon belül megköti, és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül egyösszegben átutalja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.
Az értékesítő a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázatot tekinti nyertes pályázónak.

A felszámoló több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb l0 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártár¬gyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.
A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17347/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.02 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.04.17 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.24 - 09:23P17347F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló, Kérem szíves tájékoztatásukat a megtekintés lehetőségeiről.

2015.05.26 - 11:34Értékesítő kommentje

A pályázat benyújtásának határideje 2015.05.02. napjával lejárt, az értékesítés befejeződött.