Eljárás részletei

ingatlan
0 tétel

Pályázat - SHV Holding Befektető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.15 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 35 005 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Érd belterület, 533/2 helyrajzi számú, 907 m2- es lakóház, udvar, garázs megjelölésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 12:00
2015.05.15 - 12:00
Nettó 70 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 35 005 000 Ft
38. Fpk. 01-13-003705
P17297

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LIKVID-B Csődmenedzser és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1139 Budapest, Fáy utca 1..
Cégjegyzékszám:
01-09-064951

Adós adatai

Cégnév:
SHV Holding Befektető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1116 Budapest, Barázda utca 42.
Cégjegyzékszám:
01 10 046525

Dokumentumok

2015.05.18 - 11:42
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 38. Fpk. 01-13-003705 ügyszámú nyilvános pályázat, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a SHV Holding Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 046525, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 35 005 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17297F1
Szerződéskötés dátuma: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.15 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 38. Fpk. 01-13-003705 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 12 óra 00 perckor, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a SHV Holding Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 046525, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 38. Fpk. 01-13-003705 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 12 óra 00 perckor, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a SHV Holding Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 046525, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17297.
2015.04.30 - 11:59
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..), mint a(z) SHV Holding Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 046525, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 42.) Fővárosi Törvényszék 38. Fpk. 01-13-003705/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17297
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 15. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással „SHV Holding Zrt. „f.a.” – ajánlati biztosíték” közleménnyel az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-10876673 számú bankszámlájára átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.

Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott pályázó az ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Érd belterület, 533/2 helyrajzi számú, 907 m2- es lakóház, udvar, garázs megjelölésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 70 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak 2015. május 12-én 9.00 és 10.00 óra közötti időpontban megtekinthetők.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-10876673 számú bankszámlára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül szükséges az ingatlant birtokba venni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan értékesítése mentes az általános forgalmi adó alól. A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással teljesíteni. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a „SHV Holding Zrt. „f.a.” hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, pályázó nevét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban, valamint amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kiegyenlíti. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá a vételár meglétének igazolását ügyvédi letétben történő elhelyezéssel, a letéti szerződés másolatának pályázathoz történő csatolásával. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. Nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó az esetlegesen felmerülő környezeti terheket átvállalja. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó a jogi eljárás költségét megfizetni vállalja.A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett kerül sorszerződéskötés jogi eljárásának költsége vevőt terheli, melynek mértéke az ingatlan vételárának 1%-a, de legalább 150.000 Ft + áfa, és legfeljebb 250.000 Ft + áfa.A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok és feljegyzett tények:

III/7. UniCredit Bank Hungary Zrt. részére 7.774.522 EUR erejéig 2012. március 22-én bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog,
III/8. ERSTE Bank Hungary Zrt. javára 2012. december 12-én bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog 850.000.000,- Ft keretösszeg erejéig
III/9. NAV Dél-Budapesti Adóigazgatósága részére 5.139.739,- Ft erejéig 2013. május 21-én bejegyzett végrehajtási jog

Az ingatlan építési, kivitelezési, műszaki dokumentációjával a felszámoló nem rendelkezik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17297/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.15 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.04.30 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Érd belterület, 533/2 helyrajzi számú, 907 m2- es lakóház, udvar, garázs megjelölésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 12:00
2015.05.15 - 12:00
Nettó 70 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 35 005 000 Ft
38. Fpk. 01-13-003705
P17297

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LIKVID-B Csődmenedzser és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1139 Budapest, Fáy utca 1..
Cégjegyzékszám:
01-09-064951

Adós adatai

Cégnév:
SHV Holding Befektető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1116 Budapest, Barázda utca 42.
Cégjegyzékszám:
01 10 046525

Dokumentumok

2015.05.18 - 11:42
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 38. Fpk. 01-13-003705 ügyszámú nyilvános pályázat, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a SHV Holding Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 046525, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 35 005 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17297F1
Szerződéskötés dátuma: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.15 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 38. Fpk. 01-13-003705 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 12 óra 00 perckor, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a SHV Holding Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 046525, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 38. Fpk. 01-13-003705 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 12 óra 00 perckor, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a SHV Holding Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 046525, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17297.
2015.04.30 - 11:59
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..), mint a(z) SHV Holding Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 046525, székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 42.) Fővárosi Törvényszék 38. Fpk. 01-13-003705/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17297
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 15. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással „SHV Holding Zrt. „f.a.” – ajánlati biztosíték” közleménnyel az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-10876673 számú bankszámlájára átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.

Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott pályázó az ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Érd belterület, 533/2 helyrajzi számú, 907 m2- es lakóház, udvar, garázs megjelölésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 70 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak 2015. május 12-én 9.00 és 10.00 óra közötti időpontban megtekinthetők.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-10876673 számú bankszámlára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül szükséges az ingatlant birtokba venni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan értékesítése mentes az általános forgalmi adó alól. A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással teljesíteni. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a „SHV Holding Zrt. „f.a.” hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, pályázó nevét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban, valamint amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kiegyenlíti. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá a vételár meglétének igazolását ügyvédi letétben történő elhelyezéssel, a letéti szerződés másolatának pályázathoz történő csatolásával. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. Nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó az esetlegesen felmerülő környezeti terheket átvállalja. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó a jogi eljárás költségét megfizetni vállalja.A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett kerül sorszerződéskötés jogi eljárásának költsége vevőt terheli, melynek mértéke az ingatlan vételárának 1%-a, de legalább 150.000 Ft + áfa, és legfeljebb 250.000 Ft + áfa.A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok és feljegyzett tények:

III/7. UniCredit Bank Hungary Zrt. részére 7.774.522 EUR erejéig 2012. március 22-én bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog,
III/8. ERSTE Bank Hungary Zrt. javára 2012. december 12-én bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog 850.000.000,- Ft keretösszeg erejéig
III/9. NAV Dél-Budapesti Adóigazgatósága részére 5.139.739,- Ft erejéig 2013. május 21-én bejegyzett végrehajtási jog

Az ingatlan építési, kivitelezési, műszaki dokumentációjával a felszámoló nem rendelkezik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17297/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.15 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.04.30 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.