Eljárás részletei

6750 Algyő, Csergő telep 10. sz. alatt található külterület 01566/1. hrsz.-ú kivett tanya megnevezésű ingatlan.
0 tétel

Pályázat - G.A. CSEMPECENTRUM Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.06.04 - 10:33
Érvénytelenítés oka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Indoklás: 6750 Algyő, Csergő telep 10. sz. alatt található külterület 01566/1. hrsz.-ú kivett tanya megnevezésű ingatlant érvénytelenítem.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

6750 Algyő, Csergő telep 10. sz. alatt található külterület 01566/1. hrsz.-ú kivett tanya megnevezésű ingatlan. Romos épület, bontása szükséges. Közmű nincs a területen. Kerített, mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas telek. Teljes felújítást igényel. Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: – Végrehajtási jog 36.861.612 Ft tőke és járulékai erejéig: Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (1144 Budapest V. ker. Széchenyi utca 2.) – Végrehajtási jog 5.761.592 Ft tőke és járulékai erejéig: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.23 - 13:00
2015.05.14 - 13:00
Nettó 430 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.10-10-000416
P17248

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest, Törökkő utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-09-668454

Adós adatai

Cégnév:
G.A. CSEMPECENTRUM Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3300 Eger, Kallómalom utca 38. 1 em. 3
Cégjegyzékszám:
10-09-030643

Dokumentumok

2015.06.04 - 10:33
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.10-10-000416 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a G.A. CSEMPECENTRUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-030643, székhely: 3300 Eger, Kallómalom utca 38. 1 em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
6750 Algyő, Csergő telep 10. sz. alatt található külterület 01566/1. hrsz.-ú kivett tanya megnevezésű ingatlant érvénytelenítem.
2015.05.14 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.10-10-000416 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 13 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a G.A. CSEMPECENTRUM Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10-09-030643, székhely: 3300 Eger, Kallómalom utca 38. 1 em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.23 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.10-10-000416 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 23. 13 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a G.A. CSEMPECENTRUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-030643, székhely: 3300 Eger, Kallómalom utca 38. 1 em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17248.
2015.03.31 - 16:59
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..), mint a(z) G.A. CSEMPECENTRUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-030643, székhely: 3300 Eger, Kallómalom utca 38. 1 em. 3) Heves Megyei Bíróság 3.Fpk.10-10-000416/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17248
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 23. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 14. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 21 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti számlájára „G.A. CSEMPECENTRUM Kft. „f.a.” megjelöléssel, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6750 Algyő, Csergő telep 10. sz. alatt található külterület 01566/1. hrsz.-ú kivett tanya megnevezésű ingatlan. Romos épület, bontása szükséges. Közmű nincs a területen. Kerített,
mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas telek. Teljes felújítást igényel.

Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:
– Végrehajtási jog 36.861.612 Ft tőke és járulékai erejéig:
Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (1144 Budapest V. ker. Széchenyi utca 2.)
– Végrehajtási jog 5.761.592 Ft tőke és járulékai erejéig:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 430 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17248/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.04 - 10:33
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.05.14 - 13:00
A pályázat véget ért
2015.04.23 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

6750 Algyő, Csergő telep 10. sz. alatt található külterület 01566/1. hrsz.-ú kivett tanya megnevezésű ingatlan. Romos épület, bontása szükséges. Közmű nincs a területen. Kerített, mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas telek. Teljes felújítást igényel. Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: – Végrehajtási jog 36.861.612 Ft tőke és járulékai erejéig: Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (1144 Budapest V. ker. Széchenyi utca 2.) – Végrehajtási jog 5.761.592 Ft tőke és járulékai erejéig: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.23 - 13:00
2015.05.14 - 13:00
Nettó 430 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.10-10-000416
P17248

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest, Törökkő utca 5..
Cégjegyzékszám:
01-09-668454

Adós adatai

Cégnév:
G.A. CSEMPECENTRUM Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3300 Eger, Kallómalom utca 38. 1 em. 3
Cégjegyzékszám:
10-09-030643

Dokumentumok

2015.06.04 - 10:33
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.10-10-000416 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a G.A. CSEMPECENTRUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-030643, székhely: 3300 Eger, Kallómalom utca 38. 1 em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
6750 Algyő, Csergő telep 10. sz. alatt található külterület 01566/1. hrsz.-ú kivett tanya megnevezésű ingatlant érvénytelenítem.
2015.05.14 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.10-10-000416 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 13 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a G.A. CSEMPECENTRUM Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10-09-030643, székhely: 3300 Eger, Kallómalom utca 38. 1 em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.23 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.10-10-000416 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 23. 13 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..) felszámoló által a G.A. CSEMPECENTRUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-030643, székhely: 3300 Eger, Kallómalom utca 38. 1 em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17248.
2015.03.31 - 16:59
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5..), mint a(z) G.A. CSEMPECENTRUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-030643, székhely: 3300 Eger, Kallómalom utca 38. 1 em. 3) Heves Megyei Bíróság 3.Fpk.10-10-000416/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17248
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 23. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 14. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 21 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti számlájára „G.A. CSEMPECENTRUM Kft. „f.a.” megjelöléssel, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6750 Algyő, Csergő telep 10. sz. alatt található külterület 01566/1. hrsz.-ú kivett tanya megnevezésű ingatlan. Romos épület, bontása szükséges. Közmű nincs a területen. Kerített,
mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas telek. Teljes felújítást igényel.

Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:
– Végrehajtási jog 36.861.612 Ft tőke és járulékai erejéig:
Nemzeti Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (1144 Budapest V. ker. Széchenyi utca 2.)
– Végrehajtási jog 5.761.592 Ft tőke és járulékai erejéig:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 430 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Ratis Kft. OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17248/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.04 - 10:33
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.05.14 - 13:00
A pályázat véget ért
2015.04.23 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.