Eljárás részletei

eladó üzlethelység
1 tétel

Pályázat - V.S.P. Energy Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.04 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 9 706 991 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Szombathely, Stromfeld Aurél u. 15/B fszt. 3. szám alatti 66 m2 alapterületű üzlethelyiség.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.16 - 17:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 13 867 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 9 706 991 Ft
3.Fpk.18-14-000259
P17247

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VIR CONSULT Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1061 Budapest, Andrássy út 20..
Cégjegyzékszám:
01-09-992481

Adós adatai

Cégnév:
V.S.P. Energy Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
9700 Szombathely, Stromfeld A. utca 15. B ép. fszt. em. 3
Cégjegyzékszám:
18-09-105425

Dokumentumok

2015.05.29 - 14:54
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 3.Fpk.18-14-000259 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a V.S.P. Energy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-105425, székhely: 9700 Szombathely, Stromfeld A. utca 15. B ép. fszt. em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 9 706 991 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17247F1
Szerződéskötés dátuma: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül az adásvételi szerződés megkötésre kerül a nyertes pályázóval. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó az 1%-og az EÉR rendszer számlájára befizesse.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.18-14-000259 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a V.S.P. Energy Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-105425, székhely: 9700 Szombathely, Stromfeld A. utca 15. B ép. fszt. em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.16 - 17:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.18-14-000259 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 17 óra 00 perckor, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a V.S.P. Energy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-105425, székhely: 9700 Szombathely, Stromfeld A. utca 15. B ép. fszt. em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17247.
2015.04.16 - 15:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..), mint a(z) V.S.P. Energy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-105425, székhely: 9700 Szombathely, Stromfeld A. utca 15. B ép. fszt. em. 3) Szombathelyi Törvényszék 3.Fpk.18-14-000259/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17247
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 16. 17 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 616 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: - Ajánlati biztosíték megfizetése a Raiffeisen Banknál vezetett 12010501 – 01368695 – 00200006 számú bankszámlaszámlára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „V.S.P Energy KFT. „f.a.” ajánlati biztosíték)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre abban az esetben, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételi szerződést neki felróható okból nem köti meg. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az estben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizetni meg, vagy a Cstv. 49/A (4) bekezdése szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy már a megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szombathely, Stromfeld Aurél u. 15/B fszt. 3. szám alatti 66 m2 alapterületű üzlethelyiség.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 13 867 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
66 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szombathely
Ingatlan postai címe:
9700 Szombathely, Stromfeld Aurél utca 15. B ép. fszt. 3 em.
Területnagyság:
66 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
V.S.P. Energy Kft. "f.a"9700 Szombathely, Stromfeld Aurél utca 15. B. épület fszt. 4.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére 6.591.434,- Ft összegű zálogjogNAV Vas Megyei Adóigazgatósága jelzálogjog 351.182,- Ft összeg erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Szombathely Stomfeld Aurél u. 15/B. megtekinthető előzetesen egyeztetett időpontban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a vételár banki átutalással történő megfizetésének határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30. nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül az adásvételi szerződés megkötésre kerül a nyertes pályázóval. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó az 1%-og az EÉR rendszer számlájára befizesse.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vételár megfizetését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a megajánlott vételár és a fizetési feltételek megjelölése; - a vételár fedezetének igazolása banki fedezetigazolással - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal; - nyilatkozat arról, hogy ismeri a részletes pályázati feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el - nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő ügyvédi költséget, amely az ajánlati ár 10%-a, az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja; - a vagyontárgy átadása a teljes vételár maradéktalan megfizetését követő 15 napon belül, a felszámoló által megjelölt időpontban és helyen történik, melyet a pályázó elfogad; - nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri visszautaltatni a befizetett ajánlati biztosítékot; - nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázatát eredményesnek nyilvánítják, adásvételi szerződést vállal kötni a felszámoló által megjelölt időpontban. - A pályázó köteles teljes bizonyítő erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tenni, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49. § (3) és (3a) bekezdésében foglalt kizáró ok. Tájékoztatom a T. ajánlattevőket, hogy elővásárlásra jogosult nincs.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételár bruttó árként került meghatározásra. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. törvény alapján kizárja. Megfelelő, azonos értékű pályázatok esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános versenytárgyalást tart, melynek idejéről, helyéről és szabályairól a felszámoló az ajánlattevőket értesíti. Azonos értékű ajánlatnak minősül, ha a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb. Pályázatnyertesség esetén a befizetett bánatpénz a vételárba beszámít
A vagyontárgy a pályázók által megtekintett és ismert műszaki állapotban, kellékszavatosság teljeskörű (az esetleges rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfatörvény 142.§-a szerint a fordított adózás alá tartozik

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17247/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.04.16 - 17:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

üzlet
Társasház földszintjén lévő üzlethelyiség. 2007-2008. évben épült, hagyományos szerkezetű, tégla falakkal elválasztott épület. Födémszerkezet monolit ...
Település:
Szombathely
Típus:
Üzlethelyiség
Terület:
66 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Szombathely, Stromfeld Aurél u. 15/B fszt. 3. szám alatti 66 m2 alapterületű üzlethelyiség.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.16 - 17:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 13 867 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 9 706 991 Ft
3.Fpk.18-14-000259
P17247

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VIR CONSULT Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1061 Budapest, Andrássy út 20..
Cégjegyzékszám:
01-09-992481

Adós adatai

Cégnév:
V.S.P. Energy Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
9700 Szombathely, Stromfeld A. utca 15. B ép. fszt. em. 3
Cégjegyzékszám:
18-09-105425

Dokumentumok

2015.05.29 - 14:54
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 3.Fpk.18-14-000259 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a V.S.P. Energy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-105425, székhely: 9700 Szombathely, Stromfeld A. utca 15. B ép. fszt. em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 9 706 991 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17247F1
Szerződéskötés dátuma: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül az adásvételi szerződés megkötésre kerül a nyertes pályázóval. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó az 1%-og az EÉR rendszer számlájára befizesse.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.18-14-000259 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a V.S.P. Energy Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-105425, székhely: 9700 Szombathely, Stromfeld A. utca 15. B ép. fszt. em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.16 - 17:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.18-14-000259 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 17 óra 00 perckor, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a V.S.P. Energy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-105425, székhely: 9700 Szombathely, Stromfeld A. utca 15. B ép. fszt. em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17247.
2015.04.16 - 15:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..), mint a(z) V.S.P. Energy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-105425, székhely: 9700 Szombathely, Stromfeld A. utca 15. B ép. fszt. em. 3) Szombathelyi Törvényszék 3.Fpk.18-14-000259/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17247
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 16. 17 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 616 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: - Ajánlati biztosíték megfizetése a Raiffeisen Banknál vezetett 12010501 – 01368695 – 00200006 számú bankszámlaszámlára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „V.S.P Energy KFT. „f.a.” ajánlati biztosíték)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre abban az esetben, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételi szerződést neki felróható okból nem köti meg. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az estben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizetni meg, vagy a Cstv. 49/A (4) bekezdése szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy már a megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szombathely, Stromfeld Aurél u. 15/B fszt. 3. szám alatti 66 m2 alapterületű üzlethelyiség.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 13 867 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
66 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szombathely
Ingatlan postai címe:
9700 Szombathely, Stromfeld Aurél utca 15. B ép. fszt. 3 em.
Területnagyság:
66 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
V.S.P. Energy Kft. "f.a"9700 Szombathely, Stromfeld Aurél utca 15. B. épület fszt. 4.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére 6.591.434,- Ft összegű zálogjogNAV Vas Megyei Adóigazgatósága jelzálogjog 351.182,- Ft összeg erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Szombathely Stomfeld Aurél u. 15/B. megtekinthető előzetesen egyeztetett időpontban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a vételár banki átutalással történő megfizetésének határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30. nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül az adásvételi szerződés megkötésre kerül a nyertes pályázóval. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó az 1%-og az EÉR rendszer számlájára befizesse.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vételár megfizetését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a megajánlott vételár és a fizetési feltételek megjelölése; - a vételár fedezetének igazolása banki fedezetigazolással - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal; - nyilatkozat arról, hogy ismeri a részletes pályázati feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el - nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő ügyvédi költséget, amely az ajánlati ár 10%-a, az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja; - a vagyontárgy átadása a teljes vételár maradéktalan megfizetését követő 15 napon belül, a felszámoló által megjelölt időpontban és helyen történik, melyet a pályázó elfogad; - nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri visszautaltatni a befizetett ajánlati biztosítékot; - nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázatát eredményesnek nyilvánítják, adásvételi szerződést vállal kötni a felszámoló által megjelölt időpontban. - A pályázó köteles teljes bizonyítő erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tenni, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49. § (3) és (3a) bekezdésében foglalt kizáró ok. Tájékoztatom a T. ajánlattevőket, hogy elővásárlásra jogosult nincs.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételár bruttó árként került meghatározásra. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. törvény alapján kizárja. Megfelelő, azonos értékű pályázatok esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános versenytárgyalást tart, melynek idejéről, helyéről és szabályairól a felszámoló az ajánlattevőket értesíti. Azonos értékű ajánlatnak minősül, ha a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb. Pályázatnyertesség esetén a befizetett bánatpénz a vételárba beszámít
A vagyontárgy a pályázók által megtekintett és ismert műszaki állapotban, kellékszavatosság teljeskörű (az esetleges rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfatörvény 142.§-a szerint a fordított adózás alá tartozik

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17247/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.04.16 - 17:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.