Eljárás részletei

1998-as évjáratú OPEL Zafira forgalomból kivonva okiratok nélküli
1 tétel

Pályázat - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.25 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 220 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Opel Zafira 1,8 16V Elegance típusú, HUJ-653 forgalmi rendszámú üzemképtelen állapotú személygépjármű, 2013-ban forgalomból kivonva. Jelenleg forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel nem rendelkezik
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 12:00
2015.05.25 - 12:00
Nettó 380 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 220 000 Ft
13.Fpk.01-14-004331
P17227

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév:
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1062 Budapest , Aradi utca 66. 3 em. 15
Cégjegyzékszám:
0109687782

Dokumentumok

2015.06.05 - 13:04
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 13.Fpk.01-14-004331 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a L-PLANETA „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109687782, székhely: 1062 Budapest , Aradi utca 66. 3 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 220 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17227F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, további feltétele az üzemeltető számára az 1 %-os jutalék megfizetése. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámolóbiztos által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A vételár teljes kiegyenlítéséig a vagyon vonatkozásában a a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja felszámoló
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.25 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.01-14-004331 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 25. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a L-PLANETA „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109687782, székhely: 1062 Budapest , Aradi utca 66. 3 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.01-14-004331 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a L-PLANETA „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109687782, székhely: 1062 Budapest , Aradi utca 66. 3 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17227.
2015.04.23 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) L-PLANETA „f.a” (cégjegyzékszám: 0109687782, székhely: 1062 Budapest , Aradi utca 66. 3 em. 15) Fővárosi Törvényszék 13.Fpk.01-14-004331/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17227
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 19 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni, az L-PLANETA Kft. f.a. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128973-00000000 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kell kerülnie a számlán.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámolóbiztos az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámolóbiztos a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes felszámolóbiztos az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Opel Zafira 1,8 16V Elegance típusú, HUJ-653 forgalmi rendszámú üzemképtelen állapotú személygépjármű, 2013-ban forgalomból kivonva. Jelenleg forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel nem rendelkezik

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 380 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Opel Zafira 1,8 16V Elegance

Típus:
Jármű
Tehermentes:
nem NAV végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingóság a pályázat lejáratát megelőző szerdai napon megtekinthető a 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27. MÉ. ép. címen. További információ a 06-1-219-0473-as telefonszámon szerezhető be. Az ingóság leírását megtekinteni az adós vagyonának megtekinthetőségének helyszínén.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat Ft-ban kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128973-00000000. számú bankszámlájára.
A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, további feltétele az üzemeltető számára az 1 %-os jutalék megfizetése. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámolóbiztos által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A vételár teljes kiegyenlítéséig a vagyon vonatkozásában a a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja felszámoló

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Felszámolóbiztos a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.Felszámolóbiztos fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Eladó kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ARIADNÉ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek esetében hatályos 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 napon belül átutalja. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.
A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. Az elővásárlási jog gyakorlása: a felszámoló az elektronikus értékestés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőnek, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17227/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.25 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.22 - 12:25P17227F2 kommentje

Üdv ! Kérdésem a következő mivel szgk a vagyontárgy így ha jól tudom (áfa törv87/b) tárgyi adó mentes. Ez így igaz ? köszönöm

2015.05.20 - 07:13P17227F1 kommentje

Szép napot,hol és mikor lehet a gépjárművet megtekinteni? Üdv

2015.05.20 - 08:48Értékesítő kommentje

Tájékoztatom, hogy a kért információ a pályázati kiírásban megtalálható.

Tételek 1 db (1)

Opel Zafira 1,8 16V Elegance
Típus:
Jármű
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
NAV végrehajtási jog

Ismertető

Opel Zafira 1,8 16V Elegance típusú, HUJ-653 forgalmi rendszámú üzemképtelen állapotú személygépjármű, 2013-ban forgalomból kivonva. Jelenleg forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel nem rendelkezik
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 12:00
2015.05.25 - 12:00
Nettó 380 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 220 000 Ft
13.Fpk.01-14-004331
P17227

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév:
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1062 Budapest , Aradi utca 66. 3 em. 15
Cégjegyzékszám:
0109687782

Dokumentumok

2015.06.05 - 13:04
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 13.Fpk.01-14-004331 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a L-PLANETA „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109687782, székhely: 1062 Budapest , Aradi utca 66. 3 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 220 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17227F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, további feltétele az üzemeltető számára az 1 %-os jutalék megfizetése. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámolóbiztos által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A vételár teljes kiegyenlítéséig a vagyon vonatkozásában a a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja felszámoló
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.25 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.01-14-004331 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 25. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a L-PLANETA „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109687782, székhely: 1062 Budapest , Aradi utca 66. 3 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.01-14-004331 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..) felszámoló által a L-PLANETA „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109687782, székhely: 1062 Budapest , Aradi utca 66. 3 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17227.
2015.04.23 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..), mint a(z) L-PLANETA „f.a” (cégjegyzékszám: 0109687782, székhely: 1062 Budapest , Aradi utca 66. 3 em. 15) Fővárosi Törvényszék 13.Fpk.01-14-004331/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17227
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 19 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni, az L-PLANETA Kft. f.a. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128973-00000000 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kell kerülnie a számlán.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámolóbiztos az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámolóbiztos a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes felszámolóbiztos az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Opel Zafira 1,8 16V Elegance típusú, HUJ-653 forgalmi rendszámú üzemképtelen állapotú személygépjármű, 2013-ban forgalomból kivonva. Jelenleg forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel nem rendelkezik

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 380 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Opel Zafira 1,8 16V Elegance

Típus:
Jármű
Tehermentes:
nem NAV végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingóság a pályázat lejáratát megelőző szerdai napon megtekinthető a 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27. MÉ. ép. címen. További információ a 06-1-219-0473-as telefonszámon szerezhető be. Az ingóság leírását megtekinteni az adós vagyonának megtekinthetőségének helyszínén.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat Ft-ban kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128973-00000000. számú bankszámlájára.
A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, további feltétele az üzemeltető számára az 1 %-os jutalék megfizetése. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámolóbiztos által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. A vételár teljes kiegyenlítéséig a vagyon vonatkozásában a a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja felszámoló

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről és elszállításáról vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Felszámolóbiztos a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.Felszámolóbiztos fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Eladó kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ARIADNÉ Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek esetében hatályos 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 napon belül átutalja. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.
A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. Az elővásárlási jog gyakorlása: a felszámoló az elektronikus értékestés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőnek, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17227/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.25 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.22 - 12:25P17227F2 kommentje

Üdv ! Kérdésem a következő mivel szgk a vagyontárgy így ha jól tudom (áfa törv87/b) tárgyi adó mentes. Ez így igaz ? köszönöm

2015.05.20 - 07:13P17227F1 kommentje

Szép napot,hol és mikor lehet a gépjárművet megtekinteni? Üdv

2015.05.20 - 08:48Értékesítő kommentje

Tájékoztatom, hogy a kért információ a pályázati kiírásban megtalálható.