Eljárás részletei

Zákányszék belterületi Ingatlan
0 tétel

Pályázat - Budafer Kereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.05.01 - 11:01
Érvénytelenítés oka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Indoklás: Illetéktelen személy belső információhoz jutott, amely a pályázatban jogosulatlan előnyt biztosított neki.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

6787 Zákányszék, belterület 673/2 hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/2 hrsz alatt lévő, 1010 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Az ingatlan a GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-t illető gázvezetéki szolgalmi joggal terhelt (bejegyző határozat száma: 37506/2011.09.30.) és keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja a Raiffeisen Bank Zrt. (bejegyző határozat száma: 31076/2014.03.11.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek. 6787 Zákányszék, belterület 673/4. hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/4 hrsz alatt lévő, 1000 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Az ingatlan a GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-t illető gázvezetéki szolgalmi joggal terhelt (bejegyző határozat száma: 37506/2011.09.30.) és keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja a Raiffeisen Bank Zrt. (bejegyző határozat száma: 31076/2014.03.11.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek. 6787 Zákányszék, belterület 673/6. hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/6 hrsz alatt lévő, 1087 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Az ingatlan vezetékjoggal terhelt, melynek jogosultja Zákányszék Község Önkormányzata (bejegyző határozat száma: 35950/2007.01.30.) és vízelvezetési szolgalmi joggal terhelt 439 m2 területre vonatkozóan, melynek jogosultja szintén Zákányszék Község Ökormányzata (bejegyző határozat száma: 30768/2014.02.18.).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.02 - 12:39
2015.05.24 - 12:40
Nettó 11 000 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.06-14-000279
P17143

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Stefánia út 75..
Cégjegyzékszám:
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév:
Budafer Kereskedelmi Zrt. "f.a."
Székhely:
6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.
Cégjegyzékszám:
06-10-000409

Dokumentumok

2015.05.01 - 11:01
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 8.Fpk.06-14-000279 ügyszámú nyilvános pályázat, a Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Illetéktelen személy belső információhoz jutott, amely a pályázatban jogosulatlan előnyt biztosított neki.
2015.04.14 - 13:58
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) Szegedi Törvényszék 8.Fpk.06-14-000279/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17143
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 2. 12 óra 39 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 24. 12 óra 40 perc

Ajánlati biztosíték összege: 330 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényesen az pályázhat, aki a felhívásban megjelölt ajánlati biztosítékot a Budafer Zrt. "f.a." Raiffeisen banknál vezetett 12066007-00101057-02100009 sz. számlájára átutalja, "Zákányszék ajánlati biztosíték" közleménnyel. A közlemény pontos megadása az érvényes pályázat feltétele! Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2015. május 24.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6787 Zákányszék, belterület 673/2 hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/2 hrsz alatt lévő, 1010 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
Az ingatlan a GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-t illető gázvezetéki szolgalmi joggal terhelt (bejegyző határozat száma: 37506/2011.09.30.) és keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja a Raiffeisen Bank Zrt. (bejegyző határozat száma: 31076/2014.03.11.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek.
6787 Zákányszék, belterület 673/4. hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/4 hrsz alatt lévő, 1000 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
Az ingatlan a GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-t illető gázvezetéki szolgalmi joggal terhelt (bejegyző határozat száma: 37506/2011.09.30.) és keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja a Raiffeisen Bank Zrt. (bejegyző határozat száma: 31076/2014.03.11.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek.
6787 Zákányszék, belterület 673/6. hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/6 hrsz alatt lévő, 1087 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
Az ingatlan vezetékjoggal terhelt, melynek jogosultja Zákányszék Község Önkormányzata (bejegyző határozat száma: 35950/2007.01.30.) és vízelvezetési szolgalmi joggal terhelt 439 m2 területre vonatkozóan, melynek jogosultja szintén Zákányszék Község Ökormányzata (bejegyző határozat száma: 30768/2014.02.18.).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetők: 6787 Zákányszék, belterület 673/2.,673/4.és 673/6. hrsz. alatt, az ingatlanokat megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet, erről a felszámoló címén és telefonszámain lehet egyeztetni. Felhívjuk figyelmüket, hogy telefonon csakis a megtekintés időpontjairól érdeklődhetnek! A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseit csak az EÉR rendszeren teheti fel!

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag átutalással lehet teljesíteni, a Budafer Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12066007-00101057-02200006 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: van

Fizetési részletek száma, ütemezése: 2 A vételár 50%-át a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, a fennmaradó 50%-át pedig a szerződéskötéstől számított 45 napon belül kell megfizetni.

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 20 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 20 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait: magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt.
A vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 nap.
60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást.
Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását.
Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre.
A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig. A fenti határidő lejárta után nincs mód az elővásárlási jog gyakorlására.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17143/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P17143#tenderfuzet

Licitnapló

2015.05.01 - 11:01
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

6787 Zákányszék, belterület 673/2 hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/2 hrsz alatt lévő, 1010 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Az ingatlan a GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-t illető gázvezetéki szolgalmi joggal terhelt (bejegyző határozat száma: 37506/2011.09.30.) és keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja a Raiffeisen Bank Zrt. (bejegyző határozat száma: 31076/2014.03.11.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek. 6787 Zákányszék, belterület 673/4. hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/4 hrsz alatt lévő, 1000 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Az ingatlan a GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-t illető gázvezetéki szolgalmi joggal terhelt (bejegyző határozat száma: 37506/2011.09.30.) és keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja a Raiffeisen Bank Zrt. (bejegyző határozat száma: 31076/2014.03.11.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek. 6787 Zákányszék, belterület 673/6. hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/6 hrsz alatt lévő, 1087 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: Az ingatlan vezetékjoggal terhelt, melynek jogosultja Zákányszék Község Önkormányzata (bejegyző határozat száma: 35950/2007.01.30.) és vízelvezetési szolgalmi joggal terhelt 439 m2 területre vonatkozóan, melynek jogosultja szintén Zákányszék Község Ökormányzata (bejegyző határozat száma: 30768/2014.02.18.).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.02 - 12:39
2015.05.24 - 12:40
Nettó 11 000 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.06-14-000279
P17143

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Stefánia út 75..
Cégjegyzékszám:
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév:
Budafer Kereskedelmi Zrt. "f.a."
Székhely:
6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.
Cégjegyzékszám:
06-10-000409

Dokumentumok

2015.05.01 - 11:01
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 8.Fpk.06-14-000279 ügyszámú nyilvános pályázat, a Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Illetéktelen személy belső információhoz jutott, amely a pályázatban jogosulatlan előnyt biztosított neki.
2015.04.14 - 13:58
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) Szegedi Törvényszék 8.Fpk.06-14-000279/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17143
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 2. 12 óra 39 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 24. 12 óra 40 perc

Ajánlati biztosíték összege: 330 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényesen az pályázhat, aki a felhívásban megjelölt ajánlati biztosítékot a Budafer Zrt. "f.a." Raiffeisen banknál vezetett 12066007-00101057-02100009 sz. számlájára átutalja, "Zákányszék ajánlati biztosíték" közleménnyel. A közlemény pontos megadása az érvényes pályázat feltétele! Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2015. május 24.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6787 Zákányszék, belterület 673/2 hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/2 hrsz alatt lévő, 1010 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
Az ingatlan a GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-t illető gázvezetéki szolgalmi joggal terhelt (bejegyző határozat száma: 37506/2011.09.30.) és keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja a Raiffeisen Bank Zrt. (bejegyző határozat száma: 31076/2014.03.11.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek.
6787 Zákányszék, belterület 673/4. hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/4 hrsz alatt lévő, 1000 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
Az ingatlan a GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-t illető gázvezetéki szolgalmi joggal terhelt (bejegyző határozat száma: 37506/2011.09.30.) és keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt, melynek jogosultja a Raiffeisen Bank Zrt. (bejegyző határozat száma: 31076/2014.03.11.). A jelzálogjogok a Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerülnek.
6787 Zákányszék, belterület 673/6. hrsz. alatt felvett, természetben, 6787 Zákányszék belterület 673/6 hrsz alatt lévő, 1087 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 673/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
Az ingatlan vezetékjoggal terhelt, melynek jogosultja Zákányszék Község Önkormányzata (bejegyző határozat száma: 35950/2007.01.30.) és vízelvezetési szolgalmi joggal terhelt 439 m2 területre vonatkozóan, melynek jogosultja szintén Zákányszék Község Ökormányzata (bejegyző határozat száma: 30768/2014.02.18.).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetők: 6787 Zákányszék, belterület 673/2.,673/4.és 673/6. hrsz. alatt, az ingatlanokat megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet, erről a felszámoló címén és telefonszámain lehet egyeztetni. Felhívjuk figyelmüket, hogy telefonon csakis a megtekintés időpontjairól érdeklődhetnek! A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseit csak az EÉR rendszeren teheti fel!

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag átutalással lehet teljesíteni, a Budafer Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12066007-00101057-02200006 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: van

Fizetési részletek száma, ütemezése: 2 A vételár 50%-át a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, a fennmaradó 50%-át pedig a szerződéskötéstől számított 45 napon belül kell megfizetni.

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 20 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 20 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait: magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt.
A vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 nap.
60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást.
Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását.
Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre.
A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig. A fenti határidő lejárta után nincs mód az elővásárlási jog gyakorlására.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17143/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P17143#tenderfuzet

Licitnapló

2015.05.01 - 11:01
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.