Eljárás részletei

gázórát hitelesító pad
0 tétel

Pályázat - NAP-ÁRAM Energetikus Tanácsadó Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: 3. körben meghirdetjük ismételten.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Gázórát hitelesítő pad, mely ROOTS Meter Seire (Etalon mérővel, típusa: Dresser 50 G 16 iMETER)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.16 - 16:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 533 400 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.16-14-000117
P16756

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VIR CONSULT Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1061 Budapest, Andrássy út 20..
Cégjegyzékszám:
01-09-992481

Adós adatai

Cégnév:
NAP-ÁRAM Energetikus Tanácsadó Kft. "f.a."
Székhely:
5300 Karcag, Madarasi út 54.
Cégjegyzékszám:
16-09-013300

Dokumentumok

2015.08.31 - 11:10
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.16-14-000117 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a NAP-ÁRAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-013300, székhely: 5300 Karcag, Madarasi út 54.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
3. körben meghirdetjük ismételten.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.16-14-000117 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a NAP-ÁRAM Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-013300, székhely: 5300 Karcag, Madarasi út 54.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.16 - 16:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.16-14-000117 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 16 óra 00 perckor, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a NAP-ÁRAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-013300, székhely: 5300 Karcag, Madarasi út 54.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16756.
2015.04.16 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..), mint a(z) NAP-ÁRAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-013300, székhely: 5300 Karcag, Madarasi út 54.) Szolnoki Törvényszék 5.Fpk.16-14-000117/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16756
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 16. 16 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 26 670 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték megfizetése a Raiffeisen Banknál vezetett 12010501 – 01368695 – 00200006 számú bankszámlaszámlára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „NAP-ÁRAM KFT. „f.a.” ajánlati biztosíték„ )

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja.
Az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre abban az esetben, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételi szerződést neki felróható okból nem köti meg.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az estben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizetni meg, vagy a Cstv. 49/A (4) bekezdése szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy már a megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gázórát hitelesítő pad, mely ROOTS Meter Seire (Etalon mérővel, típusa: Dresser 50 G 16 iMETER)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 533 400 forint.


Vételár megfizetésének módja, határideje: a vételár banki átutalással történő megfizetésének határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30. nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül az adásvételi szerződés megkötésre kerül a nyertes pályázóval. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó az 1%-og az EÉR rendszer számlájára befizesse.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vételár megfizetését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a megajánlott vételár és a fizetési feltételek megjelölése;- a vételár fedezetének igazolása banki fedezetigazolással- nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal;- nyilatkozat arról, hogy ismeri a részletes pályázati feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el- nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő ügyvédi költséget, amely az ajánlati ár 10%-a, az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja;- a vagyontárgy átadása a teljes vételár maradéktalan megfizetését követő 15 napon belül, a felszámoló által megjelölt időpontban és helyen történik, melyet a pályázó elfogad;- nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri visszautaltatni a befizetett ajánlati biztosítékot;- nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázatát eredményesnek nyilvánítják, adásvételi szerződést vállal kötni a felszámoló által megjelölt időpontban.- A pályázó köteles teljes bizonyítő erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tenni, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49. § (3) és (3a) bekezdésében foglalt kizáró ok.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételár bruttó árként került meghatározásra.
A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. törvény alapján kizárja. A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.
Megfelelő, azonos értékű pályázatok esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános versenytárgyalást tart, melynek idejéről, helyéről és szabályairól a felszámoló az ajánlattevőket értesíti.
Azonos értékű ajánlatnak minősül, ha a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.
Pályázatnyertesség esetén a befizetett bánatpénz a vételárba beszámít
A vagyontárgy a pályázók által megtekintett és ismert műszaki állapotban, kellékszavatosság teljeskörű (az esetleges rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerül értékesítésre.
Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfatörvény 142.§-a szerint a fordított adózás alá tartozik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16756/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Gázórát hitelesítő pad, mely ROOTS Meter Seire (Etalon mérővel, típusa: Dresser 50 G 16 iMETER)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.16 - 16:00
2015.05.04 - 12:00
Nettó 533 400 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.16-14-000117
P16756

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VIR CONSULT Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1061 Budapest, Andrássy út 20..
Cégjegyzékszám:
01-09-992481

Adós adatai

Cégnév:
NAP-ÁRAM Energetikus Tanácsadó Kft. "f.a."
Székhely:
5300 Karcag, Madarasi út 54.
Cégjegyzékszám:
16-09-013300

Dokumentumok

2015.08.31 - 11:10
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.16-14-000117 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a NAP-ÁRAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-013300, székhely: 5300 Karcag, Madarasi út 54.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
3. körben meghirdetjük ismételten.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.16-14-000117 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 12 óra 00 perckor, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a NAP-ÁRAM Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-013300, székhely: 5300 Karcag, Madarasi út 54.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.16 - 16:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.16-14-000117 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 16. 16 óra 00 perckor, a Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..) felszámoló által a NAP-ÁRAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-013300, székhely: 5300 Karcag, Madarasi út 54.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16756.
2015.04.16 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..), mint a(z) NAP-ÁRAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-013300, székhely: 5300 Karcag, Madarasi út 54.) Szolnoki Törvényszék 5.Fpk.16-14-000117/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16756
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 16. 16 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 26 670 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték megfizetése a Raiffeisen Banknál vezetett 12010501 – 01368695 – 00200006 számú bankszámlaszámlára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „NAP-ÁRAM KFT. „f.a.” ajánlati biztosíték„ )

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja.
Az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre abban az esetben, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételi szerződést neki felróható okból nem köti meg.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az estben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizetni meg, vagy a Cstv. 49/A (4) bekezdése szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy már a megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gázórát hitelesítő pad, mely ROOTS Meter Seire (Etalon mérővel, típusa: Dresser 50 G 16 iMETER)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 533 400 forint.


Vételár megfizetésének módja, határideje: a vételár banki átutalással történő megfizetésének határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30. nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül az adásvételi szerződés megkötésre kerül a nyertes pályázóval. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó az 1%-og az EÉR rendszer számlájára befizesse.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vételár megfizetését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a megajánlott vételár és a fizetési feltételek megjelölése;- a vételár fedezetének igazolása banki fedezetigazolással- nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal;- nyilatkozat arról, hogy ismeri a részletes pályázati feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el- nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő ügyvédi költséget, amely az ajánlati ár 10%-a, az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja;- a vagyontárgy átadása a teljes vételár maradéktalan megfizetését követő 15 napon belül, a felszámoló által megjelölt időpontban és helyen történik, melyet a pályázó elfogad;- nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri visszautaltatni a befizetett ajánlati biztosítékot;- nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázatát eredményesnek nyilvánítják, adásvételi szerződést vállal kötni a felszámoló által megjelölt időpontban.- A pályázó köteles teljes bizonyítő erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tenni, hogy vele szemben nem áll fenn a Cstv. 49. § (3) és (3a) bekezdésében foglalt kizáró ok.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételár bruttó árként került meghatározásra.
A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. törvény alapján kizárja. A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.
Megfelelő, azonos értékű pályázatok esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános versenytárgyalást tart, melynek idejéről, helyéről és szabályairól a felszámoló az ajánlattevőket értesíti.
Azonos értékű ajánlatnak minősül, ha a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.
Pályázatnyertesség esetén a befizetett bánatpénz a vételárba beszámít
A vagyontárgy a pályázók által megtekintett és ismert műszaki állapotban, kellékszavatosság teljeskörű (az esetleges rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerül értékesítésre.
Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfatörvény 142.§-a szerint a fordított adózás alá tartozik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16756/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.