Eljárás részletei

Biatorbágy, belterületi 3.918 m2 ingatlan
0 tétel

Pályázat - Garzon Project Ingatlanforgalmazó és Építő Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat, így a pályázat eredménytelen.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Biatorbágy 2065 hrsz. alatt felvett, természetben 2051 Biatorbágy, belterület 2065 hrsz. alatt lévő, 3.918 m2 alapterületű, kivett rom megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 2065 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: - Bejegyző határozat, érkezési idő: 44231/2003.05.30 Eredeti határozat: 54383/1993.05.18 Jelzálogjog 8.000.000.- Ft és járulékai erejéig. A III/1 alattit megillető rangsorban. Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.) - Bejegyző határozat, érkezési idő: 52360/2006.09.18. Végrehajtási jog 8.000.000.- Ft és járulékai erejéig 282.v.487/2006/5 Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.) - Bejegyző határozat, érkezési idő: 42470/2009.06.29 Árverés kitűzése 2009.07.29-ig VH 282 V 487/2006/39 Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.) - Bejegyző határozat, érkezési idő: 37450/2011.05.02 Végrehajtási jog 16.375.949.- Ft és járulékai erejéig a NAV 4326298402 ügyszáma és 5869965620 iktatószáma alapján. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) - Bejegyző határozat, érkezési idő: 40299/2/2014.06.04 Felszámolás tényének feljegyzése 7.Fpk.13-13-002937 Eljárás megindítása: 2013.12.09.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 11:52
2015.05.31 - 11:52
Nettó 19 200 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.13-13-002837
P16609

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Stefánia út 75..
Cégjegyzékszám:
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév:
Garzon Project Ingatlanforgalmazó és Építő Kft. "f.a."
Székhely:
2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.
Cégjegyzékszám:
13 09 099189

Dokumentumok

2015.06.03 - 15:18
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.13-13-002837 ügyszámú nyilvános pályázat, a Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a Garzon Project Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat, így a pályázat eredménytelen.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.31 - 11:52
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.13-13-002837 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 31. 11 óra 52 perckor, a Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a Garzon Project Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 11:52
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.13-13-002837 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 11 óra 52 perckor, a Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a Garzon Project Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16609.
2015.04.30 - 15:42
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) Garzon Project Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 099189, székhely: 2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) Győri Törvényszék 7.Fpk.13-13-002837. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16609
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 11 óra 52 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 31. 11 óra 52 perc

Ajánlati biztosíték összege: 576 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényesen az pályázhat, aki a felhívásban megjelölt ajánlati biztosítékot a Wind Up Zrt. Zrt. 10300002-10585704-49020030 sz. számlájára átutalja, "Garzon-Project ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték beérkezésének határideje: 2015. május 31.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Biatorbágy 2065 hrsz. alatt felvett, természetben 2051 Biatorbágy, belterület 2065 hrsz. alatt lévő, 3.918 m2 alapterületű, kivett rom megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 2065 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
- Bejegyző határozat, érkezési idő: 44231/2003.05.30
Eredeti határozat: 54383/1993.05.18
Jelzálogjog 8.000.000.- Ft és járulékai erejéig.
A III/1 alattit megillető rangsorban.
Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.)
- Bejegyző határozat, érkezési idő: 52360/2006.09.18.
Végrehajtási jog 8.000.000.- Ft és járulékai erejéig 282.v.487/2006/5
Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.)
- Bejegyző határozat, érkezési idő: 42470/2009.06.29
Árverés kitűzése 2009.07.29-ig
VH 282 V 487/2006/39
Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.)
- Bejegyző határozat, érkezési idő: 37450/2011.05.02
Végrehajtási jog 16.375.949.- Ft és járulékai erejéig a NAV 4326298402 ügyszáma és 5869965620 iktatószáma alapján.
Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
- Bejegyző határozat, érkezési idő: 40299/2/2014.06.04
Felszámolás tényének feljegyzése 7.Fpk.13-13-002937
Eljárás megindítása: 2013.12.09.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 19 200 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető: 2051 Biatorbágy, belterület 2065 hrsz. alatt. A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseiket csak az EÉR rendszeren keresztül tehetik fel!

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egy összegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 20 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 20 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait: magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt.
A vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 nap.
60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást.
Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását.
Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre.
A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16609/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P16609#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Biatorbágy 2065 hrsz. alatt felvett, természetben 2051 Biatorbágy, belterület 2065 hrsz. alatt lévő, 3.918 m2 alapterületű, kivett rom megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 2065 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: - Bejegyző határozat, érkezési idő: 44231/2003.05.30 Eredeti határozat: 54383/1993.05.18 Jelzálogjog 8.000.000.- Ft és járulékai erejéig. A III/1 alattit megillető rangsorban. Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.) - Bejegyző határozat, érkezési idő: 52360/2006.09.18. Végrehajtási jog 8.000.000.- Ft és járulékai erejéig 282.v.487/2006/5 Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.) - Bejegyző határozat, érkezési idő: 42470/2009.06.29 Árverés kitűzése 2009.07.29-ig VH 282 V 487/2006/39 Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.) - Bejegyző határozat, érkezési idő: 37450/2011.05.02 Végrehajtási jog 16.375.949.- Ft és járulékai erejéig a NAV 4326298402 ügyszáma és 5869965620 iktatószáma alapján. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) - Bejegyző határozat, érkezési idő: 40299/2/2014.06.04 Felszámolás tényének feljegyzése 7.Fpk.13-13-002937 Eljárás megindítása: 2013.12.09.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 11:52
2015.05.31 - 11:52
Nettó 19 200 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.13-13-002837
P16609

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Stefánia út 75..
Cégjegyzékszám:
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév:
Garzon Project Ingatlanforgalmazó és Építő Kft. "f.a."
Székhely:
2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.
Cégjegyzékszám:
13 09 099189

Dokumentumok

2015.06.03 - 15:18
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.13-13-002837 ügyszámú nyilvános pályázat, a Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a Garzon Project Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat, így a pályázat eredménytelen.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.31 - 11:52
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.13-13-002837 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 31. 11 óra 52 perckor, a Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a Garzon Project Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 11:52
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.13-13-002837 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 11 óra 52 perckor, a Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..) felszámoló által a Garzon Project Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16609.
2015.04.30 - 15:42
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) Garzon Project Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 099189, székhely: 2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) Győri Törvényszék 7.Fpk.13-13-002837. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16609
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 11 óra 52 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 31. 11 óra 52 perc

Ajánlati biztosíték összege: 576 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Érvényesen az pályázhat, aki a felhívásban megjelölt ajánlati biztosítékot a Wind Up Zrt. Zrt. 10300002-10585704-49020030 sz. számlájára átutalja, "Garzon-Project ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték beérkezésének határideje: 2015. május 31.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Biatorbágy 2065 hrsz. alatt felvett, természetben 2051 Biatorbágy, belterület 2065 hrsz. alatt lévő, 3.918 m2 alapterületű, kivett rom megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 2065 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
- Bejegyző határozat, érkezési idő: 44231/2003.05.30
Eredeti határozat: 54383/1993.05.18
Jelzálogjog 8.000.000.- Ft és járulékai erejéig.
A III/1 alattit megillető rangsorban.
Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.)
- Bejegyző határozat, érkezési idő: 52360/2006.09.18.
Végrehajtási jog 8.000.000.- Ft és járulékai erejéig 282.v.487/2006/5
Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.)
- Bejegyző határozat, érkezési idő: 42470/2009.06.29
Árverés kitűzése 2009.07.29-ig
VH 282 V 487/2006/39
Jogosult: Fors Faktor Rt. (1023 Budapest, Orgona utca 8.)
- Bejegyző határozat, érkezési idő: 37450/2011.05.02
Végrehajtási jog 16.375.949.- Ft és járulékai erejéig a NAV 4326298402 ügyszáma és 5869965620 iktatószáma alapján.
Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
- Bejegyző határozat, érkezési idő: 40299/2/2014.06.04
Felszámolás tényének feljegyzése 7.Fpk.13-13-002937
Eljárás megindítása: 2013.12.09.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 19 200 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető: 2051 Biatorbágy, belterület 2065 hrsz. alatt. A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseiket csak az EÉR rendszeren keresztül tehetik fel!

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egy összegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 20 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 20 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait: magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt.
A vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 nap.
60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást.
Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását.
Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre.
A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16609/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P16609#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.