Eljárás részletei

ingatlan
1 tétel

Pályázat - Epona-Lovasklub Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.06.05 - 13:49
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: Az eljárás érvénytelen lett amiatt, hogy időközben bejelentkezett a vételi jog jogosultja és élt a vételi jogával.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Budapest, VI. ker. belterület 29409/0/A/37 hrsz.-ú, 150 négyzetméter területű, nettó redukált 125 négyzetméter területű, lakás megnevezésű ingatlan, mely természetben 1061 Budapest, VI. kerület Liszt Ferenc tér 9. tetőszint alatt található. Az adós tulajdoni hányada: 1/1
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 08:00
2015.05.19 - 18:00
Nettó 37 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.07-13-000746
P16571

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Hunyadi" Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..
Cégjegyzékszám:
01-10-043681

Adós adatai

Cégnév:
Epona-Lovasklub Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2066 Szár, lovarda telep 075.
Cégjegyzékszám:
07-09-008632

Dokumentumok

2015.06.05 - 13:49
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.07-13-000746 ügyszámú nyilvános pályázat, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, lovarda telep 075.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Az eljárás érvénytelen lett amiatt, hogy időközben bejelentkezett a vételi jog jogosultja és élt a vételi jogával.
2015.05.19 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.07-13-000746 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 19. 18 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, lovarda telep 075.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.07-13-000746 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 08 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, lovarda telep 075.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16571.
2015.04.17 - 08:22
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..), mint a(z) Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, lovarda telep 075.) Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk.07-13-000746/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16571
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 19. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Epona-Lovasklub Kft. f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10618579-49020011 számú bankszámlájára "Epona Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. május 19. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, VI. ker. belterület 29409/0/A/37 hrsz.-ú, 150 négyzetméter területű, nettó redukált 125 négyzetméter területű, lakás megnevezésű ingatlan, mely természetben 1061 Budapest, VI. kerület Liszt Ferenc tér 9. tetőszint alatt található. Az adós tulajdoni hányada: 1/1

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 37 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás

Típus:
lakás
Területe:
125 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
37 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
29409/0/A/37
Ingatlan postai címe:
Budapest,
Területnagyság:
125 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
EPONA-LOVASKLUB Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. rész 7. sorszám alatt egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 5.500.000.- CHF és járulékai erejéig a RAIFFEISEN BANK Zrt. javára. III. rész 8. sorszám alatt lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról RAIFFEISEN BANK Zrt., III. rész 9. sorszám alatt egyetemleges jelzálogjog 3.030.000.- CHF és járulékai erejéig a RAIFFEISEN BANK Zrt. javára, III. rész 10. sorszám alatt lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról RAIFFEISEN BANK Zrt., III. rész 17. sorszám alatt jelzálogjog 504.231.- Ft és járulékai erejéig a Társasház javára, III. rész 24. szám alatt bírósági jogorvoslati kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala 31405/1/2013. számú határozata ellen, a Margaréta Kávéház Kft. javára.Az ingatlant jelenleg 1.469.639.- Ft közösköltség tartozás terhel. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon jelzálogjogok a vagyon értékesítésével megszűnnek a Cstv. 38.§-a alapján.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Szabó Gábor (tel.: 30/681-6850) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 30 (harminc) napon belül, számla ellenében egy összegben az Epona-Lovasklub Kft. f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10618579-49020011 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A vételár megfizetésén kívül a vevőt egyéb kötelezettség nem terhel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30(harminc) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról.
Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben csak a Cstv. 49.§ (4) bek. szerint élhet beszámítással.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16571/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.05 - 13:49
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.05.19 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.05.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.14 - 10:41P16571F5 kommentje

Tisztelt Szabó Úr! Szeretnénk alaprajzot kérni a 1061 Bp., Liszt Ferenc tér 9. szám alatti ingatlanról. Köszönettel,

2015.05.13 - 11:37P16571F4 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) alapján az eladó ingatlanértékesítési tevékenységét adókötelessé tette-e vagy maradt a főszabály szerinti mentes besorolás mellett? Köszönettel,

2015.05.13 - 12:17Értékesítő kommentje

Az értékesítés mentes az ÁFA alól.

2015.05.08 - 02:18P16571F3 kommentje

T. Felszámoló! Kérem írjon ki Ismételt megtekintési időpontot. (A 05.04-én másnap 10-re szóló időpont nem túlzottan "ügyfélcentrikus"...) köszönöm

2015.05.11 - 08:02Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődők ! Az Epona-Lovasklub Kft f.a. felszámolási eljárásában ezúton értesítjük, hogy az értékesítésre meghirdetett Budapest, Liszt Ferenc tér 9. szám, 29409/0/A/37 hrsz alatti ingatlan folyó hó 12.-én lesz megtekinthető. Az épület, illetve a folyosó ajtaja is csak kóddal nyitható. Ezért a kapuban 13 óra 30 perckor való találkozást követően lehet majd a lakásba bejutni. Tisztelettel: Szabó Gábor Hunyadi Zrt. felszámoló

2015.04.29 - 19:48P16571F2 kommentje

Megtekintéshez szeretnék időpontot kérni.

2015.05.04 - 12:24Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődők ! Az Epona-Lovasklub Kft f.a. felszámolási eljárásában ezúton értesítjük, hogy az értékesítésre meghirdetett Budapest, Liszt Ferenc tér 9. szám, 29409/0/A/37 hrsz alatti ingatlan folyó hó 5-én délelőtt lesz megtekinthető. Az épület, illetve a folyosó ajtaja is csak kóddal nyitható. Ezért 9 óra 30 perckor, aztán pedig 10 órakor a kapuban való találkozást követően lehet majd a lakásba bejutni. Tisztelettel: Szabó Gábor Hunyadi Zrt. felszámoló

2015.04.29 - 16:32P16571F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az ingatlan megtekintéséhez szeretnék időpontot kérni! Előre is köszönöm a válaszukat!

2015.05.04 - 12:24Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődők ! Az Epona-Lovasklub Kft f.a. felszámolási eljárásában ezúton értesítjük, hogy az értékesítésre meghirdetett Budapest, Liszt Ferenc tér 9. szám, 29409/0/A/37 hrsz alatti ingatlan folyó hó 5-én délelőtt lesz megtekinthető. Az épület, illetve a folyosó ajtaja is csak kóddal nyitható. Ezért 9 óra 30 perckor, aztán pedig 10 órakor a kapuban való találkozást követően lehet majd a lakásba bejutni. Tisztelettel: Szabó Gábor Hunyadi Zrt. felszámoló

Tételek 1 db (1)

lakás
Budapest, VI. ker. belterület 29409/0/A/37 hrsz.-ú, 150 négyzetméter területű, nettó redukált 125 négyzetméter területű, lakás megnevezésű ingatlan, m...
Település:
Budapest
Típus:
Lakás
Terület:
125 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Budapest, VI. ker. belterület 29409/0/A/37 hrsz.-ú, 150 négyzetméter területű, nettó redukált 125 négyzetméter területű, lakás megnevezésű ingatlan, mely természetben 1061 Budapest, VI. kerület Liszt Ferenc tér 9. tetőszint alatt található. Az adós tulajdoni hányada: 1/1
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 08:00
2015.05.19 - 18:00
Nettó 37 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.07-13-000746
P16571

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Hunyadi" Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..
Cégjegyzékszám:
01-10-043681

Adós adatai

Cégnév:
Epona-Lovasklub Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2066 Szár, lovarda telep 075.
Cégjegyzékszám:
07-09-008632

Dokumentumok

2015.06.05 - 13:49
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.07-13-000746 ügyszámú nyilvános pályázat, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, lovarda telep 075.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Az eljárás érvénytelen lett amiatt, hogy időközben bejelentkezett a vételi jog jogosultja és élt a vételi jogával.
2015.05.19 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.07-13-000746 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 19. 18 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, lovarda telep 075.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.07-13-000746 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 08 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, lovarda telep 075.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16571.
2015.04.17 - 08:22
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..), mint a(z) Epona-Lovasklub Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-008632, székhely: 2066 Szár, lovarda telep 075.) Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk.07-13-000746/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16571
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 19. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Epona-Lovasklub Kft. f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10618579-49020011 számú bankszámlájára "Epona Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. május 19. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, VI. ker. belterület 29409/0/A/37 hrsz.-ú, 150 négyzetméter területű, nettó redukált 125 négyzetméter területű, lakás megnevezésű ingatlan, mely természetben 1061 Budapest, VI. kerület Liszt Ferenc tér 9. tetőszint alatt található. Az adós tulajdoni hányada: 1/1

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 37 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás

Típus:
lakás
Területe:
125 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
37 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
29409/0/A/37
Ingatlan postai címe:
Budapest,
Területnagyság:
125 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
EPONA-LOVASKLUB Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. rész 7. sorszám alatt egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 5.500.000.- CHF és járulékai erejéig a RAIFFEISEN BANK Zrt. javára. III. rész 8. sorszám alatt lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról RAIFFEISEN BANK Zrt., III. rész 9. sorszám alatt egyetemleges jelzálogjog 3.030.000.- CHF és járulékai erejéig a RAIFFEISEN BANK Zrt. javára, III. rész 10. sorszám alatt lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról RAIFFEISEN BANK Zrt., III. rész 17. sorszám alatt jelzálogjog 504.231.- Ft és járulékai erejéig a Társasház javára, III. rész 24. szám alatt bírósági jogorvoslati kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala 31405/1/2013. számú határozata ellen, a Margaréta Kávéház Kft. javára.Az ingatlant jelenleg 1.469.639.- Ft közösköltség tartozás terhel. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon jelzálogjogok a vagyon értékesítésével megszűnnek a Cstv. 38.§-a alapján.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Szabó Gábor (tel.: 30/681-6850) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 30 (harminc) napon belül, számla ellenében egy összegben az Epona-Lovasklub Kft. f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10618579-49020011 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A vételár megfizetésén kívül a vevőt egyéb kötelezettség nem terhel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30(harminc) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról.
Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben csak a Cstv. 49.§ (4) bek. szerint élhet beszámítással.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16571/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.05 - 13:49
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.05.19 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.05.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.14 - 10:41P16571F5 kommentje

Tisztelt Szabó Úr! Szeretnénk alaprajzot kérni a 1061 Bp., Liszt Ferenc tér 9. szám alatti ingatlanról. Köszönettel,

2015.05.13 - 11:37P16571F4 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) alapján az eladó ingatlanértékesítési tevékenységét adókötelessé tette-e vagy maradt a főszabály szerinti mentes besorolás mellett? Köszönettel,

2015.05.13 - 12:17Értékesítő kommentje

Az értékesítés mentes az ÁFA alól.

2015.05.08 - 02:18P16571F3 kommentje

T. Felszámoló! Kérem írjon ki Ismételt megtekintési időpontot. (A 05.04-én másnap 10-re szóló időpont nem túlzottan "ügyfélcentrikus"...) köszönöm

2015.05.11 - 08:02Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődők ! Az Epona-Lovasklub Kft f.a. felszámolási eljárásában ezúton értesítjük, hogy az értékesítésre meghirdetett Budapest, Liszt Ferenc tér 9. szám, 29409/0/A/37 hrsz alatti ingatlan folyó hó 12.-én lesz megtekinthető. Az épület, illetve a folyosó ajtaja is csak kóddal nyitható. Ezért a kapuban 13 óra 30 perckor való találkozást követően lehet majd a lakásba bejutni. Tisztelettel: Szabó Gábor Hunyadi Zrt. felszámoló

2015.04.29 - 19:48P16571F2 kommentje

Megtekintéshez szeretnék időpontot kérni.

2015.05.04 - 12:24Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődők ! Az Epona-Lovasklub Kft f.a. felszámolási eljárásában ezúton értesítjük, hogy az értékesítésre meghirdetett Budapest, Liszt Ferenc tér 9. szám, 29409/0/A/37 hrsz alatti ingatlan folyó hó 5-én délelőtt lesz megtekinthető. Az épület, illetve a folyosó ajtaja is csak kóddal nyitható. Ezért 9 óra 30 perckor, aztán pedig 10 órakor a kapuban való találkozást követően lehet majd a lakásba bejutni. Tisztelettel: Szabó Gábor Hunyadi Zrt. felszámoló

2015.04.29 - 16:32P16571F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az ingatlan megtekintéséhez szeretnék időpontot kérni! Előre is köszönöm a válaszukat!

2015.05.04 - 12:24Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődők ! Az Epona-Lovasklub Kft f.a. felszámolási eljárásában ezúton értesítjük, hogy az értékesítésre meghirdetett Budapest, Liszt Ferenc tér 9. szám, 29409/0/A/37 hrsz alatti ingatlan folyó hó 5-én délelőtt lesz megtekinthető. Az épület, illetve a folyosó ajtaja is csak kóddal nyitható. Ezért 9 óra 30 perckor, aztán pedig 10 órakor a kapuban való találkozást követően lehet majd a lakásba bejutni. Tisztelettel: Szabó Gábor Hunyadi Zrt. felszámoló