Eljárás részletei

Cegléd, Kadar utcában elhelyezkedő, nem befejezett sorházak.
2 tétel

Pályázat - Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázati kiírásra nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Cegléd kertvárosi részében a Kadar utcában 8783/9 -10 hrsz. alatt elhelyezkedő nem befejezett sorházak. Tulajdoni hányad: 1/1. Az ingatlanok sík fekvésű, 550 és 671 m2 területű telken, 2 x 3 lakást és 2 x 2 gépkocsi tárolót magába foglaló sorházak. Az épületek talajszintre épültek, a lakások kétszintesek, műszaki befejezésük nem történt meg. A vezetékrendszerek részben kiépítésre kerültek, a nyílászárók beépítettek, a szerelvények, burkolatok nem készültek el. Az épületek hasznos alapterülete: 2 x 247 m2 (földszint: 135 m2, tetőtér 112 m2). Az épület építési engedélye nem az eladó nevére szól, annak átírását el kell végezni. Az épületek használatba vételi engedéllyel nem rendelkeznek. Az ingatlanok (2 db ingatlan) kizárólag egyben, dologösszességként kerülnek értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 12:00
2015.05.23 - 12:00
Nettó 78 740 000 Ft
Nettó — Ft
23.Fpk.01-14-006043
P16448

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..
Cégjegyzékszám:
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév:
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a."
Székhely:
6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..
Cégjegyzékszám:
03-02-100020

Dokumentumok

2015.06.08 - 15:01
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati kiírásra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.23 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16448.
2015.04.24 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..), mint a(z) Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-14-006043/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16448
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 562 200 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján kiszámított ajánlati biztosíték összegét az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” 11500119-10000166 számú számlájára kell megfizetni „Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” pályázata” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték, az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Cegléd kertvárosi részében a Kadar utcában 8783/9 -10 hrsz. alatt elhelyezkedő nem befejezett sorházak. Tulajdoni hányad: 1/1.
Az ingatlanok sík fekvésű, 550 és 671 m2 területű telken, 2 x 3 lakást és 2 x 2 gépkocsi tárolót magába foglaló sorházak. Az épületek talajszintre épültek, a lakások kétszintesek, műszaki befejezésük nem történt meg. A vezetékrendszerek részben kiépítésre kerültek, a nyílászárók beépítettek, a szerelvények, burkolatok nem készültek el. Az épületek hasznos alapterülete: 2 x 247 m2 (földszint: 135 m2, tetőtér 112 m2). Az épület építési engedélye nem az eladó nevére szól, annak átírását el kell végezni. Az épületek használatba vételi engedéllyel nem rendelkeznek.
Az ingatlanok (2 db ingatlan) kizárólag egyben, dologösszességként kerülnek értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 78 740 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: sorház

Típus:
lakóépület
Területe:
550 m²
Állapota:
új
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Cegléd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
8783/9
Ingatlan postai címe:
2700 Cegléd, Kadar utca
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
550 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
sorház
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Illeti a Cegléd belterület 8783/10 hrsz.-t terhelő átjárási szolgalmi jog, valamint vezeték szolgalmi jog.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a."6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Bejegyző határozat, érkezési idő: 43085/2008.09.15Önálló szöveges bejegyzés keletkezett a 8783/3 hrsz.-ú ingatlan megosztása során.- Bejegyző határozat, érkezési idő: 48108/2010.11.29Vezetékjog. 1 m2-re az ingatlan területéből, VMB-163/2010. Jogosult: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

Ingatlan állapota: új

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: sorház

Típus:
lakóépület
Területe:
673 m²
Állapota:
új
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Cegléd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
8783/10
Ingatlan postai címe:
2700 Cegléd, Kadar utca
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett beépítetlen terület.
Területnagyság:
673 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
sorház
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Terheli a Cegléd belterület 8783/9 hrsz.-t illető Átjárási szolgalmi jog, valamint vezeték szolgalmi jog.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a."6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Bejegyző határozat, érkezési idő: 43085/2008.09.15Önálló szöveges bejegyzés keletkezett a 8783/3 hrsz-ú ingatlan megosztása során.- Bejegyző határozat, érkezési idő: 48114/2008.11.26- Terheli a Cegléd belterület 8783/9 hrsz.-t illető átjárási szolgalmi jog, valamint vezeték szolgalmi jog.

Ingatlan állapota: új

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthetőek Horváth Bélával (az adós vagyonelemeinek bemutatásával megbízott munkavállalóval) +36 20 490 6856-os telefonon történt előzetesen egyeztetett időpontban. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetőek el.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” 11500119-10000166 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni, legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítés áfa köteles (az árak az áfát tartalmazzák), és az Áfa alany vevő 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142 §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.. A szerződéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a teljes vételár megfizetésének napját követő 15 munkanapon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, illetve kizárja az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Kormány rendelet és a 17/2014. (II.03.) Kormány rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó adatait
a.) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében:
cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámla-szám, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát;
b.) magánszemély pályázó esetében:
név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám;
2. vagyontárgy pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmű megjelölését;
3. ajánlott fizetési feltételeket;
4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását;
5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja;
6. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
7. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 30 napon belül átutalja;
8. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 15 napon belül birtokba veszi;
9. tudomásvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől;
10. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli.

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály, vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában részben, vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja.
Az ügyvédi munkadíj összege 10.000.000 Ft vagy azt el nem érő vételár esetén a tárgyérték 1%-a, de minimum 50.000 Ft. A 10.000.000 Ft-ot meghaladó vételár esetén 100.000 Ft továbbá a 10.000.000 Ft-ot meghaladó rész alapján további 0,3%. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16448/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

sorház
Cegléd kertvárosi részén, sík fekvésű, 550 m2 területű telken, 3 lakást, illetve 2 gépkocsitárolót magába foglaló sorház.
Település:
Cegléd
Típus:
Lakóépület
Terület:
550 m2
Állapot:
Új
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
sorház
Cegléd kertvárosi részén, sík fekvésű, 673 m2 területű telken, 3 lakást, illetve 2 gépkocsitárolót magába foglaló sorház.
Település:
Cegléd
Típus:
Lakóépület
Terület:
673 m2
Állapot:
Új
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Cegléd kertvárosi részében a Kadar utcában 8783/9 -10 hrsz. alatt elhelyezkedő nem befejezett sorházak. Tulajdoni hányad: 1/1. Az ingatlanok sík fekvésű, 550 és 671 m2 területű telken, 2 x 3 lakást és 2 x 2 gépkocsi tárolót magába foglaló sorházak. Az épületek talajszintre épültek, a lakások kétszintesek, műszaki befejezésük nem történt meg. A vezetékrendszerek részben kiépítésre kerültek, a nyílászárók beépítettek, a szerelvények, burkolatok nem készültek el. Az épületek hasznos alapterülete: 2 x 247 m2 (földszint: 135 m2, tetőtér 112 m2). Az épület építési engedélye nem az eladó nevére szól, annak átírását el kell végezni. Az épületek használatba vételi engedéllyel nem rendelkeznek. Az ingatlanok (2 db ingatlan) kizárólag egyben, dologösszességként kerülnek értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 12:00
2015.05.23 - 12:00
Nettó 78 740 000 Ft
Nettó — Ft
23.Fpk.01-14-006043
P16448

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..
Cégjegyzékszám:
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév:
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a."
Székhely:
6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..
Cégjegyzékszám:
03-02-100020

Dokumentumok

2015.06.08 - 15:01
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati kiírásra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.23 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-14-006043 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..) felszámoló által a Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16448.
2015.04.24 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15..), mint a(z) Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03-02-100020, székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a..) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-14-006043/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16448
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 562 200 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján kiszámított ajánlati biztosíték összegét az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” 11500119-10000166 számú számlájára kell megfizetni „Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” pályázata” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték, az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Cegléd kertvárosi részében a Kadar utcában 8783/9 -10 hrsz. alatt elhelyezkedő nem befejezett sorházak. Tulajdoni hányad: 1/1.
Az ingatlanok sík fekvésű, 550 és 671 m2 területű telken, 2 x 3 lakást és 2 x 2 gépkocsi tárolót magába foglaló sorházak. Az épületek talajszintre épültek, a lakások kétszintesek, műszaki befejezésük nem történt meg. A vezetékrendszerek részben kiépítésre kerültek, a nyílászárók beépítettek, a szerelvények, burkolatok nem készültek el. Az épületek hasznos alapterülete: 2 x 247 m2 (földszint: 135 m2, tetőtér 112 m2). Az épület építési engedélye nem az eladó nevére szól, annak átírását el kell végezni. Az épületek használatba vételi engedéllyel nem rendelkeznek.
Az ingatlanok (2 db ingatlan) kizárólag egyben, dologösszességként kerülnek értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 78 740 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: sorház

Típus:
lakóépület
Területe:
550 m²
Állapota:
új
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Cegléd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
8783/9
Ingatlan postai címe:
2700 Cegléd, Kadar utca
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
550 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
sorház
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Illeti a Cegléd belterület 8783/10 hrsz.-t terhelő átjárási szolgalmi jog, valamint vezeték szolgalmi jog.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a."6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Bejegyző határozat, érkezési idő: 43085/2008.09.15Önálló szöveges bejegyzés keletkezett a 8783/3 hrsz.-ú ingatlan megosztása során.- Bejegyző határozat, érkezési idő: 48108/2010.11.29Vezetékjog. 1 m2-re az ingatlan területéből, VMB-163/2010. Jogosult: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

Ingatlan állapota: új

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: sorház

Típus:
lakóépület
Területe:
673 m²
Állapota:
új
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Cegléd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
8783/10
Ingatlan postai címe:
2700 Cegléd, Kadar utca
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett beépítetlen terület.
Területnagyság:
673 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
sorház
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Terheli a Cegléd belterület 8783/9 hrsz.-t illető Átjárási szolgalmi jog, valamint vezeték szolgalmi jog.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a."6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Bejegyző határozat, érkezési idő: 43085/2008.09.15Önálló szöveges bejegyzés keletkezett a 8783/3 hrsz-ú ingatlan megosztása során.- Bejegyző határozat, érkezési idő: 48114/2008.11.26- Terheli a Cegléd belterület 8783/9 hrsz.-t illető átjárási szolgalmi jog, valamint vezeték szolgalmi jog.

Ingatlan állapota: új

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthetőek Horváth Bélával (az adós vagyonelemeinek bemutatásával megbízott munkavállalóval) +36 20 490 6856-os telefonon történt előzetesen egyeztetett időpontban. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetőek el.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” 11500119-10000166 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni, legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítés áfa köteles (az árak az áfát tartalmazzák), és az Áfa alany vevő 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142 §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.. A szerződéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a teljes vételár megfizetésének napját követő 15 munkanapon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, illetve kizárja az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Kormány rendelet és a 17/2014. (II.03.) Kormány rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó adatait
a.) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében:
cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámla-szám, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát;
b.) magánszemély pályázó esetében:
név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám;
2. vagyontárgy pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmű megjelölését;
3. ajánlott fizetési feltételeket;
4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását;
5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja;
6. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
7. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 30 napon belül átutalja;
8. kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 15 napon belül birtokba veszi;
9. tudomásvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől;
10. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli.

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály, vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában részben, vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja.
Az ügyvédi munkadíj összege 10.000.000 Ft vagy azt el nem érő vételár esetén a tárgyérték 1%-a, de minimum 50.000 Ft. A 10.000.000 Ft-ot meghaladó vételár esetén 100.000 Ft továbbá a 10.000.000 Ft-ot meghaladó rész alapján további 0,3%. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16448/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.