Eljárás részletei

Kecskemét belterület 2157/1 helyrajzi számalatti természetben 6000 Kecskemét, Halasí út 2. szám alatti kivett üzem és 13 egyéb épület 4000/12284 tulajdoni hányada. 600 kg-os örlőmalom 3 db 2 to
3 tétel

Pályázat - ZOMÁNC Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Kecskemét belterület 2157/1 helyrajzi számalatti természetben 6000 Kecskemét, Halasí út 2. szám alatti kivett üzem és 13 egyéb épület 4000/12284 tulajdoni hányada. 600 kg-os örlőmalom 3 db 2 tonnás DEMAG emelő 1 db
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 11:00
2015.06.04 - 12:00
Nettó 33 455 000 Ft
Nettó — Ft
15.Fpk..03-11-000623
P16444

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév:
ZOMÁNC Kft. "f.a."
Székhely:
6000 Kecskemét, Halasi út 2.
Cégjegyzékszám:
0309122710

Dokumentumok

2017.05.22 - 12:40
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 15.Fpk..03-11-000623 ügyszámú nyilvános pályázat, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a ZOMÁNC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309122710, székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk..03-11-000623 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 12 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a ZOMÁNC Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0309122710, székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk..03-11-000623 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 11 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a ZOMÁNC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309122710, székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16444.
2015.05.18 - 08:34
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..), mint a(z) ZOMÁNC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0309122710, székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 2.) Kecskeméti Törvényszék 15.Fpk..03-11-000623/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16444
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 203 650 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással "ZOMÁNC Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a Felszámoló-REORG ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01189590-00400007 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. 06. 04. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kecskemét belterület 2157/1 helyrajzi számalatti természetben 6000 Kecskemét, Halasí út 2. szám alatti kivett üzem és 13 egyéb épület 4000/12284 tulajdoni hányada.

600 kg-os örlőmalom 3 db
2 tonnás DEMAG emelő 1 db

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 33 455 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üzem és 13 egyéb épület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
12 284 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
4000/12284
Becsérték:
32 135 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kecskemét
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2157/1
Ingatlan postai címe:
6000 Kecskemét, Halasi út 2.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett üzem és 13 egyéb épület
Területnagyság:
12 284 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett üzem és 13 egyéb épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ZOMÁNC Kft. "fa"6000 Kecskemét, Halasí út 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjogEDF DÉMÁSZ Hálózati Elosaztó Kft.6720 Szeged, Klauzál tér 1.Végrehajtási jogNAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága6000 Kecskemét, Kuruc krt. 16/c.15 130 000 Ft adótartózás és járulékai erejéig

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 600 kg-os örlőmalom

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
3 db
Becsérték:
1 200 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 2 tonnás DEMAG emelő

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
120 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell a Felszámoló-REORG ZRT. székhelyén (Tel: 06 1 882-3705, Máth Lászlóné felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró hétfői napokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás), - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16444/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 3 db (1 - 3)

Kivett üzem és 13 egyéb épület
Osztatlan közös tulajdon
Település:
Kecskemét
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
12284 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
4000/12284
600 kg-os örlőmalom
Típus:
Ipari gép
Mennyiség:
3 db
Becsérték:
Nettó 1 200 000 Ft
Tehermentes:
Igen
2 tonnás DEMAG emelő
Típus:
Ipari gép
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 120 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Kecskemét belterület 2157/1 helyrajzi számalatti természetben 6000 Kecskemét, Halasí út 2. szám alatti kivett üzem és 13 egyéb épület 4000/12284 tulajdoni hányada. 600 kg-os örlőmalom 3 db 2 tonnás DEMAG emelő 1 db
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 11:00
2015.06.04 - 12:00
Nettó 33 455 000 Ft
Nettó — Ft
15.Fpk..03-11-000623
P16444

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév:
ZOMÁNC Kft. "f.a."
Székhely:
6000 Kecskemét, Halasi út 2.
Cégjegyzékszám:
0309122710

Dokumentumok

2017.05.22 - 12:40
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 15.Fpk..03-11-000623 ügyszámú nyilvános pályázat, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a ZOMÁNC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309122710, székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.04 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk..03-11-000623 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 12 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a ZOMÁNC Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0309122710, székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk..03-11-000623 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 11 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a ZOMÁNC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309122710, székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16444.
2015.05.18 - 08:34
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..), mint a(z) ZOMÁNC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0309122710, székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 2.) Kecskeméti Törvényszék 15.Fpk..03-11-000623/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16444
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 203 650 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással "ZOMÁNC Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a Felszámoló-REORG ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01189590-00400007 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. 06. 04. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kecskemét belterület 2157/1 helyrajzi számalatti természetben 6000 Kecskemét, Halasí út 2. szám alatti kivett üzem és 13 egyéb épület 4000/12284 tulajdoni hányada.

600 kg-os örlőmalom 3 db
2 tonnás DEMAG emelő 1 db

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 33 455 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üzem és 13 egyéb épület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
12 284 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
4000/12284
Becsérték:
32 135 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kecskemét
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2157/1
Ingatlan postai címe:
6000 Kecskemét, Halasi út 2.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett üzem és 13 egyéb épület
Területnagyság:
12 284 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett üzem és 13 egyéb épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ZOMÁNC Kft. "fa"6000 Kecskemét, Halasí út 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjogEDF DÉMÁSZ Hálózati Elosaztó Kft.6720 Szeged, Klauzál tér 1.Végrehajtási jogNAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága6000 Kecskemét, Kuruc krt. 16/c.15 130 000 Ft adótartózás és járulékai erejéig

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 600 kg-os örlőmalom

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
3 db
Becsérték:
1 200 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 2 tonnás DEMAG emelő

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
120 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell a Felszámoló-REORG ZRT. székhelyén (Tel: 06 1 882-3705, Máth Lászlóné felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró hétfői napokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás), - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16444/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.