Eljárás részletei

Gépjárművek
4 tétel

Pályázat - Gemenc Autócentrum Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem csatolt pályázó a pályázati kiírásban kért összes nyilatkozatot, illetve a vételár ajánlata túl alacsony.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Gépjárművek
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 11:00
2015.05.18 - 11:00
Nettó 3 550 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.17-13-000073
P16429

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév:
Gemenc Autócentrum Kft. "f.a."
Székhely:
7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.
Cégjegyzékszám:
17-09-001536

Dokumentumok

2015.05.20 - 11:29
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.17-13-000073 ügyszámú nyilvános pályázat, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a Gemenc Autócentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-001536, székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem csatolt pályázó a pályázati kiírásban kért összes nyilatkozatot, illetve a vételár ajánlata túl alacsony.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.18 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.17-13-000073 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 11 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a Gemenc Autócentrum Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 17-09-001536, székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.17-13-000073 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 11 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a Gemenc Autócentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-001536, székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16429.
2015.04.30 - 10:56
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..), mint a(z) Gemenc Autócentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-001536, székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.) Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.17-13-000073/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16429
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 177 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására átutalással kell megfizetnie, oly módon, hogy a befizetés 2015. május 15.-ig jóváírásra kerüljön a felszámoló Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01189590-00400007 számlaszámú bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Kérjük, hogy az átutalás közleményél a "Gemenc Autócentrum Kft. "fa" gépjárművek" közleményt szíveskedjenek feltüntetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gépjárművek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 550 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: OPEL OMEGA

Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2001.
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
600 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mercedes A160

Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2003.
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 200 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ford Ranger

Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2008.
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 600 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: OPEL ASTRA

Típus:
Jármű
Gyártási idő:
1999.
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
150 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjárműveket 2015. május 5.-én illetve 11.-én lehet megtekinteni, a Szigethalmon, a pontosabb információkról a későbbiekben tájékoztatjuk az érdeklődőket az EER-en keresztül.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződés megkötésének napján készpénzben kell megfizetni vagy átutalással a szerződés megkötését követő 3 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Pályázó/Vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az őrzésért költségtérítést számolhat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot benyújtani valamennyi vagyontárgyra együttesen, több vagyontárgyra együttesen, illetőleg valamely vagyontárgyra lehet. A Kiíró kiköti magának azt a jogot, hogy a valamennyi vagyontárgyra együttesen benyújtott pályázatot az elbírálás során előnyben részesítheti.Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírás címpéldányt vagy aláírási mintát,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével, - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 30 napos ajánlati kötöttség vállalását- az esetleges vevőkijelölésre való jogosultság fenntartását, amennyiben az adásvételi szerződést nem a pályázó kívánja vevőként megkötni Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A Pályázó/Vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az őrzésért költségtérítést számolhat fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tekintettel arra, hogy a gépjárműveket egyenként is meg lehet vásárolni, így az gépjárművek bánatpénzt is.
OPEL OMEGA: 30.000,-
MERCEDES A160: 60.000,-
Ford Ranger: 80.000,-
OPEL ASTRA: 7.500,-
A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró az adott tétel tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló köteles haladéktalanul a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16429/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.11 - 10:02P16429F1 kommentje

Tisztelt felszámoló! Kérem tájékoztasson a megtekinthetőség pontos címéről!

2015.05.14 - 10:51Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő Szigethalom, Rákóczi F. u. 159

Tételek 4 db (1 - 3)

OPEL OMEGA
Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2001
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 600 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
végrehajtási jog
Mercedes A160
Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2003
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 1 200 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
végrehajtási jog
Ford Ranger
Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2008
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 1 600 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
végrehajtási jog
1
2

Ismertető

Gépjárművek
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 11:00
2015.05.18 - 11:00
Nettó 3 550 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.17-13-000073
P16429

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév:
Gemenc Autócentrum Kft. "f.a."
Székhely:
7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.
Cégjegyzékszám:
17-09-001536

Dokumentumok

2015.05.20 - 11:29
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.17-13-000073 ügyszámú nyilvános pályázat, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a Gemenc Autócentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-001536, székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem csatolt pályázó a pályázati kiírásban kért összes nyilatkozatot, illetve a vételár ajánlata túl alacsony.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.18 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.17-13-000073 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 11 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a Gemenc Autócentrum Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 17-09-001536, székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.17-13-000073 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 11 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a Gemenc Autócentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-001536, székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16429.
2015.04.30 - 10:56
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..), mint a(z) Gemenc Autócentrum Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-001536, székhely: 7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.) Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.17-13-000073/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16429
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 177 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására átutalással kell megfizetnie, oly módon, hogy a befizetés 2015. május 15.-ig jóváírásra kerüljön a felszámoló Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01189590-00400007 számlaszámú bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Kérjük, hogy az átutalás közleményél a "Gemenc Autócentrum Kft. "fa" gépjárművek" közleményt szíveskedjenek feltüntetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gépjárművek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 550 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: OPEL OMEGA

Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2001.
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
600 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mercedes A160

Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2003.
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 200 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ford Ranger

Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2008.
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 600 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: OPEL ASTRA

Típus:
Jármű
Gyártási idő:
1999.
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
150 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjárműveket 2015. május 5.-én illetve 11.-én lehet megtekinteni, a Szigethalmon, a pontosabb információkról a későbbiekben tájékoztatjuk az érdeklődőket az EER-en keresztül.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződés megkötésének napján készpénzben kell megfizetni vagy átutalással a szerződés megkötését követő 3 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Pályázó/Vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az őrzésért költségtérítést számolhat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot benyújtani valamennyi vagyontárgyra együttesen, több vagyontárgyra együttesen, illetőleg valamely vagyontárgyra lehet. A Kiíró kiköti magának azt a jogot, hogy a valamennyi vagyontárgyra együttesen benyújtott pályázatot az elbírálás során előnyben részesítheti.Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírás címpéldányt vagy aláírási mintát,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével, - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 30 napos ajánlati kötöttség vállalását- az esetleges vevőkijelölésre való jogosultság fenntartását, amennyiben az adásvételi szerződést nem a pályázó kívánja vevőként megkötni Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A Pályázó/Vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az őrzésért költségtérítést számolhat fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tekintettel arra, hogy a gépjárműveket egyenként is meg lehet vásárolni, így az gépjárművek bánatpénzt is.
OPEL OMEGA: 30.000,-
MERCEDES A160: 60.000,-
Ford Ranger: 80.000,-
OPEL ASTRA: 7.500,-
A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró az adott tétel tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló köteles haladéktalanul a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16429/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.11 - 10:02P16429F1 kommentje

Tisztelt felszámoló! Kérem tájékoztasson a megtekinthetőség pontos címéről!

2015.05.14 - 10:51Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő Szigethalom, Rákóczi F. u. 159