Eljárás részletei

Ingatlan Székesfehérvár
0 tétel

Pályázat - "MERT KELL" Kereskedelmi Kft "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.04.14 - 09:00
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: A tulajdoni hányad elírásra került.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Az ingatlan adatai 8000 Székesfehérvár, külterületén 020022/106 hrsz. alatt 5790 m2 területű telken található 19/21 tulajdoni hányadú kivett telephely megjelölésű ingatlan valamint 8000 Székesfehérvár, külterületén 020022/106/A hrsz. alatt 326 m2 területű telken található 2/21 tulajdoni hányadú önálló felépítmény megjelölésű autómosó. Az autómosó funkcióval üzemelő felépítmény, osztatlan közös tulajdonban lévő telken. A felépítmény „úszó” telken található. A mosó behajtásának megközelítése vitás telekrészen lehetséges. A felépítmény: gépi mosó, gumiszerelő műhely, takarító rész, iroda, szociális helységek, víztisztító rendszer. Az ingatlan Székesfehérvár külterületén található GKSZ övezetben. Környezetében ipari és kereskedelmi ingatlanok találhatók. Az ingatlan telephely telek résszel és „úszó” telken lévő felépítmény. 19/21, és 2/21 tulajdoni hányadra osztva, megosztási-használati megállapodás nincs. A mosó ráfordulását a 020022/12, és 13 hrsz ingatlanokon keresztül lehetséges, mely a két fél közötti vitás terület. A telephely és a felépítményre is haszonélvezeti jog került feljegyzésre. Hrsz: 020022/106, 020022/106/A. A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések: Végrehajtási jog: 6.374.801 Ft erejéig jogosult: Forrás Takarékszövetkezet Árverés kitűzése: jogosult: ECO-Inert Környvéd. és Ker. Kft Végrehajtási jog: 545.055 erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. Kft Végrehajtási jog: 417.864 Ft erejéig jogosult: E-ON Energiaszolg. Kft Végrehajtási jog: 416.326 Ft erejéig jogosult: Fekete Sándor Végrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga Attila A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 18:00
Nettó 19 400 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.07-14-000389
P16343

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
"MERT KELL" Kereskedelmi Kft "f.a."
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..
Cégjegyzékszám:
07-09-001949

Dokumentumok

2015.04.14 - 09:00
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 7.Fpk.07-14-000389 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "MERT KELL" Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A tulajdoni hányad elírásra került.
2015.03.30 - 10:20
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) "MERT KELL" Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.07-14-000389/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16343
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 782 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára MERT KELL Kft „fa” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2015. május 12. 18. óráig.Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan adatai8000 Székesfehérvár, külterületén 020022/106 hrsz. alatt 5790 m2 területű telken található 19/21 tulajdoni hányadú kivett telephely megjelölésű ingatlan valamint 8000 Székesfehérvár, külterületén 020022/106/A hrsz. alatt 326 m2 területű telken található 2/21 tulajdoni hányadú önálló felépítmény megjelölésű autómosó.Az autómosó funkcióval üzemelő felépítmény, osztatlan közös tulajdonban lévő telken. A felépítmény „úszó” telken található. A mosó behajtásának megközelítése vitás telekrészen lehetséges. A felépítmény: gépi mosó, gumiszerelő műhely, takarító rész, iroda, szociális helységek, víztisztító rendszer.Az ingatlan Székesfehérvár külterületén található GKSZ övezetben. Környezetében ipari és kereskedelmi ingatlanok találhatók. Az ingatlan telephely telek résszel és „úszó” telken lévő felépítmény. 19/21, és 2/21 tulajdoni hányadra osztva, megosztási-használati megállapodás nincs. A mosó ráfordulását a 020022/12, és 13 hrsz ingatlanokon keresztül lehetséges, mely a két fél közötti vitás terület. A telephely és a felépítményre is haszonélvezeti jog került feljegyzésre.Hrsz: 020022/106, 020022/106/A.A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:Végrehajtási jog: 6.374.801 Ft erejéig jogosult: Forrás TakarékszövetkezetÁrverés kitűzése: jogosult: ECO-Inert Környvéd. és Ker. KftVégrehajtási jog: 545.055 erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. KftVégrehajtási jog: 417.864 Ft erejéig jogosult: E-ON Energiaszolg. KftVégrehajtási jog: 416.326 Ft erejéig jogosult: Fekete SándorVégrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga AttilaA Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 19 400 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanok előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetőek:2015. május 7. 10.00 órakor

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára MERT KELL Kft „fa” megjelölésével kell megfizetni.Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa- , melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. május 12. 18.00-ig jelentkezzenek Hargitai Mariann (06-1/700-42-20) megbízottnál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16343/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.14 - 09:00
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

2015.04.01 - 13:50P16343F1 kommentje

Tisztelt Budapest Holding Zrt ! Az lenne a kérdésem, hogy a 020022/106, 020022/106/A. Hrsz számú ingatlanokon lévő haszonélvezeti jogosult mennyi idős .

2015.04.13 - 08:33Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Két személy rendelkezik haszonélvezeti joggal, az egyik 1961. évben, a másik 1968. évben született.

Ismertető

Az ingatlan adatai 8000 Székesfehérvár, külterületén 020022/106 hrsz. alatt 5790 m2 területű telken található 19/21 tulajdoni hányadú kivett telephely megjelölésű ingatlan valamint 8000 Székesfehérvár, külterületén 020022/106/A hrsz. alatt 326 m2 területű telken található 2/21 tulajdoni hányadú önálló felépítmény megjelölésű autómosó. Az autómosó funkcióval üzemelő felépítmény, osztatlan közös tulajdonban lévő telken. A felépítmény „úszó” telken található. A mosó behajtásának megközelítése vitás telekrészen lehetséges. A felépítmény: gépi mosó, gumiszerelő műhely, takarító rész, iroda, szociális helységek, víztisztító rendszer. Az ingatlan Székesfehérvár külterületén található GKSZ övezetben. Környezetében ipari és kereskedelmi ingatlanok találhatók. Az ingatlan telephely telek résszel és „úszó” telken lévő felépítmény. 19/21, és 2/21 tulajdoni hányadra osztva, megosztási-használati megállapodás nincs. A mosó ráfordulását a 020022/12, és 13 hrsz ingatlanokon keresztül lehetséges, mely a két fél közötti vitás terület. A telephely és a felépítményre is haszonélvezeti jog került feljegyzésre. Hrsz: 020022/106, 020022/106/A. A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések: Végrehajtási jog: 6.374.801 Ft erejéig jogosult: Forrás Takarékszövetkezet Árverés kitűzése: jogosult: ECO-Inert Környvéd. és Ker. Kft Végrehajtási jog: 545.055 erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. Kft Végrehajtási jog: 417.864 Ft erejéig jogosult: E-ON Energiaszolg. Kft Végrehajtási jog: 416.326 Ft erejéig jogosult: Fekete Sándor Végrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga Attila A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 18:00
Nettó 19 400 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.07-14-000389
P16343

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
"MERT KELL" Kereskedelmi Kft "f.a."
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..
Cégjegyzékszám:
07-09-001949

Dokumentumok

2015.04.14 - 09:00
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 7.Fpk.07-14-000389 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "MERT KELL" Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A tulajdoni hányad elírásra került.
2015.03.30 - 10:20
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) "MERT KELL" Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.07-14-000389/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16343
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 782 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára MERT KELL Kft „fa” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2015. május 12. 18. óráig.Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan adatai8000 Székesfehérvár, külterületén 020022/106 hrsz. alatt 5790 m2 területű telken található 19/21 tulajdoni hányadú kivett telephely megjelölésű ingatlan valamint 8000 Székesfehérvár, külterületén 020022/106/A hrsz. alatt 326 m2 területű telken található 2/21 tulajdoni hányadú önálló felépítmény megjelölésű autómosó.Az autómosó funkcióval üzemelő felépítmény, osztatlan közös tulajdonban lévő telken. A felépítmény „úszó” telken található. A mosó behajtásának megközelítése vitás telekrészen lehetséges. A felépítmény: gépi mosó, gumiszerelő műhely, takarító rész, iroda, szociális helységek, víztisztító rendszer.Az ingatlan Székesfehérvár külterületén található GKSZ övezetben. Környezetében ipari és kereskedelmi ingatlanok találhatók. Az ingatlan telephely telek résszel és „úszó” telken lévő felépítmény. 19/21, és 2/21 tulajdoni hányadra osztva, megosztási-használati megállapodás nincs. A mosó ráfordulását a 020022/12, és 13 hrsz ingatlanokon keresztül lehetséges, mely a két fél közötti vitás terület. A telephely és a felépítményre is haszonélvezeti jog került feljegyzésre.Hrsz: 020022/106, 020022/106/A.A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:Végrehajtási jog: 6.374.801 Ft erejéig jogosult: Forrás TakarékszövetkezetÁrverés kitűzése: jogosult: ECO-Inert Környvéd. és Ker. KftVégrehajtási jog: 545.055 erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. KftVégrehajtási jog: 417.864 Ft erejéig jogosult: E-ON Energiaszolg. KftVégrehajtási jog: 416.326 Ft erejéig jogosult: Fekete SándorVégrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga AttilaA Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 19 400 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanok előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetőek:2015. május 7. 10.00 órakor

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára MERT KELL Kft „fa” megjelölésével kell megfizetni.Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa- , melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. május 12. 18.00-ig jelentkezzenek Hargitai Mariann (06-1/700-42-20) megbízottnál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16343/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.14 - 09:00
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

2015.04.01 - 13:50P16343F1 kommentje

Tisztelt Budapest Holding Zrt ! Az lenne a kérdésem, hogy a 020022/106, 020022/106/A. Hrsz számú ingatlanokon lévő haszonélvezeti jogosult mennyi idős .

2015.04.13 - 08:33Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Két személy rendelkezik haszonélvezeti joggal, az egyik 1961. évben, a másik 1968. évben született.