Eljárás részletei

Ingatlan Kincsesbánya
0 tétel

Pályázat - "MERT KELL" Keerskedelmi Kft "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett pályázat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az ingatlan adatai: 8044 Kincsesbánya, belterületén 2038, 2039 hrsz. alatt 7175 m2 területű telken található 1/1 tulajdoni hányadú kivett ipartelep megjelölésű ingatlan. A két egymástól természetben nem elválasztott telken épületek (húsüzem,csarnok,régi üzem) találhatók, melyek szerkezetükben, állagukban egymástól eltérnek, az épületek közötti átjárás biztosított. Az ingatlan Fejér megyében található. A megyeszékhelytől kb 12 km távolságra Kincsesbánya település határában, belterületen lévő ipartelep. Az ingatlan közvetlenül a Fehércsurgóra vezető főút mellett található, gazdasági-kereskedelmi- és szolgáltató övezetben. Szilárd burkolatú úton, csak a 2039. hrsz. számú ingatlan megközelíthető, korlátozott területen. A 2038 hrsz. számú ingatlannak, csak a 2022 hrsz. számú ingatlanon keresztül megoldható a bejárása. A 2022. hrsz. ingatlan belterület bányatelep, melyre átjárási szolgalmi jog feljegyzése szükséges. Az ingatlan területén felszámolási vagyonba nem vonható eszközök találhatóak, amelyek elszállítása folyamatban van. Elektromos ellátás: Van. Ipari áram: Van. Vízellátás: Közműhálózatos, külön mérőórával. Melegvíz ellátás: Villanybojler. Fűtés: Épületközponti gázkazán, radiátor hőleadókkal. Szennyvíz: Közműhálózatos. Gáz ellátás: Van. Hrsz: 2038,2039 Széljegy: 1 db végrehajtási jog bejegyzése iránti kérelem Fekete Sándor 1 db széljegy felszámolási eljárás feljegyzése iránti kérelem Székesfehérvári Törvényszék Hrsz: 2038 A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések: Vízvezeték szolgalmi jog: 152 nm területre jogosult: Déldunántúli Reg. Vízművek Jelzálog: 50.000.000 Ft és járulékai erejéig jogosult: OTP Bank Végrehajtási jog: 5.596.780 Ft erejéig jogosult: NAV Végrehajtási jog: 152.400 Ft erejéig jogosult: Ornatum Reklám-Hird. Kft Végrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga Attila Végrehajtási jog: 545.055 Ft erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. Kft Végrehajtási jog: 567.655 Ft erejéig jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg. Hrsz: 2039 A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések: Vízvezeték szolgalmi jog: 60 nm területre jogosult: Országos Vízművek Vízvezeték szolgalmi jog: 274 nm területre jogosult: Déldunántúli Reg. Vízművek Jelzálog: 50.000.000 Ft és járulékai erejéig jogosult: OTP Bank Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog: jogosult: Fejér M-i Kormhiv. Földhiv. Végrehajtási jog: 5.596.780 Ft erejéig jogosult: NAV Végrehajtási jog: 26.530.000 Ft erejéig jogosult: ECO-INERT Kft Vezetékjog: 3 nm területre jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg. Végrehajtási jog: 152.400 Ft erejéig jogosult: Ornatus Kft Végrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga Attila Jelzálog jog: 454.525 Ft erejéig jogosult: Székesfehérvár MJV Jegyzője Végrehajtási jog: 545.055 Ft erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. Kft Végrehajtási jog: 567.655 Ft erejéig jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg. Végrehajtási jog: 79.345 Ft erejéig jogosult: Generalis Zrt. Irányár: 55.100.000,- Ft Bánatpénz: 1.853.000,- Ft A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 18:00
Nettó 55 100 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.07-14-000389
P16340

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
"MERT KELL" Keerskedelmi Kft "f.a."
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..
Cégjegyzékszám:
07-09-001949

Dokumentumok

2015.05.18 - 09:45
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.07-14-000389 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "MERT KELL" Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.12 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.07-14-000389 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "MERT KELL" Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.07-14-000389 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 08 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "MERT KELL" Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16340.
2015.03.30 - 10:13
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) "MERT KELL" Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.07-14-000389/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16340
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 853 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára MERT KELL Kft „fa” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2015. május 12. 18. óráig.Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan adatai:8044 Kincsesbánya, belterületén 2038, 2039 hrsz. alatt 7175 m2 területű telken található 1/1 tulajdoni hányadú kivett ipartelep megjelölésű ingatlan. A két egymástól természetben nem elválasztott telken épületek (húsüzem,csarnok,régi üzem) találhatók, melyek szerkezetükben, állagukban egymástól eltérnek, az épületek közötti átjárás biztosított.Az ingatlan Fejér megyében található. A megyeszékhelytől kb 12 km távolságra Kincsesbánya település határában, belterületen lévő ipartelep. Az ingatlan közvetlenül a Fehércsurgóra vezető főút mellett található, gazdasági-kereskedelmi- és szolgáltató övezetben. Szilárd burkolatú úton, csak a 2039. hrsz. számú ingatlan megközelíthető, korlátozott területen. A 2038 hrsz. számú ingatlannak, csak a 2022 hrsz. számú ingatlanon keresztül megoldható a bejárása. A 2022. hrsz. ingatlan belterület bányatelep, melyre átjárási szolgalmi jog feljegyzése szükséges.Az ingatlan területén felszámolási vagyonba nem vonható eszközök találhatóak, amelyek elszállítása folyamatban van.Elektromos ellátás: Van.Ipari áram: Van.Vízellátás: Közműhálózatos, külön mérőórával.Melegvíz ellátás: Villanybojler.Fűtés: Épületközponti gázkazán, radiátor hőleadókkal.Szennyvíz: Közműhálózatos.Gáz ellátás: Van.Hrsz: 2038,2039Széljegy:1 db végrehajtási jog bejegyzése iránti kérelem Fekete Sándor1 db széljegy felszámolási eljárás feljegyzése iránti kérelem Székesfehérvári TörvényszékHrsz: 2038A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:Vízvezeték szolgalmi jog: 152 nm területre jogosult: Déldunántúli Reg. VízművekJelzálog: 50.000.000 Ft és járulékai erejéig jogosult: OTP Bank Végrehajtási jog: 5.596.780 Ft erejéig jogosult: NAVVégrehajtási jog: 152.400 Ft erejéig jogosult: Ornatum Reklám-Hird. KftVégrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga AttilaVégrehajtási jog: 545.055 Ft erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. KftVégrehajtási jog: 567.655 Ft erejéig jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg.Hrsz: 2039A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:Vízvezeték szolgalmi jog: 60 nm területre jogosult: Országos VízművekVízvezeték szolgalmi jog: 274 nm területre jogosult: Déldunántúli Reg. VízművekJelzálog: 50.000.000 Ft és járulékai erejéig jogosult: OTP Bank Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog: jogosult: Fejér M-i Kormhiv. Földhiv.Végrehajtási jog: 5.596.780 Ft erejéig jogosult: NAVVégrehajtási jog: 26.530.000 Ft erejéig jogosult: ECO-INERT KftVezetékjog: 3 nm területre jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg.Végrehajtási jog: 152.400 Ft erejéig jogosult: Ornatus KftVégrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga AttilaJelzálog jog: 454.525 Ft erejéig jogosult: Székesfehérvár MJV JegyzőjeVégrehajtási jog: 545.055 Ft erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. KftVégrehajtási jog: 567.655 Ft erejéig jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg.Végrehajtási jog: 79.345 Ft erejéig jogosult: Generalis Zrt.Irányár: 55.100.000,- FtBánatpénz: 1.853.000,- FtA Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 55 100 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanok előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetőek:2015. május 7. 11.00 órakor

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára MERT KELL Kft „fa” megjelölésével kell megfizetni.Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa- , melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. május 12. 18.00-ig jelentkezzenek Hargitai Mariann (06-1/700-42-20) megbízottnál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16340/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Az ingatlan adatai: 8044 Kincsesbánya, belterületén 2038, 2039 hrsz. alatt 7175 m2 területű telken található 1/1 tulajdoni hányadú kivett ipartelep megjelölésű ingatlan. A két egymástól természetben nem elválasztott telken épületek (húsüzem,csarnok,régi üzem) találhatók, melyek szerkezetükben, állagukban egymástól eltérnek, az épületek közötti átjárás biztosított. Az ingatlan Fejér megyében található. A megyeszékhelytől kb 12 km távolságra Kincsesbánya település határában, belterületen lévő ipartelep. Az ingatlan közvetlenül a Fehércsurgóra vezető főút mellett található, gazdasági-kereskedelmi- és szolgáltató övezetben. Szilárd burkolatú úton, csak a 2039. hrsz. számú ingatlan megközelíthető, korlátozott területen. A 2038 hrsz. számú ingatlannak, csak a 2022 hrsz. számú ingatlanon keresztül megoldható a bejárása. A 2022. hrsz. ingatlan belterület bányatelep, melyre átjárási szolgalmi jog feljegyzése szükséges. Az ingatlan területén felszámolási vagyonba nem vonható eszközök találhatóak, amelyek elszállítása folyamatban van. Elektromos ellátás: Van. Ipari áram: Van. Vízellátás: Közműhálózatos, külön mérőórával. Melegvíz ellátás: Villanybojler. Fűtés: Épületközponti gázkazán, radiátor hőleadókkal. Szennyvíz: Közműhálózatos. Gáz ellátás: Van. Hrsz: 2038,2039 Széljegy: 1 db végrehajtási jog bejegyzése iránti kérelem Fekete Sándor 1 db széljegy felszámolási eljárás feljegyzése iránti kérelem Székesfehérvári Törvényszék Hrsz: 2038 A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések: Vízvezeték szolgalmi jog: 152 nm területre jogosult: Déldunántúli Reg. Vízművek Jelzálog: 50.000.000 Ft és járulékai erejéig jogosult: OTP Bank Végrehajtási jog: 5.596.780 Ft erejéig jogosult: NAV Végrehajtási jog: 152.400 Ft erejéig jogosult: Ornatum Reklám-Hird. Kft Végrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga Attila Végrehajtási jog: 545.055 Ft erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. Kft Végrehajtási jog: 567.655 Ft erejéig jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg. Hrsz: 2039 A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések: Vízvezeték szolgalmi jog: 60 nm területre jogosult: Országos Vízművek Vízvezeték szolgalmi jog: 274 nm területre jogosult: Déldunántúli Reg. Vízművek Jelzálog: 50.000.000 Ft és járulékai erejéig jogosult: OTP Bank Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog: jogosult: Fejér M-i Kormhiv. Földhiv. Végrehajtási jog: 5.596.780 Ft erejéig jogosult: NAV Végrehajtási jog: 26.530.000 Ft erejéig jogosult: ECO-INERT Kft Vezetékjog: 3 nm területre jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg. Végrehajtási jog: 152.400 Ft erejéig jogosult: Ornatus Kft Végrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga Attila Jelzálog jog: 454.525 Ft erejéig jogosult: Székesfehérvár MJV Jegyzője Végrehajtási jog: 545.055 Ft erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. Kft Végrehajtási jog: 567.655 Ft erejéig jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg. Végrehajtási jog: 79.345 Ft erejéig jogosult: Generalis Zrt. Irányár: 55.100.000,- Ft Bánatpénz: 1.853.000,- Ft A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.27 - 08:00
2015.05.12 - 18:00
Nettó 55 100 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.07-14-000389
P16340

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
"MERT KELL" Keerskedelmi Kft "f.a."
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..
Cégjegyzékszám:
07-09-001949

Dokumentumok

2015.05.18 - 09:45
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.07-14-000389 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "MERT KELL" Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.12 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.07-14-000389 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 12. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "MERT KELL" Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.07-14-000389 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 08 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "MERT KELL" Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16340.
2015.03.30 - 10:13
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) "MERT KELL" Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-001949, székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámolyi utca 020022/101/A..) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.07-14-000389/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16340
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 12. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 853 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára MERT KELL Kft „fa” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2015. május 12. 18. óráig.Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan adatai:8044 Kincsesbánya, belterületén 2038, 2039 hrsz. alatt 7175 m2 területű telken található 1/1 tulajdoni hányadú kivett ipartelep megjelölésű ingatlan. A két egymástól természetben nem elválasztott telken épületek (húsüzem,csarnok,régi üzem) találhatók, melyek szerkezetükben, állagukban egymástól eltérnek, az épületek közötti átjárás biztosított.Az ingatlan Fejér megyében található. A megyeszékhelytől kb 12 km távolságra Kincsesbánya település határában, belterületen lévő ipartelep. Az ingatlan közvetlenül a Fehércsurgóra vezető főút mellett található, gazdasági-kereskedelmi- és szolgáltató övezetben. Szilárd burkolatú úton, csak a 2039. hrsz. számú ingatlan megközelíthető, korlátozott területen. A 2038 hrsz. számú ingatlannak, csak a 2022 hrsz. számú ingatlanon keresztül megoldható a bejárása. A 2022. hrsz. ingatlan belterület bányatelep, melyre átjárási szolgalmi jog feljegyzése szükséges.Az ingatlan területén felszámolási vagyonba nem vonható eszközök találhatóak, amelyek elszállítása folyamatban van.Elektromos ellátás: Van.Ipari áram: Van.Vízellátás: Közműhálózatos, külön mérőórával.Melegvíz ellátás: Villanybojler.Fűtés: Épületközponti gázkazán, radiátor hőleadókkal.Szennyvíz: Közműhálózatos.Gáz ellátás: Van.Hrsz: 2038,2039Széljegy:1 db végrehajtási jog bejegyzése iránti kérelem Fekete Sándor1 db széljegy felszámolási eljárás feljegyzése iránti kérelem Székesfehérvári TörvényszékHrsz: 2038A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:Vízvezeték szolgalmi jog: 152 nm területre jogosult: Déldunántúli Reg. VízművekJelzálog: 50.000.000 Ft és járulékai erejéig jogosult: OTP Bank Végrehajtási jog: 5.596.780 Ft erejéig jogosult: NAVVégrehajtási jog: 152.400 Ft erejéig jogosult: Ornatum Reklám-Hird. KftVégrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga AttilaVégrehajtási jog: 545.055 Ft erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. KftVégrehajtási jog: 567.655 Ft erejéig jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg.Hrsz: 2039A tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:Vízvezeték szolgalmi jog: 60 nm területre jogosult: Országos VízművekVízvezeték szolgalmi jog: 274 nm területre jogosult: Déldunántúli Reg. VízművekJelzálog: 50.000.000 Ft és járulékai erejéig jogosult: OTP Bank Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog: jogosult: Fejér M-i Kormhiv. Földhiv.Végrehajtási jog: 5.596.780 Ft erejéig jogosult: NAVVégrehajtási jog: 26.530.000 Ft erejéig jogosult: ECO-INERT KftVezetékjog: 3 nm területre jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg.Végrehajtási jog: 152.400 Ft erejéig jogosult: Ornatus KftVégrehajtási jog: 726.540 Ft erejéig jogosult: Varga AttilaJelzálog jog: 454.525 Ft erejéig jogosult: Székesfehérvár MJV JegyzőjeVégrehajtási jog: 545.055 Ft erejéig jogosult: F&K Ker. és Szolg. KftVégrehajtási jog: 567.655 Ft erejéig jogosult: E-ON Ész-Dun. Áramszolg.Végrehajtási jog: 79.345 Ft erejéig jogosult: Generalis Zrt.Irányár: 55.100.000,- FtBánatpénz: 1.853.000,- FtA Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 55 100 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanok előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetőek:2015. május 7. 11.00 órakor

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára MERT KELL Kft „fa” megjelölésével kell megfizetni.Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa- , melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. május 12. 18.00-ig jelentkezzenek Hargitai Mariann (06-1/700-42-20) megbízottnál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16340/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.