Eljárás részletei

ingatlan
1 tétel

Pályázat - LKW Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.05.22 - 09:02
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: A Cégközlönyben megjelent hirdetmény és az EÉR rendszerben megjelent hirdetmény között a pályázatok benyújtási határideje tekintetében ellentmondás van, így az ingatlan újra meghirdetésre kerül.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Székesfehérvár belterület 2818/18/A/2 hrsz.-ú, 100 négyzetméter alapterületű, üzlet megnevezésű ingatlan, a hozzá tartozó 700/10000 társasházi eszmei hányaddal, mely természetben 8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi u. 4. alatt található. Az adós tulajdoni hányada: 1/1
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 08:00
2015.06.19 - 18:00
Nettó 14 900 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.07-13-000582
P16298

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Hunyadi" Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..
Cégjegyzékszám:
01-10-043681

Adós adatai

Cégnév:
LKW Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2
Cégjegyzékszám:
01 09 998594

Dokumentumok

2015.05.22 - 09:02
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 1.Fpk.07-13-000582 ügyszámú nyilvános pályázat, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a LKW Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 998594, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A Cégközlönyben megjelent hirdetmény és az EÉR rendszerben megjelent hirdetmény között a pályázatok benyújtási határideje tekintetében ellentmondás van, így az ingatlan újra meghirdetésre kerül.
2015.05.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.07-13-000582 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 08 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a LKW Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 998594, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16298.
2015.04.17 - 08:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..), mint a(z) LKW Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 998594, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) Fejér Megyei Bíróság 1.Fpk.07-13-000582/13. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16298
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 19. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 647 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az LKW Kft f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10625173-49020011 számú bankszámlájára
"LKW Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. május 19. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Székesfehérvár belterület 2818/18/A/2 hrsz.-ú, 100 négyzetméter alapterületű, üzlet megnevezésű ingatlan, a hozzá tartozó 700/10000 társasházi eszmei hányaddal, mely természetben 8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi u. 4. alatt található. Az adós tulajdoni hányada: 1/1

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 14 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
100 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
14 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2818/18/A/2
Művelési ág:
kivett
Területnagyság:
100 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LKW Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. rész 2. sorszám alatt keretbiztosítéki jelzálogjog 18.000.000.- Ft keretösszeg erejéig a Citibank Zrt. javára. III. rész 3. sorszám alatt végrehajtási jog 161.793.- Ft erejéig az Indit-trade Kft. javára. III. rész 4. sorszám alatt végrehajtási jog 151.511.- Ft erejéig a Turbószervíz-Felcsiki Bt. javára. III. rész 5. sorszám alatt végrehajtási jog 87.080.- Ft erejéig a MAN kamion és Busz Kereskedelmi Kft. javára. III. rész 6. sorszám alatt végrehajtási jog 605.992.- Ft erejéig a Bíró Parts Kft. javára. III. rész 7. sorszám felszámolási eljárás tényének feljegyzése a Hunyadi Zrt. javára.A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló végrehajtási jogok a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyon értékesítésével megszűnik a Cstv. 38.§-a alapján.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Szabó Gábor (tel.: 30/681-6850) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül, számla ellenében egy összegben az LKW Kft f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10625173-49020011 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A vételár megfizetésén kívül a vevőt egyéb kötelezettség nem terhel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5(öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról.
Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el a Kúria Gfv. X.30.193/2011/4. számú határozatát figyelembe véve annak díját az értékesítés költségeként elszámolva.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16298/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.22 - 09:02
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.05.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.19 - 18:20P16298F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Tehát mivel a Cégközlönyben május 19-i lezárás jelent meg (és ez az irányadó) így e pályázat jogilag lezárult, kérem a rendszerben módosítani, lezárni ! üdvözlettel

2015.05.18 - 13:05P16298F1 kommentje

T Felszámoló én is ezt írtam a május a helyes de az EÉRben június 19 van! üdvözlettel

2015.05.18 - 00:37P16298F1 kommentje

T Felszámoló! A pályázat lejárata hibásan van megadva, javítandó ! ck - május 19. (nem június) üdvözlettel

2015.05.18 - 08:09Értékesítő kommentje

A cégközlönyben május 19. jelent meg, eltérés esetén ez az irányadó.

Tételek 1 db (1)

üzlet
Székesfehérvár belterület 2818/18/A/2 hrsz.-ú, 100 négyzetméter alapterületű, üzlet megnevezésű ingatlan, a hozzá tartozó 700/10000 társasházi eszmei ...
Típus:
Üzlethelyiség
Terület:
100 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Székesfehérvár belterület 2818/18/A/2 hrsz.-ú, 100 négyzetméter alapterületű, üzlet megnevezésű ingatlan, a hozzá tartozó 700/10000 társasházi eszmei hányaddal, mely természetben 8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi u. 4. alatt található. Az adós tulajdoni hányada: 1/1
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 08:00
2015.06.19 - 18:00
Nettó 14 900 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.07-13-000582
P16298

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Hunyadi" Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..
Cégjegyzékszám:
01-10-043681

Adós adatai

Cégnév:
LKW Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2
Cégjegyzékszám:
01 09 998594

Dokumentumok

2015.05.22 - 09:02
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 1.Fpk.07-13-000582 ügyszámú nyilvános pályázat, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a LKW Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 998594, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A Cégközlönyben megjelent hirdetmény és az EÉR rendszerben megjelent hirdetmény között a pályázatok benyújtási határideje tekintetében ellentmondás van, így az ingatlan újra meghirdetésre kerül.
2015.05.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.07-13-000582 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 08 óra 00 perckor, a "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..) felszámoló által a LKW Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 998594, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16298.
2015.04.17 - 08:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..), mint a(z) LKW Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 998594, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) Fejér Megyei Bíróság 1.Fpk.07-13-000582/13. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16298
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 19. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 647 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az LKW Kft f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10625173-49020011 számú bankszámlájára
"LKW Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. május 19. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Székesfehérvár belterület 2818/18/A/2 hrsz.-ú, 100 négyzetméter alapterületű, üzlet megnevezésű ingatlan, a hozzá tartozó 700/10000 társasházi eszmei hányaddal, mely természetben 8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi u. 4. alatt található. Az adós tulajdoni hányada: 1/1

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 14 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
100 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
14 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2818/18/A/2
Művelési ág:
kivett
Területnagyság:
100 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LKW Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. rész 2. sorszám alatt keretbiztosítéki jelzálogjog 18.000.000.- Ft keretösszeg erejéig a Citibank Zrt. javára. III. rész 3. sorszám alatt végrehajtási jog 161.793.- Ft erejéig az Indit-trade Kft. javára. III. rész 4. sorszám alatt végrehajtási jog 151.511.- Ft erejéig a Turbószervíz-Felcsiki Bt. javára. III. rész 5. sorszám alatt végrehajtási jog 87.080.- Ft erejéig a MAN kamion és Busz Kereskedelmi Kft. javára. III. rész 6. sorszám alatt végrehajtási jog 605.992.- Ft erejéig a Bíró Parts Kft. javára. III. rész 7. sorszám felszámolási eljárás tényének feljegyzése a Hunyadi Zrt. javára.A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló végrehajtási jogok a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyon értékesítésével megszűnik a Cstv. 38.§-a alapján.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Szabó Gábor (tel.: 30/681-6850) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül, számla ellenében egy összegben az LKW Kft f.a. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10625173-49020011 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A vételár megfizetésén kívül a vevőt egyéb kötelezettség nem terhel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5(öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról.
Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el a Kúria Gfv. X.30.193/2011/4. számú határozatát figyelembe véve annak díját az értékesítés költségeként elszámolva.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16298/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.22 - 09:02
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.05.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.19 - 18:20P16298F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Tehát mivel a Cégközlönyben május 19-i lezárás jelent meg (és ez az irányadó) így e pályázat jogilag lezárult, kérem a rendszerben módosítani, lezárni ! üdvözlettel

2015.05.18 - 13:05P16298F1 kommentje

T Felszámoló én is ezt írtam a május a helyes de az EÉRben június 19 van! üdvözlettel

2015.05.18 - 00:37P16298F1 kommentje

T Felszámoló! A pályázat lejárata hibásan van megadva, javítandó ! ck - május 19. (nem június) üdvözlettel

2015.05.18 - 08:09Értékesítő kommentje

A cégközlönyben május 19. jelent meg, eltérés esetén ez az irányadó.