Eljárás részletei

Diósgyőri gépgyár területén ingatlanok tulajdonhányada
1 tétel

Pályázat - DIGÉP Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2019.04.06 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 15 400 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Miskolc 23965/2 kivett, magánút 2197 m2, 224/2197 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/8 kivett magánút 21208 m2, 2262/21208 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/15 kivett, üzem 37380 m2, 1414/37380 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/17 kivett, üzem 5786 m2, 330/5786 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/20 kivett, üzem 11887 m2, 7465/11887 tulajdoni hányad, Miskolc, 23965/24 kivett, üzem 293240 m2, 33451/293240 tulajdoni hányad, trafóház 170 m2 5 db 1/1 tulajdoni hányad
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2019.03.22 - 11:00
2019.04.06 - 12:00
Nettó 16 082 000 Ft
Nettó 12 865 600 Ft
Nettó 15 400 000 Ft
6.Fpk.453
P1626807

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ASSET Insolvency Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4
Cégjegyzékszám:
01-09-910627

Adós adatai

Cégnév:
DIGÉP Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1106 Budapest, Porcelán utca 3-9..
Cégjegyzékszám:
01 09 279271

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2019.06.03 - 14:01
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.453 ügyszámú nyilvános pályázat, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a DIGÉP Ipari Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 279271, székhely: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 15 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1626807F1
Szerződéskötés dátuma: 8.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 60 naptári napon belül kerülhet sor. 8.2. Az adásvételi szerződésre a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2019.04.06 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.453 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. április 6. 12 óra 00 perckor, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a DIGÉP Ipari Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 279271, székhely: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2019.03.22 - 11:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.453 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 22. 11 óra 00 perckor, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a DIGÉP Ipari Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 279271, székhely: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1626807.
2019.03.21 - 16:18
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4), mint a(z) DIGÉP Ipari Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 279271, székhely: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9..) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.453/2017/3. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1626807
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. március 22. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. április 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 682 460 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 2.1. A pályázó 682.460.- Ft összegű ajánlati biztosíték egy összegben való megfizetésére köteles a felszámoló szervezet K&H Bank Zrt-nél vezetett elkülönített bankszámlájára való átutalással.
2.2. Az átutalás közlemény rovatában a felszámoló kéri feltüntetni a(z) DIGÉP Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." ”ajánlati biztosíték” közleményt.
2.3. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának (10404601-49515349-52571022 sz. számlán való jóváírásának!) határideje: 2019. 04. hónap 06. napja, 12:00 óra.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 3.1. Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja.
3.2. Az ajánlati biztosíték a Vagyontárgy vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
3.3. Az ajánlati biztosíték a pályázó javára nem kamatozik.
3.4. Amennyiben a Vagyontárgy tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötésére a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem kerül sor a pályázat szerinti határidőn belül, vagy a nyertes pályázó a Vagyontárgy vételárát nem fizeti meg maradéktalanul a pályázat szerinti határidőben, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Miskolc 23965/2 kivett, magánút 2197 m2, 224/2197 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/8 kivett magánút 21208 m2, 2262/21208 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/15 kivett, üzem 37380 m2, 1414/37380 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/17 kivett, üzem 5786 m2, 330/5786 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/20 kivett, üzem 11887 m2, 7465/11887 tulajdoni hányad,
Miskolc, 23965/24 kivett, üzem 293240 m2, 33451/293240 tulajdoni hányad, trafóház 170 m2 5 db 1/1 tulajdoni hányad

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 16 082 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 865 600 forint. (a becsérték 80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: rossz állapotú ipari ingatlan és infrastruktúra

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
45 145 m²
Állapota:
elhanyagolt, egyes helyeken életveszélyes
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
70 530 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Miskolc
Ingatlan fekvése:
belterület
Ingatlan postai címe:
3534 Miskolc, Kerpely Antal utca 3-9..
Területnagyság:
45 145 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
rossz állapotú ipari ingatlan és infrastruktúra

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Terhelés kizárólag a DIGÉP IPARI PARK Kft „fa” részére minden hrsz-re:- Végrehajtási jog 33.633.365 Ft és járulékai erejéig, jogosult: NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága- Végrehajtási jog 6.397.615 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzője és Gazdálkodási Főosztály Adó Osztály- Végrehajtási jog 17.765.174 Ft és járulékai erejéig, jogosult: NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága- Végrehajtási jog 2.176.955 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzője és Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály- Végrehajtási jog 4.444.040 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzője és Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály- Végrehajtási jog 73.500 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Acélív Béta Technológiai Szerelő és Kereskedelmi Kft.- Végrehajtási jog 113.125 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Acélív Béta Technológiai Szerelő és Kereskedelmi Kft- Végrehajtási jog 5.006.189 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzője és Gazdálkodási Főosztály Adó Osztály Terhelés csak a 23965/15, 23965/17, 23965/20 hrsz-re:- Árverés kitűzése az utalás szerinti illetőségekre, Szepesi Sándor önálló bírósági végrehajtó. További jogosultak: Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzője Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály, vételi ajánlattételi időtartam:2017.07.28-tól 2017.09.26. 20.00 óráig. Jogosult: Acélív Béta Technológiai Szerelő és Kereskedelmi Kft.Terhelés a 23965/15 hrsz-nél:- Jelzálogjog 316.366 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzője Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály,- Végrehajtási jog 628.154 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzője és Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály- Jelzálogjog 295.472 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzője Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály,Vezetékjogok:- 23965/8 hrsz-re vezetékjog 1845 m2-re, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft- 23965/17 hrsz-re vezetékjog 1945 m2-re, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft- 23965/15 hrsz-re vezetékjog 4591 m2-re, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft- 23965/24 hrsz-re vezetékjog 6505 m2-re, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): Épületek, trafóházakAz Ipari Parkban, a fentieken túl, elszórtan található még 5 db trafóház, melynél az épület a DIGÉP IPARI PARK Kft „fa” tulajdonát képezi. Ezek már funkciójukat vesztették, nincsenek használatban, kikötötték őket, de a belső elektronikai rendszer elemei részben még megvannak. Az épületek részben tönkrement állapotúak, eredetileg sávalapozással tégla falazattal és lapostetővel készültek. A tető beázik, a lábazati falak vizesednek, így hasznosításuk korlátozott. Kiürítésük után belső átalakítással kisebb raktárnak alkalmasak lehetnek, de most közmű nélküliek, esetleg bontandók, mivel telek nem tartozik hozzájuk!

Az ingatlan tartozékai: 23965/24 hrszAz ingatlan a korábbi áramfogadó rendszert foglalja magába. Egy 120 kV-os vezeték érkezett be, mely 3 db 35 kV-os alrendszert táplált. Ezt követően került továbbításra a fogyasztó helyekhez, jellemzően 6kV-os alrendszereken. Jelenleg a rendszer üzemen kívül van, az Ipari Parkban lévő társaságok külön szerződtek az ÉMÁSZ-al, így mindenki külön bekötést kapott a fotón látható rendszerre nincs szükség, bontandó. Az épületek, a kapott információ szerint helyi védettséget kaptak, mint ipari műemlékek, így nem bonthatók. A szerkezetek erősek, komoly alapozással, vasbeton szerkezettel, 8-12 méteres belmagassággal, téglafalazattal, így még sokáig fenn fognak maradni, meg kellene találni az új funkciójukat és felújítani, hasznosítani, esetleg támogatást igényelni a felújításukra.A fogadó területi trafóház belső része még bontást igényel, de ez, az, amely jobb állapotú, így könnyebben felújítható, hasznosítható. Ennek alapterülete: 96 m2.A nagy turbinagépház már az előzőleg írt erősebb szerkezet, mely most beázik, nyílászárói hiányosak, raktárkénti hasznosításához a pinceszinti födémet zárttá kellene tenni, mert most a korábbi használat szerint hiányos a födém, mert kibontották a gépeket. Az épület alapterülete: 600 m2.A területen található még egy hűtőtorony is, mely régóta használaton kívül van. A tájékoztatás szerint, mint építmény bontható, nincs védelem alatt, így ennél bontással számolok, mivel elavult, nem beüzemelhető, nincs rá igény, így megtartása indokolatlan.

Az épületnél jellemző sajátosságok: 23965/20 hrszAz ingatlan a szennyvíztisztítót foglalja magába, mely elvileg üzemképes és az egyik tartály napi használatban van. A területen 3 db kör alakú felül nyitott tisztító tartály található, melyekből az első kettő részben működik, a harmadik évek óta nem. A problémát az jelenti, hogy az elektromos energiát kikapcsolták és így a szennyezett iszapot az első kettőből nem lehet kiszedni. Várható, hogy előbb-utóbb ebből probléma lesz (szennyezett víz jut a patakba), célszerű lenne minél előbb biztosítani az áramot és az előírt módon végezni az üzemeltetést. A tisztított víz a terület mellett lévő Szinva patakba folyik. A leendő vevő feladata, hogy a tisztítóművet kitisztítsa, átvizsgálja, elvégezze a szükséges korszerűsítéseket és fejlesztéseket, hogy biztonságos legyen az üzemeltetés és persze be kell kapcsolni az áramellátást is. A tisztítóhoz tartozó épületek nincsenek használatban, műszaki állapotuk rossz,használati igény esetén felújítást, korszerűsítést igényelnek. Az egyik 8 m2, a másik 12 m2 alapterületű, a lábazati falak vizesek, a vakolat sok helyen hullik, fűtés, víz- és áramellátás hiányzik, a lapostető beázik, teljes felújítást, vagy bontást igényelnek.

Ingatlan állapota: elhanyagolt, egyes helyeken életveszélyes

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Cím: Miskolc, III. kerület Kerpely Antal utca 1. szám (DIGÉP Ipari Park) Időpont: 2019.03.29. 10 órától 12 óráig, amennyiben 48 órával korábban az EÉR üzenőfelületén írásban jelzésre kerül a megtekintés igénye.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítésére a vevő adóalanyiságától függően a hatályos áfa tv. 142.§. (1) bekezdésének g.) pontja szerinti fordított adózás vonatkozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 5.1. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.

Vételár megfizetésének módja, határideje: 6.1. A Vagyontárgy vételárának az ajánlati biztosíték összegén felüli része (Vételárhátralék) megfizetésére a nyertes pályázó Szerződés megkötésétől számított 60 naptári napon belül köteles.
6.2. A Vételárhátralékot kizárólag forintban, egy összegben lehet megfizetni, a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-52571022 sz. elkülönített letéti bankszámlára való átutalással.
6.3. A Vételárhátralék összegéből a felszámolási költségek, díjak összegén felüli, fennmaradó rész (a pályázat keretében értékesített vagyontárgy utolsó vételárrészlete) vonatkozásában a felszámoló készpénz helyettesítő eszköz felhasználását nem zárja ki, de a felszámoló a részletfizetést kizárja.
6.4. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6.§-ának és 27.§-ának rendelkezése szerint a nyertes licitálóval a felszámoló a pályázat keretében értékesített vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes licitálóval akkor kötheti meg, ha a nyertes licitáló igazolja a felszámoló részére, hogy a nyertes ajánlat szerinti nettó vételár 1%-ával megegyező összeget, mint jutalékot megfizette az elektronikus értékesítési rendszer működtetője részére.
6.5. A pályázó sikeres pályázati részvétele esetén az értékesítésre kerülő vagyontárgy vételárát a vonatkozó adásvételi szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni, azzal, hogy a szerződésben meghatározható fizetési határidő maximum a szerződés megkötésének napjától számított 60. naptári nap lehet. Amennyiben a szerződés megkötésétől számított 60. naptári nap munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.
6.6. A felszámoló által meghatározott pályázati feltételek bármelyikétől való eltérés (ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a pályázat feltételrendszere szerint kötelezően megteendő nyilatkozatok bármelyikét pályázatában nem teszi meg) a pályázó pályázatának sikertelenségét vonja maga után.
6.7. A pályázó sikertelen pályázati részvételével kapcsolatosan a felszámoló felé nem támaszthat költségigényt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 8.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 60 naptári napon belül kerülhet sor.
8.2. Az adásvételi szerződésre a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: 9.1. Az értékesítésre kerülő vagyontárgy birtokba vételéről a nyertes pályázó saját költségén, a vagyontárgy vételárának hiánytalan megfizetését követő 15 naptári napon belül köteles gondoskodni.
9.2. A határidő elmulasztása esetén a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, őrzéséért költségtérítést számít fel a pályázóval szemben.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 4.1. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ASSET INSOLVENCY Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.4.2. A felszámolóbiztos a pályázatokban megjelölt vételár ajánlatok összege alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat tartalmazót minősíti legkedvezőbbnek.4.3. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, valamint gazdasági társaság vehet részt. 4.4. Magánszemély pályázó a pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: név, állampolgárság, lakóhely, anyja születési neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó – alanyisága. 4.5. Gazdasági társaság pályázó pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: társaság elnevezés, cégjegyzékszám, székhely, adószám, statisztikai számjel (KSH szám) valamint a pályázó képviseletében eljáró vezető tisztségviselő neve. 4.6. Külföldi pályázó fentiek mellett köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 4.7. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat körében értékesítendő vagyontárgyat (a továbbiakban Vagyontárgy) a pályázó meg kívánja vásárolni. 4.8. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által a Vagyontárgyra megajánlott vételár megjelölését.4.9. A pályázó által megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban (HUF).4.10. A pályázónak ajánlatát 90 napos ajánlati kötöttség vállalásával kell megtennie.4.11. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által vállalt, a pályázati kiírás feltételrendszerével megegyező fizetési feltételeket.4.12. A felszámoló felkéri mindazon érintetteket, akik az adós értékesítésre kerülő vagyontárgyára vonatkozóan szerződés alapján elővásárlási joggal rendelkeznek, de elővásárlási joguk közhiteles nyilvántartásba jelen pályázat közzététele időpontjáig bejegyzésre nem került, hogy elővásárlási joguk fennállására vonatkozó nyilatkozatukat – az elővásárlási jog létrejöttének igazolására szolgáló dokumentumok eredeti okirati példányainak csatolásával – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig (2018. év 12. hónap 01. napjának 12:00 órájáig) jelentsék be írásban a felszámoló részére, teljes bizonyítóerejű magánokirat keretében megtett nyilatkozat útján.4.13. Továbbá tartalmaznia kell a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) aláírási címpéldányát.4.14. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által vállalt, a pályázati kiírás feltételrendszerével megegyező fizetési feltételeket, és a megajánlott vételár fedezetének a pályázat feltételrendszere szerinti igazolását. A pályázó által megajánlott vételár fedezetének igazolására kizárólag magyar pénzforgalmi szolgáltató által kiállított, a pályázó tulajdonát képező bankszámla pozitív egyenlegére vonatkozó igazolás, vagy magyar pénzforgalmi szolgáltató által kiállított, magyar állampapírokra, illetve magyar állampapírokba fektető befektetési alapra vonatkozó fedezetigazolás kerülhet elfogadásra a pályázat értékelésénél. Bankszámla egyenlegre vonatkozó igazolás esetében követelmény, hogy az igazolás szerinti pozitív bankszámla egyenleg összegének el kell érnie a pályázó ajánlata szerinti vételárnak az ajánlati biztosítékon felüli összegét. Magyar állampapírokra/befektetési jegyekre vonatkozó igazolás esetében követelmény, hogy az állampapíroknak/befektetési jegyeknek a pályázó ajánlatának kelte napján aktuális forint ellenértékének el kell érnie a pályázó ajánlata szerinti vételárnak az ajánlati biztosítékon felüli összegét. 4.15. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, amely szerint kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázata esetén a miskolci 23965/20 hrsz. ingatlanon levő „szennyvíztisztító” működését az ingatlan birtokba vételét követő minimum öt éves időtartamban fenntartja, a „szennyvíztisztító” jelenlegi használói számára a „szennyvíztisztító” használatát a jelenlegi feltételekkel biztosítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 10.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a pályázó költségére a felszámoló által kijelölt ügyvéd szerkeszti és ellenjegyzi. Az ügyvédi munkadíj mértéke az adásvételi szerződésben meghatározott vételár összegének 1%-a+ÁFA, de minimum 50.000.-Ft + ÁFA. A szerződéskötés helyszíne a felszámoló szekszárdi fióktelepe. A szerződéskötés helyszínén és időpontjában a nyertes pályázó gazdasági társaságnak át kell adnia a szerződést szerkesztő ügyvéd részére a pályázó 30 napnál nem régebbi, eredeti példányú, hiteles cégkivonatát, és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) eredeti okirati példányú aláírási címpéldányát, vagy eredeti példányú aláírás mintáját.
10.2. A felszámoló a Vagyontárgy értékesítésével kapcsolatosan a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségének eleget tett, jelen értékesítési hirdetmény tervezetéről a felszámoló a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben meghatározott módon értesítette az érintetteket.
10.3. A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
10.4. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
10.5. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.
10.6. A pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére.
10.7. A pályázattal, illetve a Vagyontárgy megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1626807/tetelek.pdf

Licitnapló

2019.04.06 - 12:00
A pályázat véget ért
2019.03.22 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

rossz állapotú ipari ingatlan és infrastruktúra
Az ingatlanrészeken további terhelés, széljegy nincs, így a végrehajtási jog és a vezetékjog figyelmen kívül hagyásával, mint tehermentes, tisztajogú ...
Település:
Miskolc
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
45145 m2
Állapot:
Egyéb
Közművesített:
Hiányosan közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Miskolc 23965/2 kivett, magánút 2197 m2, 224/2197 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/8 kivett magánút 21208 m2, 2262/21208 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/15 kivett, üzem 37380 m2, 1414/37380 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/17 kivett, üzem 5786 m2, 330/5786 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/20 kivett, üzem 11887 m2, 7465/11887 tulajdoni hányad, Miskolc, 23965/24 kivett, üzem 293240 m2, 33451/293240 tulajdoni hányad, trafóház 170 m2 5 db 1/1 tulajdoni hányad
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2019.03.22 - 11:00
2019.04.06 - 12:00
Nettó 16 082 000 Ft
Nettó 12 865 600 Ft
Nettó 15 400 000 Ft
6.Fpk.453
P1626807

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ASSET Insolvency Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4
Cégjegyzékszám:
01-09-910627

Adós adatai

Cégnév:
DIGÉP Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1106 Budapest, Porcelán utca 3-9..
Cégjegyzékszám:
01 09 279271

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2019.06.03 - 14:01
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.453 ügyszámú nyilvános pályázat, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a DIGÉP Ipari Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 279271, székhely: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 15 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1626807F1
Szerződéskötés dátuma: 8.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 60 naptári napon belül kerülhet sor. 8.2. Az adásvételi szerződésre a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2019.04.06 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.453 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. április 6. 12 óra 00 perckor, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a DIGÉP Ipari Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 279271, székhely: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2019.03.22 - 11:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.453 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 22. 11 óra 00 perckor, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a DIGÉP Ipari Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 279271, székhely: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1626807.
2019.03.21 - 16:18
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4), mint a(z) DIGÉP Ipari Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 279271, székhely: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9..) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.453/2017/3. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1626807
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. március 22. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. április 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 682 460 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 2.1. A pályázó 682.460.- Ft összegű ajánlati biztosíték egy összegben való megfizetésére köteles a felszámoló szervezet K&H Bank Zrt-nél vezetett elkülönített bankszámlájára való átutalással.
2.2. Az átutalás közlemény rovatában a felszámoló kéri feltüntetni a(z) DIGÉP Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." ”ajánlati biztosíték” közleményt.
2.3. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának (10404601-49515349-52571022 sz. számlán való jóváírásának!) határideje: 2019. 04. hónap 06. napja, 12:00 óra.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 3.1. Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja.
3.2. Az ajánlati biztosíték a Vagyontárgy vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
3.3. Az ajánlati biztosíték a pályázó javára nem kamatozik.
3.4. Amennyiben a Vagyontárgy tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötésére a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem kerül sor a pályázat szerinti határidőn belül, vagy a nyertes pályázó a Vagyontárgy vételárát nem fizeti meg maradéktalanul a pályázat szerinti határidőben, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Miskolc 23965/2 kivett, magánút 2197 m2, 224/2197 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/8 kivett magánút 21208 m2, 2262/21208 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/15 kivett, üzem 37380 m2, 1414/37380 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/17 kivett, üzem 5786 m2, 330/5786 tulajdoni hányad; Miskolc, 23965/20 kivett, üzem 11887 m2, 7465/11887 tulajdoni hányad,
Miskolc, 23965/24 kivett, üzem 293240 m2, 33451/293240 tulajdoni hányad, trafóház 170 m2 5 db 1/1 tulajdoni hányad

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 16 082 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 865 600 forint. (a becsérték 80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: rossz állapotú ipari ingatlan és infrastruktúra

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
45 145 m²
Állapota:
elhanyagolt, egyes helyeken életveszélyes
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
70 530 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Miskolc
Ingatlan fekvése:
belterület
Ingatlan postai címe:
3534 Miskolc, Kerpely Antal utca 3-9..
Területnagyság:
45 145 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
rossz állapotú ipari ingatlan és infrastruktúra

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Terhelés kizárólag a DIGÉP IPARI PARK Kft „fa” részére minden hrsz-re:- Végrehajtási jog 33.633.365 Ft és járulékai erejéig, jogosult: NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága- Végrehajtási jog 6.397.615 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzője és Gazdálkodási Főosztály Adó Osztály- Végrehajtási jog 17.765.174 Ft és járulékai erejéig, jogosult: NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága- Végrehajtási jog 2.176.955 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzője és Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály- Végrehajtási jog 4.444.040 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzője és Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály- Végrehajtási jog 73.500 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Acélív Béta Technológiai Szerelő és Kereskedelmi Kft.- Végrehajtási jog 113.125 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Acélív Béta Technológiai Szerelő és Kereskedelmi Kft- Végrehajtási jog 5.006.189 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzője és Gazdálkodási Főosztály Adó Osztály Terhelés csak a 23965/15, 23965/17, 23965/20 hrsz-re:- Árverés kitűzése az utalás szerinti illetőségekre, Szepesi Sándor önálló bírósági végrehajtó. További jogosultak: Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzője Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály, vételi ajánlattételi időtartam:2017.07.28-tól 2017.09.26. 20.00 óráig. Jogosult: Acélív Béta Technológiai Szerelő és Kereskedelmi Kft.Terhelés a 23965/15 hrsz-nél:- Jelzálogjog 316.366 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzője Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály,- Végrehajtási jog 628.154 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzata Jegyzője és Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály- Jelzálogjog 295.472 Ft és járulékai erejéig, jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzője Gazdálkodási Kabinet Adó Osztály,Vezetékjogok:- 23965/8 hrsz-re vezetékjog 1845 m2-re, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft- 23965/17 hrsz-re vezetékjog 1945 m2-re, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft- 23965/15 hrsz-re vezetékjog 4591 m2-re, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft- 23965/24 hrsz-re vezetékjog 6505 m2-re, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): Épületek, trafóházakAz Ipari Parkban, a fentieken túl, elszórtan található még 5 db trafóház, melynél az épület a DIGÉP IPARI PARK Kft „fa” tulajdonát képezi. Ezek már funkciójukat vesztették, nincsenek használatban, kikötötték őket, de a belső elektronikai rendszer elemei részben még megvannak. Az épületek részben tönkrement állapotúak, eredetileg sávalapozással tégla falazattal és lapostetővel készültek. A tető beázik, a lábazati falak vizesednek, így hasznosításuk korlátozott. Kiürítésük után belső átalakítással kisebb raktárnak alkalmasak lehetnek, de most közmű nélküliek, esetleg bontandók, mivel telek nem tartozik hozzájuk!

Az ingatlan tartozékai: 23965/24 hrszAz ingatlan a korábbi áramfogadó rendszert foglalja magába. Egy 120 kV-os vezeték érkezett be, mely 3 db 35 kV-os alrendszert táplált. Ezt követően került továbbításra a fogyasztó helyekhez, jellemzően 6kV-os alrendszereken. Jelenleg a rendszer üzemen kívül van, az Ipari Parkban lévő társaságok külön szerződtek az ÉMÁSZ-al, így mindenki külön bekötést kapott a fotón látható rendszerre nincs szükség, bontandó. Az épületek, a kapott információ szerint helyi védettséget kaptak, mint ipari műemlékek, így nem bonthatók. A szerkezetek erősek, komoly alapozással, vasbeton szerkezettel, 8-12 méteres belmagassággal, téglafalazattal, így még sokáig fenn fognak maradni, meg kellene találni az új funkciójukat és felújítani, hasznosítani, esetleg támogatást igényelni a felújításukra.A fogadó területi trafóház belső része még bontást igényel, de ez, az, amely jobb állapotú, így könnyebben felújítható, hasznosítható. Ennek alapterülete: 96 m2.A nagy turbinagépház már az előzőleg írt erősebb szerkezet, mely most beázik, nyílászárói hiányosak, raktárkénti hasznosításához a pinceszinti födémet zárttá kellene tenni, mert most a korábbi használat szerint hiányos a födém, mert kibontották a gépeket. Az épület alapterülete: 600 m2.A területen található még egy hűtőtorony is, mely régóta használaton kívül van. A tájékoztatás szerint, mint építmény bontható, nincs védelem alatt, így ennél bontással számolok, mivel elavult, nem beüzemelhető, nincs rá igény, így megtartása indokolatlan.

Az épületnél jellemző sajátosságok: 23965/20 hrszAz ingatlan a szennyvíztisztítót foglalja magába, mely elvileg üzemképes és az egyik tartály napi használatban van. A területen 3 db kör alakú felül nyitott tisztító tartály található, melyekből az első kettő részben működik, a harmadik évek óta nem. A problémát az jelenti, hogy az elektromos energiát kikapcsolták és így a szennyezett iszapot az első kettőből nem lehet kiszedni. Várható, hogy előbb-utóbb ebből probléma lesz (szennyezett víz jut a patakba), célszerű lenne minél előbb biztosítani az áramot és az előírt módon végezni az üzemeltetést. A tisztított víz a terület mellett lévő Szinva patakba folyik. A leendő vevő feladata, hogy a tisztítóművet kitisztítsa, átvizsgálja, elvégezze a szükséges korszerűsítéseket és fejlesztéseket, hogy biztonságos legyen az üzemeltetés és persze be kell kapcsolni az áramellátást is. A tisztítóhoz tartozó épületek nincsenek használatban, műszaki állapotuk rossz,használati igény esetén felújítást, korszerűsítést igényelnek. Az egyik 8 m2, a másik 12 m2 alapterületű, a lábazati falak vizesek, a vakolat sok helyen hullik, fűtés, víz- és áramellátás hiányzik, a lapostető beázik, teljes felújítást, vagy bontást igényelnek.

Ingatlan állapota: elhanyagolt, egyes helyeken életveszélyes

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Cím: Miskolc, III. kerület Kerpely Antal utca 1. szám (DIGÉP Ipari Park) Időpont: 2019.03.29. 10 órától 12 óráig, amennyiben 48 órával korábban az EÉR üzenőfelületén írásban jelzésre kerül a megtekintés igénye.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítésére a vevő adóalanyiságától függően a hatályos áfa tv. 142.§. (1) bekezdésének g.) pontja szerinti fordított adózás vonatkozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 5.1. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.

Vételár megfizetésének módja, határideje: 6.1. A Vagyontárgy vételárának az ajánlati biztosíték összegén felüli része (Vételárhátralék) megfizetésére a nyertes pályázó Szerződés megkötésétől számított 60 naptári napon belül köteles.
6.2. A Vételárhátralékot kizárólag forintban, egy összegben lehet megfizetni, a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-52571022 sz. elkülönített letéti bankszámlára való átutalással.
6.3. A Vételárhátralék összegéből a felszámolási költségek, díjak összegén felüli, fennmaradó rész (a pályázat keretében értékesített vagyontárgy utolsó vételárrészlete) vonatkozásában a felszámoló készpénz helyettesítő eszköz felhasználását nem zárja ki, de a felszámoló a részletfizetést kizárja.
6.4. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6.§-ának és 27.§-ának rendelkezése szerint a nyertes licitálóval a felszámoló a pályázat keretében értékesített vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes licitálóval akkor kötheti meg, ha a nyertes licitáló igazolja a felszámoló részére, hogy a nyertes ajánlat szerinti nettó vételár 1%-ával megegyező összeget, mint jutalékot megfizette az elektronikus értékesítési rendszer működtetője részére.
6.5. A pályázó sikeres pályázati részvétele esetén az értékesítésre kerülő vagyontárgy vételárát a vonatkozó adásvételi szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni, azzal, hogy a szerződésben meghatározható fizetési határidő maximum a szerződés megkötésének napjától számított 60. naptári nap lehet. Amennyiben a szerződés megkötésétől számított 60. naptári nap munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.
6.6. A felszámoló által meghatározott pályázati feltételek bármelyikétől való eltérés (ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a pályázat feltételrendszere szerint kötelezően megteendő nyilatkozatok bármelyikét pályázatában nem teszi meg) a pályázó pályázatának sikertelenségét vonja maga után.
6.7. A pályázó sikertelen pályázati részvételével kapcsolatosan a felszámoló felé nem támaszthat költségigényt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 8.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 60 naptári napon belül kerülhet sor.
8.2. Az adásvételi szerződésre a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: 9.1. Az értékesítésre kerülő vagyontárgy birtokba vételéről a nyertes pályázó saját költségén, a vagyontárgy vételárának hiánytalan megfizetését követő 15 naptári napon belül köteles gondoskodni.
9.2. A határidő elmulasztása esetén a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, őrzéséért költségtérítést számít fel a pályázóval szemben.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 4.1. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ASSET INSOLVENCY Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.4.2. A felszámolóbiztos a pályázatokban megjelölt vételár ajánlatok összege alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat tartalmazót minősíti legkedvezőbbnek.4.3. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, valamint gazdasági társaság vehet részt. 4.4. Magánszemély pályázó a pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: név, állampolgárság, lakóhely, anyja születési neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó – alanyisága. 4.5. Gazdasági társaság pályázó pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: társaság elnevezés, cégjegyzékszám, székhely, adószám, statisztikai számjel (KSH szám) valamint a pályázó képviseletében eljáró vezető tisztségviselő neve. 4.6. Külföldi pályázó fentiek mellett köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 4.7. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat körében értékesítendő vagyontárgyat (a továbbiakban Vagyontárgy) a pályázó meg kívánja vásárolni. 4.8. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által a Vagyontárgyra megajánlott vételár megjelölését.4.9. A pályázó által megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban (HUF).4.10. A pályázónak ajánlatát 90 napos ajánlati kötöttség vállalásával kell megtennie.4.11. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által vállalt, a pályázati kiírás feltételrendszerével megegyező fizetési feltételeket.4.12. A felszámoló felkéri mindazon érintetteket, akik az adós értékesítésre kerülő vagyontárgyára vonatkozóan szerződés alapján elővásárlási joggal rendelkeznek, de elővásárlási joguk közhiteles nyilvántartásba jelen pályázat közzététele időpontjáig bejegyzésre nem került, hogy elővásárlási joguk fennállására vonatkozó nyilatkozatukat – az elővásárlási jog létrejöttének igazolására szolgáló dokumentumok eredeti okirati példányainak csatolásával – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig (2018. év 12. hónap 01. napjának 12:00 órájáig) jelentsék be írásban a felszámoló részére, teljes bizonyítóerejű magánokirat keretében megtett nyilatkozat útján.4.13. Továbbá tartalmaznia kell a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) aláírási címpéldányát.4.14. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által vállalt, a pályázati kiírás feltételrendszerével megegyező fizetési feltételeket, és a megajánlott vételár fedezetének a pályázat feltételrendszere szerinti igazolását. A pályázó által megajánlott vételár fedezetének igazolására kizárólag magyar pénzforgalmi szolgáltató által kiállított, a pályázó tulajdonát képező bankszámla pozitív egyenlegére vonatkozó igazolás, vagy magyar pénzforgalmi szolgáltató által kiállított, magyar állampapírokra, illetve magyar állampapírokba fektető befektetési alapra vonatkozó fedezetigazolás kerülhet elfogadásra a pályázat értékelésénél. Bankszámla egyenlegre vonatkozó igazolás esetében követelmény, hogy az igazolás szerinti pozitív bankszámla egyenleg összegének el kell érnie a pályázó ajánlata szerinti vételárnak az ajánlati biztosítékon felüli összegét. Magyar állampapírokra/befektetési jegyekre vonatkozó igazolás esetében követelmény, hogy az állampapíroknak/befektetési jegyeknek a pályázó ajánlatának kelte napján aktuális forint ellenértékének el kell érnie a pályázó ajánlata szerinti vételárnak az ajánlati biztosítékon felüli összegét. 4.15. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, amely szerint kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázata esetén a miskolci 23965/20 hrsz. ingatlanon levő „szennyvíztisztító” működését az ingatlan birtokba vételét követő minimum öt éves időtartamban fenntartja, a „szennyvíztisztító” jelenlegi használói számára a „szennyvíztisztító” használatát a jelenlegi feltételekkel biztosítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 10.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a pályázó költségére a felszámoló által kijelölt ügyvéd szerkeszti és ellenjegyzi. Az ügyvédi munkadíj mértéke az adásvételi szerződésben meghatározott vételár összegének 1%-a+ÁFA, de minimum 50.000.-Ft + ÁFA. A szerződéskötés helyszíne a felszámoló szekszárdi fióktelepe. A szerződéskötés helyszínén és időpontjában a nyertes pályázó gazdasági társaságnak át kell adnia a szerződést szerkesztő ügyvéd részére a pályázó 30 napnál nem régebbi, eredeti példányú, hiteles cégkivonatát, és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) eredeti okirati példányú aláírási címpéldányát, vagy eredeti példányú aláírás mintáját.
10.2. A felszámoló a Vagyontárgy értékesítésével kapcsolatosan a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségének eleget tett, jelen értékesítési hirdetmény tervezetéről a felszámoló a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben meghatározott módon értesítette az érintetteket.
10.3. A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
10.4. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
10.5. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.
10.6. A pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére.
10.7. A pályázattal, illetve a Vagyontárgy megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1626807/tetelek.pdf

Licitnapló

2019.04.06 - 12:00
A pályázat véget ért
2019.03.22 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.