Eljárás részletei

NISSAN ECO-T 160, tehergépkocsi
0 tétel

Pályázat - EUROHUNGLASPACK Termeltető, Általános Kereskedelmi és Külkereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

HNT-137 forgalmi rendszámú NISSAN ECO-T 160 tehergépkocsi (gyártási év:2001) Öntömeg:3490 KG Össztömeg:7500 KG Hengerűrtartalom:5985 CM3 Teljesítmény: 119 KW Hajtóanyag: Diesel
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.10 - 10:00
2015.04.27 - 10:00
Nettó 2 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.11-14-070228
P16035

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.
Székhely:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév:
EUROHUNGLASPACK Termeltető, Általános Kereskedelmi és Külkereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.
Cégjegyzékszám:
01 09 189953

Dokumentumok

2015.05.04 - 14:58
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.11-14-070228 ügyszámú nyilvános pályázat, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a EHGP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 189953, székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.04.27 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.11-14-070228 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a EHGP Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 189953, székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.10 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.11-14-070228 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 10. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a EHGP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 189953, székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16035.
2015.03.27 - 14:23
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..), mint a(z) EHGP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 189953, székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.) Tatabányai Törvényszék 4.Fpk.11-14-070228. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16035
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 10. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. április 27. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a fent meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára az „EHGP Kft. f.a bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49./A§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

HNT-137 forgalmi rendszámú NISSAN ECO-T 160 tehergépkocsi (gyártási év:2001)Öntömeg:3490 KGÖssztömeg:7500 KGHengerűrtartalom:5985 CM3 Teljesítmény: 119 KWHajtóanyag: Diesel

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságot az 5130 Jászapáti, Gazdafarm 1. sz. alatt lehet megtekinteni. Az ingóság megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70-777-6569-as telefonszámon, munkaidőben, 8 és 16 óra között. További felvilágosítást nyújt Reményi Beáta felszámolóbiztos.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára, a szerződéskötéstől számított 60 napon belül, az „EHGP Kft. f.a, vételár” közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem birtokbaadására az adásvételi szerződés aláírását és a vételár megfizetését követő legfeljebb 30 napon belül kerül sor.A birtokbaadási eljárás során minden az átadó vagy az átvevő által lényegesnek minősített tényt és körülményt rögzítenek, amely megállapításokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázatban szereplő irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az értékesítésre a hatályos áfatörvény vonatkozik.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- a pályázó nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,- kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 60 napon belül átutalja.- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 10.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16035/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P16035#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

HNT-137 forgalmi rendszámú NISSAN ECO-T 160 tehergépkocsi (gyártási év:2001) Öntömeg:3490 KG Össztömeg:7500 KG Hengerűrtartalom:5985 CM3 Teljesítmény: 119 KW Hajtóanyag: Diesel
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.10 - 10:00
2015.04.27 - 10:00
Nettó 2 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.11-14-070228
P16035

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.
Székhely:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév:
EUROHUNGLASPACK Termeltető, Általános Kereskedelmi és Külkereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.
Cégjegyzékszám:
01 09 189953

Dokumentumok

2015.05.04 - 14:58
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.11-14-070228 ügyszámú nyilvános pályázat, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a EHGP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 189953, székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.04.27 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.11-14-070228 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a EHGP Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 189953, székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.10 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.11-14-070228 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 10. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..) felszámoló által a EHGP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 189953, székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P16035.
2015.03.27 - 14:23
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati VAK. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9.., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9..), mint a(z) EHGP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 189953, székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61.. fszt. em. 3.) Tatabányai Törvényszék 4.Fpk.11-14-070228. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P16035
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 10. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. április 27. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a fent meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára az „EHGP Kft. f.a bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49./A§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

HNT-137 forgalmi rendszámú NISSAN ECO-T 160 tehergépkocsi (gyártási év:2001)Öntömeg:3490 KGÖssztömeg:7500 KGHengerűrtartalom:5985 CM3 Teljesítmény: 119 KWHajtóanyag: Diesel

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságot az 5130 Jászapáti, Gazdafarm 1. sz. alatt lehet megtekinteni. Az ingóság megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-70-777-6569-as telefonszámon, munkaidőben, 8 és 16 óra között. További felvilágosítást nyújt Reményi Beáta felszámolóbiztos.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. K&H Banknál vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára, a szerződéskötéstől számított 60 napon belül, az „EHGP Kft. f.a, vételár” közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem birtokbaadására az adásvételi szerződés aláírását és a vételár megfizetését követő legfeljebb 30 napon belül kerül sor.A birtokbaadási eljárás során minden az átadó vagy az átvevő által lényegesnek minősített tényt és körülményt rögzítenek, amely megállapításokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázatban szereplő irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Az értékesítésre a hatályos áfatörvény vonatkozik.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- a pályázó nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,- kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 60 napon belül átutalja.- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 10.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P16035/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P16035#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.