Eljárás részletei

Garázs Keszthelyen
0 tétel

Pályázat - PRÍM-TRAVEL Ingatlanügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.19 - 16:00
A nyertes ár
Nettó 1 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Keszthelyi 4501/33 hrsz. alatt felvett, természetben 8360 Keszthely, Fodor utcai garázssorban lévő, 26 m2 alapterületű, kivett garázs, udvar megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 4501/33 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: III/1. Végrehajtási jog: 77.880.000,- Ft, jogosult: NAV Zala Megyei Adóigazgatósága
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 10:00
2015.05.19 - 16:00
Nettó 1 700 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 000 000 Ft
9.Fpk.20-14-020320
P15781

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
GAUDIUM CAPITAL Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1085 Budapest, József körút 36..
Cégjegyzékszám:
01-09-171607

Adós adatai

Cégnév:
PRÍM-TRAVEL Ingatlanügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8360 Keszthely, Epreskert utca 6.
Cégjegyzékszám:
20-09-073770

Dokumentumok

2015.05.21 - 10:32
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk.20-14-020320 ügyszámú nyilvános pályázat, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..) felszámoló által a PRÍM-TRAVEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-073770, székhely: 8360 Keszthely, Epreskert utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P15781F1
Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.19 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.20-14-020320 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 19. 16 óra 00 perckor, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..) felszámoló által a PRÍM-TRAVEL Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-073770, székhely: 8360 Keszthely, Epreskert utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.04 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.20-14-020320 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 10 óra 00 perckor, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..) felszámoló által a PRÍM-TRAVEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-073770, székhely: 8360 Keszthely, Epreskert utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15781.
2015.04.15 - 10:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..), mint a(z) PRÍM-TRAVEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-073770, székhely: 8360 Keszthely, Epreskert utca 6.) Zalaegerszegi Törvényszék 9.Fpk.20-14-020320/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15781
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 19. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 85 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését kizárólag átutalás útján lehet teljesíteni a felszámoló szervezet, a Gaudium Capital Kft. OTP Bank-nál vezetett 11747006-20228088 számú elkülönített számlára "Prím Travel pályázati biztosíték" megnevezéssel legkésőbb 2015. május 19. határidővel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Keszthelyi 4501/33 hrsz. alatt felvett, természetben 8360 Keszthely, Fodor utcai garázssorban lévő, 26 m2 alapterületű, kivett garázs, udvar megnevezésű ingatlan.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 4501/33 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
III/1. Végrehajtási jog: 77.880.000,- Ft, jogosult: NAV Zala Megyei Adóigazgatósága

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 700 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető: 8360 Keszthely, Fodor utcai garázssoron 2015. április 28.-án 13 óra és 14 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egyösszegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadásra a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 nap, 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre. A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15781/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.19 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.05.04 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Keszthelyi 4501/33 hrsz. alatt felvett, természetben 8360 Keszthely, Fodor utcai garázssorban lévő, 26 m2 alapterületű, kivett garázs, udvar megnevezésű ingatlan. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 4501/33 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel: III/1. Végrehajtási jog: 77.880.000,- Ft, jogosult: NAV Zala Megyei Adóigazgatósága
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 10:00
2015.05.19 - 16:00
Nettó 1 700 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 000 000 Ft
9.Fpk.20-14-020320
P15781

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
GAUDIUM CAPITAL Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1085 Budapest, József körút 36..
Cégjegyzékszám:
01-09-171607

Adós adatai

Cégnév:
PRÍM-TRAVEL Ingatlanügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8360 Keszthely, Epreskert utca 6.
Cégjegyzékszám:
20-09-073770

Dokumentumok

2015.05.21 - 10:32
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk.20-14-020320 ügyszámú nyilvános pályázat, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..) felszámoló által a PRÍM-TRAVEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-073770, székhely: 8360 Keszthely, Epreskert utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P15781F1
Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.19 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.20-14-020320 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 19. 16 óra 00 perckor, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..) felszámoló által a PRÍM-TRAVEL Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-073770, székhely: 8360 Keszthely, Epreskert utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.04 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.20-14-020320 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 10 óra 00 perckor, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..) felszámoló által a PRÍM-TRAVEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-073770, székhely: 8360 Keszthely, Epreskert utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15781.
2015.04.15 - 10:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1085 Budapest, József körút 36.., levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 36..), mint a(z) PRÍM-TRAVEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-073770, székhely: 8360 Keszthely, Epreskert utca 6.) Zalaegerszegi Törvényszék 9.Fpk.20-14-020320/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15781
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 19. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 85 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését kizárólag átutalás útján lehet teljesíteni a felszámoló szervezet, a Gaudium Capital Kft. OTP Bank-nál vezetett 11747006-20228088 számú elkülönített számlára "Prím Travel pályázati biztosíték" megnevezéssel legkésőbb 2015. május 19. határidővel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Keszthelyi 4501/33 hrsz. alatt felvett, természetben 8360 Keszthely, Fodor utcai garázssorban lévő, 26 m2 alapterületű, kivett garázs, udvar megnevezésű ingatlan.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a 4501/33 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi teher szerepel:
III/1. Végrehajtási jog: 77.880.000,- Ft, jogosult: NAV Zala Megyei Adóigazgatósága

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 700 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető: 8360 Keszthely, Fodor utcai garázssoron 2015. április 28.-án 13 óra és 14 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egyösszegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadásra a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 nap, 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. Az ingatlan az esetleges környezeti terhekkel együtt kerül értékesítésre. A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15781/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.19 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.05.04 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.