Eljárás részletei

Az ingóságok az adós bérelt székhelyén találhatóak. Az eszközök közül 2 biztosan felújítandó. A vegyi anyagok bontatlan csomagolásban vannak.
0 tétel

Pályázat - Tétény Pharma Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.06 - 13:00
A nyertes ár
Nettó 1 676 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

6 db, részben felújítandó gyógyszer alapanyag gyártó gép, eszköz, valamint hétféle, ehhez a profilhoz felhasználható, eltérő mennyiségű vegyi anyag.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 10:00
2015.05.06 - 13:00
Nettó 3 352 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 676 000 Ft
28.Fpk.01-12-000999
P15705

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-266939

Adós adatai

Cégnév:
Tétény Pharma Kft. "f.a."
Székhely:
1225 Budapest, Bányalég utca 2..
Cégjegyzékszám:
0109725811

Dokumentumok

2015.05.06 - 16:26
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 28.Fpk.01-12-000999 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a Tétény Pharma Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109725811, székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 676 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P15705F1
Szerződéskötés dátuma: Az ingóságok megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést (értékelési jegyzőkönyv felszámoló általi feltöltése az EÉR honlapra) követő 8 munkanapon belül aláírja. A szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az NFM a felszámoló felé igazolja az elfogadott nettó vételár 1%-ának NFM részére a nyertes pályázó által történő megfizetését.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.06 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 28.Fpk.01-12-000999 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 6. 13 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a Tétény Pharma Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109725811, székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 28.Fpk.01-12-000999 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 10 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a Tétény Pharma Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109725811, székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15705.
2015.04.02 - 12:25
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..), mint a(z) Tétény Pharma Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109725811, székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 2..) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.01-12-000999/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. szeptember 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15705
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 20. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 6. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 160 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek 160.000,- Ft, azaz Egyszázhatvanezer forint összegű ajánlati biztosítékot (forintban) „Tétény Pharma Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel a Vadász & Partners Kft. Kiíró K & H Bank Zrt. által vezetett 10402166-21611258 számú bankszámlájára átutalással meg kell fizetnie. Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását az Ajánlattevő köteles ajánlata mellékleteként benyújtani. A biztosítékot a pályázati határidő letelte előtt kell megfizetni és a bizonylatot a pályázat részeként az ajánlattal együtt az EÉR honlapra fel kell tölteni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Amennyiben a fizetés készpénzben történik bankszámlára, az esetben kérjük megadni azt a bankszámla számot (jogosult nevével együtt), akinek a biztosítékot eredménytelen pályázat esetén visszautalhatjuk.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6 db, részben felújítandó gyógyszer alapanyag gyártó gép, eszköz, valamint hétféle, ehhez a profilhoz felhasználható, eltérő mennyiségű vegyi anyag.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 352 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok a felszámolóval történő előzetes időpont egyeztetést követően a 1225 Budapest, Bányalég u. 2. szám alatt munkaidőben, 9-14 óra között megtekinthető. A felszámolóneve: Vadász Endre, 06/1-236-40-50. Az ingóságokat az azokat jelenleg őrző idegen vállalkozás képviselője fogja megmutatni, ezért szükséges az előzetes időpont egyeztetés.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az ingóságok megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Eladó részére egy összegben átutalással megfizeti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ingóságok megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést (értékelési jegyzőkönyv felszámoló általi feltöltése az EÉR honlapra) követő 8 munkanapon belül aláírja. A szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az NFM a felszámoló felé igazolja az elfogadott nettó vételár 1%-ának NFM részére a nyertes pályázó által történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az Ajánlattevő nyertessége esetén az ingóságok megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Eladó részére egy összegben átutalással megfizeti, továbbá a teljes vételár kifizetését követő 8 napon belül az ingóságok birtokát megszerzi és az ingóságokat a birtokátruházással egyidejűleg elszállítja;

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- az Ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját és nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását), valamint elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);- az ingóságok együttes megvásárlására ajánlott nettó és bruttó vételárat;- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig, az ártárgyalás során módosított ajánlathoz az ártárgyalás napjától számított 60 napig kötve van;- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az ingóságok megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Eladó részére egy összegben átutalással megfizeti, továbbá a teljes vételár kifizetését követő 8 napon belül az ingóságok birtokát megszerzi és az ingóságokat a birtokátruházással egyidejűleg elszállítja;- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette: az ingóságok a megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre.Az ajánlatok értékelése során a Kiíró a vételár nagysága alapján dönt, a Kiíró azt az ajánlatot fogadja el, amelyben a legmagasabb nettó vételár szerepel. A szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az NFM a felszámoló felé igazolja az elfogadott vételár 1%-ának NFM részére a nyertes pályázó által történő megfizetését.A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános elektronikus ártárgyalásra kerül sor az ÉER igénybevételével. A Kiíró a pályázatot nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítja.Az elővásárlásra jogosultak ezen jogukat a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. Az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártáig jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat az Eladó külön levélben értesíti az elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljes körűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Eladóval szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Az ajánlatok pontos elvárt tartalma a pályázati felhívás csatolmányaihoz feltöltött 2015.április 2-i Cégközlöny 2039-2040. oldalán olvasható

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eszközök egyes tartozékai hiányozhatnak, mivel a telephelyen (volt Chinoin gyár telephelye) más felszámolási eljárás keretében épület bontásokra is sor került, s egyes tartozékok ennek során megsemmisülhettek.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15705/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.06 - 13:00
A pályázat véget ért
2015.04.20 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

6 db, részben felújítandó gyógyszer alapanyag gyártó gép, eszköz, valamint hétféle, ehhez a profilhoz felhasználható, eltérő mennyiségű vegyi anyag.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 10:00
2015.05.06 - 13:00
Nettó 3 352 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 676 000 Ft
28.Fpk.01-12-000999
P15705

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-266939

Adós adatai

Cégnév:
Tétény Pharma Kft. "f.a."
Székhely:
1225 Budapest, Bányalég utca 2..
Cégjegyzékszám:
0109725811

Dokumentumok

2015.05.06 - 16:26
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 28.Fpk.01-12-000999 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a Tétény Pharma Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109725811, székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 676 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P15705F1
Szerződéskötés dátuma: Az ingóságok megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést (értékelési jegyzőkönyv felszámoló általi feltöltése az EÉR honlapra) követő 8 munkanapon belül aláírja. A szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az NFM a felszámoló felé igazolja az elfogadott nettó vételár 1%-ának NFM részére a nyertes pályázó által történő megfizetését.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.06 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 28.Fpk.01-12-000999 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 6. 13 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a Tétény Pharma Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109725811, székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 28.Fpk.01-12-000999 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 10 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a Tétény Pharma Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109725811, székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15705.
2015.04.02 - 12:25
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..), mint a(z) Tétény Pharma Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109725811, székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 2..) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.01-12-000999/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. szeptember 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15705
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 20. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 6. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 160 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek 160.000,- Ft, azaz Egyszázhatvanezer forint összegű ajánlati biztosítékot (forintban) „Tétény Pharma Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel a Vadász & Partners Kft. Kiíró K & H Bank Zrt. által vezetett 10402166-21611258 számú bankszámlájára átutalással meg kell fizetnie. Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását az Ajánlattevő köteles ajánlata mellékleteként benyújtani. A biztosítékot a pályázati határidő letelte előtt kell megfizetni és a bizonylatot a pályázat részeként az ajánlattal együtt az EÉR honlapra fel kell tölteni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Amennyiben a fizetés készpénzben történik bankszámlára, az esetben kérjük megadni azt a bankszámla számot (jogosult nevével együtt), akinek a biztosítékot eredménytelen pályázat esetén visszautalhatjuk.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6 db, részben felújítandó gyógyszer alapanyag gyártó gép, eszköz, valamint hétféle, ehhez a profilhoz felhasználható, eltérő mennyiségű vegyi anyag.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 352 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok a felszámolóval történő előzetes időpont egyeztetést követően a 1225 Budapest, Bányalég u. 2. szám alatt munkaidőben, 9-14 óra között megtekinthető. A felszámolóneve: Vadász Endre, 06/1-236-40-50. Az ingóságokat az azokat jelenleg őrző idegen vállalkozás képviselője fogja megmutatni, ezért szükséges az előzetes időpont egyeztetés.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az ingóságok megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Eladó részére egy összegben átutalással megfizeti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ingóságok megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést (értékelési jegyzőkönyv felszámoló általi feltöltése az EÉR honlapra) követő 8 munkanapon belül aláírja. A szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az NFM a felszámoló felé igazolja az elfogadott nettó vételár 1%-ának NFM részére a nyertes pályázó által történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az Ajánlattevő nyertessége esetén az ingóságok megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Eladó részére egy összegben átutalással megfizeti, továbbá a teljes vételár kifizetését követő 8 napon belül az ingóságok birtokát megszerzi és az ingóságokat a birtokátruházással egyidejűleg elszállítja;

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- az Ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját és nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását), valamint elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);- az ingóságok együttes megvásárlására ajánlott nettó és bruttó vételárat;- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig, az ártárgyalás során módosított ajánlathoz az ártárgyalás napjától számított 60 napig kötve van;- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az ingóságok megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Eladó részére egy összegben átutalással megfizeti, továbbá a teljes vételár kifizetését követő 8 napon belül az ingóságok birtokát megszerzi és az ingóságokat a birtokátruházással egyidejűleg elszállítja;- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette: az ingóságok a megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre.Az ajánlatok értékelése során a Kiíró a vételár nagysága alapján dönt, a Kiíró azt az ajánlatot fogadja el, amelyben a legmagasabb nettó vételár szerepel. A szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az NFM a felszámoló felé igazolja az elfogadott vételár 1%-ának NFM részére a nyertes pályázó által történő megfizetését.A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános elektronikus ártárgyalásra kerül sor az ÉER igénybevételével. A Kiíró a pályázatot nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítja.Az elővásárlásra jogosultak ezen jogukat a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. Az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártáig jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat az Eladó külön levélben értesíti az elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljes körűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Eladóval szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Az ajánlatok pontos elvárt tartalma a pályázati felhívás csatolmányaihoz feltöltött 2015.április 2-i Cégközlöny 2039-2040. oldalán olvasható

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eszközök egyes tartozékai hiányozhatnak, mivel a telephelyen (volt Chinoin gyár telephelye) más felszámolási eljárás keretében épület bontásokra is sor került, s egyes tartozékok ennek során megsemmisülhettek.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15705/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.06 - 13:00
A pályázat véget ért
2015.04.20 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.