Eljárás részletei

Volvo S40 személygépjármű
1 tétel

Pályázat - Radiant Hungary Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.04.27 - 14:00
A nyertes ár
Nettó 1 200 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Volvo S40 típusú, LJK-027 frsz.-ú személygépjármű
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.10 - 10:00
2015.04.27 - 14:00
Nettó 1 600 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 200 000 Ft
50.Fpk.01-12-009339
P15559

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám:
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév:
Radiant Hungary Kft. "f.a."
Székhely:
1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13
Cégjegyzékszám:
0110046981

Dokumentumok

2015.05.09 - 17:34
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 50.Fpk.01-12-009339 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0110046981, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P15559F3
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.04.27 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 50.Fpk.01-12-009339 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 14 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0110046981, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.10 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 50.Fpk.01-12-009339 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 10. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0110046981, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15559.
2015.03.30 - 11:33
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0110046981, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) Fővárosi Törvényszék 50.Fpk.01-12-009339/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15559
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 10. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. április 27. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 80 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott gépjármű tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni a felszámoló Magnet Banknál vezetett 16200010-63474093 számú számlájára „Radiant Kft. „fa” bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Volvo S40 típusú, LJK-027 frsz.-ú személygépjármű

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: személygépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
VOLVO S 40.
Gyártási idő:
2006.
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 600 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingóság megtekinthetőek előzetesen egyeztetett időpontban. További felvilágosítást nyújt Gellén István felszámolóbiztos (tel:20/97-25-220)

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéssel egyidejűleg. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az AGRO-ALBA Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- a pályázó nevét, székhelyét, - az azonosításra alkalmas további adatokat, - gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztviselő(k) aláírási címpéldányát, - az ajánlott vételárat, - nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adás vételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg átutalja. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig. A meghirdetett vagyonelemről részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege 10.000,- Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15559/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P15559#tenderfuzet

Licitnapló

2015.04.27 - 14:00
A pályázat véget ért
2015.04.10 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.11 - 08:31P15559F1 kommentje

Köszönöm a tájékoztatást!

2015.04.10 - 15:26P15559F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Érdeklődöm, hogy a gépjármű hiányos-e, amennyiben nem, úgy üzemképes-e? Rendelkezik-e műszaki vizsgával? Valamint hogy hol lehet megtekinteni a gépjárművet?

2015.04.10 - 16:50Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A jármű hiányos és üzemképtelen. Műszaki vizsgája több mint két éve lejárt. Megtekintési időpontot és helyszínt a jövő héten tudok közölni.

Tételek 1 db (1)

személygépjármű
Típus:
Jármű
Gyártmány:
VOLVO S 40.
Gyártási idő:
2006
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 1 600 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Volvo S40 típusú, LJK-027 frsz.-ú személygépjármű
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.10 - 10:00
2015.04.27 - 14:00
Nettó 1 600 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 200 000 Ft
50.Fpk.01-12-009339
P15559

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám:
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév:
Radiant Hungary Kft. "f.a."
Székhely:
1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13
Cégjegyzékszám:
0110046981

Dokumentumok

2015.05.09 - 17:34
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 50.Fpk.01-12-009339 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0110046981, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P15559F3
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.04.27 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 50.Fpk.01-12-009339 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 14 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0110046981, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.10 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 50.Fpk.01-12-009339 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 10. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0110046981, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15559.
2015.03.30 - 11:33
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0110046981, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) Fővárosi Törvényszék 50.Fpk.01-12-009339/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15559
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 10. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. április 27. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 80 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott gépjármű tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni a felszámoló Magnet Banknál vezetett 16200010-63474093 számú számlájára „Radiant Kft. „fa” bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Volvo S40 típusú, LJK-027 frsz.-ú személygépjármű

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: személygépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
VOLVO S 40.
Gyártási idő:
2006.
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 600 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingóság megtekinthetőek előzetesen egyeztetett időpontban. További felvilágosítást nyújt Gellén István felszámolóbiztos (tel:20/97-25-220)

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéssel egyidejűleg. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az AGRO-ALBA Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- a pályázó nevét, székhelyét, - az azonosításra alkalmas további adatokat, - gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztviselő(k) aláírási címpéldányát, - az ajánlott vételárat, - nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adás vételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg átutalja. Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig. A meghirdetett vagyonelemről részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege 10.000,- Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15559/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P15559#tenderfuzet

Licitnapló

2015.04.27 - 14:00
A pályázat véget ért
2015.04.10 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.11 - 08:31P15559F1 kommentje

Köszönöm a tájékoztatást!

2015.04.10 - 15:26P15559F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Érdeklődöm, hogy a gépjármű hiányos-e, amennyiben nem, úgy üzemképes-e? Rendelkezik-e műszaki vizsgával? Valamint hogy hol lehet megtekinteni a gépjárművet?

2015.04.10 - 16:50Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A jármű hiányos és üzemképtelen. Műszaki vizsgája több mint két éve lejárt. Megtekintési időpontot és helyszínt a jövő héten tudok közölni.