Eljárás részletei

Eladó ingatlan Tiszalökön
1 tétel

Pályázat - "Szepesi" Építő Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Mivel nem érkezett ajánlat, a felszámoló újabb pályázati kiírás iránt intézkedik.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A felszámoló nyilvános pályázati felhívás útján kívánja értékesíteni az adós cég tulajdonát képező tiszalöki ingatlant.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 11:00
2015.05.19 - 12:00
Nettó 26 000 000 Ft
Nettó — Ft
13.Fpk.15-13-000247
P15502

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1024 Budapest,, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-561904

Adós adatai

Cégnév:
"Szepesi" Építő Kft. "f.a."
Székhely:
4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.
Cégjegyzékszám:
15-09-067992

Dokumentumok

2015.06.17 - 13:30
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13.Fpk.15-13-000247 ügyszámú nyilvános pályázat, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a "Szepesi" Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-067992, székhely: 4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Mivel nem érkezett ajánlat, a felszámoló újabb pályázati kiírás iránt intézkedik.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.19 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.15-13-000247 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 19. 12 óra 00 perckor, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a "Szepesi" Építő Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-067992, székhely: 4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.04 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.15-13-000247 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 11 óra 00 perckor, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a "Szepesi" Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-067992, székhely: 4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15502.
2015.04.16 - 08:34
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..), mint a(z) "Szepesi" Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-067992, székhely: 4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.15-13-000247/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15502
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 980 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a kijelölt felszámoló Invest Almanach Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10486487-49020014 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a kijelölt felszámoló Invest Almanach Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10486487-49020014 számú számlájára, (közlemény rovatba: "Szepesi Építő Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A felszámoló nyilvános pályázati felhívás útján kívánja értékesíteni az adós cég tulajdonát képező tiszalöki ingatlant.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 26 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett varroda, tároló épület és udvar

Típus:
kivett varroda, tároló épület és udvar
Területe:
421 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
26 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tiszalök
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
938/1
Ingatlan postai címe:
4450 Tiszalök, Honvéd utca 35.
Művelési ág:
kivett varroda, tárolóépület és udvar
Területnagyság:
421 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett varroda, tároló épület és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"Szepesi" Építő Kft. "f.a."4450 Tiszalök, Honvéd u. 16.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Egyetemleges jelzálogjog 105.733,- CHF és járulékai erejéig - Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt.2. Elővásárlási jog - Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt.3. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft erejéig - Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt.4. Végrehajtási jog 1.470.210,- Ft és járulékai erejéig - NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigazgatósága

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan nyugati fekvésű, fémszerkezetű kerítéssel lehatárolt, szabálytalan sokszög alakú telken, Tiszalök város központjában az aszfalt burkolatú Petőfi útról nyíló családi házak környezetében található. Az ingatlan a '70-es években épült, 2006-ban értéknövelő beruházáson, felújításon esett át.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni a megjelenést követő csütörtöki napon 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-20/9358-359).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A birtokba adás alkalmával a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a mérőórák állását és az egyéb körülményeket.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ingatlanok vételárát külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyakért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módját és ütemezését. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat, vagy az egyben történő vásárlást is tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Invest Almanach Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15502/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett varroda, tároló épület és udvar
kivett varroda, tároló épület és udvar
Település:
Tiszalök
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett varroda, tároló épület és udvar
Terület:
421 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

A felszámoló nyilvános pályázati felhívás útján kívánja értékesíteni az adós cég tulajdonát képező tiszalöki ingatlant.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.04 - 11:00
2015.05.19 - 12:00
Nettó 26 000 000 Ft
Nettó — Ft
13.Fpk.15-13-000247
P15502

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1024 Budapest,, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-561904

Adós adatai

Cégnév:
"Szepesi" Építő Kft. "f.a."
Székhely:
4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.
Cégjegyzékszám:
15-09-067992

Dokumentumok

2015.06.17 - 13:30
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13.Fpk.15-13-000247 ügyszámú nyilvános pályázat, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a "Szepesi" Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-067992, székhely: 4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Mivel nem érkezett ajánlat, a felszámoló újabb pályázati kiírás iránt intézkedik.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.19 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.15-13-000247 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 19. 12 óra 00 perckor, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a "Szepesi" Építő Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-067992, székhely: 4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.04 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.15-13-000247 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 4. 11 óra 00 perckor, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a "Szepesi" Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-067992, székhely: 4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15502.
2015.04.16 - 08:34
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..), mint a(z) "Szepesi" Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-067992, székhely: 4450 Tiszalök, Honvéd utca 16.) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.15-13-000247/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15502
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 4. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 980 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a kijelölt felszámoló Invest Almanach Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10486487-49020014 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a kijelölt felszámoló Invest Almanach Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10486487-49020014 számú számlájára, (közlemény rovatba: "Szepesi Építő Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A felszámoló nyilvános pályázati felhívás útján kívánja értékesíteni az adós cég tulajdonát képező tiszalöki ingatlant.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 26 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett varroda, tároló épület és udvar

Típus:
kivett varroda, tároló épület és udvar
Területe:
421 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
26 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tiszalök
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
938/1
Ingatlan postai címe:
4450 Tiszalök, Honvéd utca 35.
Művelési ág:
kivett varroda, tárolóépület és udvar
Területnagyság:
421 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett varroda, tároló épület és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"Szepesi" Építő Kft. "f.a."4450 Tiszalök, Honvéd u. 16.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Egyetemleges jelzálogjog 105.733,- CHF és járulékai erejéig - Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt.2. Elővásárlási jog - Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt.3. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft erejéig - Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt.4. Végrehajtási jog 1.470.210,- Ft és járulékai erejéig - NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigazgatósága

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan nyugati fekvésű, fémszerkezetű kerítéssel lehatárolt, szabálytalan sokszög alakú telken, Tiszalök város központjában az aszfalt burkolatú Petőfi útról nyíló családi házak környezetében található. Az ingatlan a '70-es években épült, 2006-ban értéknövelő beruházáson, felújításon esett át.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni a megjelenést követő csütörtöki napon 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-20/9358-359).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A birtokba adás alkalmával a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a mérőórák állását és az egyéb körülményeket.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ingatlanok vételárát külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyakért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módját és ütemezését. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat, vagy az egyben történő vásárlást is tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Invest Almanach Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15502/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.