Eljárás részletei

A két, kétes követelés együttes névértéke (tőke) 27.275.000,-Ft
1 tétel

Pályázat - WORLD COMMUNICATION COMPANY Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat a kétes követelésekre, az irányárat az új kiírásban mérsékeljük
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Követelés1: Ügyvezető által el nem számolt pénzeszköz (975.000,-Ft tőke és késedelmi kamatai) Követelés2: Ügyvezető saját olaszországi cégének nyújtott 26.300.000,-Ft tőke, ügyleti és késedelmi kamatai. Mindkét követelés kifejezetten kétes követelés. Pályázni a követelésekre külön-külön és együttesen is lehet. Az értékelés követelésenkénti ajánlatok összehasonlítása révén történik, nem együttesen. Ennek alapján előfordulhat, hogy egy pályázó az egyik követelés tekintetében nyertes, a másik tekintetében vesztes.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 10:00
2015.05.06 - 13:00
Nettó 7 500 000 Ft
Nettó — Ft
21.Fpk.03-13-000194
P15501

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-266939

Adós adatai

Cégnév:
WORLD COMMUNICATION COMPANY Kft. "f.a."
Székhely:
6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..
Cégjegyzékszám:
0309114273

Dokumentumok

2015.05.06 - 14:21
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 21.Fpk.03-13-000194 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a WCC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309114273, székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat a kétes követelésekre, az irányárat az új kiírásban mérsékeljük

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.06 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 21.Fpk.03-13-000194 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 6. 13 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a WCC Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0309114273, székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 21.Fpk.03-13-000194 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 10 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a WCC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309114273, székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15501.
2015.04.02 - 12:31
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..), mint a(z) WCC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0309114273, székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..) Kecskeméti Törvényszék 21.Fpk.03-13-000194/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15501
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 20. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 6. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 235 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A követelés1 biztosítéka 25.000,-Ft, a Követelés2 biztosítéka 210.000,-Ft. A biztosítékot vagy biztosítékokat külön-külön kell megfizetni a felszámoló Vadász & Partners Kft. 10402166-21611258 számú számlája javára, közleményben: WCC Kft. FA pályázati biztosíték. A biztosítékot a pályázati határidő letelte előtt kell megfizetni és a bizonylatot a pályázat részeként az ajánlattal együtt az EÉR honlapra fel kell tölteni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételár részét képezi. Az esetleg bármely okból kizárt pályázó részére a befizetett összeget az értékelést követően készített jegyzőkönyv EÉR honlapra történő feltöltést követő 5 napon belül visszafizetjük. Az esetleges többi pályázó a biztosítékot az értékelő jegyzőkönyvben rögzített módon kapja vissza. Ha a biztosíték készpénzben kerül befizetésre, akkor pályázat tartalmazzon egy bankszámla számot és annak tulajdonosa nevét, ahová a visszafizetést teljesíthetjük.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Követelés1: Ügyvezető által el nem számolt pénzeszköz (975.000,-Ft tőke és késedelmi kamatai)
Követelés2: Ügyvezető saját olaszországi cégének nyújtott 26.300.000,-Ft tőke, ügyleti és késedelmi kamatai.
Mindkét követelés kifejezetten kétes követelés. Pályázni a követelésekre külön-külön és együttesen is lehet. Az értékelés követelésenkénti ajánlatok összehasonlítása révén történik, nem együttesen. Ennek alapján előfordulhat, hogy egy pályázó az egyik követelés tekintetében nyertes, a másik tekintetében vesztes.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 2 db kétes követelés

A követelés összege:
27 275 000
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Vegyes
A követelés kötelezettje:
Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e:
nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követelések dokumentumait meg lehet tekinteni a felszámolóval történő előzetes időpont egyeztetést követően, munkanapokon 9-14 óra között, titoktartási nyilatkozat aláírását követően. A felszámoló Vadász Endre, 06/1-236-40-50. Irodája: 1136 Budapest, Tátra u. 23/a. fszt. 2.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az engedményezési szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül kell aláírni. Ezt megelőzően az elfogadott vételár 1%-át az NFM értesítése szerinti módon és számlára kell megfizetni. Szerződéskötés ennek hiányában nem lehetséges. A vételárat a megkötésre került engedményezési szerződés rendelkezései szerint kell egy összegben megfizetni a szerződés aláírását követő 15 napon belül a WORLD COMMUNICATION COMPANY Kft. FA Fókusz Takarékszövetkezet által vezetett 51700100-11132725-00000000 számú számlája javára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az engedményezési szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül kell aláírni. Ezt megelőzően az elfogadott vételár 1%-át az NFM értesítése szerinti módon és számlára kell megfizetni. Szerződéskötés ennek hiányában nem lehetséges.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelés tulajdonjoga a Vevőre a teljes vételárnak az Eladó meghatározott számú számláján történő jóváírásának napján (zárónap) száll át. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a követelés engedményezéséről legkésőbb a zárónapot követő 5 munkanapon belül külön okiratban (engedményezési szerződésben) rendelkeznek, amely alapján a Vevő engedményesként az Eladó mint engedményező helyébe lép.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot üzletszerű vásárlás esetén a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.évi CCXXXVII. tv. szerint követelések üzletszerű vásárlására vonatkozó érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, nem üzletszerű vásárlás esetén pedig tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az engedéllyel rendelkezőknek az engedély másolatát a pályázathoz csatolniuk kell. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a Cégközlönyben közzétett hirdetményben szereplő valamennyi nyilatkozatot. Eladó a kiírási feltételeknek maradéktalanul megfelelő ajánlattevők között külön a Követelés 1 és külön a követelés 2. tekintetében az ajánlott vételár mértéke szerint dönt. Megfelelő ajánlat hiányában a kiírás szerint a kiíró a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja. Több ajánlat esetén a Cstv. 49/A§(4) szerint az egymáshoz viszonyított 10%-on belüli ajánlattevők között az EÉR szabályai szerint a Kiíró ártárgyalást tart (külön a követelés1-re és külön a követelés2.re. A követelések dokumentumai a vagyonismertető szerinti módon ismerhetők meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az Ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját és nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását), valamint elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);
- az ajánlattal érintett követelés megvásárlására ajánlott vételárat;
- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig, az ártárgyalás során módosított ajánlathoz az ártárgyalás napjától számított 60 napig kötve van;
- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a követelés megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Eladó részére egyösszegben átutalással megfizeti;
- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette: az Eladó a követelések megtérüléséért (eredményes érvényesíthetőségéért) felelősségét (szavatosságát) kizárja;
- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatát üzletszerű vásárlás keretében nyújtja-e be.

Az Ajánlattevőnek a követelés1-re vonatkozó ajánlat esetén 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint összegű, míg a követelés2-re vonatkozó ajánlat esetén 210.000,- Ft, azaz Kettőszáztízezer forint összegű ajánlati biztosítékot (forintban) a Vadász & Partners Kft. Kiíró K & H Bank Zrt. által vezetett 10402166-21611258 számú bankszámlájára átutalással meg kell fizetnie.

Amennyiben az Ajánlattevőt meghatalmazott képviseli a pályázat során, úgy a meghatalmazást kötelező az ajánlat mellékleteként benyújtani. Amennyiben az Ajánlattevő ajánlatát üzletszerű vásárlás keretében nyújtja be, úgy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti tevékenységi engedély másolatát köteles az ajánlat mellékleteként benyújtani.
A Kiíró a pályázatot nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítja.

Az elővásárlásra jogosultak ezen jogukat a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. Az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártáig jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat az Eladó külön levélben értesíti az elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljes körűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Eladóval szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni.
A pályázatok elvárt tartalma a hirdetés csatolmányaként feltöltött 2015. április 2-i Cégközlöny 2061-2062. oldalain olvasható.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15501/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

2 db kétes követelés
Kötelezett által vitatott
Megnevezés:
2 db kétes követelés
Összege:
27 275 000 Ft
Lejárat:
Lejárt (több mint 1 éve)
Kötelezettje:
más gazdálkodó
Biztosított:
nem

Ismertető

Követelés1: Ügyvezető által el nem számolt pénzeszköz (975.000,-Ft tőke és késedelmi kamatai) Követelés2: Ügyvezető saját olaszországi cégének nyújtott 26.300.000,-Ft tőke, ügyleti és késedelmi kamatai. Mindkét követelés kifejezetten kétes követelés. Pályázni a követelésekre külön-külön és együttesen is lehet. Az értékelés követelésenkénti ajánlatok összehasonlítása révén történik, nem együttesen. Ennek alapján előfordulhat, hogy egy pályázó az egyik követelés tekintetében nyertes, a másik tekintetében vesztes.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 10:00
2015.05.06 - 13:00
Nettó 7 500 000 Ft
Nettó — Ft
21.Fpk.03-13-000194
P15501

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..
Cégjegyzékszám:
01-09-266939

Adós adatai

Cégnév:
WORLD COMMUNICATION COMPANY Kft. "f.a."
Székhely:
6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..
Cégjegyzékszám:
0309114273

Dokumentumok

2015.05.06 - 14:21
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 21.Fpk.03-13-000194 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a WCC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309114273, székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat a kétes követelésekre, az irányárat az új kiírásban mérsékeljük

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.06 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 21.Fpk.03-13-000194 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 6. 13 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a WCC Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0309114273, székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 21.Fpk.03-13-000194 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 10 óra 00 perckor, a Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..) felszámoló által a WCC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0309114273, székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15501.
2015.04.02 - 12:31
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vadász & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-266939, székhely: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44.., levelezési cím: 1112 Budapest,, Neszmélyi utca 44..), mint a(z) WCC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0309114273, székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4..) Kecskeméti Törvényszék 21.Fpk.03-13-000194/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15501
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 20. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 6. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 235 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A követelés1 biztosítéka 25.000,-Ft, a Követelés2 biztosítéka 210.000,-Ft. A biztosítékot vagy biztosítékokat külön-külön kell megfizetni a felszámoló Vadász & Partners Kft. 10402166-21611258 számú számlája javára, közleményben: WCC Kft. FA pályázati biztosíték. A biztosítékot a pályázati határidő letelte előtt kell megfizetni és a bizonylatot a pályázat részeként az ajánlattal együtt az EÉR honlapra fel kell tölteni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételár részét képezi. Az esetleg bármely okból kizárt pályázó részére a befizetett összeget az értékelést követően készített jegyzőkönyv EÉR honlapra történő feltöltést követő 5 napon belül visszafizetjük. Az esetleges többi pályázó a biztosítékot az értékelő jegyzőkönyvben rögzített módon kapja vissza. Ha a biztosíték készpénzben kerül befizetésre, akkor pályázat tartalmazzon egy bankszámla számot és annak tulajdonosa nevét, ahová a visszafizetést teljesíthetjük.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Követelés1: Ügyvezető által el nem számolt pénzeszköz (975.000,-Ft tőke és késedelmi kamatai)
Követelés2: Ügyvezető saját olaszországi cégének nyújtott 26.300.000,-Ft tőke, ügyleti és késedelmi kamatai.
Mindkét követelés kifejezetten kétes követelés. Pályázni a követelésekre külön-külön és együttesen is lehet. Az értékelés követelésenkénti ajánlatok összehasonlítása révén történik, nem együttesen. Ennek alapján előfordulhat, hogy egy pályázó az egyik követelés tekintetében nyertes, a másik tekintetében vesztes.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 2 db kétes követelés

A követelés összege:
27 275 000
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Vegyes
A követelés kötelezettje:
Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e:
nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követelések dokumentumait meg lehet tekinteni a felszámolóval történő előzetes időpont egyeztetést követően, munkanapokon 9-14 óra között, titoktartási nyilatkozat aláírását követően. A felszámoló Vadász Endre, 06/1-236-40-50. Irodája: 1136 Budapest, Tátra u. 23/a. fszt. 2.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az engedményezési szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül kell aláírni. Ezt megelőzően az elfogadott vételár 1%-át az NFM értesítése szerinti módon és számlára kell megfizetni. Szerződéskötés ennek hiányában nem lehetséges. A vételárat a megkötésre került engedményezési szerződés rendelkezései szerint kell egy összegben megfizetni a szerződés aláírását követő 15 napon belül a WORLD COMMUNICATION COMPANY Kft. FA Fókusz Takarékszövetkezet által vezetett 51700100-11132725-00000000 számú számlája javára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az engedményezési szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül kell aláírni. Ezt megelőzően az elfogadott vételár 1%-át az NFM értesítése szerinti módon és számlára kell megfizetni. Szerződéskötés ennek hiányában nem lehetséges.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelés tulajdonjoga a Vevőre a teljes vételárnak az Eladó meghatározott számú számláján történő jóváírásának napján (zárónap) száll át. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a követelés engedményezéséről legkésőbb a zárónapot követő 5 munkanapon belül külön okiratban (engedményezési szerződésben) rendelkeznek, amely alapján a Vevő engedményesként az Eladó mint engedményező helyébe lép.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot üzletszerű vásárlás esetén a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.évi CCXXXVII. tv. szerint követelések üzletszerű vásárlására vonatkozó érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, nem üzletszerű vásárlás esetén pedig tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az engedéllyel rendelkezőknek az engedély másolatát a pályázathoz csatolniuk kell. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a Cégközlönyben közzétett hirdetményben szereplő valamennyi nyilatkozatot. Eladó a kiírási feltételeknek maradéktalanul megfelelő ajánlattevők között külön a Követelés 1 és külön a követelés 2. tekintetében az ajánlott vételár mértéke szerint dönt. Megfelelő ajánlat hiányában a kiírás szerint a kiíró a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja. Több ajánlat esetén a Cstv. 49/A§(4) szerint az egymáshoz viszonyított 10%-on belüli ajánlattevők között az EÉR szabályai szerint a Kiíró ártárgyalást tart (külön a követelés1-re és külön a követelés2.re. A követelések dokumentumai a vagyonismertető szerinti módon ismerhetők meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az Ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját és nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását), valamint elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);
- az ajánlattal érintett követelés megvásárlására ajánlott vételárat;
- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig, az ártárgyalás során módosított ajánlathoz az ártárgyalás napjától számított 60 napig kötve van;
- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a követelés megvásárlása tárgyában az EÉR-be feltöltött adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Eladó részére egyösszegben átutalással megfizeti;
- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette: az Eladó a követelések megtérüléséért (eredményes érvényesíthetőségéért) felelősségét (szavatosságát) kizárja;
- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatát üzletszerű vásárlás keretében nyújtja-e be.

Az Ajánlattevőnek a követelés1-re vonatkozó ajánlat esetén 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint összegű, míg a követelés2-re vonatkozó ajánlat esetén 210.000,- Ft, azaz Kettőszáztízezer forint összegű ajánlati biztosítékot (forintban) a Vadász & Partners Kft. Kiíró K & H Bank Zrt. által vezetett 10402166-21611258 számú bankszámlájára átutalással meg kell fizetnie.

Amennyiben az Ajánlattevőt meghatalmazott képviseli a pályázat során, úgy a meghatalmazást kötelező az ajánlat mellékleteként benyújtani. Amennyiben az Ajánlattevő ajánlatát üzletszerű vásárlás keretében nyújtja be, úgy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti tevékenységi engedély másolatát köteles az ajánlat mellékleteként benyújtani.
A Kiíró a pályázatot nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítja.

Az elővásárlásra jogosultak ezen jogukat a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. Az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártáig jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat az Eladó külön levélben értesíti az elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljes körűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Eladóval szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni.
A pályázatok elvárt tartalma a hirdetés csatolmányaként feltöltött 2015. április 2-i Cégközlöny 2061-2062. oldalain olvasható.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15501/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.