Eljárás részletei

Tiszaföldvári ingatlan épülettel
0 tétel

Pályázat - FÉG Konvektorgyártó Zrt "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Tiszaföldvár, 370/1 hrsz., természetben 5430 Tiszaföldvár, Mártírok u. 5. sz. alatti ingatlan Az ingatlan tulajdoni lapja az alábbi bejegyzéseket tartalmazza: 1. NAV végrehajtási jog 110.641.383.-Ft és járulékai erejéig, 2. Ócsa Város PMH végrehajtási 21.39.6.650.-Ft és járulékai erejéig, 3. NAV végrehajtási joga 111.484.327.-Ft és járulékai erejéig
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 10:00
2015.05.07 - 11:00
Nettó 6 500 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.13-10-003318
P15394

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
FÉG Konvektorgyártó Zrt "f.a."
Székhely:
2364 Ócsa, Kiss János út 34-38.
Cégjegyzékszám:
13-10-040185

Dokumentumok

2015.05.15 - 11:53
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.13-10-003318 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a FÉG Konvektorgyártó Zrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-10-040185, székhely: 2364 Ócsa, Kiss János út 34-38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.07 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.13-10-003318 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a FÉG Konvektorgyártó Zrt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-10-040185, székhely: 2364 Ócsa, Kiss János út 34-38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.13-10-003318 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a FÉG Konvektorgyártó Zrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-10-040185, székhely: 2364 Ócsa, Kiss János út 34-38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15394.
2015.03.26 - 11:46
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Cash & Limes Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-043611, sz?khely: 1146 Budapest, Ch?z?r Andr?s utca 9.., levelez?si c?m: 1146 Budapest, Ch?z?r Andr?s utca 9..), mint a(z) F?G Konvektorgy?rt? Zrt ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 13-10-040185, sz?khely: 2364 ?csa, Kiss J?nos ?t 34-38.) Budapest K?rny?ki T?rv?nysz?k 3.Fpk.13-10-003318/3. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2011. j?lius 23. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15394
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 20. 10 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. m?jus 7. 11 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 325?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: a b?natp?nz ?sszege 325.000 Ft, azaz h?romsz?z-huszon?tezer forint, melyet a F?G Konvektorgy?rt? Zrt. ?f.a.? Unicredit Bankn?l vezetett 10918001-00000068-77850003 sz?m? sz?ml?j?ra kell megfizetni.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: A nyertes p?ly?z? ?ltal fizetett biztos?t?k (b?natp?nz) a v?tel?rba besz?m?t, m?g a t?bbi p?ly?z? befizetett aj?nlati biztos?t?k?t a p?ly?zat ki?rt?kel?s?t k?vet? 8 munkanapon bel?l a ki?r? visszafizeti.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Tiszaf?ldv?r, 370/1 hrsz., term?szetben 5430 Tiszaf?ldv?r, M?rt?rok u. 5. sz. alatti ingatlanAz ingatlan tulajdoni lapja az al?bbi bejegyz?seket tartalmazza:1. NAV v?grehajt?si jog 110.641.383.-Ft ?s j?rul?kai erej?ig,2. ?csa V?ros PMH v?grehajt?si 21.39.6.650.-Ft ?s j?rul?kai erej?ig,3. NAV v?grehajt?si joga 111.484.327.-Ft ?s j?rul?kai erej?ig

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 6?500?000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: A meghirdetett ingatlan megtekinthet?k telefonon t?rt?nt egyeztet?s ut?n (tel: 06-1-887-4950, fax: 06-1-887 4951) munkanapokon 9-15 ?ra k?z?tt a helysz?nen.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 30 napon bel?l ker?l sor

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 30 napon bel?l ker?l sor

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: a teljes v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 5 munkanapon bel?l

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: Az ?rv?nyes aj?nlatt?tel felt?telei:- a p?ly?z? f?bb adatainak bemutat?sa,- aj?nlott t?teles v?tel?r, (?FA MENTES) ?s fizet?si felt?telek egy?rtelm? meghat?roz?sa,- v?tel?r fedezet igazol?sa (banki fedezetigazol?s, garancia, hitel?g?rv?ny vagy let?tem?nyes ?gyv?d ?ltal igazolt ?gyv?di let?t) a v?tel?rnak a szerz?d?sk?t?st k?vet? 3 napon bel?l ki nem fizetend? r?sz?re,- a meghirdetett nett? ir?ny?rak t?telenk?nt legal?bb 5 (?t) sz?zal?k?nak, ?sszesen 325.000 Ft, azaz h?romsz?zhuszon?tezer forintnak (?FA mentes ir?ny?r) megfelel? b?natp?nz befizet?se F?G Konvektorgy?rt? Zrt. ?f.a.? Unicredit Bankn?l vezetett 10918001-00000068-77850003 sz?m? sz?ml?j?ra.- A befizet?s bizonylat?t m?solatban k?rj?k a p?ly?zati anyaghoz mell?kelni.- Legal?bb 90 (kilencven) nap aj?nlati k?t?tts?g v?llal?sa, - V?tel?r ?tutal?ssal t?rt?n? megfizet?s?nek v?llal?sa a szerz?d?sk?t?st k?vet? 30 napon bel?l, r?szletfizet?sre nincs lehet?s?g.- Jogi szem?ly vagy jogi szem?lyis?g n?lk?li gazdas?gi t?rsas?g eset?n egy h?napn?l nem r?gebbi c?gkivonat.A p?ly?z?nak a v?tel?r fizet?sen k?v?l v?llalnia kell 5.000.-Ft ?sszeg? licitind?t?si d?j megfizet?s?t.Az ?rv?nyesen beny?jtott p?ly?zatok k?z?l nyertes a legmagasabb v?tel?rat k?n?l? p?ly?z?, aki a szerz?d?sk?t?st k?vet? 8 napon bel?l v?llalja a teljes v?tel?r megfizet?s?t. A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: Az ?rt?kes?t? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?r?l vagy pedig ?rv?nytelenn?, illet?leg eredm?nytelenn? nyilv?n?t?s?r?l k?zlem?nyt tesz k?zz? az E?R internetes fel?let?n. A szerz?d?sk?t?s felt?tele, hogy a nyertes p?ly?z? igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. ? (1) bekezd?s b) pontja szerinti jutal?k E?R m?k?dtet? r?sz?re t?rt?n? megfizet?s?t.A felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja, ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki. T?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r?) p?ly?zat eset?n az aj?nlattev?k k?z?tt nyilv?nos ?rt?rgyal?s megtart?s?ra ker?l sor, melynek felt?teleit az ?rt?rgyal?s megkezd?s?t megel?z?en a r?szvev?kkel a felsz?mol? ismerteti. (Cstv. 49/A?(4) bekezd?s)Amennyiben nem ?rkezik a p?ly?zati felt?teleknek megfelel?, ?rv?nyes aj?nlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyont?rgyakra vonatkoz?an egy k?l?n ?rt?kes?t?si hirdetm?nyn?l lehet majd aj?nlatot tenni.A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15394/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Tiszaföldvár, 370/1 hrsz., természetben 5430 Tiszaföldvár, Mártírok u. 5. sz. alatti ingatlan Az ingatlan tulajdoni lapja az alábbi bejegyzéseket tartalmazza: 1. NAV végrehajtási jog 110.641.383.-Ft és járulékai erejéig, 2. Ócsa Város PMH végrehajtási 21.39.6.650.-Ft és járulékai erejéig, 3. NAV végrehajtási joga 111.484.327.-Ft és járulékai erejéig
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 10:00
2015.05.07 - 11:00
Nettó 6 500 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.13-10-003318
P15394

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
FÉG Konvektorgyártó Zrt "f.a."
Székhely:
2364 Ócsa, Kiss János út 34-38.
Cégjegyzékszám:
13-10-040185

Dokumentumok

2015.05.15 - 11:53
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.13-10-003318 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a FÉG Konvektorgyártó Zrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-10-040185, székhely: 2364 Ócsa, Kiss János út 34-38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.07 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.13-10-003318 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a FÉG Konvektorgyártó Zrt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-10-040185, székhely: 2364 Ócsa, Kiss János út 34-38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.13-10-003318 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a FÉG Konvektorgyártó Zrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-10-040185, székhely: 2364 Ócsa, Kiss János út 34-38.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15394.
2015.03.26 - 11:46
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Cash & Limes Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-043611, sz?khely: 1146 Budapest, Ch?z?r Andr?s utca 9.., levelez?si c?m: 1146 Budapest, Ch?z?r Andr?s utca 9..), mint a(z) F?G Konvektorgy?rt? Zrt ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 13-10-040185, sz?khely: 2364 ?csa, Kiss J?nos ?t 34-38.) Budapest K?rny?ki T?rv?nysz?k 3.Fpk.13-10-003318/3. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2011. j?lius 23. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15394
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 20. 10 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. m?jus 7. 11 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 325?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: a b?natp?nz ?sszege 325.000 Ft, azaz h?romsz?z-huszon?tezer forint, melyet a F?G Konvektorgy?rt? Zrt. ?f.a.? Unicredit Bankn?l vezetett 10918001-00000068-77850003 sz?m? sz?ml?j?ra kell megfizetni.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: A nyertes p?ly?z? ?ltal fizetett biztos?t?k (b?natp?nz) a v?tel?rba besz?m?t, m?g a t?bbi p?ly?z? befizetett aj?nlati biztos?t?k?t a p?ly?zat ki?rt?kel?s?t k?vet? 8 munkanapon bel?l a ki?r? visszafizeti.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Tiszaf?ldv?r, 370/1 hrsz., term?szetben 5430 Tiszaf?ldv?r, M?rt?rok u. 5. sz. alatti ingatlanAz ingatlan tulajdoni lapja az al?bbi bejegyz?seket tartalmazza:1. NAV v?grehajt?si jog 110.641.383.-Ft ?s j?rul?kai erej?ig,2. ?csa V?ros PMH v?grehajt?si 21.39.6.650.-Ft ?s j?rul?kai erej?ig,3. NAV v?grehajt?si joga 111.484.327.-Ft ?s j?rul?kai erej?ig

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 6?500?000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: A meghirdetett ingatlan megtekinthet?k telefonon t?rt?nt egyeztet?s ut?n (tel: 06-1-887-4950, fax: 06-1-887 4951) munkanapokon 9-15 ?ra k?z?tt a helysz?nen.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 30 napon bel?l ker?l sor

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 30 napon bel?l ker?l sor

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: a teljes v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 5 munkanapon bel?l

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: Az ?rv?nyes aj?nlatt?tel felt?telei:- a p?ly?z? f?bb adatainak bemutat?sa,- aj?nlott t?teles v?tel?r, (?FA MENTES) ?s fizet?si felt?telek egy?rtelm? meghat?roz?sa,- v?tel?r fedezet igazol?sa (banki fedezetigazol?s, garancia, hitel?g?rv?ny vagy let?tem?nyes ?gyv?d ?ltal igazolt ?gyv?di let?t) a v?tel?rnak a szerz?d?sk?t?st k?vet? 3 napon bel?l ki nem fizetend? r?sz?re,- a meghirdetett nett? ir?ny?rak t?telenk?nt legal?bb 5 (?t) sz?zal?k?nak, ?sszesen 325.000 Ft, azaz h?romsz?zhuszon?tezer forintnak (?FA mentes ir?ny?r) megfelel? b?natp?nz befizet?se F?G Konvektorgy?rt? Zrt. ?f.a.? Unicredit Bankn?l vezetett 10918001-00000068-77850003 sz?m? sz?ml?j?ra.- A befizet?s bizonylat?t m?solatban k?rj?k a p?ly?zati anyaghoz mell?kelni.- Legal?bb 90 (kilencven) nap aj?nlati k?t?tts?g v?llal?sa, - V?tel?r ?tutal?ssal t?rt?n? megfizet?s?nek v?llal?sa a szerz?d?sk?t?st k?vet? 30 napon bel?l, r?szletfizet?sre nincs lehet?s?g.- Jogi szem?ly vagy jogi szem?lyis?g n?lk?li gazdas?gi t?rsas?g eset?n egy h?napn?l nem r?gebbi c?gkivonat.A p?ly?z?nak a v?tel?r fizet?sen k?v?l v?llalnia kell 5.000.-Ft ?sszeg? licitind?t?si d?j megfizet?s?t.Az ?rv?nyesen beny?jtott p?ly?zatok k?z?l nyertes a legmagasabb v?tel?rat k?n?l? p?ly?z?, aki a szerz?d?sk?t?st k?vet? 8 napon bel?l v?llalja a teljes v?tel?r megfizet?s?t. A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: Az ?rt?kes?t? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?r?l vagy pedig ?rv?nytelenn?, illet?leg eredm?nytelenn? nyilv?n?t?s?r?l k?zlem?nyt tesz k?zz? az E?R internetes fel?let?n. A szerz?d?sk?t?s felt?tele, hogy a nyertes p?ly?z? igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. ? (1) bekezd?s b) pontja szerinti jutal?k E?R m?k?dtet? r?sz?re t?rt?n? megfizet?s?t.A felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja, ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki. T?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r?) p?ly?zat eset?n az aj?nlattev?k k?z?tt nyilv?nos ?rt?rgyal?s megtart?s?ra ker?l sor, melynek felt?teleit az ?rt?rgyal?s megkezd?s?t megel?z?en a r?szvev?kkel a felsz?mol? ismerteti. (Cstv. 49/A?(4) bekezd?s)Amennyiben nem ?rkezik a p?ly?zati felt?teleknek megfelel?, ?rv?nyes aj?nlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyont?rgyakra vonatkoz?an egy k?l?n ?rt?kes?t?si hirdetm?nyn?l lehet majd aj?nlatot tenni.A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15394/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.