Eljárás részletei

Szigetváron beépítetlen telek.
1 tétel

Pályázat - SOLEMARK Építő és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: A vagyontárgy az adós gazdálkodó szervezet hitelezőinek természetben kerül átadásra.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Szigetvár belterület 1925/133. hrsz. alatti beépítetlen telek.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.13 - 00:00
2015.04.28 - 12:00
Nettó 4 720 000 Ft
Nettó — Ft
18.Fpk.02-13-000027
P15376

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Delta Nova Felszámoló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1149 Budapest,, Angol utca 34..
Cégjegyzékszám:
01-09-923459

Adós adatai

Cégnév:
SOLEMARK Építő és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
7900 Szigetvár, Vasvári Pál utca 19.
Cégjegyzékszám:
02 09 070606

Dokumentumok

2015.04.30 - 14:14
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 18.Fpk.02-13-000027 ügyszámú nyilvános pályázat, a Delta Nova Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923459, székhely: 1149 Budapest,, Angol utca 34.., levelezési cím: 1149 Budapest,, Angol utca 34..) felszámoló által a SOLEMARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 070606, székhely: 7900 Szigetvár, Vasvári Pál utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A vagyontárgy az adós gazdálkodó szervezet hitelezőinek természetben kerül átadásra.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.04.28 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.02-13-000027 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 28. 12 óra 00 perckor, a Delta Nova Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923459, székhely: 1149 Budapest,, Angol utca 34.., levelezési cím: 1149 Budapest,, Angol utca 34..) felszámoló által a SOLEMARK Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 09 070606, székhely: 7900 Szigetvár, Vasvári Pál utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.13 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.02-13-000027 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 13. 00 óra 00 perckor, a Delta Nova Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923459, székhely: 1149 Budapest,, Angol utca 34.., levelezési cím: 1149 Budapest,, Angol utca 34..) felszámoló által a SOLEMARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 070606, székhely: 7900 Szigetvár, Vasvári Pál utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15376.
2015.03.26 - 12:04
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Delta Nova Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-923459, sz?khely: 1149 Budapest,, Angol utca 34.., levelez?si c?m: 1149 Budapest,, Angol utca 34..), mint a(z) SOLEMARK Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 02 09 070606, sz?khely: 7900 Szigetv?r, Vasv?ri P?l utca 19.) P?csi T?rv?nysz?k 18.Fpk.02-13-000027/10.. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15376
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 13. 00 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 28. 12 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 236?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z? k?teles az ?ltala p?ly?zott vagyonelemek p?ly?zati hirdetm?nyben meghat?rozott aj?nlati biztos?t?k?t (10.000 eFt alatt 5 %-?t, 10.000 eFt felett tov?bbi 3 %-?t) a SOLEMARK Kft. ?f.a.? Mecsek Takar?k Sz?vetkezetn?l vezetett, erre a c?lra elk?l?n?tett 50300116-55301480 sz?m? sz?ml?j?ra ?SOLEMARK Kft. ?f.a.? p?ly?zata? k?zlem?nnyel aj?nlati biztos?t?kk?nt (b?natp?nzk?nt) ?tutalni, illetve k?szp?nzben befizetni ?s annak igazol?s?t a p?ly?zathoz mell?kelni.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Eredm?nyes elj?r?s eset?n a megfizetett aj?nlati biztos?t?k a nyertes p?ly?z?n?l besz?m?t?sra ker?l a v?tel?rba. A t?bbi p?ly?z?nak, eredm?nytelen elj?r?s eset?n valamennyi p?ly?z?nak az eredm?nyhirdet?s napj?t?l sz?m?tott nyolc munkanapon bel?l az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszege visszautal?sra ker?l.A nyertes p?ly?z? az aj?nlati biztos?t?kot elvesz?ti, amennyiben az ad?s-v?teli szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?l? okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Szigetv?r belter?let 1925/133. hrsz. alatti be?p?tetlen telek.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 4?720?000 forint.


1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: be?p?tetlen telek

T?pus:
telek
Ter?lete:
1?153 m?
?llapota:
elhanyagolt
Tehermentes:
nem
?rver?sre bocs?tott tulajdoni h?nyad:
1/1
Becs?rt?k:
4?720?000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv?ntart?si adatai:

A tulajdoni lap I. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Telep?l?s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szigetv?r
Ingatlan fekv?se:
belter?let
Helyrajzi sz?m:
1925/133
Ingatlan postai c?me:
7900 Szigetv?r, hrsz. 1925/133
M?vel?s al?l kivett ter?let eset?n annak elnevez?se:
telek
Ter?letnagys?g:
1?153 m?
Az ?p?let f? rendeltet?s szerinti jellege (lak?h?z, ?d?l?, gazdas?gi ?p?let stb.):
be?p?tetlen telek

A tulajdoni lap II. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Tulajdonos neve, c?me:
SOLEMARK Kft. "f.a." 7900 Szigetv?r, Vasv?ri P. u. 19.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r?sz): 11.000.000 Ft erej?ig jelz?logjog, v?teli jog, valamint 17.300.000 Ft erej?ig v?grehajt?si jog van bejegyezve Dr. Zichy Mih?ly Gergely jogosult r?sz?re.

Ingatlan ?llapota: elhanyagolt

Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: A meghirdetett vagyonelem jelleg?b?l ad?d?an b?rmikor, el?zetes bejelent?s ?s egyeztet?s n?lk?l megtekinthet?.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: Fizet?s a szerz?d?sk?t?st?l sz?m?tott 30 napon bel?l ?tutal?ssal a SOLEMARK Kft. ?f.a.? 50300116-55301480 sz?m? sz?ml?j?ra.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: A szerz?d?sk?t?s v?gs? hat?rideje az eredm?nyhirdet?st?l sz?m?tott 30. nap.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A teljes v?tel?r kiegyenl?t?se a tulajdonba, illetve a birtokba ad?s felt?tele.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A p?ly?zatokat kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (https://eer.gov.hu) kereszt?l lehet beny?jtani. A p?ly?zat beny?jt?s?ra regisztr?lt felhaszn?l?k?nt van lehet?s?g. A p?ly?zat beny?jt?sa a p?ly?zati dokument?ci? minden oldal?nak al??rt, ad?sz?mmal rendelkez? szem?ly vagy szervezet eset?n pedig b?lyegz?lenyomattal is ell?tott szkennelt v?ltozat?nak az E?R fel?let?re t?rt?n? felt?lt?s?vel t?rt?nik.Jelen p?ly?zati felh?v?s a felsz?mol? r?sz?re nem jelent ?rt?kes?t?si k?telezetts?get. A felsz?mol? a p?ly?zatot hi?nyos, ?s/vagy nem megfelel? aj?nlatok eset?ben eredm?nytelennek nyilv?n?thatja, ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki.A p?ly?zaton val? r?szv?tel felt?tele:?A beny?jtand? p?ly?zatnak tartalmaznia kell mag?nszem?ly aj?nlattev? eset?ben a p?ly?z? nev?t, c?m?t, az azonos?t?s?ra alkalmas tov?bbi adatait, a nett? ?s a brutt? aj?nlati ?rat egy?rtelm?en meghat?rozva, a fizet?s m?dj?t ?s v?llalt felt?teleit, valamint hat?ridej?t.V?llalkoz?s, illetve t?rsas?g aj?nlattev? eset?n a p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, hat?lyos c?gkivonat?t, a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tiszts?gvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, a nett? ?s a brutt? aj?nlati ?rat egy?rtelm?en meghat?rozva, a fizet?s m?dj?t ?s v?llalt felt?teleit, valamint hat?ridej?t.?A beny?jtand? p?ly?zatnak tartalmaznia kell aj?nlattev? 60 napos aj?nlati k?t?tts?get v?llal? nyilatkozat?t.?A beny?jtand? p?ly?zatnak tartalmaznia kell aj?nlattev? nyilatkozat?t, hogy az ingatlan tulajdoni lapj?t megismerte.Az ?rv?nyes p?ly?zatok k?z?l a legmagasabb v?teli aj?nlatot tev? p?ly?z? nyer v?teli jogot. Az ?rt?kel?sn?l el?nyben r?szes?lnek a vagyon ?sszess?g?re tett aj?nlatok.Az ?rt?kel?sn?l egy?b szempontok nem ker?lnek figyelembe v?telre.T?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a legjobb aj?nlati ?rt?l 10 %-kal elt?r? s?vban) ?rat aj?nl?k k?z?tt nyilv?nos ?rt?rgyal?sra ker?l sor, melynek id?pontj?t ?s felt?teleit az ?rt?rgyal?st megel?z?en az ?rintettekkel a felsz?mol? k?zli.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol?si elj?r?sban ?rt?kes?tett vagyonelemekkel kapcsolatosan a p?ly?z? ?FA fizet?si k?telezetts?ge egyedileg ker?l meghat?roz?sra az ?ltal?nos forgalmi ad?r?l sz?l? 2007. ?vi CXXVII. t?rv?ny alapj?n.Az ingatlan az esetleges k?rnyezeti terhekkel egy?tt ker?l ?rt?kes?t?sre. A megv?s?rl?sra felk?n?lt vagyonelemek?rt a felsz?mol? kell?kszavatoss?got ?s garanci?t nem v?llal, azokat a p?ly?z? a megtekintett ?s megvizsg?lt ?llapotban veszi meg.A r?szletes ?rt?kes?t?si t?j?koztat? (r?szletes tenderf?zet) az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszerre (https://eer.gov.hu) ker?l felt?lt?sre, melynek megtekint?se ?s let?lt?se k?lts?gmentes.A p?ly?zat a r?szletes ?rt?kes?t?si t?j?koztat? megtekint?se, ?s/vagy let?lt?se n?lk?l is eredm?nyesen beny?jthat?.?Az ad?sv?teli szerz?d?st a felsz?mol? k?sz?tteti el, a tulajdonjog-v?ltoz?ssal kapcsolatos tov?bbi k?lts?gek a vev?t terhelik.Vev? az ingatlan birtokba v?tel?r?l saj?t k?lts?g?n k?teles gondoskodni.Az el?v?s?rl?sra jogosultak ? b?natp?nz befizet?se n?lk?l ? a p?ly?zati hat?rid? lej?rt?ig ?r?sban jelenthetik be, ha el?v?s?rl?si jogukkal ?lni k?v?nnak. A bejelent?snek tartalmaznia kell a bejelent? azonos?t?s?ra szolg?l? adatokat, tov?bb? azt, hogy el?v?s?rl?si jog?t mire alapozza. A bejelent?st tett el?v?s?rl?sra jogosultakkal a felsz?mol? bemutatja a nyertes aj?nlatot ?s ?k az ett?l sz?m?tott 10 napon bel?l ?r?sban nyilatkozhatnak v?teli sz?nd?kukr?l. Az el?v?s?rl?s gyakorl?s?val kapcsolatos nyilatkozat elmulaszt?sa jogveszt?ssel j?r.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15376/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

beépítetlen telek
Az ingatlan (beépítetlen telek) Szigetvár nyugati határán helyezkedik el közvetlenül a családi házas beépítésű Damjanich, Perczel, Gábor Áron és Klapk...
Település:
Szigetvár
Típus:
Telek
Terület:
1153 m2
Állapot:
Egyéb
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Szigetvár belterület 1925/133. hrsz. alatti beépítetlen telek.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.13 - 00:00
2015.04.28 - 12:00
Nettó 4 720 000 Ft
Nettó — Ft
18.Fpk.02-13-000027
P15376

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Delta Nova Felszámoló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1149 Budapest,, Angol utca 34..
Cégjegyzékszám:
01-09-923459

Adós adatai

Cégnév:
SOLEMARK Építő és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
7900 Szigetvár, Vasvári Pál utca 19.
Cégjegyzékszám:
02 09 070606

Dokumentumok

2015.04.30 - 14:14
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 18.Fpk.02-13-000027 ügyszámú nyilvános pályázat, a Delta Nova Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923459, székhely: 1149 Budapest,, Angol utca 34.., levelezési cím: 1149 Budapest,, Angol utca 34..) felszámoló által a SOLEMARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 070606, székhely: 7900 Szigetvár, Vasvári Pál utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A vagyontárgy az adós gazdálkodó szervezet hitelezőinek természetben kerül átadásra.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.04.28 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.02-13-000027 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 28. 12 óra 00 perckor, a Delta Nova Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923459, székhely: 1149 Budapest,, Angol utca 34.., levelezési cím: 1149 Budapest,, Angol utca 34..) felszámoló által a SOLEMARK Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 09 070606, székhely: 7900 Szigetvár, Vasvári Pál utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.13 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.02-13-000027 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 13. 00 óra 00 perckor, a Delta Nova Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923459, székhely: 1149 Budapest,, Angol utca 34.., levelezési cím: 1149 Budapest,, Angol utca 34..) felszámoló által a SOLEMARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 070606, székhely: 7900 Szigetvár, Vasvári Pál utca 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15376.
2015.03.26 - 12:04
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Delta Nova Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-923459, sz?khely: 1149 Budapest,, Angol utca 34.., levelez?si c?m: 1149 Budapest,, Angol utca 34..), mint a(z) SOLEMARK Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 02 09 070606, sz?khely: 7900 Szigetv?r, Vasv?ri P?l utca 19.) P?csi T?rv?nysz?k 18.Fpk.02-13-000027/10.. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15376
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 13. 00 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 28. 12 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 236?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z? k?teles az ?ltala p?ly?zott vagyonelemek p?ly?zati hirdetm?nyben meghat?rozott aj?nlati biztos?t?k?t (10.000 eFt alatt 5 %-?t, 10.000 eFt felett tov?bbi 3 %-?t) a SOLEMARK Kft. ?f.a.? Mecsek Takar?k Sz?vetkezetn?l vezetett, erre a c?lra elk?l?n?tett 50300116-55301480 sz?m? sz?ml?j?ra ?SOLEMARK Kft. ?f.a.? p?ly?zata? k?zlem?nnyel aj?nlati biztos?t?kk?nt (b?natp?nzk?nt) ?tutalni, illetve k?szp?nzben befizetni ?s annak igazol?s?t a p?ly?zathoz mell?kelni.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Eredm?nyes elj?r?s eset?n a megfizetett aj?nlati biztos?t?k a nyertes p?ly?z?n?l besz?m?t?sra ker?l a v?tel?rba. A t?bbi p?ly?z?nak, eredm?nytelen elj?r?s eset?n valamennyi p?ly?z?nak az eredm?nyhirdet?s napj?t?l sz?m?tott nyolc munkanapon bel?l az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszege visszautal?sra ker?l.A nyertes p?ly?z? az aj?nlati biztos?t?kot elvesz?ti, amennyiben az ad?s-v?teli szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?l? okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Szigetv?r belter?let 1925/133. hrsz. alatti be?p?tetlen telek.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 4?720?000 forint.


1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: be?p?tetlen telek

T?pus:
telek
Ter?lete:
1?153 m?
?llapota:
elhanyagolt
Tehermentes:
nem
?rver?sre bocs?tott tulajdoni h?nyad:
1/1
Becs?rt?k:
4?720?000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv?ntart?si adatai:

A tulajdoni lap I. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Telep?l?s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szigetv?r
Ingatlan fekv?se:
belter?let
Helyrajzi sz?m:
1925/133
Ingatlan postai c?me:
7900 Szigetv?r, hrsz. 1925/133
M?vel?s al?l kivett ter?let eset?n annak elnevez?se:
telek
Ter?letnagys?g:
1?153 m?
Az ?p?let f? rendeltet?s szerinti jellege (lak?h?z, ?d?l?, gazdas?gi ?p?let stb.):
be?p?tetlen telek

A tulajdoni lap II. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Tulajdonos neve, c?me:
SOLEMARK Kft. "f.a." 7900 Szigetv?r, Vasv?ri P. u. 19.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r?sz): 11.000.000 Ft erej?ig jelz?logjog, v?teli jog, valamint 17.300.000 Ft erej?ig v?grehajt?si jog van bejegyezve Dr. Zichy Mih?ly Gergely jogosult r?sz?re.

Ingatlan ?llapota: elhanyagolt

Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: A meghirdetett vagyonelem jelleg?b?l ad?d?an b?rmikor, el?zetes bejelent?s ?s egyeztet?s n?lk?l megtekinthet?.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: Fizet?s a szerz?d?sk?t?st?l sz?m?tott 30 napon bel?l ?tutal?ssal a SOLEMARK Kft. ?f.a.? 50300116-55301480 sz?m? sz?ml?j?ra.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: A szerz?d?sk?t?s v?gs? hat?rideje az eredm?nyhirdet?st?l sz?m?tott 30. nap.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A teljes v?tel?r kiegyenl?t?se a tulajdonba, illetve a birtokba ad?s felt?tele.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A p?ly?zatokat kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (https://eer.gov.hu) kereszt?l lehet beny?jtani. A p?ly?zat beny?jt?s?ra regisztr?lt felhaszn?l?k?nt van lehet?s?g. A p?ly?zat beny?jt?sa a p?ly?zati dokument?ci? minden oldal?nak al??rt, ad?sz?mmal rendelkez? szem?ly vagy szervezet eset?n pedig b?lyegz?lenyomattal is ell?tott szkennelt v?ltozat?nak az E?R fel?let?re t?rt?n? felt?lt?s?vel t?rt?nik.Jelen p?ly?zati felh?v?s a felsz?mol? r?sz?re nem jelent ?rt?kes?t?si k?telezetts?get. A felsz?mol? a p?ly?zatot hi?nyos, ?s/vagy nem megfelel? aj?nlatok eset?ben eredm?nytelennek nyilv?n?thatja, ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki.A p?ly?zaton val? r?szv?tel felt?tele:?A beny?jtand? p?ly?zatnak tartalmaznia kell mag?nszem?ly aj?nlattev? eset?ben a p?ly?z? nev?t, c?m?t, az azonos?t?s?ra alkalmas tov?bbi adatait, a nett? ?s a brutt? aj?nlati ?rat egy?rtelm?en meghat?rozva, a fizet?s m?dj?t ?s v?llalt felt?teleit, valamint hat?ridej?t.V?llalkoz?s, illetve t?rsas?g aj?nlattev? eset?n a p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, hat?lyos c?gkivonat?t, a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tiszts?gvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, a nett? ?s a brutt? aj?nlati ?rat egy?rtelm?en meghat?rozva, a fizet?s m?dj?t ?s v?llalt felt?teleit, valamint hat?ridej?t.?A beny?jtand? p?ly?zatnak tartalmaznia kell aj?nlattev? 60 napos aj?nlati k?t?tts?get v?llal? nyilatkozat?t.?A beny?jtand? p?ly?zatnak tartalmaznia kell aj?nlattev? nyilatkozat?t, hogy az ingatlan tulajdoni lapj?t megismerte.Az ?rv?nyes p?ly?zatok k?z?l a legmagasabb v?teli aj?nlatot tev? p?ly?z? nyer v?teli jogot. Az ?rt?kel?sn?l el?nyben r?szes?lnek a vagyon ?sszess?g?re tett aj?nlatok.Az ?rt?kel?sn?l egy?b szempontok nem ker?lnek figyelembe v?telre.T?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a legjobb aj?nlati ?rt?l 10 %-kal elt?r? s?vban) ?rat aj?nl?k k?z?tt nyilv?nos ?rt?rgyal?sra ker?l sor, melynek id?pontj?t ?s felt?teleit az ?rt?rgyal?st megel?z?en az ?rintettekkel a felsz?mol? k?zli.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol?si elj?r?sban ?rt?kes?tett vagyonelemekkel kapcsolatosan a p?ly?z? ?FA fizet?si k?telezetts?ge egyedileg ker?l meghat?roz?sra az ?ltal?nos forgalmi ad?r?l sz?l? 2007. ?vi CXXVII. t?rv?ny alapj?n.Az ingatlan az esetleges k?rnyezeti terhekkel egy?tt ker?l ?rt?kes?t?sre. A megv?s?rl?sra felk?n?lt vagyonelemek?rt a felsz?mol? kell?kszavatoss?got ?s garanci?t nem v?llal, azokat a p?ly?z? a megtekintett ?s megvizsg?lt ?llapotban veszi meg.A r?szletes ?rt?kes?t?si t?j?koztat? (r?szletes tenderf?zet) az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszerre (https://eer.gov.hu) ker?l felt?lt?sre, melynek megtekint?se ?s let?lt?se k?lts?gmentes.A p?ly?zat a r?szletes ?rt?kes?t?si t?j?koztat? megtekint?se, ?s/vagy let?lt?se n?lk?l is eredm?nyesen beny?jthat?.?Az ad?sv?teli szerz?d?st a felsz?mol? k?sz?tteti el, a tulajdonjog-v?ltoz?ssal kapcsolatos tov?bbi k?lts?gek a vev?t terhelik.Vev? az ingatlan birtokba v?tel?r?l saj?t k?lts?g?n k?teles gondoskodni.Az el?v?s?rl?sra jogosultak ? b?natp?nz befizet?se n?lk?l ? a p?ly?zati hat?rid? lej?rt?ig ?r?sban jelenthetik be, ha el?v?s?rl?si jogukkal ?lni k?v?nnak. A bejelent?snek tartalmaznia kell a bejelent? azonos?t?s?ra szolg?l? adatokat, tov?bb? azt, hogy el?v?s?rl?si jog?t mire alapozza. A bejelent?st tett el?v?s?rl?sra jogosultakkal a felsz?mol? bemutatja a nyertes aj?nlatot ?s ?k az ett?l sz?m?tott 10 napon bel?l ?r?sban nyilatkozhatnak v?teli sz?nd?kukr?l. Az el?v?s?rl?s gyakorl?s?val kapcsolatos nyilatkozat elmulaszt?sa jogveszt?ssel j?r.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15376/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.