Eljárás részletei

Elek külterületén udvar, gazdasági épület és üzemanyagkút megnevezésű ingatlan.
1 tétel

Pályázat - LUK-TANKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Az értékesítési eljárás eredménytelenségére tekintettel az értékesítő intézkedik ismételt nyilvános pályázati felhívás megjelentetéséről.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Elek külterület 030/11. hrsz-ú, 2809 m2 nagyságú udvar, gazdasági épület és üzemanyagkút megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.10 - 14:00
2015.04.25 - 14:00
Nettó 5 000 000 Ft
Nettó — Ft
9.Fpk.04-13-000168
P15226

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1..
Cégjegyzékszám:
20-10-040179

Adós adatai

Cégnév:
LUK-TANKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty utca 67..
Cégjegyzékszám:
Cg.04-09-012424

Dokumentumok

2015.05.14 - 16:55
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.04-13-000168 ügyszámú nyilvános pályázat, a PECUNIAAGORA Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040179, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1.., levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1..) felszámoló által a LUK-TANKER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.04-09-012424, székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty utca 67..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítési eljárás eredménytelenségére tekintettel az értékesítő intézkedik ismételt nyilvános pályázati felhívás megjelentetéséről.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.04.25 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.04-13-000168 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 25. 14 óra 00 perckor, a PECUNIAAGORA Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040179, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1.., levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1..) felszámoló által a LUK-TANKER Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.04-09-012424, székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty utca 67..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.10 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.04-13-000168 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 10. 14 óra 00 perckor, a PECUNIAAGORA Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040179, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1.., levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1..) felszámoló által a LUK-TANKER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.04-09-012424, székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty utca 67..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15226.
2015.03.26 - 15:50
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) PECUNIAAGORA Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 20-10-040179, sz?khely: 8900 Zalaegerszeg, B?keligeti utca 1.., levelez?si c?m: 8900 Zalaegerszeg, B?keligeti utca 1..), mint a(z) LUK-TANKER Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: Cg.04-09-012424, sz?khely: 5731 Sarkadkereszt?r, V?r?smarty utca 67..) Gyulai T?rv?nysz?k 9.Fpk.04-13-000168/6.I.. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15226
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 10. 14 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 25. 14 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 250?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A v?teli sz?nd?k bizony?t?s?ra a vagyonelemn?l meghat?rozott aj?nlati biztos?t?k (b?natp?nz) ?sszeg?t kell megfizetni, legk?s?bb a p?ly?zat beny?jt?s?nak id?pontj?ig a felsz?mol? ?ltal a megadott banksz?mlasz?mra t?rt?n? ?tutal?ssal.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: A nyertes p?ly?z? befizetett b?natp?nze a v?tel?rba besz?m?t, sikertelen p?ly?z? b?natp?nz ?sszege a p?ly?zat ki?rt?kel?s?t k?vet?, legk?s?bb nyolc napon bel?l visszafizet?sre ker?l, kamat n?lk?l.Az aj?nlati biztos?t?kot (b?natp?nzt) a p?ly?z? abban az esetben vesz?ti el, ha a szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?lt okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?n bel?l nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.?(4) bekezd?s szerinti aj?nlatot tev? p?ly?z? az elrendelt elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem vesz r?szt, vagy a m?r megtett aj?nlatt?l visszal?p.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Elek k?lter?let 030/11. hrsz-?, 2809 m2 nagys?g? udvar, gazdas?gi ?p?let ?s ?zemanyagk?t megnevez?s? ingatlan.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 5?000?000 forint.


1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: Udvar, gazdas?gi ?p?let ?s ?zemanyagk?t

T?pus:
Udvar, gazdas?gi ?p?let ?s ?zemanyagk?t
Ter?lete:
2?809 m?
?llapota:
?tlagos
K?zm?ves?tetts?g foka:
r?szlegesen k?zm?ves?tett
Tehermentes:
nem
?rver?sre bocs?tott tulajdoni h?nyad:
1/1
Becs?rt?k:
5?000?000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv?ntart?si adatai:

A tulajdoni lap I. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Telep?l?s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Elek
Ingatlan fekv?se:
k?lter?let
Helyrajzi sz?m:
030/11.
Ingatlan postai c?me:
5742 Elek, hrsz. 030/11.
M?vel?si ?g:
Kivett
M?vel?s al?l kivett ter?let eset?n annak elnevez?se:
Kivett udvar, gazdas?gi ?p?let ?s ?zemanyagk?t
Ter?letnagys?g:
2?809 m?
Az ?p?let f? rendeltet?s szerinti jellege (lak?h?z, ?d?l?, gazdas?gi ?p?let stb.):
Udvar, gazdas?gi ?p?let ?s ?zemanyagk?t

A tulajdoni lap II. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Tulajdonos neve, c?me:
Carburante Plusz Kereskedelmi ?s Szolg?ltat? Kft.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r?sz): A tulajdoni lap III. r?sz?ben az Unicredit Bank Hungary Zrt. r?sz?re 14.000.000,- Ft keretbiztos?t?ki jelz?logjog, illetve Unicredit Bank Hungary Zrt. r?sz?re 158.858.000,- Ft keretbiztos?t?ki jelz?logjog, NAV B?k?s Megyei Ad?igazgat?s?ga r?sz?re 3.632.550,- Ft v?grehajt?si jog van bejegyezve.

Ingatlan ?llapota: ?tlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: B?vebb felvil?gos?t?s k?rhet? dr. Szab? Ern? Csaba felsz?mol?biztost?l a 06-92/510-466-os telefonsz?mon h?tk?znap 8-15 ?ra k?z?tt.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?t?l sz?m?tott 30 napon bel?li, banki utal?ssal t?rt?n? v?tel?r megfizet?s, r?szletfizet?sre nincs lehet?s?g.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l ker?l sor.A megk?tend? ad?sv?teli szerz?d?sre a magyar jog az ir?nyad?.A teljes v?tel?r kiegyenl?t?se az ad?sv?teli szerz?d?s l?trej?tt?nek, a tulajdonjog megszerz?s?nek, ?s a birtokba l?p?snek is el?felt?tele.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban ?r?sos aj?nlatokat k?r beny?jtani, amelyek a Pecuniaagora Zrt. ?ltal felt?lt?tt hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszer (E?R) ig?nybev?tel?vel (www.eer.gov.hu), elektronikusan ny?jthat? be, el?zetes regisztr?ci?t k?vet?en. A p?ly?zaton magyar ?s k?lf?ldi term?szetes szem?ly, jogi szem?ly vagy jogi szem?lyis?g n?lk?li gazd?lkod? szervezet vehet r?szt. A p?ly?zatnak tartalmaznia kell: a p?ly?z? adatait (gazdas?gi t?rsas?g, jogi szem?ly p?ly?z? eset?ben: egy h?napn?l nem r?gebbi, hat?lyos, hiteles c?gkivonat?t, c?gn?v, c?gjegyz?ksz?m, sz?khely, ad?sz?m, KSH-sz?m, banksz?ml?t vezet? p?nzint?zet megnevez?se, banksz?mlasz?m, c?gjegyz?sre jogosult vezet? tiszts?gvisel?, k?pvisel? al??r?si c?mp?ld?ny?t; mag?nszem?ly p?ly?z? eset?ben: n?v, ?llampolg?rs?g, sz?let?si n?v, anyja neve, lakc?m, levelez?si c?me, sz?let?si hely, id?, szem?lyazonos?t? okm?ny neve ?s sz?ma, ad?azonos?t? jel, esetleges ?ltal?nos forgalmi ad? alanyis?g, kiz?r?lag a p?ly?z? ?ltal haszn?lt elektronikus el?rhet?s?ge: e-mail c?me)K?lf?ldi p?ly?z? eset?n a p?ly?z? k?teles belf?ldi sz?khellyel rendelkez? k?zbes?t?si megb?zottat megnevezni, akihez a p?ly?zati, elj?r?si ?s szerz?d?sk?t?si nyilatkozatok joghat?lyosan int?zhet?k.A p?ly?zatnak tov?bb? tartalmaznia kell a p?ly?z? r?szletes ?s jogilag k?telez? erej? nyilatkozat?t az al?bbiakra vonatkoz?an:- a p?ly?z? nyilatkozata, hogy a v?telre felaj?nlott vagyont?rgyat meg k?v?nja v?s?rolni,- a p?ly?zati ?rat, amelyet a p?ly?z? a meghirdetett vagyont?rgy?rt fizet.Az ?rt?kes?t?sre ker?l? ingatlanok?rt ?s azok egyes r?szei?rt a felsz?mol? kell?kszavatoss?got nem v?llal, azokat a p?ly?z? megtekintett ?s megvizsg?lt ?llapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog v?ltoz?s?val kapcsolatos vagyon?truh?z?si illet?k, vagy valamennyi m?s k?lts?g a p?ly?z?t (vev?t) terheli, tov?bb? az esetleg k?s?bb felmer?l? (megismerend?) ?s az ad?sv?tel id?pontj?ban nem ismert k?rnyezeti terhet is a vev? viseli.A v?tel?rba a hitelez?i k?vetel?sek besz?m?t?s?ra nincs lehet?s?g, ezt a felsz?mol? kiz?rja.A Cstv. 49/A.? (4) bekezd?se szerint a felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki. Ha t?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r?) p?ly?zat ?rkezik, a felsz?mol? k?teles a p?ly?z?k k?z?tt online ?rt?rgyal?st tartani. Az ?rt?rgyal?sban ?rdekelt feleket az E?R online fel?let?n ?zenet form?j?ban ?rtes?ti az online ?rt?rgyal?si fordul?r?l, annak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l.Az ?rt?kel?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet ? a p?ly?zatbont?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l ? a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re, ahol a p?ly?z?k ?ltal megtekinthet?. A p?ly?zat ?rt?kel?s?n?l els?dleges ?rt?kel?si szempont a v?tel?r nagys?ga.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? ez?ton ?rtes?ti az el?v?s?rl?sra jogosultakat, hogy a t?rv?ny szerinti el?v?s?rl?si jogukkal csak a p?ly?zat keret?n ?s felt?telein bel?l ?lhetnek.A p?ly?zat siker?t?l f?ggetlen?l is a p?ly?zattal kapcsolatos minden k?lts?g a p?ly?z?t terheli.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15226/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Udvar, gazdasági épület és üzemanyagkút
Az ingatlan Elek külterületén, a Gyula felé vezető út mentén, a Gyulát elkerülő Romániába vezető főút kereszteződési csomópontjától 11 km-re, Elek hat...
Település:
Elek
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Udvar, gazdasági épület és üzemanyagkút
Terület:
2809 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Elek külterület 030/11. hrsz-ú, 2809 m2 nagyságú udvar, gazdasági épület és üzemanyagkút megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.10 - 14:00
2015.04.25 - 14:00
Nettó 5 000 000 Ft
Nettó — Ft
9.Fpk.04-13-000168
P15226

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1..
Cégjegyzékszám:
20-10-040179

Adós adatai

Cégnév:
LUK-TANKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty utca 67..
Cégjegyzékszám:
Cg.04-09-012424

Dokumentumok

2015.05.14 - 16:55
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.04-13-000168 ügyszámú nyilvános pályázat, a PECUNIAAGORA Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040179, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1.., levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1..) felszámoló által a LUK-TANKER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.04-09-012424, székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty utca 67..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítési eljárás eredménytelenségére tekintettel az értékesítő intézkedik ismételt nyilvános pályázati felhívás megjelentetéséről.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.04.25 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.04-13-000168 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 25. 14 óra 00 perckor, a PECUNIAAGORA Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040179, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1.., levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1..) felszámoló által a LUK-TANKER Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.04-09-012424, székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty utca 67..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.10 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.04-13-000168 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 10. 14 óra 00 perckor, a PECUNIAAGORA Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040179, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1.., levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1..) felszámoló által a LUK-TANKER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.04-09-012424, székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty utca 67..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15226.
2015.03.26 - 15:50
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) PECUNIAAGORA Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 20-10-040179, sz?khely: 8900 Zalaegerszeg, B?keligeti utca 1.., levelez?si c?m: 8900 Zalaegerszeg, B?keligeti utca 1..), mint a(z) LUK-TANKER Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: Cg.04-09-012424, sz?khely: 5731 Sarkadkereszt?r, V?r?smarty utca 67..) Gyulai T?rv?nysz?k 9.Fpk.04-13-000168/6.I.. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15226
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 10. 14 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 25. 14 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 250?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A v?teli sz?nd?k bizony?t?s?ra a vagyonelemn?l meghat?rozott aj?nlati biztos?t?k (b?natp?nz) ?sszeg?t kell megfizetni, legk?s?bb a p?ly?zat beny?jt?s?nak id?pontj?ig a felsz?mol? ?ltal a megadott banksz?mlasz?mra t?rt?n? ?tutal?ssal.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: A nyertes p?ly?z? befizetett b?natp?nze a v?tel?rba besz?m?t, sikertelen p?ly?z? b?natp?nz ?sszege a p?ly?zat ki?rt?kel?s?t k?vet?, legk?s?bb nyolc napon bel?l visszafizet?sre ker?l, kamat n?lk?l.Az aj?nlati biztos?t?kot (b?natp?nzt) a p?ly?z? abban az esetben vesz?ti el, ha a szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?lt okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?n bel?l nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.?(4) bekezd?s szerinti aj?nlatot tev? p?ly?z? az elrendelt elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem vesz r?szt, vagy a m?r megtett aj?nlatt?l visszal?p.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Elek k?lter?let 030/11. hrsz-?, 2809 m2 nagys?g? udvar, gazdas?gi ?p?let ?s ?zemanyagk?t megnevez?s? ingatlan.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 5?000?000 forint.


1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: Udvar, gazdas?gi ?p?let ?s ?zemanyagk?t

T?pus:
Udvar, gazdas?gi ?p?let ?s ?zemanyagk?t
Ter?lete:
2?809 m?
?llapota:
?tlagos
K?zm?ves?tetts?g foka:
r?szlegesen k?zm?ves?tett
Tehermentes:
nem
?rver?sre bocs?tott tulajdoni h?nyad:
1/1
Becs?rt?k:
5?000?000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilv?ntart?si adatai:

A tulajdoni lap I. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Telep?l?s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Elek
Ingatlan fekv?se:
k?lter?let
Helyrajzi sz?m:
030/11.
Ingatlan postai c?me:
5742 Elek, hrsz. 030/11.
M?vel?si ?g:
Kivett
M?vel?s al?l kivett ter?let eset?n annak elnevez?se:
Kivett udvar, gazdas?gi ?p?let ?s ?zemanyagk?t
Ter?letnagys?g:
2?809 m?
Az ?p?let f? rendeltet?s szerinti jellege (lak?h?z, ?d?l?, gazdas?gi ?p?let stb.):
Udvar, gazdas?gi ?p?let ?s ?zemanyagk?t

A tulajdoni lap II. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Tulajdonos neve, c?me:
Carburante Plusz Kereskedelmi ?s Szolg?ltat? Kft.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r?sz): A tulajdoni lap III. r?sz?ben az Unicredit Bank Hungary Zrt. r?sz?re 14.000.000,- Ft keretbiztos?t?ki jelz?logjog, illetve Unicredit Bank Hungary Zrt. r?sz?re 158.858.000,- Ft keretbiztos?t?ki jelz?logjog, NAV B?k?s Megyei Ad?igazgat?s?ga r?sz?re 3.632.550,- Ft v?grehajt?si jog van bejegyezve.

Ingatlan ?llapota: ?tlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: B?vebb felvil?gos?t?s k?rhet? dr. Szab? Ern? Csaba felsz?mol?biztost?l a 06-92/510-466-os telefonsz?mon h?tk?znap 8-15 ?ra k?z?tt.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?t?l sz?m?tott 30 napon bel?li, banki utal?ssal t?rt?n? v?tel?r megfizet?s, r?szletfizet?sre nincs lehet?s?g.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l ker?l sor.A megk?tend? ad?sv?teli szerz?d?sre a magyar jog az ir?nyad?.A teljes v?tel?r kiegyenl?t?se az ad?sv?teli szerz?d?s l?trej?tt?nek, a tulajdonjog megszerz?s?nek, ?s a birtokba l?p?snek is el?felt?tele.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban ?r?sos aj?nlatokat k?r beny?jtani, amelyek a Pecuniaagora Zrt. ?ltal felt?lt?tt hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszer (E?R) ig?nybev?tel?vel (www.eer.gov.hu), elektronikusan ny?jthat? be, el?zetes regisztr?ci?t k?vet?en. A p?ly?zaton magyar ?s k?lf?ldi term?szetes szem?ly, jogi szem?ly vagy jogi szem?lyis?g n?lk?li gazd?lkod? szervezet vehet r?szt. A p?ly?zatnak tartalmaznia kell: a p?ly?z? adatait (gazdas?gi t?rsas?g, jogi szem?ly p?ly?z? eset?ben: egy h?napn?l nem r?gebbi, hat?lyos, hiteles c?gkivonat?t, c?gn?v, c?gjegyz?ksz?m, sz?khely, ad?sz?m, KSH-sz?m, banksz?ml?t vezet? p?nzint?zet megnevez?se, banksz?mlasz?m, c?gjegyz?sre jogosult vezet? tiszts?gvisel?, k?pvisel? al??r?si c?mp?ld?ny?t; mag?nszem?ly p?ly?z? eset?ben: n?v, ?llampolg?rs?g, sz?let?si n?v, anyja neve, lakc?m, levelez?si c?me, sz?let?si hely, id?, szem?lyazonos?t? okm?ny neve ?s sz?ma, ad?azonos?t? jel, esetleges ?ltal?nos forgalmi ad? alanyis?g, kiz?r?lag a p?ly?z? ?ltal haszn?lt elektronikus el?rhet?s?ge: e-mail c?me)K?lf?ldi p?ly?z? eset?n a p?ly?z? k?teles belf?ldi sz?khellyel rendelkez? k?zbes?t?si megb?zottat megnevezni, akihez a p?ly?zati, elj?r?si ?s szerz?d?sk?t?si nyilatkozatok joghat?lyosan int?zhet?k.A p?ly?zatnak tov?bb? tartalmaznia kell a p?ly?z? r?szletes ?s jogilag k?telez? erej? nyilatkozat?t az al?bbiakra vonatkoz?an:- a p?ly?z? nyilatkozata, hogy a v?telre felaj?nlott vagyont?rgyat meg k?v?nja v?s?rolni,- a p?ly?zati ?rat, amelyet a p?ly?z? a meghirdetett vagyont?rgy?rt fizet.Az ?rt?kes?t?sre ker?l? ingatlanok?rt ?s azok egyes r?szei?rt a felsz?mol? kell?kszavatoss?got nem v?llal, azokat a p?ly?z? megtekintett ?s megvizsg?lt ?llapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog v?ltoz?s?val kapcsolatos vagyon?truh?z?si illet?k, vagy valamennyi m?s k?lts?g a p?ly?z?t (vev?t) terheli, tov?bb? az esetleg k?s?bb felmer?l? (megismerend?) ?s az ad?sv?tel id?pontj?ban nem ismert k?rnyezeti terhet is a vev? viseli.A v?tel?rba a hitelez?i k?vetel?sek besz?m?t?s?ra nincs lehet?s?g, ezt a felsz?mol? kiz?rja.A Cstv. 49/A.? (4) bekezd?se szerint a felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki. Ha t?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r?) p?ly?zat ?rkezik, a felsz?mol? k?teles a p?ly?z?k k?z?tt online ?rt?rgyal?st tartani. Az ?rt?rgyal?sban ?rdekelt feleket az E?R online fel?let?n ?zenet form?j?ban ?rtes?ti az online ?rt?rgyal?si fordul?r?l, annak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l.Az ?rt?kel?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet ? a p?ly?zatbont?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l ? a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re, ahol a p?ly?z?k ?ltal megtekinthet?. A p?ly?zat ?rt?kel?s?n?l els?dleges ?rt?kel?si szempont a v?tel?r nagys?ga.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? ez?ton ?rtes?ti az el?v?s?rl?sra jogosultakat, hogy a t?rv?ny szerinti el?v?s?rl?si jogukkal csak a p?ly?zat keret?n ?s felt?telein bel?l ?lhetnek.A p?ly?zat siker?t?l f?ggetlen?l is a p?ly?zattal kapcsolatos minden k?lts?g a p?ly?z?t terheli.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15226/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.