Eljárás részletei

Tarcali lakóház és telek
0 tétel

Pályázat - Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett pályázat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Tarcal, Szabadság u. 28. (hrsz. 1084) alatti „lakóház, udvar, gazdasági épület” besorolású ingatlan. A 800 m2 területű ingatlanon az 1950-es években, hagyományos technológiával épült lakóház található, tégla falazattal, fa födémmel, nyeregtetővel + cserép fedéssel rendelkező. Az épületet 2006-ban felújították. Az eredetileg komfort nélküli lakás a felújítás során összkomfortos kialakítást kapott, de a funkcionális kapcsolat kifogásolható. A lakás belülről felújított állapotban van, de a homlokzata erősen leromlott állapotú. A lakásban 3 szoba, konyha, előszoba, kamra és fürdőszoba került kialakításra. A lakás hasznos alapterülete összesen 80 m2. Az ingatlanon található még egy 48 m2 alapterületű félig kész melléképület, amelynek tetőszerkezete, falazata hiányos, nyílászárók nincsenek beépítve. Az ingatlan határozott időtartamra (2015. 01. 31-ig) bérbe van adva, s azt a bérlő lakja. Az ingatlant jelzálogjog és végrehajtási jog terheli, amely a felszámolásban való értékesítés során törvény erejénél fogva megszűnik. Egyéb teher nincs az ingatlanon.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 10:57
2015.05.05 - 10:57
Nettó 3 200 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.05-2014-000142
P15049

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Green Adviser Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1052 Budapest, Széchenyi utca 14..
Cégjegyzékszám:
01-09-936022

Adós adatai

Cégnév:
Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3893 Fony, Rákóczi utca 11.
Cégjegyzékszám:
05-09-012538

Dokumentumok

2015.06.25 - 16:21
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.05-2014-000142 ügyszámú nyilvános pályázat, a Green Adviser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14.., levelezési cím: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14..) felszámoló által a Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-012538, székhely: 3893 Fony, Rákóczi utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett pályázat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.05 - 10:57
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.05-2014-000142 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 5. 10 óra 57 perckor, a Green Adviser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14.., levelezési cím: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14..) felszámoló által a Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-012538, székhely: 3893 Fony, Rákóczi utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 10:57
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.05-2014-000142 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 10 óra 57 perckor, a Green Adviser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14.., levelezési cím: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14..) felszámoló által a Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-012538, székhely: 3893 Fony, Rákóczi utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15049.
2015.03.26 - 11:09
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Green Adviser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14.., levelezési cím: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14..), mint a(z) Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-012538, székhely: 3893 Fony, Rákóczi utca 11.) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-2014-000142/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. április 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15049
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 20. 10 óra 57 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 5. 10 óra 57 perc

Ajánlati biztosíték összege: 160 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összege 160.000 Ft, azaz százhatvanezer forint, melyet a Bartha és Társa Kft „fa” bankszámlaszámára: UniCredit Bank: 10918001-00000073-71780007, a közleményben kérjük feltüntetni: ” Bartha és Társa Kft „f.a.” pályázat” kell megfizetni, a pályázat beadásával egyidőben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tarcal, Szabadság u. 28. (hrsz. 1084) alatti „lakóház, udvar, gazdasági épület” besorolású ingatlan.A 800 m2 területű ingatlanon az 1950-es években, hagyományos technológiával épült lakóház található, tégla falazattal, fa födémmel, nyeregtetővel + cserép fedéssel rendelkező. Az épületet 2006-ban felújították. Az eredetileg komfort nélküli lakás a felújítás során összkomfortos kialakítást kapott, de a funkcionális kapcsolat kifogásolható. A lakás belülről felújított állapotban van, de a homlokzata erősen leromlott állapotú. A lakásban 3 szoba, konyha, előszoba, kamra és fürdőszoba került kialakításra. A lakás hasznos alapterülete összesen 80 m2. Az ingatlanon található még egy 48 m2 alapterületű félig kész melléképület, amelynek tetőszerkezete, falazata hiányos, nyílászárók nincsenek beépítve. Az ingatlan határozott időtartamra (2015. 01. 31-ig) bérbe van adva, s azt a bérlő lakja. Az ingatlant jelzálogjog és végrehajtási jog terheli, amely a felszámolásban való értékesítés során törvény erejénél fogva megszűnik. Egyéb teher nincs az ingatlanon.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 200 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történt egyeztetés után (tel: 06-46-359-227, fax: 06-46-350-605) munkanapokon 9-15 óra között, a Bartha és Társa Kft. „f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosnál

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 3 napon belül ki nem fizetendő részére,- a meghirdetett nettó irányárak tételenként legalább 5 (öt) százalékának, összesen 160.000 Ft, azaz százhatvanezer forintnak (ÁFA nélküli nettó irányár) megfelelő bánatpénz befizetése a Bartha és Társa Kft „fa” bankszámlaszámára: UniCredit Bank - 10918001-00000073-71780007, a közleményben kérjük feltüntetni: ” Bartha és Társa Kft. „f.a.” pályázat”. - A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.- Legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - Vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.A pályázónak pályázatnyertesség esetén a vételár fizetésen kívül vállalnia kell a licitindítási díj megfizetését.Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 3 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését. A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenniA felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15049/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Tarcal, Szabadság u. 28. (hrsz. 1084) alatti „lakóház, udvar, gazdasági épület” besorolású ingatlan. A 800 m2 területű ingatlanon az 1950-es években, hagyományos technológiával épült lakóház található, tégla falazattal, fa födémmel, nyeregtetővel + cserép fedéssel rendelkező. Az épületet 2006-ban felújították. Az eredetileg komfort nélküli lakás a felújítás során összkomfortos kialakítást kapott, de a funkcionális kapcsolat kifogásolható. A lakás belülről felújított állapotban van, de a homlokzata erősen leromlott állapotú. A lakásban 3 szoba, konyha, előszoba, kamra és fürdőszoba került kialakításra. A lakás hasznos alapterülete összesen 80 m2. Az ingatlanon található még egy 48 m2 alapterületű félig kész melléképület, amelynek tetőszerkezete, falazata hiányos, nyílászárók nincsenek beépítve. Az ingatlan határozott időtartamra (2015. 01. 31-ig) bérbe van adva, s azt a bérlő lakja. Az ingatlant jelzálogjog és végrehajtási jog terheli, amely a felszámolásban való értékesítés során törvény erejénél fogva megszűnik. Egyéb teher nincs az ingatlanon.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 10:57
2015.05.05 - 10:57
Nettó 3 200 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.05-2014-000142
P15049

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Green Adviser Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1052 Budapest, Széchenyi utca 14..
Cégjegyzékszám:
01-09-936022

Adós adatai

Cégnév:
Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3893 Fony, Rákóczi utca 11.
Cégjegyzékszám:
05-09-012538

Dokumentumok

2015.06.25 - 16:21
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.05-2014-000142 ügyszámú nyilvános pályázat, a Green Adviser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14.., levelezési cím: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14..) felszámoló által a Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-012538, székhely: 3893 Fony, Rákóczi utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett pályázat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.05 - 10:57
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.05-2014-000142 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 5. 10 óra 57 perckor, a Green Adviser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14.., levelezési cím: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14..) felszámoló által a Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-012538, székhely: 3893 Fony, Rákóczi utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 10:57
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.05-2014-000142 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 10 óra 57 perckor, a Green Adviser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14.., levelezési cím: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14..) felszámoló által a Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-012538, székhely: 3893 Fony, Rákóczi utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15049.
2015.03.26 - 11:09
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Green Adviser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14.., levelezési cím: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14..), mint a(z) Bartha és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-012538, székhely: 3893 Fony, Rákóczi utca 11.) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-2014-000142/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. április 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15049
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 20. 10 óra 57 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 5. 10 óra 57 perc

Ajánlati biztosíték összege: 160 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összege 160.000 Ft, azaz százhatvanezer forint, melyet a Bartha és Társa Kft „fa” bankszámlaszámára: UniCredit Bank: 10918001-00000073-71780007, a közleményben kérjük feltüntetni: ” Bartha és Társa Kft „f.a.” pályázat” kell megfizetni, a pályázat beadásával egyidőben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tarcal, Szabadság u. 28. (hrsz. 1084) alatti „lakóház, udvar, gazdasági épület” besorolású ingatlan.A 800 m2 területű ingatlanon az 1950-es években, hagyományos technológiával épült lakóház található, tégla falazattal, fa födémmel, nyeregtetővel + cserép fedéssel rendelkező. Az épületet 2006-ban felújították. Az eredetileg komfort nélküli lakás a felújítás során összkomfortos kialakítást kapott, de a funkcionális kapcsolat kifogásolható. A lakás belülről felújított állapotban van, de a homlokzata erősen leromlott állapotú. A lakásban 3 szoba, konyha, előszoba, kamra és fürdőszoba került kialakításra. A lakás hasznos alapterülete összesen 80 m2. Az ingatlanon található még egy 48 m2 alapterületű félig kész melléképület, amelynek tetőszerkezete, falazata hiányos, nyílászárók nincsenek beépítve. Az ingatlan határozott időtartamra (2015. 01. 31-ig) bérbe van adva, s azt a bérlő lakja. Az ingatlant jelzálogjog és végrehajtási jog terheli, amely a felszámolásban való értékesítés során törvény erejénél fogva megszűnik. Egyéb teher nincs az ingatlanon.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 200 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történt egyeztetés után (tel: 06-46-359-227, fax: 06-46-350-605) munkanapokon 9-15 óra között, a Bartha és Társa Kft. „f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosnál

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 3 napon belül ki nem fizetendő részére,- a meghirdetett nettó irányárak tételenként legalább 5 (öt) százalékának, összesen 160.000 Ft, azaz százhatvanezer forintnak (ÁFA nélküli nettó irányár) megfelelő bánatpénz befizetése a Bartha és Társa Kft „fa” bankszámlaszámára: UniCredit Bank - 10918001-00000073-71780007, a közleményben kérjük feltüntetni: ” Bartha és Társa Kft. „f.a.” pályázat”. - A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.- Legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - Vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.A pályázónak pályázatnyertesség esetén a vételár fizetésen kívül vállalnia kell a licitindítási díj megfizetését.Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 3 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését. A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenniA felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15049/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.