Eljárás részletei

LED panelek
1 tétel

Árverés - Héliosz Információtechnológiai és Műszaki Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."

Kikiáltási ár
Nettó 24 700 000 Ft
Licitlépcső
Nettó 200 000 Ft

AZ ÁRVERÉS MEGHIRDETVE

Ismertető

Az adós tulajdonában álló 494 db (összesen 247 m2 alapterületű) LED panel (500 mm x 1000 mm), valamint ehhez tartozó 3 db Data sending control system. A LED panelek közül a 487 db vezérlőegysége részben hiányos, ezért az működésképtelen. A LED falhoz valamennyi kábel, vezeték hiányzik. Az eszköz több éves beszerzésű, használt és működésképtelen állapotú. Az értékesítésre kerülő vagyoni elemeket az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára zálogjog terheli. Az eszközök részletes és tételes hibalistája a jelen pályázathoz mellékelt táblázatban található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Felszámolási eljárás kezdő időpontja:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Újra meghírdetések száma:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.06.08 - 12:00
2023.06.09 - 12:00
2023.06.24 - 12:00
2022.09.07 - 00:00
Nettó 24 700 000 Ft
Nettó 24 700 000 Ft
0
Fpk.364/2022
A3134082

Felszámoló adatai

Cégnév:
Divitas Capital Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.
Cégjegyzékszám:
01-09-359605

Adós adatai

Cégnév:
Héliosz Információtechnológiai és Műszaki Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2 em. 14
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-915374

Dokumentumok

2023.05.26 - 16:00
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 46), mint a(z) Héliosz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-915374, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2 em. 14) Fővárosi Törvényszék 51.Fpk.364/2022/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. május 25. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A3134082)
Az árverés kezdete: 2023. június 9. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. június 24. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): nettó 24 700 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: nettó 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 200 000 forint
200 millió forint és afelett: nettó 500 000 forint

Árverési előleg összege: nettó 600 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell letétbe megfizetnie átutalással a Divitas Capital Felszámoló Kft. CIB Bank Zrt-nél vezetett 10701214-72118052-51300009 számú bankszámlájára "Héliosz Kft "f. a." árverési előleg" közleménnyel. Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés hirdetményében megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési ajánlat megtétele előtt a megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési hirdetményt kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló a nyitva álló határidő lejártát megelőző 24 órával ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleget a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha az árverés eredményes, a felszámoló az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba beszámítja, a többi árverezőnek pedig az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az árverési előleget az árverező abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes árverező érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy nyertes árverező a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A licitáló az értékesítési eljárásban történő részvétellel tudomásul veszi, hogy a felszámoló kellékszavatosságot a pályázat tárgyára nem vállal.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában álló 494 db (összesen 247 m2 alapterületű) LED panel (500 mm x 1000 mm), valamint ehhez tartozó 3 db Data sending control system. A LED panelek közül a 487 db vezérlőegysége részben hiányos, ezért az működésképtelen. A LED falhoz valamennyi kábel, vezeték hiányzik. Az eszköz több éves beszerzésű, használt és működésképtelen állapotú. Az értékesítésre kerülő vagyoni elemeket az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára zálogjog terheli. Az eszközök részletes és tételes hibalistája a jelen pályázathoz mellékelt táblázatban található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 24 700 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: ledpanelek

Típus: Műszaki cikk
Állapot: Sérült/hiányos
Tehermentes: nem A vagyontárgyat az MFB Zrt. javára 113.510.135,- Ft tőke és járulékai erejéig zálogjog terheli.
Mennyisége: 497 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak a Baka Béla Kft 2600 Vác, Szent László u. 23. alatti telephelyén tekinthetők meg 2023.06.19. és 2023.06.21. napján 13:00-15:00 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre az Áfa törvény megfelelő rendelkezései az irányadóak. A vagyonelem vonatkozásában áfa fizetési kötelezettség áll fenn, mely az áfa adóalany esetében a 2007. évi CXXVII.tv. (áfa-tv) 142. §-a alapján fordított adózás alapján kerül felszámításra. Nem áfa adóalany (magánszemély) esetében az ajánlott nettó vételár után az általános forgalmi adót is meg kell fizetni. A becsérték az ÁFA összegét nem tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes licitáló a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásáig köteles átutalással a megfizetni a felszámoló 10701214-72118052-51300009 számlájára, melybe az árverési előleg összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés aláírását követő 10 napon köteles a vagyontárgy átvétele (birtokba vétele) érdekében eljárni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyoni elem első alkalommal kerül meghirdetésre. Amennyiben a minimál árat elérő, vagy meghaladó ajánlat nem érkezik, úgy a felszámoló az értékesítést megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek minősíti. Eredménytelen árverés esetén az árverési előleg teljes összegét felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalja. A felszámoló által megjelölt minimál ár nettó 24.700.000,- Ft, amely a becsérték 100 %-a.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A3134082/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

ledpanelek
Típus:
Műszaki cikk
Mennyiség:
497 db
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
A vagyontárgyat az MFB Zrt. javára 113.510.135,- Ft tőke és járulékai erejéig zálogjog terheli.

Ismertető

Az adós tulajdonában álló 494 db (összesen 247 m2 alapterületű) LED panel (500 mm x 1000 mm), valamint ehhez tartozó 3 db Data sending control system. A LED panelek közül a 487 db vezérlőegysége részben hiányos, ezért az működésképtelen. A LED falhoz valamennyi kábel, vezeték hiányzik. Az eszköz több éves beszerzésű, használt és működésképtelen állapotú. Az értékesítésre kerülő vagyoni elemeket az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára zálogjog terheli. Az eszközök részletes és tételes hibalistája a jelen pályázathoz mellékelt táblázatban található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Felszámolási eljárás kezdő időpontja:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Újra meghírdetések száma:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.06.08 - 12:00
2023.06.09 - 12:00
2023.06.24 - 12:00
2022.09.07 - 00:00
Nettó 24 700 000 Ft
Nettó 24 700 000 Ft
0
Fpk.364/2022
A3134082

Felszámoló adatai

Cégnév:
Divitas Capital Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.
Cégjegyzékszám:
01-09-359605

Adós adatai

Cégnév:
Héliosz Információtechnológiai és Műszaki Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2 em. 14
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-915374

Dokumentumok

2023.05.26 - 16:00
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 46), mint a(z) Héliosz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-915374, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2 em. 14) Fővárosi Törvényszék 51.Fpk.364/2022/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. május 25. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A3134082)
Az árverés kezdete: 2023. június 9. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. június 24. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): nettó 24 700 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: nettó 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 200 000 forint
200 millió forint és afelett: nettó 500 000 forint

Árverési előleg összege: nettó 600 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell letétbe megfizetnie átutalással a Divitas Capital Felszámoló Kft. CIB Bank Zrt-nél vezetett 10701214-72118052-51300009 számú bankszámlájára "Héliosz Kft "f. a." árverési előleg" közleménnyel. Az árverési előleg befizetését a felszámoló az árverés hirdetményében megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési ajánlat megtétele előtt a megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési hirdetményt kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló a nyitva álló határidő lejártát megelőző 24 órával ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleget a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha az árverés eredményes, a felszámoló az árverési előleget az árverés nyertesénél a vételárba beszámítja, a többi árverezőnek pedig az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az árverési előleget az árverező abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes árverező érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy nyertes árverező a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A licitáló az értékesítési eljárásban történő részvétellel tudomásul veszi, hogy a felszámoló kellékszavatosságot a pályázat tárgyára nem vállal.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában álló 494 db (összesen 247 m2 alapterületű) LED panel (500 mm x 1000 mm), valamint ehhez tartozó 3 db Data sending control system. A LED panelek közül a 487 db vezérlőegysége részben hiányos, ezért az működésképtelen. A LED falhoz valamennyi kábel, vezeték hiányzik. Az eszköz több éves beszerzésű, használt és működésképtelen állapotú. Az értékesítésre kerülő vagyoni elemeket az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára zálogjog terheli. Az eszközök részletes és tételes hibalistája a jelen pályázathoz mellékelt táblázatban található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 24 700 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: ledpanelek

Típus: Műszaki cikk
Állapot: Sérült/hiányos
Tehermentes: nem A vagyontárgyat az MFB Zrt. javára 113.510.135,- Ft tőke és járulékai erejéig zálogjog terheli.
Mennyisége: 497 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak a Baka Béla Kft 2600 Vác, Szent László u. 23. alatti telephelyén tekinthetők meg 2023.06.19. és 2023.06.21. napján 13:00-15:00 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre az Áfa törvény megfelelő rendelkezései az irányadóak. A vagyonelem vonatkozásában áfa fizetési kötelezettség áll fenn, mely az áfa adóalany esetében a 2007. évi CXXVII.tv. (áfa-tv) 142. §-a alapján fordított adózás alapján kerül felszámításra. Nem áfa adóalany (magánszemély) esetében az ajánlott nettó vételár után az általános forgalmi adót is meg kell fizetni. A becsérték az ÁFA összegét nem tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes licitáló a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásáig köteles átutalással a megfizetni a felszámoló 10701214-72118052-51300009 számlájára, melybe az árverési előleg összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés aláírását követő 10 napon köteles a vagyontárgy átvétele (birtokba vétele) érdekében eljárni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyoni elem első alkalommal kerül meghirdetésre. Amennyiben a minimál árat elérő, vagy meghaladó ajánlat nem érkezik, úgy a felszámoló az értékesítést megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek minősíti. Eredménytelen árverés esetén az árverési előleg teljes összegét felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalja. A felszámoló által megjelölt minimál ár nettó 24.700.000,- Ft, amely a becsérték 100 %-a.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A3134082/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.