Eljárás részletei

Építőipari gépek, berendezések
0 tétel

Árverés - SCB Magasépítő Kft. "f.a."

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Az árverésre 0 db licitáló nyújtott be ajánlatot.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELEN

Ismertető

az eszközök az árverésen csak egy tételben kerülnek értékesítésre: - építőipari konténer (13m2-es) - bolygókerekes kocsi - Kango vésőgép - Kapálógép - zsaluanyagnak való fenyő fűrészáru
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.28 - 10:00
2015.06.12 - 14:00
Nettó 631 250 Ft
Nettó 320 000 Ft
31.Fpk.01-12-011892
A31264

Felszámoló adatai

Cégnév:
INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1024 Budapest,, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-561904

Adós adatai

Cégnév:
SCB Magasépítő Kft. "f.a."
Székhely:
1145 Budapest, Thököly út 105-107.
Cégjegyzékszám:
01-09-918042

Dokumentumok

2015.06.15 - 15:07
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 31.Fpk.01-12-011892 ügyszámú árverés, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a SCB Magasépítő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-918042, székhely: 1145 Budapest, Thököly út 105-107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az árverésre 0 db licitáló nyújtott be ajánlatot.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.12 - 14:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 31.Fpk.01-12-011892 ügyszámú árverés 2015. június 12. 14 óra 00 perckor, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a SCB Magasépítő Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-918042, székhely: 1145 Budapest, Thököly út 105-107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.28 - 10:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 31.Fpk.01-12-011892 ügyszámú árverés 2015. május 28. 10 óra 00 perckor, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a SCB Magasépítő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-918042, székhely: 1145 Budapest, Thököly út 105-107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A31264.
2015.05.15 - 10:01
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..), mint a(z) SCB Magasépítő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-918042, székhely: 1145 Budapest, Thököly út 105-107.) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.01-12-011892/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A31264)
Az árverés kezdete:
2015. május 28. 10 óra 00 perc
Az árverés vége:
2015. június 12. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
320 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 16 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyakra az árverezhet, aki az árverési előleget, a becsérték 5%-át, legkésőbb az árverés lezárásáig, 2015. június 12. 14 óra 00 percig átutalással az INVEST ALMANACH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10486487-49020014. számú számlájára átutalással megfizette oly módon, hogy az az összeg árverés végéig a számlára megérkezzen. Közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: „SCB Magasépítő Kft. „f.a.” árverési előleg”.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított nyolc napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

az eszközök az árverésen csak egy tételben kerülnek értékesítésre:

- építőipari konténer (13m2-es)
- bolygókerekes kocsi
- Kango vésőgép
- Kapálógép
- zsaluanyagnak való fenyő fűrészáru

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 631 250 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak megtekinthetők 2015. május 27-én, 12 óra 00 perc és 13 óra 00 perc között. Az ingóságok megtekintésének helye: 2141 Csömör, Rét u. 0141/72. hrsz. Amennyiben a megjelölt időpont nem megfelelő, előzetes egyeztetést követően van lehetőség a megtekintésre. Információ kérhető Papp Zsuzsanna felszámolóbiztostól a 06-1-785-35-45-ös telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötését követően haladéktalanul. A felszámoló tájékoztatja az árverésben résztvevőket, hogy az árverés során a hatályos áfatörvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján, általános forgalmiadó-alanyok között a fordított adófizetés szabályait kell alkalmazni, amely szerint az adót a vevő fizeti meg, egyéb esetben a vételárat az ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. Tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet, kivéve a Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltakat.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés lezárása és értékelése utáni 13 munkanapot követően.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az ingóságok birtokbavételének feltétele. A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről, az ingóságok átvételéről és elszállításáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak megtekintett állapotban kerülnek árverésre. A felszámoló a fel nem tüntetett, esetleges látható vagy rejtett hibákért a felelősséget kizárja.
Az árverést az nyeri aki a licit lezárása előtt a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot teszi.
Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.)Korm. rendelet előírásai szerint kerül sor. elővásárlási jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A31264/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

az eszközök az árverésen csak egy tételben kerülnek értékesítésre: - építőipari konténer (13m2-es) - bolygókerekes kocsi - Kango vésőgép - Kapálógép - zsaluanyagnak való fenyő fűrészáru
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.28 - 10:00
2015.06.12 - 14:00
Nettó 631 250 Ft
Nettó 320 000 Ft
31.Fpk.01-12-011892
A31264

Felszámoló adatai

Cégnév:
INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1024 Budapest,, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-561904

Adós adatai

Cégnév:
SCB Magasépítő Kft. "f.a."
Székhely:
1145 Budapest, Thököly út 105-107.
Cégjegyzékszám:
01-09-918042

Dokumentumok

2015.06.15 - 15:07
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 31.Fpk.01-12-011892 ügyszámú árverés, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a SCB Magasépítő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-918042, székhely: 1145 Budapest, Thököly út 105-107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az árverésre 0 db licitáló nyújtott be ajánlatot.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.12 - 14:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 31.Fpk.01-12-011892 ügyszámú árverés 2015. június 12. 14 óra 00 perckor, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a SCB Magasépítő Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-918042, székhely: 1145 Budapest, Thököly út 105-107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.28 - 10:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 31.Fpk.01-12-011892 ügyszámú árverés 2015. május 28. 10 óra 00 perckor, a INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..) felszámoló által a SCB Magasépítő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-918042, székhely: 1145 Budapest, Thököly út 105-107.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A31264.
2015.05.15 - 10:01
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) INVEST ALMANACH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-561904, székhely: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest,, Lövőház utca 16..), mint a(z) SCB Magasépítő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-918042, székhely: 1145 Budapest, Thököly út 105-107.) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.01-12-011892/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A31264)
Az árverés kezdete:
2015. május 28. 10 óra 00 perc
Az árverés vége:
2015. június 12. 14 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
320 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 16 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyakra az árverezhet, aki az árverési előleget, a becsérték 5%-át, legkésőbb az árverés lezárásáig, 2015. június 12. 14 óra 00 percig átutalással az INVEST ALMANACH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10486487-49020014. számú számlájára átutalással megfizette oly módon, hogy az az összeg árverés végéig a számlára megérkezzen. Közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: „SCB Magasépítő Kft. „f.a.” árverési előleg”.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított nyolc napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

az eszközök az árverésen csak egy tételben kerülnek értékesítésre:

- építőipari konténer (13m2-es)
- bolygókerekes kocsi
- Kango vésőgép
- Kapálógép
- zsaluanyagnak való fenyő fűrészáru

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 631 250 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak megtekinthetők 2015. május 27-én, 12 óra 00 perc és 13 óra 00 perc között. Az ingóságok megtekintésének helye: 2141 Csömör, Rét u. 0141/72. hrsz. Amennyiben a megjelölt időpont nem megfelelő, előzetes egyeztetést követően van lehetőség a megtekintésre. Információ kérhető Papp Zsuzsanna felszámolóbiztostól a 06-1-785-35-45-ös telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötését követően haladéktalanul. A felszámoló tájékoztatja az árverésben résztvevőket, hogy az árverés során a hatályos áfatörvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján, általános forgalmiadó-alanyok között a fordított adófizetés szabályait kell alkalmazni, amely szerint az adót a vevő fizeti meg, egyéb esetben a vételárat az ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. Tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet, kivéve a Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltakat.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés lezárása és értékelése utáni 13 munkanapot követően.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az ingóságok birtokbavételének feltétele. A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről, az ingóságok átvételéről és elszállításáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak megtekintett állapotban kerülnek árverésre. A felszámoló a fel nem tüntetett, esetleges látható vagy rejtett hibákért a felelősséget kizárja.
Az árverést az nyeri aki a licit lezárása előtt a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot teszi.
Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.)Korm. rendelet előírásai szerint kerül sor. elővásárlási jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A31264/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.