Eljárás részletei

Hasbro (YO-KAI Watch) készlet (érme, karkötő, dosszié, kártya, ajándék szappan)
5 tétel

Árverés - Bravo Candy Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."

Eredménytelenítés ideje
2023.04.06 - 12:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Hasbro (YO-KAI Watch) készlet (érme, karkötő, dosszié, kártya, ajándék szappan)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.04.06 - 12:00
2023.04.07 - 12:00
2023.04.22 - 12:00
Nettó 4 400 000 Ft
Nettó 4 400 000 Ft
20.Fpk.1438/2022
A3006346

Felszámoló adatai

Cégnév:
Optimum Trust Vagyonkezelő Kft.
Székhely:
1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-277068

Adós adatai

Cégnév:
Bravo Candy Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1212 Budapest, Széchenyi utca 92. B ép.
Cégjegyzékszám:
01 09 296264

Dokumentumok

2023.04.06 - 12:00
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 20.Fpk.1438/2022 ügyszámú árverés, a Optimum Trust Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-277068, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1, levelezési cím: 6725 Szeged, Rákóczi utca 14. fszt em. 1) felszámoló által a Bravo Candy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 296264, székhely: 1212 Budapest, Széchenyi utca 92. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.03.23 - 09:49
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Optimum Trust Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-277068, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1, levelezési cím: 6725 Szeged, Rákóczi utca 14. fszt em. 1), mint a(z) Bravo Candy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 296264, székhely: 1212 Budapest, Széchenyi utca 92. B ép.) Fővárosi Törvényszék 20.Fpk.1438/2022/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 23. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A3006346)
Az árverés kezdete: 2023. április 7. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. április 22. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): nettó 4 400 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: nettó 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 200 000 forint
200 millió forint és afelett: nettó 500 000 forint

Árverési előleg összege: nettó 220 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett vagyontárgyakra az licitálhat, aki az ajánlati biztosítékot megfizeti az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára úgy, hogy annak legkésőbb az hirdetményben megjelölt, a árverés kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkezzen. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, az értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát, valamint a „Bravo Candy Kft. f.a. árverési előleg” megjegyzést. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az árverési előleget elveszíti. Az árverési előlegre a Cstv-ben, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben leírtak és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A nem nyertes licitálók részére az árverés kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni az árverési előleget. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Hasbro (YO-KAI Watch) készlet (érme, karkötő, dosszié, kártya, ajándék szappan)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 4 400 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hasbro Gyűjthető érme

Típus: Játék
Tehermentes: igen
Mennyisége: 127 224 db

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hasbro Gyűjtő dosszié

Típus: Játék
Tehermentes: igen
Mennyisége: 18 948 db

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hasbro dekor karkötő

Típus: Játék
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 968 db

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hasbro gyűjthető kártya

Típus: Játék
Tehermentes: igen
Mennyisége: 6 456 db

5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Díszdobozos ajándék szappan

Típus: Egyéb
Tehermentes: igen
Mennyisége: 3 204 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak megtekintésének időpontját és helyszínét az EÉR felületén a hozzászólások között tesszük közzé ilyen irányú kérés esetén. A vagyontárgyakat az EÉR-en keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. Az árveréssel kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. Természetes személy pályázó esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéskor átutalással az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés lezárását követő 15 napon belül. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha az az EÉR Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a).

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes licitáló a megvásárolt ingóság birtokbavételéről, elszállításáról a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok első alkalommal kerülnek meghirdetésre. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha nem érkezik az árverési feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén azt visszavonhatja/érvénytelenítheti. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A3006346/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 5 db (1 - 3)

Hasbro Gyűjthető érme
Típus:
Játék
Mennyiség:
127224 db
Tehermentes:
Igen
Hasbro Gyűjtő dosszié
Típus:
Játék
Mennyiség:
18948 db
Tehermentes:
Igen
Hasbro dekor karkötő
Típus:
Játék
Mennyiség:
1968 db
Tehermentes:
Igen
1
2

Ismertető

Hasbro (YO-KAI Watch) készlet (érme, karkötő, dosszié, kártya, ajándék szappan)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.04.06 - 12:00
2023.04.07 - 12:00
2023.04.22 - 12:00
Nettó 4 400 000 Ft
Nettó 4 400 000 Ft
20.Fpk.1438/2022
A3006346

Felszámoló adatai

Cégnév:
Optimum Trust Vagyonkezelő Kft.
Székhely:
1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-277068

Adós adatai

Cégnév:
Bravo Candy Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1212 Budapest, Széchenyi utca 92. B ép.
Cégjegyzékszám:
01 09 296264

Dokumentumok

2023.04.06 - 12:00
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 20.Fpk.1438/2022 ügyszámú árverés, a Optimum Trust Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-277068, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1, levelezési cím: 6725 Szeged, Rákóczi utca 14. fszt em. 1) felszámoló által a Bravo Candy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 296264, székhely: 1212 Budapest, Széchenyi utca 92. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.03.23 - 09:49
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Optimum Trust Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-277068, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1, levelezési cím: 6725 Szeged, Rákóczi utca 14. fszt em. 1), mint a(z) Bravo Candy Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 296264, székhely: 1212 Budapest, Széchenyi utca 92. B ép.) Fővárosi Törvényszék 20.Fpk.1438/2022/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 23. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A3006346)
Az árverés kezdete: 2023. április 7. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. április 22. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): nettó 4 400 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: nettó 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 200 000 forint
200 millió forint és afelett: nettó 500 000 forint

Árverési előleg összege: nettó 220 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett vagyontárgyakra az licitálhat, aki az ajánlati biztosítékot megfizeti az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára úgy, hogy annak legkésőbb az hirdetményben megjelölt, a árverés kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkezzen. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, az értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát, valamint a „Bravo Candy Kft. f.a. árverési előleg” megjegyzést. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az árverési előleget elveszíti. Az árverési előlegre a Cstv-ben, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben leírtak és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A nem nyertes licitálók részére az árverés kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni az árverési előleget. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Hasbro (YO-KAI Watch) készlet (érme, karkötő, dosszié, kártya, ajándék szappan)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 4 400 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hasbro Gyűjthető érme

Típus: Játék
Tehermentes: igen
Mennyisége: 127 224 db

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hasbro Gyűjtő dosszié

Típus: Játék
Tehermentes: igen
Mennyisége: 18 948 db

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hasbro dekor karkötő

Típus: Játék
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 968 db

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hasbro gyűjthető kártya

Típus: Játék
Tehermentes: igen
Mennyisége: 6 456 db

5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Díszdobozos ajándék szappan

Típus: Egyéb
Tehermentes: igen
Mennyisége: 3 204 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak megtekintésének időpontját és helyszínét az EÉR felületén a hozzászólások között tesszük közzé ilyen irányú kérés esetén. A vagyontárgyakat az EÉR-en keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. Az árveréssel kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. Természetes személy pályázó esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéskor átutalással az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés lezárását követő 15 napon belül. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha az az EÉR Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a).

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes licitáló a megvásárolt ingóság birtokbavételéről, elszállításáról a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok első alkalommal kerülnek meghirdetésre. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha nem érkezik az árverési feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén azt visszavonhatja/érvénytelenítheti. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A3006346/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.