Eljárás részletei

CASE 695ST tip. rakodógép
1 tétel

Árverés - CSIKÓS-BOTOS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

Kikiáltási ár
Nettó 19 460 000 Ft
Licitlépcső
Nettó 200 000 Ft

AZ ÁRVERÉS MEGHIRDETVE

Ismertető

CASE 695ST tip. rakodógép
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.03.30 - 12:00
2023.03.31 - 12:00
2023.04.15 - 12:00
Nettó 27 800 000 Ft
Nettó 19 460 000 Ft
10.Fpk.117/2022
A2994852

Felszámoló adatai

Cégnév:
Optimum Trust Vagyonkezelő Kft.
Székhely:
1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-277068

Adós adatai

Cégnév:
CSIKÓS-BOTOS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
5321 Kunmadaras, Bem József utca 13.
Cégjegyzékszám:
16 09 015231

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.16 - 09:33
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Optimum Trust Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-277068, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1, levelezési cím: 6725 Szeged, Rákóczi utca 14. fszt em. 1), mint a(z) CSIKÓS-BOTOS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 015231, székhely: 5321 Kunmadaras, Bem József utca 13.) Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.117/2022. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 16. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2994852)
Az árverés kezdete: 2023. március 31. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. április 15. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): nettó 19 460 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: nettó 30 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 50 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 300 000 forint
200 millió forint és afelett: nettó 2 millió forint

Árverési előleg összege: nettó 1 034 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett vagyontárgyakra az licitálhat, aki az ajánlati biztosítékot megfizeti az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára úgy, hogy annak legkésőbb az hirdetményben megjelölt, a árverés kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkezzen. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, az értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát, valamint a „Csikós-Botos Kft. f.a. árverési előleg” megjegyzést. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az árverési előleget elveszíti. Az árverési előlegre a Cstv-ben, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben leírtak és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A nem nyertes licitálók részére az árverés kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni az árverési előleget. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

CASE 695ST tip. rakodógép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 27 800 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: CASE 695ST

Típus: Ipari gép
Gyártmány: CASE
Gyártási idő: 2021. január 1.
Állapot: Kítűnő
Tehermentes: nem MFB Zrt. (jelzálog)
Mennyisége: 1 db
Becsérték: nettó 27 800 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgy megtekintésének időpontját és helyszínét az EÉR felületén a hozzászólások között tesszük közzé ilyen irányú kérés esetén. A vagyontárgyat az EÉR-en keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. Az árveréssel kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. Természetes személy pályázó esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéskor átutalással az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés lezárását követő 15 napon belül. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha az az EÉR Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a).

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tulajdonba, birtokba adás – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott feltételek mellett – kizárólag a teljes vételár megfizetését követően történik meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóság második alkalommal kerül meghirdetésre. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha nem érkezik az árverési feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén azt visszavonhatja/érvénytelenítheti. A felszámoló kijelenti, hogy az árverési eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2)bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2994852/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2023.03.20 - 19:02A2994852F1528 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Szeretnénk megtekinteni a pályázatban szereplő gépet! Mikir és hol lehet? Válaszát előre is köszönöm! Üdv;

2023.03.22 - 09:07Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Megtekintésre a felszámoló az árverés időtartama alatt (2023.03.31.-2023.04.15.) 1 alkalommal biztosít lehetőséget, melynek helyét és időpontját ezen a felületen fogja közzétenni. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

Tételek 1 db (1)

CASE 695ST
Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
CASE
Gyártási idő:
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Kitűnő
Becsérték:
Nettó 27 800 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
MFB Zrt. (jelzálog)

Ismertető

CASE 695ST tip. rakodógép
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.03.30 - 12:00
2023.03.31 - 12:00
2023.04.15 - 12:00
Nettó 27 800 000 Ft
Nettó 19 460 000 Ft
10.Fpk.117/2022
A2994852

Felszámoló adatai

Cégnév:
Optimum Trust Vagyonkezelő Kft.
Székhely:
1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-277068

Adós adatai

Cégnév:
CSIKÓS-BOTOS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
5321 Kunmadaras, Bem József utca 13.
Cégjegyzékszám:
16 09 015231

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.16 - 09:33
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Optimum Trust Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-277068, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1, levelezési cím: 6725 Szeged, Rákóczi utca 14. fszt em. 1), mint a(z) CSIKÓS-BOTOS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 015231, székhely: 5321 Kunmadaras, Bem József utca 13.) Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.117/2022. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 16. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2994852)
Az árverés kezdete: 2023. március 31. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. április 15. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): nettó 19 460 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: nettó 30 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 50 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 200 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 300 000 forint
200 millió forint és afelett: nettó 2 millió forint

Árverési előleg összege: nettó 1 034 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett vagyontárgyakra az licitálhat, aki az ajánlati biztosítékot megfizeti az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára úgy, hogy annak legkésőbb az hirdetményben megjelölt, a árverés kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkezzen. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, az értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát, valamint a „Csikós-Botos Kft. f.a. árverési előleg” megjegyzést. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az árverési előleget elveszíti. Az árverési előlegre a Cstv-ben, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben leírtak és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A nem nyertes licitálók részére az árverés kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni az árverési előleget. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

CASE 695ST tip. rakodógép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 27 800 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: CASE 695ST

Típus: Ipari gép
Gyártmány: CASE
Gyártási idő: 2021. január 1.
Állapot: Kítűnő
Tehermentes: nem MFB Zrt. (jelzálog)
Mennyisége: 1 db
Becsérték: nettó 27 800 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgy megtekintésének időpontját és helyszínét az EÉR felületén a hozzászólások között tesszük közzé ilyen irányú kérés esetén. A vagyontárgyat az EÉR-en keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. Az árveréssel kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. Természetes személy pályázó esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéskor átutalással az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés lezárását követő 15 napon belül. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha az az EÉR Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a).

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tulajdonba, birtokba adás – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott feltételek mellett – kizárólag a teljes vételár megfizetését követően történik meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóság második alkalommal kerül meghirdetésre. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha nem érkezik az árverési feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén azt visszavonhatja/érvénytelenítheti. A felszámoló kijelenti, hogy az árverési eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2)bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2994852/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2023.03.20 - 19:02A2994852F1528 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Szeretnénk megtekinteni a pályázatban szereplő gépet! Mikir és hol lehet? Válaszát előre is köszönöm! Üdv;

2023.03.22 - 09:07Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Megtekintésre a felszámoló az árverés időtartama alatt (2023.03.31.-2023.04.15.) 1 alkalommal biztosít lehetőséget, melynek helyét és időpontját ezen a felületen fogja közzétenni. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos