Eljárás részletei

gépjárművek
2 tétel

Árverés - AP-FI TRANS Teherfuvarozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."

Becsérték
Nettó 14 200 000 Ft
Kikiáltási ár
Nettó 14 200 000 Ft
Licitlépcső
Nettó 50 000 Ft
Az árverés aktiválásra vár. Amennyiben a jelentkezése sikeres volt, a kezdő időpontot követően tud majd licitálni.

AZ ÁRVERÉS AKTIVÁLÁSRA VÁR

Ismertető

Gépjárművek
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.03.23 - 12:00
2023.03.24 - 12:00
2023.04.08 - 13:00
Nettó 14 200 000 Ft
Nettó 14 200 000 Ft
12.Fpk.229/2022
A2994796

Felszámoló adatai

Cégnév:
Optimum Trust Vagyonkezelő Kft.
Székhely:
1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-277068

Adós adatai

Cégnév:
AP-FI TRANS Teherfuvarozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
9142 Rábapatona, Arany J utca 49.
Cégjegyzékszám:
08 09 009859

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.09 - 10:05
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Optimum Trust Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-277068, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1, levelezési cím: 6725 Szeged, Rákóczi utca 14. fszt em. 1), mint a(z) AP-FI TRANS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 009859, székhely: 9142 Rábapatona, Arany J utca 49.) Győri Törvényszék 12.Fpk.229/2022/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 9. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2994796)
Az árverés kezdete: 2023. március 24. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. április 8. 13 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 14 200 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 626 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett vagyontárgyakra az licitálhat, aki az ajánlati biztosítékot megfizeti az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára úgy, hogy annak legkésőbb az hirdetményben megjelölt, a árverés kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkezzen. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, az értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát, valamint a „AP-FI Trans Kft. f.a. árverési előleg” megjegyzést. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az árverési előleget elveszíti. Az árverési előlegre a Cstv-ben, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben leírtak és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A nem nyertes licitálók részére az árverés kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni az árverési előleget. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Gépjárművek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 14 200 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: WIELTON

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 4 800 000 forint

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: SCANIA

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 9 400 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak megtekintésének időpontját és helyszínét az EÉR felületén a hozzászólások között tesszük közzé ilyen irányú kérés esetén. A vagyontárgyakat az EÉR-en keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. Az árveréssel kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. Természetes személy pályázó esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéskor átutalással az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés lezárását követő 15 napon belül. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha az az EÉR Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a).

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tulajdonba, birtokba adás – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott feltételek mellett – kizárólag a teljes vételár megfizetését követően történik meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok első alkalommal kerülnek meghirdetésre. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha nem érkezik az árverési feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén azt visszavonhatja/érvénytelenítheti. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2994796/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2023.03.14 - 08:45A2994796F7014 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Szeretnék időpontot egyeztetni a tételek megtekintésére.

2023.03.16 - 09:36Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Megtekintésre a felszámoló az árverés időtartama alatt (2023.03.24.-2023.04.08.) 1 alkalommal biztosít lehetőséget, melynek helyét és időpontját ezen a felületen fogja közzétenni. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

2023.03.09 - 11:24A2994796F5573 kommentje

L

Tételek 2 db (1 - 2)

WIELTON
Típus:
Jármű
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 4 800 000 Ft
Tehermentes:
Igen
SCANIA
Típus:
Jármű
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 9 400 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Gépjárművek
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.03.23 - 12:00
2023.03.24 - 12:00
2023.04.08 - 13:00
Nettó 14 200 000 Ft
Nettó 14 200 000 Ft
12.Fpk.229/2022
A2994796

Felszámoló adatai

Cégnév:
Optimum Trust Vagyonkezelő Kft.
Székhely:
1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-277068

Adós adatai

Cégnév:
AP-FI TRANS Teherfuvarozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
9142 Rábapatona, Arany J utca 49.
Cégjegyzékszám:
08 09 009859

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.09 - 10:05
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Optimum Trust Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-277068, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2. A ép. fszt em. 1, levelezési cím: 6725 Szeged, Rákóczi utca 14. fszt em. 1), mint a(z) AP-FI TRANS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 009859, székhely: 9142 Rábapatona, Arany J utca 49.) Győri Törvényszék 12.Fpk.229/2022/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 9. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2994796)
Az árverés kezdete: 2023. március 24. 12 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. április 8. 13 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 14 200 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 626 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett vagyontárgyakra az licitálhat, aki az ajánlati biztosítékot megfizeti az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára úgy, hogy annak legkésőbb az hirdetményben megjelölt, a árverés kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkezzen. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, az értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát, valamint a „AP-FI Trans Kft. f.a. árverési előleg” megjegyzést. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az árverési előleget elveszíti. Az árverési előlegre a Cstv-ben, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben leírtak és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes licitáló árverési előlege a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A nem nyertes licitálók részére az árverés kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni az árverési előleget. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Gépjárművek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 14 200 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: WIELTON

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 4 800 000 forint

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: SCANIA

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 9 400 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak megtekintésének időpontját és helyszínét az EÉR felületén a hozzászólások között tesszük közzé ilyen irányú kérés esetén. A vagyontárgyakat az EÉR-en keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. Az árveréssel kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. Természetes személy pályázó esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéskor átutalással az Optimum Trust Vagyonkezelő Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-13230227-00024903 számú letéti bankszámlájára kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés lezárását követő 15 napon belül. Az értékesítő az Adásvételi szerződést akkor kötheti meg a nyertes licitálóval, ha az az EÉR Működtetőt megillető – az EÉR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – jutalék megfizetését igazolja (a nettó vételár 1%-a).

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tulajdonba, birtokba adás – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott feltételek mellett – kizárólag a teljes vételár megfizetését követően történik meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok első alkalommal kerülnek meghirdetésre. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha nem érkezik az árverési feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén azt visszavonhatja/érvénytelenítheti. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2994796/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2023.03.14 - 08:45A2994796F7014 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Szeretnék időpontot egyeztetni a tételek megtekintésére.

2023.03.16 - 09:36Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Megtekintésre a felszámoló az árverés időtartama alatt (2023.03.24.-2023.04.08.) 1 alkalommal biztosít lehetőséget, melynek helyét és időpontját ezen a felületen fogja közzétenni. Üdvözlettel: Felszámolóbiztos

2023.03.09 - 11:24A2994796F5573 kommentje

L