Eljárás részletei

Sunseeker 34m Yacht típusú yacht (Cassiopeia)
1 tétel

Árverés - AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. "f.a."

Eredménytelenítés ideje
2023.02.15 - 16:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A felszámoló ezúton hirdeti meg adós tulajdonában álló Sunseeker 34m Yacht típusú yacht (Cassiopeia) ingóságát.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.15 - 16:00
2023.02.16 - 16:00
2023.03.03 - 16:00
Nettó 1 000 000 000 Ft
Nettó 1 000 000 000 Ft
4.Fpk.226.
A2871089

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
2700 Cegléd, Kút utca 14..
Cégjegyzékszám:
13-09-163202

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltésevagyonelem bemutatása
2023.02.15 - 16:00
Az árverés eredménytelen
Közlemény

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.226. ügyszámú árverés, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-163202, székhely: 2700 Cegléd, Kút utca 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.27 - 15:12
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-163202, székhely: 2700 Cegléd, Kút utca 14..) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.226/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2871089)
Az árverés kezdete: 2023. február 16. 16 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. március 3. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 1 000 000 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 30 000 000 forint , vagy 75 000 euró

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg az árverés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, azaz 2023.02.15. 15:59 óráig jóváírásra kell, hogy kerüljön az AQUARIUS-AQUA Kft. "felszámolás alatt" UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000006-15700016 számú /EUR/ (IBAN: HU87 1091 8001 0000 0006 1570 0016, SWIFT: BACXHUHB) vagy 10918001-00000006-15700009 számú /HUF/ (IBAN: HU82 1091 8001 0000 0006 1570 0009, SWIFT: BACXHUHB) számlájára. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlára érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az licitáláson történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

A felszámoló ezúton hirdeti meg adós tulajdonában álló Sunseeker 34m Yacht típusú yacht (Cassiopeia) ingóságát.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 000 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Sunseeker 34m Yacht típusú yacht (Cassiopeia)

Típus: Egyéb
Állapot: Újszerű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 000 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem 2023.02.01., 2023.02.08. és 2023.02.14. napokon 12-17 óráig tekinthetők meg Horvátországban, Trogir városában. A megtekintés feltétele, hogy a fenti időpontokra a licitáló az EÉR felületén részvételi szándékát legalább 48 órával korábban előzetesen jelezze.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányárak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megfizetett árverési előleg összegén felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell átutalással megfizetni az AQUARIUS-AQUA Kft. "felszámolás alatt" UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000006-15700016 számú /EUR/ (IBAN: HU87 1091 8001 0000 0006 1570 0016, SWIFT: BACXHUHB) vagy 10918001-00000006-15700009 számú /HUF/ (IBAN: HU82 1091 8001 0000 0006 1570 0009, SWIFT: BACXHUHB)számlájára. A teljes vételár 10%-a foglalónak minősül, melybe a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg beszámításra kerül. A Cstv. 49.§ (4) bekezdésének rendelkezései alapján – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésének rendelkezéseinek kivételével – a tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert licitálóval az eredményhirdetést követően számított 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitáló a licit megtételével magára nézve kötelezőnek fogad el.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás, a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik. Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított ajánlattevő közös megegyezéssel eltérhetnek. A vagyonelem(ek) elszállíttatása a birtokátruházástól számított 30 napon belül a nyertes ajánlattevő feladata, az ezzel kapcsolatos minden nemű költségek nyertes ajánlattevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. Az értékesítésre felkínált vagyontárgy(ak)ra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgy(ak) a megtekintésre biztosított állapotában kerül(nek) értékesítésre. A licitálóknak az érvényes licitáláshoz és a licitek érvényességének elfogadásához – az árverési előleg EÉR rendszerbe történő feltöltésével együtt ZIP fájlba csomagolva – be kell nyújtaniuk: természetes személy esetében a licitáló nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, nyilatkozatot 90 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról, a vételár fedezetének igazolását, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a licitáló nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) hiteles aláírási címpéldányát, nyilatkozatot 90 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról. A felszámoló az árverés végétől számított 20 napon belül a liciteket értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül, és az értékeléssel egyidejűleg, az eredményhirdetést tartalmazó jegyzőkönyvvel az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületére feltöltésre kerül. A megtett liciteket lefelé utóbb módosítani nem lehet. Az árverést a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és új árverést írhat ki. Az árverésen nyertessé nyilvánított ajánlattevő a licit benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződés elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vételár alapul vételével számítottan 1 %+ÁFA. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő licitáló köteles megfizetni. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes árverés esetén a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg, a kikötésre kerülő foglaló részeként a vételárba beszámításra kerül. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverési előleg – amennyiben az árverési előleget nem az ajánlattevő (licitáló), hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utóbb az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag az ajánlattevővel (licitálóval) szemben érvényesítheti bárminemű igényét az árverési előleg vonatkozásában. Ha az árverés eredménytelen, a befizetett előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett árverési előleg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyamkülönbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség a licitálót terheli. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a fentiekben írtak szerint a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép. A befizetésekre vonatkozó hirdetményi feltételek és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleg visszautalásra kerül. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. Jelen hirdetmény a vagyonelem(ek) első értékesítési felhívása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2871089/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2023.02.12 - 09:32A2871089F4358 kommentje

Megvan, köszönöm, 14.-én ott leszek.

2023.02.13 - 15:38Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A holnapi napon (2023.02.14.) 12-17 óra között biztosítjuk az értékesíteni kívánt vagyontárgy megtekintési lehetőségét. Mivel kollégánk Budapestről megy a helyszínre, kérem, hogy a részletek egyeztetése végett elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) az info@nrn.hu címre előzetesen megküldeni szíveskedjék. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.12 - 09:30A2871089F4358 kommentje

T. felszámoló! Mikor lehet megtekinteni? Szeretnék elérhetőséget kérni egyeztetésre.

2023.02.13 - 15:39Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A holnapi napon (2023.02.14.) 12-17 óra között biztosítjuk az értékesíteni kívánt vagyontárgy megtekintési lehetőségét. Mivel kollégánk Budapestről megy a helyszínre, kérem, hogy a részletek egyeztetése végett elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) az info@nrn.hu címre előzetesen megküldeni szíveskedjék. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.03 - 10:56A2871089F3158 kommentje

L

Tételek 1 db (1)

Sunseeker 34m Yacht típusú yacht (Cassiopeia)
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
hajó
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Újszerű
Becsérték:
Nettó 1 000 000 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

A felszámoló ezúton hirdeti meg adós tulajdonában álló Sunseeker 34m Yacht típusú yacht (Cassiopeia) ingóságát.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.15 - 16:00
2023.02.16 - 16:00
2023.03.03 - 16:00
Nettó 1 000 000 000 Ft
Nettó 1 000 000 000 Ft
4.Fpk.226.
A2871089

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
2700 Cegléd, Kút utca 14..
Cégjegyzékszám:
13-09-163202

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltésevagyonelem bemutatása
2023.02.15 - 16:00
Az árverés eredménytelen
Közlemény

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.226. ügyszámú árverés, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-163202, székhely: 2700 Cegléd, Kút utca 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.27 - 15:12
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-163202, székhely: 2700 Cegléd, Kút utca 14..) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.226/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2871089)
Az árverés kezdete: 2023. február 16. 16 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. március 3. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 1 000 000 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 30 000 000 forint , vagy 75 000 euró

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg az árverés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, azaz 2023.02.15. 15:59 óráig jóváírásra kell, hogy kerüljön az AQUARIUS-AQUA Kft. "felszámolás alatt" UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000006-15700016 számú /EUR/ (IBAN: HU87 1091 8001 0000 0006 1570 0016, SWIFT: BACXHUHB) vagy 10918001-00000006-15700009 számú /HUF/ (IBAN: HU82 1091 8001 0000 0006 1570 0009, SWIFT: BACXHUHB) számlájára. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlára érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az licitáláson történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

A felszámoló ezúton hirdeti meg adós tulajdonában álló Sunseeker 34m Yacht típusú yacht (Cassiopeia) ingóságát.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 000 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Sunseeker 34m Yacht típusú yacht (Cassiopeia)

Típus: Egyéb
Állapot: Újszerű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 000 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem 2023.02.01., 2023.02.08. és 2023.02.14. napokon 12-17 óráig tekinthetők meg Horvátországban, Trogir városában. A megtekintés feltétele, hogy a fenti időpontokra a licitáló az EÉR felületén részvételi szándékát legalább 48 órával korábban előzetesen jelezze.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányárak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megfizetett árverési előleg összegén felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell átutalással megfizetni az AQUARIUS-AQUA Kft. "felszámolás alatt" UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000006-15700016 számú /EUR/ (IBAN: HU87 1091 8001 0000 0006 1570 0016, SWIFT: BACXHUHB) vagy 10918001-00000006-15700009 számú /HUF/ (IBAN: HU82 1091 8001 0000 0006 1570 0009, SWIFT: BACXHUHB)számlájára. A teljes vételár 10%-a foglalónak minősül, melybe a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg beszámításra kerül. A Cstv. 49.§ (4) bekezdésének rendelkezései alapján – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésének rendelkezéseinek kivételével – a tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert licitálóval az eredményhirdetést követően számított 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitáló a licit megtételével magára nézve kötelezőnek fogad el.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás, a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik. Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított ajánlattevő közös megegyezéssel eltérhetnek. A vagyonelem(ek) elszállíttatása a birtokátruházástól számított 30 napon belül a nyertes ajánlattevő feladata, az ezzel kapcsolatos minden nemű költségek nyertes ajánlattevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. Az értékesítésre felkínált vagyontárgy(ak)ra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgy(ak) a megtekintésre biztosított állapotában kerül(nek) értékesítésre. A licitálóknak az érvényes licitáláshoz és a licitek érvényességének elfogadásához – az árverési előleg EÉR rendszerbe történő feltöltésével együtt ZIP fájlba csomagolva – be kell nyújtaniuk: természetes személy esetében a licitáló nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, nyilatkozatot 90 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról, a vételár fedezetének igazolását, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a licitáló nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) hiteles aláírási címpéldányát, nyilatkozatot 90 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról. A felszámoló az árverés végétől számított 20 napon belül a liciteket értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül, és az értékeléssel egyidejűleg, az eredményhirdetést tartalmazó jegyzőkönyvvel az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületére feltöltésre kerül. A megtett liciteket lefelé utóbb módosítani nem lehet. Az árverést a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és új árverést írhat ki. Az árverésen nyertessé nyilvánított ajánlattevő a licit benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződés elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vételár alapul vételével számítottan 1 %+ÁFA. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő licitáló köteles megfizetni. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes árverés esetén a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg, a kikötésre kerülő foglaló részeként a vételárba beszámításra kerül. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverési előleg – amennyiben az árverési előleget nem az ajánlattevő (licitáló), hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utóbb az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag az ajánlattevővel (licitálóval) szemben érvényesítheti bárminemű igényét az árverési előleg vonatkozásában. Ha az árverés eredménytelen, a befizetett előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett árverési előleg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyamkülönbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség a licitálót terheli. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a fentiekben írtak szerint a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép. A befizetésekre vonatkozó hirdetményi feltételek és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleg visszautalásra kerül. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. Jelen hirdetmény a vagyonelem(ek) első értékesítési felhívása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2871089/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2023.02.12 - 09:32A2871089F4358 kommentje

Megvan, köszönöm, 14.-én ott leszek.

2023.02.13 - 15:38Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A holnapi napon (2023.02.14.) 12-17 óra között biztosítjuk az értékesíteni kívánt vagyontárgy megtekintési lehetőségét. Mivel kollégánk Budapestről megy a helyszínre, kérem, hogy a részletek egyeztetése végett elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) az info@nrn.hu címre előzetesen megküldeni szíveskedjék. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.12 - 09:30A2871089F4358 kommentje

T. felszámoló! Mikor lehet megtekinteni? Szeretnék elérhetőséget kérni egyeztetésre.

2023.02.13 - 15:39Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A holnapi napon (2023.02.14.) 12-17 óra között biztosítjuk az értékesíteni kívánt vagyontárgy megtekintési lehetőségét. Mivel kollégánk Budapestről megy a helyszínre, kérem, hogy a részletek egyeztetése végett elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) az info@nrn.hu címre előzetesen megküldeni szíveskedjék. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.03 - 10:56A2871089F3158 kommentje

L