Eljárás részletei

Követeléscsomag 2. (magánszemélyekkel szemben)
1 tétel

Árverés - BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."

Eredménytelenítés ideje
2022.11.17 - 08:43
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Az értékesítő megállapítja, hogy az árverési eljárás során nem érkezett licitajánlat, ezért az értékesítő az értékesítést a 237/2009. Korm.rendelet 4.§ (2f) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követeléscsomagja. Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 7 db, magánszemélyekkel szembeni, 1 éven túli lejáratú, biztosítékkal nem rendelkező 378 286 320,- forint tőke és annak 2015. március 05-től a kifizetésig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett egyes napokon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összegű követelése. A késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke tartalmazza. (https://www.budacash.hu/wp-content/uploads/2019/07/dijtetelek-jegyzeke.pdf). A követeléscsomagban a régi Ptk. hatálya alatt megkötött szerződéssel rendelkező, 7 magánszeméllyel szembeni követelés található, amelyek esetében az elévülési idő fizetési felszólításokkal került megszakításra. A csomagban található magánszemélyek esetében - nincs nyilvántartásba vett hitelezői igény, - nincs vitatott igény, - nincs kiadható vagyonelem, - nincs peres, ill. nemperes eljárás folyamatban. Az értékesítésre kínált követelésállomány vitatott, kifejezetten bizonytalan és fedezetlen. 1. tétel: Az árverésben szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követeléscsomag 2. Magánszemélyekkel szemben fennálló, biztosítékkal nem rendelkező, kifejezetten bizonytalan, vitatott és fedezetlen követelések A követelés összege : 378 286 320,- forint tőke és járulékai Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túli) Számviteli besorolása: Egyéb követelés A követelés kötelezettje: Magánszemélyek A követelés biztosított-e: Nem A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem. A követeléscsomag becsértéke és minimálára a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra. A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a követelésállomány első alkalommal kerül közzétételre. A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. Az értékesítendő vagyonelemek becsértéke: 17 420 085 Ft Az értékesítendő vagyonelemek minimálára: 17 425 000 Ft (ami a becsérték 100 %-a) Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak. Licitlépcső: 1 millió forintig: 5.000 forint 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint 5 millió forint és 20 millió forint között 50 000 forint 20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint 200 millió forint és afelett: 2 millió forint Árverési előleg: 720 000,- Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2022.10.27 - 09:00
2022.10.28 - 09:00
2022.11.14 - 16:00
Nettó 17 420 085 Ft
Nettó 17 425 000 Ft
24.Fpk.01-15-000918
A2844257

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám:
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév:
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-043344

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2022.11.17 - 08:43
Az árverés eredménytelen
Közlemény

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítő megállapítja, hogy az árverési eljárás során nem érkezett licitajánlat, ezért az értékesítő az értékesítést a 237/2009. Korm.rendelet 4.§ (2f) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2022.11.14 - 16:00
Az árverés véget ért
Közlemény

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2022. november 14. 16 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2022.10.28 - 09:00
Az árverés megkezdődött
Közlemény

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2022. október 28. 09 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2844257.
2022.10.13 - 09:41
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.01-15-000918/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. október 13. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2844257)
Az árverés kezdete: 2022. október 28. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. november 14. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 17 425 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 720 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt, az árverés kezdő időpontját megelőző 24 óráig átutalással kell megfizetni a BUDA-CASH Zrt. „f.a." MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: A1234567F01). Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverési hirdetményt kiíró Felszámoló és az Értékesítő az árverési előleg átutalása és visszautalása kapcsán, az az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal.
Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR-felületre fel kell tölteni. Az árverési előlegnek legkésőbb az árverés megkezdése előtt 24 órával, hiánytalanul meg kell érkeznie az értékesítési hirdetményben szereplő pénzforgalmi jelzőszámra, ellenkező esetben az árverési előleg fizetési kötelezettség nem tekintendő teljesítettnek. Az árverési előleg teljes összegének befizetését a Felszámoló a kezdő időpontot megelőzően 24 órával ellenőrzi.

A bizonylat feltöltésének hiányában, illetve az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet.
Az árverési előleg határidőben való befizetésének elmulasztása, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget nyolc munkanapon belül visszautalja.

Ha az árverés eredménytelen, a Felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított nyolc munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a Felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre vagy a nyertes az engedményezési szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A fizetést elmulasztó nyertes licitáló a követelés újabb árverezésében nem vehet részt.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követeléscsomagja.

Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 7 db, magánszemélyekkel szembeni, 1 éven túli lejáratú, biztosítékkal nem rendelkező 378 286 320,- forint tőke és annak 2015. március 05-től a kifizetésig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett egyes napokon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összegű követelése. A késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke tartalmazza. (https://www.budacash.hu/wp-content/uploads/2019/07/dijtetelek-jegyzeke.pdf).

A követeléscsomagban a régi Ptk. hatálya alatt megkötött szerződéssel rendelkező, 7 magánszeméllyel szembeni követelés található, amelyek esetében az elévülési idő fizetési felszólításokkal került megszakításra.

A csomagban található magánszemélyek esetében
- nincs nyilvántartásba vett hitelezői igény,
- nincs vitatott igény,
- nincs kiadható vagyonelem,
- nincs peres, ill. nemperes eljárás folyamatban.


Az értékesítésre kínált követelésállomány vitatott, kifejezetten bizonytalan és fedezetlen.

1. tétel: Az árverésben szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követeléscsomag 2.

Magánszemélyekkel szemben fennálló, biztosítékkal nem rendelkező, kifejezetten bizonytalan, vitatott és fedezetlen követelések
A követelés összege : 378 286 320,- forint tőke és járulékai
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túli)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemélyek
A követelés biztosított-e: Nem

A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem.

A követeléscsomag becsértéke és minimálára a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra.

A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a követelésállomány első alkalommal kerül közzétételre.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

Az értékesítendő vagyonelemek becsértéke: 17 420 085 Ft
Az értékesítendő vagyonelemek minimálára: 17 425 000 Ft (ami a becsérték 100 %-a)

Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5.000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint
200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg: 720 000,- Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 17 420 085 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követeléscsomag 2. (magánszemélyekkel szemben)

A követelés összege: 378 286 320
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 17 420 085 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A Követeléscsomag iratanyag (ügyfélszámlakivonatok, kimutatások, levelezés, szerződések, a követelés érvényesítésével kapcsolatos iratanyagok stb.: Dokumentáció) megtekintésére az árverés lezárásáig munkanapokon 09:00 és 15:00 óra közötti időintervallumban, előre egyeztetett időpontban az Értékesítő székhelyén, követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzésére jogosító engedély bemutatását és titoktartási nyilatkozat aláírását követően kerülhet sor. Időpont-egyeztetés az info@budacash.hu e-mail-címen lehetséges. A Dokumentációt egy licitáló, legfeljebb két képviselője vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazottja tekintheti meg személyes azonosítást és a titoktartási nyilatkozat aláírását követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A Követeléscsomag értékesítésére a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók. Jelen hirdetmény közzétételekor a Követeléscsomag értékesítése az Áfa tv. 13. § (3) bekezdés b) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes licitáló köteles az árverési előleget (amely az engedményezési szerződésben foglalónak minősül) meghaladó vételárat az Engedményezési Szerződés aláírásától számított legfeljebb 15 napon belül egy összegben banki átutalással megfizetni az Értékesítő MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Ha a nyertes licitáló ezt elmulasztja, úgy az engedményezési szerződésben meghatározottak szerint, a foglalónak minősülő árverési előleg összegét elveszti.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Értékesítővel szemben az árverési előleg összegén túl beszámítással nem élhet. Az Értékesítő a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az engedményezési szerződés megkötésére a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti elektronikus értesítés megküldésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a Felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – jutalék megfizetésére irányuló EÉR rendszerben létrehozott felhívástól számított 8 napon belül történő - teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Követeléscsomag Dokumentációja birtokbaadására az engedményezési szerződés megkötését és a teljes vételár Értékesítő bankszámláján történt jóváírását követő 5 munkanapon belül, részletes iratadási jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor. A nyertes licitáló az iratanyag átvételéről, a szükséges eljárások megindításáról saját költségén maga köteles gondoskodni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.

A legmagasabb ajánlatot tevő az ajánlat elfogadásáról szóló elektronikus értesítés megküldésével jogot szerez arra, hogy a jelen kiírás és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) szabályainak megfelelően az engedményezési szerződést az Értékesítővel, mint engedményezővel megkösse.

Az engedményezési szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a Felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 0,5%-a, de maximum 500.000,- Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.
Az Értékesítő fenntartja a jogot a jelen árverési hirdetményben megjelölt, a jelen árverési hirdetmény követelésállományának Cégközlönybe történő beküldése után, az engedményezési szerződés aláírásának napjáig teljesítő kötelezettek tekintetében bekövetkező változások esetén arra, hogy a nyertes licitálóval kötendő engedményezési szerződés a jelen hirdetménytől eltérő kötelezetti tartalommal kerüljön megszövegezésre.

A Szerződésállomány végleges, átruházási és engedményezési megállapodás szerinti vételára a Szerződésállomány kötelezettjeivel szemben az átruházás napján fennálló követelésösszeg alapján kerül meghatározásra, az árverésen kialakult nyertes ajánlati ár (licit) összegének és a jelen árverési hirdetmény szerinti 2022. október 06. napján fennálló követelésösszeg hányadosa mint arányszám figyelembevételével.

A licitálók kötelesek a Követeléscsomag vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni.

A Felszámoló felhívja az árverésen résztvevők figyelmét arra, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja alapján a követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzése pénzügyi szolgáltatásnak minősül. Ennek keretében a jelen hirdetmény alapján meghirdetett Követeléscsomag megvásárlása üzletszerűnek minősül.

A Hpt. 3. § (3) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatás csak a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet engedélye alapján végezhető. A Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja határozza meg a követelésvásárlási tevékenység fogalmát, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 116. pontja pedig az üzletszerű tevékenység fogalmát. Erre tekintettel, az árverésen való részvétel feltétele, hogy az árverésen résztvevő rendelkezzen üzletszerű követelésvásárlásra vonatkozó tevékenységi engedéllyel. Ajánlatot a fentieknek megfelelő, engedéllyel rendelkező jogi személyek tehetnek, akikkel szemben nem áll fenn a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

A Felszámoló az értékesítésre felkínált követeléscsomag iratainak megtekintését követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzésére jogosító engedély bemutatásához és titoktartási nyilatkozat aláírásához köti. A követelésvásárlásra a Magyar Nemzeti Bank általi felügyeleti engedéllyel nem rendelkező résztvevő által benyújtott ajánlat érvénytelennek minősül.

Ajánlatot kizárólag a meghirdetett csomagra lehet adni.

A jelen árverési hirdetmény az Értékesítő számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.

Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

Az árverésre tulajdonszerzési képességgel és tevékenységi engedéllyel rendelkező, jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.

Az Értékesítővel szemben vételárba történő beszámítására – az árverési előleg kivételével - nincs lehetőség.

A Felszámoló és az Értékesítő a követelések fennállásáért, bírósági úton való érvényesíthetőségéért, értékéért, valamint megtérüléséért semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal és felelősségét, továbbá kellékszavatosságát a jogszabályok által biztosított legteljesebb körben kizárja. A vevő ezen tények tudomásulvételével teszi meg licitjét.

A Követeléscsomag engedményezését követően az Értékesítő az engedményezett követelésekkel kapcsolatban kizárólag az engedményezési szerződésben részletezett kötelezettségeket teljesíti.

A Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a fenti feltételeket, valamint az engedményezési szerződés fizikai adatszobában elérhetővé tett tervezetének szerződési feltételeit az ajánlatok benyújtásával teljes egészében kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadják és tudomásul veszik, valamint e körben a megtámadás jogáról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak.
A Felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A licitálók mindezek figyelembevételével kötelesek ajánlatot tenni.

A nyertes licitáló az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van. A licitálók ajánlatuk megtételével tudomásul veszik, hogy nyertes licit esetén a Követeléscsomag megszerzéséhez kapcsolódó eljárásokat — ideértve az engedményezéshez szükséges okiratok és értesítések elkészítését és kézbesítését — maguk kötelesek a saját költségükre lefolytatni. Az Értékesítő az ehhez szükséges jognyilatkozatokat megadja.

Bár amint e hirdetmény rögzíti, a Felszámolónak elővásárlásra jogosultakról nincs tudomása, ha ezen legjobb tudomása ellenére mégis lenne elővásárlásra jogosult, úgy az alábbiakat rögzíti:

A Felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. Az elővásárlási jog gyakorlásának további feltétele, hogy az arra jogosult rendelkezzen követelésvásárlásra vonatkozó tevékenységi engedéllyel. A nyertes licitáló által megajánlott legmagasabb vételárról az elővásárlási szándékát bejelentőt a Felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot, és tevékenységi engedélyének másolatát megküldenie a Felszámolónak. A tevékenységi engedély hiánya esetében az elővásárlásra jogosulttól érkezett nyilatkozat hatálytalan. A bejelentés elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a Felszámoló által nem ismert – elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A Felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az EÉR Felhasználói Szabályzat „Az érvénytelenség, eredménytelenség vagy eredményesség megállapítása” című fejezetben foglaltak esetén érvénytelenítse, továbbá az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2844257/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Követeléscsomag 2. (magánszemélyekkel szemben)
Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 7 db, magánszemélyekkel szembeni, 1 éven túli lejáratú, biztosítékkal nem ...
Becsérték
Nettó 17 420 085 Ft
Megnevezés:
Követeléscsomag 2. (magánszemélyekkel szemben)
Összege:
378 286 320 Ft
Lejárat:
Lejárt (több mint 1 éve)
Kötelezettje:
magánszemély
Biztosított:
nem

Ismertető

Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követeléscsomagja. Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 7 db, magánszemélyekkel szembeni, 1 éven túli lejáratú, biztosítékkal nem rendelkező 378 286 320,- forint tőke és annak 2015. március 05-től a kifizetésig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett egyes napokon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összegű követelése. A késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke tartalmazza. (https://www.budacash.hu/wp-content/uploads/2019/07/dijtetelek-jegyzeke.pdf). A követeléscsomagban a régi Ptk. hatálya alatt megkötött szerződéssel rendelkező, 7 magánszeméllyel szembeni követelés található, amelyek esetében az elévülési idő fizetési felszólításokkal került megszakításra. A csomagban található magánszemélyek esetében - nincs nyilvántartásba vett hitelezői igény, - nincs vitatott igény, - nincs kiadható vagyonelem, - nincs peres, ill. nemperes eljárás folyamatban. Az értékesítésre kínált követelésállomány vitatott, kifejezetten bizonytalan és fedezetlen. 1. tétel: Az árverésben szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követeléscsomag 2. Magánszemélyekkel szemben fennálló, biztosítékkal nem rendelkező, kifejezetten bizonytalan, vitatott és fedezetlen követelések A követelés összege : 378 286 320,- forint tőke és járulékai Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túli) Számviteli besorolása: Egyéb követelés A követelés kötelezettje: Magánszemélyek A követelés biztosított-e: Nem A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem. A követeléscsomag becsértéke és minimálára a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra. A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a követelésállomány első alkalommal kerül közzétételre. A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. Az értékesítendő vagyonelemek becsértéke: 17 420 085 Ft Az értékesítendő vagyonelemek minimálára: 17 425 000 Ft (ami a becsérték 100 %-a) Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak. Licitlépcső: 1 millió forintig: 5.000 forint 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint 5 millió forint és 20 millió forint között 50 000 forint 20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint 200 millió forint és afelett: 2 millió forint Árverési előleg: 720 000,- Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2022.10.27 - 09:00
2022.10.28 - 09:00
2022.11.14 - 16:00
Nettó 17 420 085 Ft
Nettó 17 425 000 Ft
24.Fpk.01-15-000918
A2844257

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám:
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév:
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-043344

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2022.11.17 - 08:43
Az árverés eredménytelen
Közlemény

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítő megállapítja, hogy az árverési eljárás során nem érkezett licitajánlat, ezért az értékesítő az értékesítést a 237/2009. Korm.rendelet 4.§ (2f) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2022.11.14 - 16:00
Az árverés véget ért
Közlemény

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2022. november 14. 16 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2022.10.28 - 09:00
Az árverés megkezdődött
Közlemény

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2022. október 28. 09 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2844257.
2022.10.13 - 09:41
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.01-15-000918/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. október 13. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2844257)
Az árverés kezdete: 2022. október 28. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. november 14. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 17 425 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 720 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt, az árverés kezdő időpontját megelőző 24 óráig átutalással kell megfizetni a BUDA-CASH Zrt. „f.a." MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: A1234567F01). Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverési hirdetményt kiíró Felszámoló és az Értékesítő az árverési előleg átutalása és visszautalása kapcsán, az az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal.
Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR-felületre fel kell tölteni. Az árverési előlegnek legkésőbb az árverés megkezdése előtt 24 órával, hiánytalanul meg kell érkeznie az értékesítési hirdetményben szereplő pénzforgalmi jelzőszámra, ellenkező esetben az árverési előleg fizetési kötelezettség nem tekintendő teljesítettnek. Az árverési előleg teljes összegének befizetését a Felszámoló a kezdő időpontot megelőzően 24 órával ellenőrzi.

A bizonylat feltöltésének hiányában, illetve az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet.
Az árverési előleg határidőben való befizetésének elmulasztása, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget nyolc munkanapon belül visszautalja.

Ha az árverés eredménytelen, a Felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított nyolc munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a Felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre vagy a nyertes az engedményezési szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A fizetést elmulasztó nyertes licitáló a követelés újabb árverezésében nem vehet részt.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követeléscsomagja.

Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 7 db, magánszemélyekkel szembeni, 1 éven túli lejáratú, biztosítékkal nem rendelkező 378 286 320,- forint tőke és annak 2015. március 05-től a kifizetésig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett egyes napokon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összegű követelése. A késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke tartalmazza. (https://www.budacash.hu/wp-content/uploads/2019/07/dijtetelek-jegyzeke.pdf).

A követeléscsomagban a régi Ptk. hatálya alatt megkötött szerződéssel rendelkező, 7 magánszeméllyel szembeni követelés található, amelyek esetében az elévülési idő fizetési felszólításokkal került megszakításra.

A csomagban található magánszemélyek esetében
- nincs nyilvántartásba vett hitelezői igény,
- nincs vitatott igény,
- nincs kiadható vagyonelem,
- nincs peres, ill. nemperes eljárás folyamatban.


Az értékesítésre kínált követelésállomány vitatott, kifejezetten bizonytalan és fedezetlen.

1. tétel: Az árverésben szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követeléscsomag 2.

Magánszemélyekkel szemben fennálló, biztosítékkal nem rendelkező, kifejezetten bizonytalan, vitatott és fedezetlen követelések
A követelés összege : 378 286 320,- forint tőke és járulékai
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túli)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemélyek
A követelés biztosított-e: Nem

A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem.

A követeléscsomag becsértéke és minimálára a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra.

A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a követelésállomány első alkalommal kerül közzétételre.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

Az értékesítendő vagyonelemek becsértéke: 17 420 085 Ft
Az értékesítendő vagyonelemek minimálára: 17 425 000 Ft (ami a becsérték 100 %-a)

Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5.000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint
200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg: 720 000,- Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 17 420 085 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követeléscsomag 2. (magánszemélyekkel szemben)

A követelés összege: 378 286 320
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 17 420 085 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A Követeléscsomag iratanyag (ügyfélszámlakivonatok, kimutatások, levelezés, szerződések, a követelés érvényesítésével kapcsolatos iratanyagok stb.: Dokumentáció) megtekintésére az árverés lezárásáig munkanapokon 09:00 és 15:00 óra közötti időintervallumban, előre egyeztetett időpontban az Értékesítő székhelyén, követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzésére jogosító engedély bemutatását és titoktartási nyilatkozat aláírását követően kerülhet sor. Időpont-egyeztetés az info@budacash.hu e-mail-címen lehetséges. A Dokumentációt egy licitáló, legfeljebb két képviselője vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazottja tekintheti meg személyes azonosítást és a titoktartási nyilatkozat aláírását követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A Követeléscsomag értékesítésére a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók. Jelen hirdetmény közzétételekor a Követeléscsomag értékesítése az Áfa tv. 13. § (3) bekezdés b) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes licitáló köteles az árverési előleget (amely az engedményezési szerződésben foglalónak minősül) meghaladó vételárat az Engedményezési Szerződés aláírásától számított legfeljebb 15 napon belül egy összegben banki átutalással megfizetni az Értékesítő MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Ha a nyertes licitáló ezt elmulasztja, úgy az engedményezési szerződésben meghatározottak szerint, a foglalónak minősülő árverési előleg összegét elveszti.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Értékesítővel szemben az árverési előleg összegén túl beszámítással nem élhet. Az Értékesítő a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az engedményezési szerződés megkötésére a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti elektronikus értesítés megküldésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a Felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – jutalék megfizetésére irányuló EÉR rendszerben létrehozott felhívástól számított 8 napon belül történő - teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Követeléscsomag Dokumentációja birtokbaadására az engedményezési szerződés megkötését és a teljes vételár Értékesítő bankszámláján történt jóváírását követő 5 munkanapon belül, részletes iratadási jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor. A nyertes licitáló az iratanyag átvételéről, a szükséges eljárások megindításáról saját költségén maga köteles gondoskodni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.

A legmagasabb ajánlatot tevő az ajánlat elfogadásáról szóló elektronikus értesítés megküldésével jogot szerez arra, hogy a jelen kiírás és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet) szabályainak megfelelően az engedményezési szerződést az Értékesítővel, mint engedményezővel megkösse.

Az engedményezési szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a Felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 0,5%-a, de maximum 500.000,- Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.
Az Értékesítő fenntartja a jogot a jelen árverési hirdetményben megjelölt, a jelen árverési hirdetmény követelésállományának Cégközlönybe történő beküldése után, az engedményezési szerződés aláírásának napjáig teljesítő kötelezettek tekintetében bekövetkező változások esetén arra, hogy a nyertes licitálóval kötendő engedményezési szerződés a jelen hirdetménytől eltérő kötelezetti tartalommal kerüljön megszövegezésre.

A Szerződésállomány végleges, átruházási és engedményezési megállapodás szerinti vételára a Szerződésállomány kötelezettjeivel szemben az átruházás napján fennálló követelésösszeg alapján kerül meghatározásra, az árverésen kialakult nyertes ajánlati ár (licit) összegének és a jelen árverési hirdetmény szerinti 2022. október 06. napján fennálló követelésösszeg hányadosa mint arányszám figyelembevételével.

A licitálók kötelesek a Követeléscsomag vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni.

A Felszámoló felhívja az árverésen résztvevők figyelmét arra, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja alapján a követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzése pénzügyi szolgáltatásnak minősül. Ennek keretében a jelen hirdetmény alapján meghirdetett Követeléscsomag megvásárlása üzletszerűnek minősül.

A Hpt. 3. § (3) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatás csak a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet engedélye alapján végezhető. A Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja határozza meg a követelésvásárlási tevékenység fogalmát, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 116. pontja pedig az üzletszerű tevékenység fogalmát. Erre tekintettel, az árverésen való részvétel feltétele, hogy az árverésen résztvevő rendelkezzen üzletszerű követelésvásárlásra vonatkozó tevékenységi engedéllyel. Ajánlatot a fentieknek megfelelő, engedéllyel rendelkező jogi személyek tehetnek, akikkel szemben nem áll fenn a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

A Felszámoló az értékesítésre felkínált követeléscsomag iratainak megtekintését követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzésére jogosító engedély bemutatásához és titoktartási nyilatkozat aláírásához köti. A követelésvásárlásra a Magyar Nemzeti Bank általi felügyeleti engedéllyel nem rendelkező résztvevő által benyújtott ajánlat érvénytelennek minősül.

Ajánlatot kizárólag a meghirdetett csomagra lehet adni.

A jelen árverési hirdetmény az Értékesítő számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.

Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

Az árverésre tulajdonszerzési képességgel és tevékenységi engedéllyel rendelkező, jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.

Az Értékesítővel szemben vételárba történő beszámítására – az árverési előleg kivételével - nincs lehetőség.

A Felszámoló és az Értékesítő a követelések fennállásáért, bírósági úton való érvényesíthetőségéért, értékéért, valamint megtérüléséért semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal és felelősségét, továbbá kellékszavatosságát a jogszabályok által biztosított legteljesebb körben kizárja. A vevő ezen tények tudomásulvételével teszi meg licitjét.

A Követeléscsomag engedményezését követően az Értékesítő az engedményezett követelésekkel kapcsolatban kizárólag az engedményezési szerződésben részletezett kötelezettségeket teljesíti.

A Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a fenti feltételeket, valamint az engedményezési szerződés fizikai adatszobában elérhetővé tett tervezetének szerződési feltételeit az ajánlatok benyújtásával teljes egészében kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadják és tudomásul veszik, valamint e körben a megtámadás jogáról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak.
A Felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A licitálók mindezek figyelembevételével kötelesek ajánlatot tenni.

A nyertes licitáló az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van. A licitálók ajánlatuk megtételével tudomásul veszik, hogy nyertes licit esetén a Követeléscsomag megszerzéséhez kapcsolódó eljárásokat — ideértve az engedményezéshez szükséges okiratok és értesítések elkészítését és kézbesítését — maguk kötelesek a saját költségükre lefolytatni. Az Értékesítő az ehhez szükséges jognyilatkozatokat megadja.

Bár amint e hirdetmény rögzíti, a Felszámolónak elővásárlásra jogosultakról nincs tudomása, ha ezen legjobb tudomása ellenére mégis lenne elővásárlásra jogosult, úgy az alábbiakat rögzíti:

A Felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. Az elővásárlási jog gyakorlásának további feltétele, hogy az arra jogosult rendelkezzen követelésvásárlásra vonatkozó tevékenységi engedéllyel. A nyertes licitáló által megajánlott legmagasabb vételárról az elővásárlási szándékát bejelentőt a Felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot, és tevékenységi engedélyének másolatát megküldenie a Felszámolónak. A tevékenységi engedély hiánya esetében az elővásárlásra jogosulttól érkezett nyilatkozat hatálytalan. A bejelentés elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a Felszámoló által nem ismert – elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A Felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az EÉR Felhasználói Szabályzat „Az érvénytelenség, eredménytelenség vagy eredményesség megállapítása” című fejezetben foglaltak esetén érvénytelenítse, továbbá az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2844257/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.