Eljárás részletei

4. db. tgk. téli gumi felnivel
1 tétel

Árverés - HUNGARY-UNIVERSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "f.a."

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Ajánlat nem érkezett.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELEN

Ismertető

4. db.Téli gumi felnivel (185 R 14) Becsértéke: 50.800.- Ft (ÁFA-t tartalmaz)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.09.01 - 10:00
2015.09.16 - 10:00
Nettó 50 800 Ft
Nettó 25 000 Ft
16.Fpk.15-14-000599
A25619

Felszámoló adatai

Cégnév:
PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó korlátolt felelősségű társaság
Székhely:
3535 Miskolc, Havas utca 24..
Cégjegyzékszám:
05-09-002399

Adós adatai

Cégnév:
HUNGARY-UNIVERSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "f.a."
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Család utca 69.
Cégjegyzékszám:
15 09 066405

Dokumentumok

2015.09.16 - 11:12
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.15-14-000599 ügyszámú árverés, a Pro Alkusz Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-002399, székhely: 3535 Miskolc, Havas utca 24.., levelezési cím: 3535 Miskolc, Havas utca 24..) felszámoló által a HUNGARY-UNIVERSA Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 066405, székhely: 4400 Nyíregyháza, Család utca 69.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Ajánlat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.09.16 - 10:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 16.Fpk.15-14-000599 ügyszámú árverés 2015. szeptember 16. 10 óra 00 perckor, a Pro Alkusz Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-002399, székhely: 3535 Miskolc, Havas utca 24.., levelezési cím: 3535 Miskolc, Havas utca 24..) felszámoló által a HUNGARY-UNIVERSA Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15 09 066405, székhely: 4400 Nyíregyháza, Család utca 69.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.09.01 - 10:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.15-14-000599 ügyszámú árverés 2015. szeptember 1. 10 óra 00 perckor, a Pro Alkusz Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-002399, székhely: 3535 Miskolc, Havas utca 24.., levelezési cím: 3535 Miskolc, Havas utca 24..) felszámoló által a HUNGARY-UNIVERSA Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 066405, székhely: 4400 Nyíregyháza, Család utca 69.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A25619.
2015.07.09 - 17:28
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Pro Alkusz Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-002399, székhely: 3535 Miskolc, Havas utca 24.., levelezési cím: 3535 Miskolc, Havas utca 24..), mint a(z) HUNGARY-UNIVERSA Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 066405, székhely: 4400 Nyíregyháza, Család utca 69.) Nyíregyházi Törvényszék 16.Fpk.15-14-000599/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 9. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A25619)
Az árverés kezdete:
2015. szeptember 1. 10 óra 00 perc
Az árverés vége:
2015. szeptember 16. 10 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
25 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 1 250 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyakra az árverezhet, aki előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5 %-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a Hungary-Universa Kft „Fa” K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404405-50526582-75841008 számú számlájára utalással teljesíti oly módon, hogy az összeg az árverés kezdetéig a számlára megérkezzen.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Mindazoknak, akik előleget fizettek be, de nem nyertek, előlegüket a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

4. db.Téli gumi felnivel (185 R 14) Becsértéke: 50.800.- Ft (ÁFA-t tartalmaz)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 800 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: 4. db.Téli gumi felnivel (185 R 14)

Típus:
Egyéb
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
4 db
Becsérték:
50 800 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődni: Dr. Bornemisza Lajos felszámolóbiztosnál a (42) 507-890, (20) 9 534-245 számú telefonon, vagy személyesen 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 12. fszt. 1. alatt.A vagyontárgy megtekinthető: 4400. Nyíregyháza, Muskotály utca 51 alatt, munkaidőben, a felszámolóbiztossal telefonon előzetesen egyeztetett időpontban, 2015.08.25-31 közötti munkanapokon, 10.00 – 15.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg a nyertesnek a teljes vételárat készpénzben meg kell fizetnie a felszámoló részére. A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. Ha a fizetési feltételt a vevő elmulasztja, az előlegét elveszti, ez esetben az előleg bánatpénzként funkcionál. Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele az is, hogy a licitáló az EÉR működtetőjét megillető jutalék megfizetését igazolja.
Az ÁFA-körbe tartozó nyertes a felszámoló által megjelölt módon a nettó vételárat köteles megfizetni azzal, hogy az ÁFA-befizetési kötelezettség a nyertes vevőt terheli, míg az ÁFA-körbe nem tartozó nyertes vevő a teljes bruttó vételárat köteles a felszámoló által megjelölt módon megfizetni.
Amennyiben a licitáló az árverésen más magánszemély vagy szervezet képviseletében vesz részt, az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződéskötéskor eredetiben is be kell mutatnia a felszámolóbiztosnak.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kapja a vagyontárgyakat tulajdonba és birtokba. A vagyontárgyakat 3 napon belül kell elszállítania.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak megtekintett állapotban kerülnek árverésre. A felszámoló a fel nem tüntetett, esetleges látható, vagy rejtett hibákért a felelősséget kizárja.
Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014 (II.3.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják. Az elővásárlásra jogosultaknak a nyilatkozattételre a felszámolóbiztos 10 napot biztosít. A felszámoló az elővásárlási joggal élővel (több elővásárlási joggal élő esetén a törvényben megjelölttel) köt adás-vételi szerződést az utolsó elővásárlói nyilatkozattételi határidő lejártát követő 3 munkanapon belül. Elővásárló hiányában ugyanezen határidőn belül az árverési nyertessel köt a felszámoló adás-vételi szerződést.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A25619/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

4. db.Téli gumi felnivel (185 R 14)
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
téli gumi felnivel
Mennyiség:
4 db
Állapot:
Normál
Becsérték:
Nettó 50 800 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

4. db.Téli gumi felnivel (185 R 14) Becsértéke: 50.800.- Ft (ÁFA-t tartalmaz)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.09.01 - 10:00
2015.09.16 - 10:00
Nettó 50 800 Ft
Nettó 25 000 Ft
16.Fpk.15-14-000599
A25619

Felszámoló adatai

Cégnév:
PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó korlátolt felelősségű társaság
Székhely:
3535 Miskolc, Havas utca 24..
Cégjegyzékszám:
05-09-002399

Adós adatai

Cégnév:
HUNGARY-UNIVERSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "f.a."
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Család utca 69.
Cégjegyzékszám:
15 09 066405

Dokumentumok

2015.09.16 - 11:12
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.15-14-000599 ügyszámú árverés, a Pro Alkusz Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-002399, székhely: 3535 Miskolc, Havas utca 24.., levelezési cím: 3535 Miskolc, Havas utca 24..) felszámoló által a HUNGARY-UNIVERSA Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 066405, székhely: 4400 Nyíregyháza, Család utca 69.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Ajánlat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.09.16 - 10:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 16.Fpk.15-14-000599 ügyszámú árverés 2015. szeptember 16. 10 óra 00 perckor, a Pro Alkusz Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-002399, székhely: 3535 Miskolc, Havas utca 24.., levelezési cím: 3535 Miskolc, Havas utca 24..) felszámoló által a HUNGARY-UNIVERSA Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15 09 066405, székhely: 4400 Nyíregyháza, Család utca 69.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.09.01 - 10:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.15-14-000599 ügyszámú árverés 2015. szeptember 1. 10 óra 00 perckor, a Pro Alkusz Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-002399, székhely: 3535 Miskolc, Havas utca 24.., levelezési cím: 3535 Miskolc, Havas utca 24..) felszámoló által a HUNGARY-UNIVERSA Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 066405, székhely: 4400 Nyíregyháza, Család utca 69.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A25619.
2015.07.09 - 17:28
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Pro Alkusz Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-002399, székhely: 3535 Miskolc, Havas utca 24.., levelezési cím: 3535 Miskolc, Havas utca 24..), mint a(z) HUNGARY-UNIVERSA Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 066405, székhely: 4400 Nyíregyháza, Család utca 69.) Nyíregyházi Törvényszék 16.Fpk.15-14-000599/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 9. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A25619)
Az árverés kezdete:
2015. szeptember 1. 10 óra 00 perc
Az árverés vége:
2015. szeptember 16. 10 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
25 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 1 250 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyakra az árverezhet, aki előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5 %-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a Hungary-Universa Kft „Fa” K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404405-50526582-75841008 számú számlájára utalással teljesíti oly módon, hogy az összeg az árverés kezdetéig a számlára megérkezzen.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Mindazoknak, akik előleget fizettek be, de nem nyertek, előlegüket a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

4. db.Téli gumi felnivel (185 R 14) Becsértéke: 50.800.- Ft (ÁFA-t tartalmaz)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 800 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: 4. db.Téli gumi felnivel (185 R 14)

Típus:
Egyéb
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
4 db
Becsérték:
50 800 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődni: Dr. Bornemisza Lajos felszámolóbiztosnál a (42) 507-890, (20) 9 534-245 számú telefonon, vagy személyesen 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 12. fszt. 1. alatt.A vagyontárgy megtekinthető: 4400. Nyíregyháza, Muskotály utca 51 alatt, munkaidőben, a felszámolóbiztossal telefonon előzetesen egyeztetett időpontban, 2015.08.25-31 közötti munkanapokon, 10.00 – 15.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg a nyertesnek a teljes vételárat készpénzben meg kell fizetnie a felszámoló részére. A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. Ha a fizetési feltételt a vevő elmulasztja, az előlegét elveszti, ez esetben az előleg bánatpénzként funkcionál. Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele az is, hogy a licitáló az EÉR működtetőjét megillető jutalék megfizetését igazolja.
Az ÁFA-körbe tartozó nyertes a felszámoló által megjelölt módon a nettó vételárat köteles megfizetni azzal, hogy az ÁFA-befizetési kötelezettség a nyertes vevőt terheli, míg az ÁFA-körbe nem tartozó nyertes vevő a teljes bruttó vételárat köteles a felszámoló által megjelölt módon megfizetni.
Amennyiben a licitáló az árverésen más magánszemély vagy szervezet képviseletében vesz részt, az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződéskötéskor eredetiben is be kell mutatnia a felszámolóbiztosnak.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kapja a vagyontárgyakat tulajdonba és birtokba. A vagyontárgyakat 3 napon belül kell elszállítania.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak megtekintett állapotban kerülnek árverésre. A felszámoló a fel nem tüntetett, esetleges látható, vagy rejtett hibákért a felelősséget kizárja.
Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014 (II.3.) Korm. rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják. Az elővásárlásra jogosultaknak a nyilatkozattételre a felszámolóbiztos 10 napot biztosít. A felszámoló az elővásárlási joggal élővel (több elővásárlási joggal élő esetén a törvényben megjelölttel) köt adás-vételi szerződést az utolsó elővásárlói nyilatkozattételi határidő lejártát követő 3 munkanapon belül. Elővásárló hiányában ugyanezen határidőn belül az árverési nyertessel köt a felszámoló adás-vételi szerződést.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A25619/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.