Eljárás részletei

ETO PARK és SPORTKÖZPONT
6 tétel

Árverés - ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."

Lezárult: 2022.01.17 - 10:00
A nyertes ár
Nettó 8 272 240 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYES

Ismertető

Győri stadion, edzőközpontban fennálló tulajdoni illetőség, energiaközpont, promenád (közlekedő), élményközpont és szálloda együttes értékesítése
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2021.12.30 - 10:00
2021.12.31 - 10:00
2022.01.17 - 10:00
Nettó 8 272 240 000 Ft
Nettó 8 272 240 000 Ft
3.Fpk.08-15-000297
A2523776

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
9027 Győr, Nagysándor József utca 31.
Cégjegyzékszám:
08 09 012386

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseIngyenes tenderfüzetÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2022.01.17 - 10:23
Az árverés eredményes
Közlemény

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 3.Fpk.08-15-000297 ügyszámú árverés, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a ETO PARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 012386, székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 8 272 240 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2523776F2919
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2523776L8599
Szerződéskötés dátuma: A vételi jogot elnyert licitálóval az eredményhirdetést követően, az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatának beérkezésétől (illetve az utolsó elővásárlása jogosult nyilatkozattételi határidejének leteltétől) számított 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitáló a licit megtételével magára nézve kötelezőnek fogad el.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2022.01.17 - 10:00
Az árverés véget ért
Közlemény

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 3.Fpk.08-15-000297 ügyszámú árverés 2022. január 17. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a ETO PARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08 09 012386, székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2021.12.31 - 10:00
Az árverés megkezdődött
Közlemény

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.08-15-000297 ügyszámú árverés 2021. december 31. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a ETO PARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 012386, székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2523776.
2021.12.17 - 09:28
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) ETO PARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 012386, székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.) Győri Törvényszék 3.Fpk.08-15-000297/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 16. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2523776)
Az árverés kezdete: 2021. december 31. 10 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. január 17. 10 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 8 272 240 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg összege: 413 612 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, azaz 2021.12.30. 09:59 óráig jóváírásra kell, hogy kerüljön az ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" a MAGNET Banknál vezetett 16200113-18515750-00000000 számú számlájára. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítésre történt jelentkezéskor kapott, az értékesítési eljárás és a felhasználói azonosító számokból képzett egyedi azonosítót. Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési előleg a megszabott beérkezési határidőig a megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. A felszámoló a felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségből adódó, vagy egyéb, veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogadja el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlára érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az licitáláson történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Győri stadion, edzőközpontban fennálló tulajdoni illetőség, energiaközpont, promenád (közlekedő), élményközpont és szálloda együttes értékesítése

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 272 240 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület stadion

Típus: Egyéb épület stadion
Területe: 21 935 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 368 383 380 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/A
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/A
Művelési ág: Egyéb épület stadion
Területnagyság: 21 935 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület stadion
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog (eredeti határozat:33439/2014/2013.10.21.)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK Kft. "f.a" Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) (eredeti határozat: 39342/2008.04.15) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06) Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/D, 5761/5/F, 5761/5/G hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08.) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/A helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület edzőközpont

Típus: Egyéb épület edzőközpont
Területe: 5 347 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 16092/22067
Becsérték: 307 736 620 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/B
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/B
Művelési ág: Egyéb épület edzőközpont
Területnagyság: 5 347 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület edzőközpont
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog. (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK Kft. "f.a."székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21 ) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06 Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/A, 5761/5/C, 5761/5/D, 5761/5/F, 5761/5/G hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36961/2/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). 5975/22067-ed tulajdoni hányadra. Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). 16092/22067-ed tulajdoni hányadra. Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)7. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/B helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ rendelkezései szerint a tulajdonostárs.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület energiaközpont

Típus: Egyéb épület energiaközpont
Területe: 919 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 95 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/C
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/C
Művelési ág: Egyéb épület energiaközpont
Területnagyság: 919 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület energiaközpont
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog. (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK KFT. "FA" Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Vezetékjog. Az 5000-136/2008. számú változási vázrajzon megjelölt területre (10 kV-os földkábel). Jogosult: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT. (9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Vezetékjog. Az 5000-142/2008. számú változási vázrajzon megjelölt területre (20 kV-os tr. áll. és 20 kV-os földkábel) VGY-1999/2008. Jogosult: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT. (9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Vezetékjog. Vezetékjogi engedély száma: VFGY-4767/2010. A vázrajzon megjelölt nagyságú területre. Jogosult: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT. (9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Vezetékjog. Az 5000-228/2010. számú változási vázrajzon megjelölt területre (10 kV-os földkábel) VFGY-0662/2011. Jogosult: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT. (9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.)7. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06) Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/A, 5761/5/B, 5761/5/D, 5761/5/F, 5761/5/G hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)8. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)9. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)10. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/C helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület promenád (közlekedő)

Típus: Egyéb épület promenád (közlekedő)
Területe: 4 348 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 71 620 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/D
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/D
Művelési ág: Egyéb épület promenád (közlekedő)
Területnagyság: 4 348 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület promenád (közlekedő)
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog. (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK KFT. "FA" Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06) Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/A, 5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/F, 5761/5/G hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/D helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület élményközpont

Típus: Egyéb épület élményközpont
Területe: 11 585 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 4 728 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/F
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/F
Művelési ág: Egyéb épület élményközpont
Területnagyság: 11 585 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület élményközpont
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog. (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK KFT. "FA" Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06) Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/A, 5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/D, 5761/5/G hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/F helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület szálloda

Típus: Egyéb épület szálloda
Területe: 2 707 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 701 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/G
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/G
Művelési ág: Egyéb épület szálloda
Területnagyság: 2 707 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület szálloda
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog. (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK KFT. "FA" Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06) Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/A, 5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/D, 5761/5/F hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/G helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintését a felszámoló 2021.12.28. napján biztosítja. Az ingatlanok megtekintésén – a járványügyi előírásoknak megfelelően hatályban lévő létszámkorlátozó rendelkezésekre is figyelemmel – az info@nrn.hu e-mail címen történő, legkésőbb 2021.12.22. napján 16:00 óráig bezárólag beérkezett bejelentkezés alapján van lehetőség. Az ingatlanok megtekintését az előzetes bejelentkezés alapján visszaigazolt beosztásban biztosítja a helyszíni bejárásra megbízott által azzal, hogy:• az ingatlanok megtekintésén csak a fenti e-mail címen bejelentkezett, adategyeztett, visszaigazolt érdeklődők vehetnek részt a visszaigazolás szerinti idősávban;• az ingatlanok megtekintése során a járványügyi rendelkezések alapján érdeklődőnkként legfeljebb 2 fő vehet részt a megtekintésen;• a megtekintésen részt vevők vállalják, hogy a COVID-19 járvánnyal kapcsolatosan minden szükséges nyilatkozatot megtesznek, illetőleg a testhőmérséklet vizsgálat és kézfertőtlenítési protokoll előírásait, valamint az egyéb biztonsági előírásokat a megtekintést lebonyolító őrszolgálat által meghatározott feltételek szerint megtartják.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adós társaság a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan [ingatlanrész] és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan [ingatlanrész] értékesítése tevékenységekre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tétel alapján és az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. g) pontja és (3) bekezdése szerint az értékesítés fordított ÁFA szerint adózik. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megfizetett árverési előleg összegén felül fennmaradó vételárat az ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" a MAGNET Banknál vezetett 16200113-18515750-00000000 számú számlájára, banki átutalással kell megfizetni „ETO PARK Kft. "fa" vételár” megjelöléssel a szerződéskötéstől számított 15 napon belül. A teljes vételár 10%-a foglalónak minősül, melybe a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg beszámításra kerül. A Cstv. 49.§ (4) bekezdésének rendelkezései alapján – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésének rendelkezéseinek kivételével – a tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert licitálóval az eredményhirdetést követően, az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatának beérkezésétől (illetve az utolsó elővásárlása jogosult nyilatkozattételi határidejének leteltétől) számított 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitáló a licit megtételével magára nézve kötelezőnek fogad el.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján a vevőre átruházza (birtokátruházás). Az értékesítésre kerülő ingatlanok a bérlő birtokában vannak, erre figyelemmel a birtokba adás a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül a bérlővel együtt, közösen történik (birtokba adása). Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított licitáló közös megegyezéssel eltérhetnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben megjelölt egyes tételekre kizárólag együttesen lehet licitet tenni – ennek megfelelően az elővásárlásra jogosultak is csak a meghirdetett tételek együttes megvásárlására vonatkozóan gyakorolhatják elővásárlási jogukat, külön-külön az egyes tételekre nem.
A felszámolás közzétételének dátuma: 2015.07.16. Jelen árverés az első kiírás. A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. Az ajánlatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgyak a megtekintésre biztosított állapotában kerülnek értékesítésre. A vagyontárgyakról készült részletes feltételfüzet az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 1.000.000, - Ft + ÁFA, amelyet a licitáló az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A részletes feltételfüzet megvásárlása nem feltétele az árverésen történő részvételnek és licitálásnak. A licitálóknak az érvényes licitáláshoz és a licitek érvényességének elfogadásához – az árverési előleg EÉR rendszerbe történő feltöltésével együtt ZIP fájlba csomagolva – be kell nyújtaniuk: természetes személy esetében a licitáló nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról, a vételár fedezetének igazolását, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a licitáló nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) hiteles aláírási címpéldányát, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról, a vételár fedezetének igazolását – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésének rendelkezései szerinti jogosult(ak) kivételével. A felszámoló az árverés végétől számított 20 napon belül a liciteket értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül, és az értékeléssel egyidejűleg, az eredményhirdetést tartalmazó jegyzőkönyvvel az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületére feltöltésre kerül. A megtett liciteket lefelé utóbb módosítani nem lehet.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékesítésre kerülő ingatlanokra vonatkozóan 2027.10.25. napjáig tartó határozott idejű bérleti szerződés van érvényben és hatályban.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a hatályban lévő bérleti szerződés értelmében az ingatlanok közművei a szerződéses partnerek nevén vannak.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékesítés tárgyát képező ingatlanok tekintetében azok funkcionális, használati rendjére vonatkozóan földhasználati szerződés van érvényben.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Győr belterület 5761/5/C. helyrajzi számú ingatlan (energiaközpont) látja el valamennyi az objektumhoz tartozó ingatlan energiaellátását, ennek megfelelően megállapodás van hatályban és érvényben az adósi vagyonba nem tartozó és ezáltal az értékesítés tárgyát nem képező ingatlanok részére történő energiaszükséglet biztosítására vonatkozóan.
Ajánlattevők az ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az ingatlanok vonatkozásában érvényben és hatályban lévő szerződések és megállapodások az értékesítéstől függetlenül érvényben és hatályban maradnak, ennek megfelelően a Ptk. 6:340.§ (2) bekezdésének rendelkezései alapján a nyertes ajánlattevő vevő válik a szerződések jogosultjává és kötelezettjévé.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ingatlan(ok)ban fellelhető ingóságok (kivéve az ingatlan részévé vált alkotórészeket) nem képezik a jelen kiírás tárgyát.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékesítésre hirdetett ingatlanok KSP 08/S/35/30-/310/10-//K, „nagykiterjedésű, sportolási célú különleges övezet”
besorolású területen helyezkednek el.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékesítésre kerülő ingatlanokra bejegyzett zár alá vétel vonatkozásában a 640/2021. (XI.25). Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
A jelen árverési felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az árverést a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új árverést írhat ki. Az árverésen nyertessé nyilvánított ajánlattevő a licit benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződés elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vételár alapul vételével számítottan 0,5%+ÁFA, de maximum nettó 100.000.000.- Ft. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő licitáló köteles megfizetni. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitáló a licit megtételével magára nézve kötelezőnek fogad el. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti módon az értesítés megtörtént. Jelen hirdetménnyel a vagyonelem(ek) első értékesítésére kerül sor. A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C.§. (3) bekezdésében meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen árverési eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes árverés esetén a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg, a kikötésre kerülő foglaló részeként a vételárba beszámításra kerül. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverési előleg – amennyiben az árverési előleget nem az ajánlattevő (licitáló), hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utóbb az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag az ajánlattevővel (licitálóval) szemben érvényesítheti bárminemű igényét az árverési előleg vonatkozásában. Ha az árverés eredménytelen, a befizetett előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett árverési előleg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyamkülönbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség a licitálót terheli. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a fentiekben írtak szerint a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép. A befizetésekre vonatkozó hirdetményi feltételek és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleg visszautalásra kerül.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2523776/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/arveres/A2523776#tenderfuzet

Licitnapló

2022.01.17 - 10:00
Az árverés véget ért
2021.12.31 - 10:09
A2523776F2919
Nettó 8 272 240 000 Ft
licitet tett
2021.12.31 - 10:00
Az árverés megkezdődött

Kérdések és válaszok

2021.12.22 - 14:30A2523776F2919 kommentje

Kérdése olyan információt tartalmazott, ami nem engedélyezett, kérjük, fogalmazza át!

2021.12.21 - 16:09A2523776F2919 kommentje

Kérdése olyan információt tartalmazott, ami nem engedélyezett, kérjük, fogalmazza át!

2021.12.19 - 13:48A2523776F7997 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Figyelembe véve a hirdetmény becsértékét és az ingatlan jellegét, tisztelettel kérdezem ennél igényesebb fotót nem tudott volna feltölteni a stadionról...??? Mégiscsak közpénzből építettük az ingatlant, talán megérdemelne némi komolyságot az eljárás... ha már így alakult...:(

2021.12.22 - 10:07Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő, Köszönjük észrevételeit. Kérdésére arról tudjuk tájékoztatni, hogy a fotó álláspontunk szerint megfelelő. Tisztelettel: Felszámoló

Tételek 6 db (1 - 3)

Egyéb épület stadion
Egyéb épület stadion
Település:
Győr
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Egyéb épület stadion
Terület:
21935 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Egyéb épület edzőközpont
Egyéb épület edzőközpont
Település:
Győr
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Egyéb épület edzőközpont
Terület:
5347 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
16092/22067
Egyéb épület energiaközpont
Egyéb épület energiaközpont
Település:
Győr
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Egyéb épület energiaközpont
Terület:
919 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
1
2

Ismertető

Győri stadion, edzőközpontban fennálló tulajdoni illetőség, energiaközpont, promenád (közlekedő), élményközpont és szálloda együttes értékesítése
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2021.12.30 - 10:00
2021.12.31 - 10:00
2022.01.17 - 10:00
Nettó 8 272 240 000 Ft
Nettó 8 272 240 000 Ft
3.Fpk.08-15-000297
A2523776

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
9027 Győr, Nagysándor József utca 31.
Cégjegyzékszám:
08 09 012386

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseIngyenes tenderfüzetÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2022.01.17 - 10:23
Az árverés eredményes
Közlemény

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 3.Fpk.08-15-000297 ügyszámú árverés, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a ETO PARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 012386, székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 8 272 240 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: A2523776F2919
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: A2523776L8599
Szerződéskötés dátuma: A vételi jogot elnyert licitálóval az eredményhirdetést követően, az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatának beérkezésétől (illetve az utolsó elővásárlása jogosult nyilatkozattételi határidejének leteltétől) számított 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitáló a licit megtételével magára nézve kötelezőnek fogad el.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2022.01.17 - 10:00
Az árverés véget ért
Közlemény

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 3.Fpk.08-15-000297 ügyszámú árverés 2022. január 17. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a ETO PARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08 09 012386, székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2021.12.31 - 10:00
Az árverés megkezdődött
Közlemény

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.08-15-000297 ügyszámú árverés 2021. december 31. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a ETO PARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 012386, székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2523776.
2021.12.17 - 09:28
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) ETO PARK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 012386, székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.) Győri Törvényszék 3.Fpk.08-15-000297/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 16. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2523776)
Az árverés kezdete: 2021. december 31. 10 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. január 17. 10 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 8 272 240 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg összege: 413 612 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, azaz 2021.12.30. 09:59 óráig jóváírásra kell, hogy kerüljön az ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" a MAGNET Banknál vezetett 16200113-18515750-00000000 számú számlájára. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítésre történt jelentkezéskor kapott, az értékesítési eljárás és a felhasználói azonosító számokból képzett egyedi azonosítót. Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési előleg a megszabott beérkezési határidőig a megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. A felszámoló a felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségből adódó, vagy egyéb, veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogadja el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlára érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az licitáláson történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Győri stadion, edzőközpontban fennálló tulajdoni illetőség, energiaközpont, promenád (közlekedő), élményközpont és szálloda együttes értékesítése

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 272 240 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület stadion

Típus: Egyéb épület stadion
Területe: 21 935 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 368 383 380 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/A
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/A
Művelési ág: Egyéb épület stadion
Területnagyság: 21 935 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület stadion
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog (eredeti határozat:33439/2014/2013.10.21.)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK Kft. "f.a" Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) (eredeti határozat: 39342/2008.04.15) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06) Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/D, 5761/5/F, 5761/5/G hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08.) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/A helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület edzőközpont

Típus: Egyéb épület edzőközpont
Területe: 5 347 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 16092/22067
Becsérték: 307 736 620 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/B
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/B
Művelési ág: Egyéb épület edzőközpont
Területnagyság: 5 347 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület edzőközpont
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog. (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK Kft. "f.a."székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21 ) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06 Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/A, 5761/5/C, 5761/5/D, 5761/5/F, 5761/5/G hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36961/2/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). 5975/22067-ed tulajdoni hányadra. Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). 16092/22067-ed tulajdoni hányadra. Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)7. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/B helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ rendelkezései szerint a tulajdonostárs.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület energiaközpont

Típus: Egyéb épület energiaközpont
Területe: 919 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 95 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/C
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/C
Művelési ág: Egyéb épület energiaközpont
Területnagyság: 919 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület energiaközpont
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog. (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK KFT. "FA" Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Vezetékjog. Az 5000-136/2008. számú változási vázrajzon megjelölt területre (10 kV-os földkábel). Jogosult: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT. (9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Vezetékjog. Az 5000-142/2008. számú változási vázrajzon megjelölt területre (20 kV-os tr. áll. és 20 kV-os földkábel) VGY-1999/2008. Jogosult: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT. (9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Vezetékjog. Vezetékjogi engedély száma: VFGY-4767/2010. A vázrajzon megjelölt nagyságú területre. Jogosult: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT. (9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Vezetékjog. Az 5000-228/2010. számú változási vázrajzon megjelölt területre (10 kV-os földkábel) VFGY-0662/2011. Jogosult: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT. (9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.)7. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06) Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/A, 5761/5/B, 5761/5/D, 5761/5/F, 5761/5/G hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)8. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)9. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)10. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/C helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület promenád (közlekedő)

Típus: Egyéb épület promenád (közlekedő)
Területe: 4 348 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 71 620 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/D
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/D
Művelési ág: Egyéb épület promenád (közlekedő)
Területnagyság: 4 348 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület promenád (közlekedő)
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog. (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK KFT. "FA" Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06) Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/A, 5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/F, 5761/5/G hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/D helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület élményközpont

Típus: Egyéb épület élményközpont
Területe: 11 585 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 4 728 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/F
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/F
Művelési ág: Egyéb épület élményközpont
Területnagyság: 11 585 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület élményközpont
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog. (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK KFT. "FA" Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06) Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/A, 5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/D, 5761/5/G hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/F helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb épület szálloda

Típus: Egyéb épület szálloda
Területe: 2 707 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 701 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Győr
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5761/5/G
Ingatlan postai címe: 9027 Győr, hrsz. 5761/5/G
Művelési ág: Egyéb épület szálloda
Területnagyság: 2 707 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb épület szálloda
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: 1. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Önálló építmény földhasználati jog alapján. 2. bejegyző határozat: 61864/2021.11.24 Illeti a GYŐR Belterület 5761/5 HRSZ-t terhelő Földhasználati jog. (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ETO PARK KFT. "FA" Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 9 700 000 000 FT, azaz kilencmilliárd-hétszázmillió FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Első zálogjogi ranghelyen. Jogosult: MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT (1051 BUDAPEST, Nádor utca 31)2. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 33439/2014/2013.10.21) Jelzálogjog 6 895 279 024 FT, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-kétszázhetvenkilencezer-huszonnégy FT megfelelő EUR kölcsönösszeg és járulékai, erejéig. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)3. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 35395/2014.03.06) Jelzálogjog (egyetemleges) 62 181 530.28 EUR, azaz hatvankétmillió-száznyolcvanegyezer-ötszázharminc egész huszonnyolc század EUR kölcsön és járulékai erejéig. Lásd: 5761/5/A, 5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/D, 5761/5/F hrsz. Jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. törzsszám: 10644371 (1051 BUDAPEST V. KER. Nádor utca 31.)4. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 36962/2015.03.30) Zár alá vétel 29022/179/2015.bü. (vve.). Jogosult: KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG NEMZETI NYOMOZÓ IRODA VAGYON-VISSZASZERZÉSI HIVATAL (1062 BUDAPEST Aradi utca 21-23.)5. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 (eredeti határozat: 39632/2016/2015.10.08) Zár alá vétel 1 010 389 833 FT, azaz egymilliárd-tízmillió-háromszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharminchárom FT erejéig 13.Bny.2478/2015/3. Jogosult: BUDAI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG (BUDAPEST Pf.: 223.)6. bejegyző határozat, érkezési idő: 61864/2021.11.24 Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan korábbi Győr belterület 5761/2/G helyrajzi száma, a Győr belterület 5761/2 helyrajzi számú földrészlet kisajátítási eljárás során történő megosztásával módosult. Elővásárlási jog gyakorlására jogosult a Magyar Állam a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67.§. (9i) bekezdése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20.§ rendelkezései szerint az épület elhelyezkedését biztosító telekingatlan tulajdonosa.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintését a felszámoló 2021.12.28. napján biztosítja. Az ingatlanok megtekintésén – a járványügyi előírásoknak megfelelően hatályban lévő létszámkorlátozó rendelkezésekre is figyelemmel – az info@nrn.hu e-mail címen történő, legkésőbb 2021.12.22. napján 16:00 óráig bezárólag beérkezett bejelentkezés alapján van lehetőség. Az ingatlanok megtekintését az előzetes bejelentkezés alapján visszaigazolt beosztásban biztosítja a helyszíni bejárásra megbízott által azzal, hogy:• az ingatlanok megtekintésén csak a fenti e-mail címen bejelentkezett, adategyeztett, visszaigazolt érdeklődők vehetnek részt a visszaigazolás szerinti idősávban;• az ingatlanok megtekintése során a járványügyi rendelkezések alapján érdeklődőnkként legfeljebb 2 fő vehet részt a megtekintésen;• a megtekintésen részt vevők vállalják, hogy a COVID-19 járvánnyal kapcsolatosan minden szükséges nyilatkozatot megtesznek, illetőleg a testhőmérséklet vizsgálat és kézfertőtlenítési protokoll előírásait, valamint az egyéb biztonsági előírásokat a megtekintést lebonyolító őrszolgálat által meghatározott feltételek szerint megtartják.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adós társaság a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan [ingatlanrész] és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan [ingatlanrész] értékesítése tevékenységekre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tétel alapján és az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. g) pontja és (3) bekezdése szerint az értékesítés fordított ÁFA szerint adózik. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megfizetett árverési előleg összegén felül fennmaradó vételárat az ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" a MAGNET Banknál vezetett 16200113-18515750-00000000 számú számlájára, banki átutalással kell megfizetni „ETO PARK Kft. "fa" vételár” megjelöléssel a szerződéskötéstől számított 15 napon belül. A teljes vételár 10%-a foglalónak minősül, melybe a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg beszámításra kerül. A Cstv. 49.§ (4) bekezdésének rendelkezései alapján – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésének rendelkezéseinek kivételével – a tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert licitálóval az eredményhirdetést követően, az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatának beérkezésétől (illetve az utolsó elővásárlása jogosult nyilatkozattételi határidejének leteltétől) számított 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitáló a licit megtételével magára nézve kötelezőnek fogad el.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján a vevőre átruházza (birtokátruházás). Az értékesítésre kerülő ingatlanok a bérlő birtokában vannak, erre figyelemmel a birtokba adás a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül a bérlővel együtt, közösen történik (birtokba adása). Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított licitáló közös megegyezéssel eltérhetnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben megjelölt egyes tételekre kizárólag együttesen lehet licitet tenni – ennek megfelelően az elővásárlásra jogosultak is csak a meghirdetett tételek együttes megvásárlására vonatkozóan gyakorolhatják elővásárlási jogukat, külön-külön az egyes tételekre nem.
A felszámolás közzétételének dátuma: 2015.07.16. Jelen árverés az első kiírás. A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. Az ajánlatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgyak a megtekintésre biztosított állapotában kerülnek értékesítésre. A vagyontárgyakról készült részletes feltételfüzet az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 1.000.000, - Ft + ÁFA, amelyet a licitáló az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A részletes feltételfüzet megvásárlása nem feltétele az árverésen történő részvételnek és licitálásnak. A licitálóknak az érvényes licitáláshoz és a licitek érvényességének elfogadásához – az árverési előleg EÉR rendszerbe történő feltöltésével együtt ZIP fájlba csomagolva – be kell nyújtaniuk: természetes személy esetében a licitáló nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról, a vételár fedezetének igazolását, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a licitáló nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) hiteles aláírási címpéldányát, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról, a vételár fedezetének igazolását – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésének rendelkezései szerinti jogosult(ak) kivételével. A felszámoló az árverés végétől számított 20 napon belül a liciteket értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül, és az értékeléssel egyidejűleg, az eredményhirdetést tartalmazó jegyzőkönyvvel az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületére feltöltésre kerül. A megtett liciteket lefelé utóbb módosítani nem lehet.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékesítésre kerülő ingatlanokra vonatkozóan 2027.10.25. napjáig tartó határozott idejű bérleti szerződés van érvényben és hatályban.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a hatályban lévő bérleti szerződés értelmében az ingatlanok közművei a szerződéses partnerek nevén vannak.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékesítés tárgyát képező ingatlanok tekintetében azok funkcionális, használati rendjére vonatkozóan földhasználati szerződés van érvényben.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Győr belterület 5761/5/C. helyrajzi számú ingatlan (energiaközpont) látja el valamennyi az objektumhoz tartozó ingatlan energiaellátását, ennek megfelelően megállapodás van hatályban és érvényben az adósi vagyonba nem tartozó és ezáltal az értékesítés tárgyát nem képező ingatlanok részére történő energiaszükséglet biztosítására vonatkozóan.
Ajánlattevők az ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az ingatlanok vonatkozásában érvényben és hatályban lévő szerződések és megállapodások az értékesítéstől függetlenül érvényben és hatályban maradnak, ennek megfelelően a Ptk. 6:340.§ (2) bekezdésének rendelkezései alapján a nyertes ajánlattevő vevő válik a szerződések jogosultjává és kötelezettjévé.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ingatlan(ok)ban fellelhető ingóságok (kivéve az ingatlan részévé vált alkotórészeket) nem képezik a jelen kiírás tárgyát.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékesítésre hirdetett ingatlanok KSP 08/S/35/30-/310/10-//K, „nagykiterjedésű, sportolási célú különleges övezet”
besorolású területen helyezkednek el.
Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékesítésre kerülő ingatlanokra bejegyzett zár alá vétel vonatkozásában a 640/2021. (XI.25). Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
A jelen árverési felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az árverést a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új árverést írhat ki. Az árverésen nyertessé nyilvánított ajánlattevő a licit benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződés elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vételár alapul vételével számítottan 0,5%+ÁFA, de maximum nettó 100.000.000.- Ft. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő licitáló köteles megfizetni. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitáló a licit megtételével magára nézve kötelezőnek fogad el. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti módon az értesítés megtörtént. Jelen hirdetménnyel a vagyonelem(ek) első értékesítésére kerül sor. A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C.§. (3) bekezdésében meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen árverési eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes árverés esetén a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg, a kikötésre kerülő foglaló részeként a vételárba beszámításra kerül. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverési előleg – amennyiben az árverési előleget nem az ajánlattevő (licitáló), hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utóbb az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag az ajánlattevővel (licitálóval) szemben érvényesítheti bárminemű igényét az árverési előleg vonatkozásában. Ha az árverés eredménytelen, a befizetett előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett árverési előleg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyamkülönbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség a licitálót terheli. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a fentiekben írtak szerint a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép. A befizetésekre vonatkozó hirdetményi feltételek és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleg visszautalásra kerül.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2523776/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/arveres/A2523776#tenderfuzet

Licitnapló

2022.01.17 - 10:00
Az árverés véget ért
2021.12.31 - 10:09
A2523776F2919
Nettó 8 272 240 000 Ft
licitet tett
2021.12.31 - 10:00
Az árverés megkezdődött

Kérdések és válaszok

2021.12.22 - 14:30A2523776F2919 kommentje

Kérdése olyan információt tartalmazott, ami nem engedélyezett, kérjük, fogalmazza át!

2021.12.21 - 16:09A2523776F2919 kommentje

Kérdése olyan információt tartalmazott, ami nem engedélyezett, kérjük, fogalmazza át!

2021.12.19 - 13:48A2523776F7997 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Figyelembe véve a hirdetmény becsértékét és az ingatlan jellegét, tisztelettel kérdezem ennél igényesebb fotót nem tudott volna feltölteni a stadionról...??? Mégiscsak közpénzből építettük az ingatlant, talán megérdemelne némi komolyságot az eljárás... ha már így alakult...:(

2021.12.22 - 10:07Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő, Köszönjük észrevételeit. Kérdésére arról tudjuk tájékoztatni, hogy a fotó álláspontunk szerint megfelelő. Tisztelettel: Felszámoló