Eljárás részletei

Eljárás tétel kép
Magánszeméllyel szembeni követelés
1 tétel

Árverés - BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."

Eredménytelenítés ideje
2021.11.05 - 09:42
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás Az értékesítő megállapítja, hogy az értékesítő által megadott határidőig 0 db licitáló fizetett be árverési előleg összeget, amely az ajánlattétel előfeltétele. Tekintettel arra, hogy az árverési eljárás ajánlattételi határidejének kezdő napját megelőző 24 óráig árverési előleg befizetés nem történt, az EÉR Szabályzat és a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet 2021. október 01. napjától hatályos rendelkezései értelmében a felszámoló az értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELEN